WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 ...»

-- [ Страница 3 ] --

Треба сказати «але». Зсередини видніше наші недоліки. Недарма ка жуть, що немає більших безбожників, ніж у храмі Божому. Основна проблема, як мені здається, недостатня вихованість студентів. Тебе мо жуть заштовхати й не пропустити в двері, студент може через весь двір гукати тебе і намагатись вирішити якесь своє питання. Ти розмовляєш з кимось – студент втручається в розмову зі своєю проблемою. Я розу мію, що дехто розцінює це як демократичність. Я ж розцінюю це як не вихованість, відсутність природного такту. Такі речі треба виховувати, надолужувати те, чого не дали в сім’ї. Вважаю, що необхідно вводити загальний курс основ культури та етикету і впроваджувати його на всіх факультетах. Потрібен «Кодекс честі могилянців» як для співробітників, так і для студентів. Потрібен авторитет, гуру з виховної роботи, якийсь відомий боксер на зразок Кличка або якийсь каратист на зразок Чака Норіса. У Бостонському університеті, приміром, керує відділом дозвіл ля студентів моложавий адмірал.

Але я захопився і знову відволікся від автодафії. Життя триває. Кар тинка з життя. Група в кабінеті декана: Вишенська, Маслюківська (мій первісток), я, студентка Тимошина і двоє представників від UNDP. Усі розмовляють англійською. Я мовчу. Йдеться про якийсь незначний кон тракт. Мені надзвичайно приємно, що ділова розмова в деканаті йде виключно англійською. У кінці я прошу слова, щоб вставити своїх п’ять копійок: «I understand nothing you speaking about. But I know and believe that it is very importance».

Мої англомовні випускники потроху повертаються з за кордону.

Викладають у нас Оленка Маслюківська (Єльський університет), Оксан ка Осадча (Університет Монтерей), Оксанка Маркарова, яка два роки була в Америці. Повертається Оля Денищик з Пітсбурга. Потроху на бирається «іноземний легіон». Мій дисертант Юра Хмелевський десь пропонує дослідницький грант, Лерій Лапанашвілі зі Швейцарії також пропонує спільне дослідження. З Лерієм ми працювали у 80 х роках.

В Америці навчаються Вероніка Федірко, Оля Магас. В Японії – Іроч ка Пальона, Надя Сосонкіна і Люся Бесп’ятко. Вони пишуть цікаві листи, йде жвавий обмін інформацією. Так що життя триває.

І на закінчення про жінок. Раніше я дивився на жінку, котра мені подобалася, як на перспективу розвитку стосунків, а сьогодні – як на твір мистецтва. Моя Бирлівка – це невичерпне джерело народної муд рості, фольклору. Якось я кажу старій колгоспниці: «Раніше, Катерино Іванівно, дівчачі погляди об мене спотикались, а тепер ковзають мимо».

«А навіщо вам, Віталію Павловичу, ці дівчачі погляди? У матні – похо рон, а в голові – свадьба?»

Матеріали про вченого

1. Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электро станции: Материалы науч. конф., г. Киев, 11–13 мая 1988 г.– К.:

Здоровье, 1988.– C. 224.

Про В. П. Замостьяна як одного з радянських учасників конференції.

2. [Про виступ В. П. Замостьяна на науково практичному семінарі на базі Черкаського колегіуму] // Берегиня.– Черкаси, 1994.– № 1.– С. 3.

3. Visitors // Perspectives on Contemporary Ukraine: A Bull. of Facts, Analysis and Opinions / The Ukr. Research Inst.– 1995.– Vol. 2, № 2.– P. 4.– (News from the Institute.) Про візит до Ukrainian Research Institute професорів КМА В. Замо стьяна, О. Ястремського та В. Горського.

4. Programme and Abstracts of International Symposium Intracellular Signalling in Plant and Animal Systems (ISPAS), Kyiv, Ukraine, 9–14 Sept., 2001 / INTAS, Ministry of Education and Science of Ukraine. Ukrainian Society of Plant Physiology. Ukrainian Biochemical Society. Institute of Plant Physiology and Genetics National Academy of Sciences of Ukraine.

Kyiv National T. Shevchenko University. University of «Kyiv Mohyla Aca demy».– K., 2001.– P. 3.

Про В. Замостьяна як члена Міжнародного дорадчого та організа ційного комітетів.

5. Найвища академічна відзнака // Акад. панорама.– 2003.– Вере сень.– С. 4.

Про В. П. Замостьяна, нагородженого «Медаллю Святого Петра Могили» – найвищою відзнакою Національного університету «Києво Могилянська академія».

Бібліографія друкованих праць В. П. Замостьяна 6. *Деякі вікові особливості нейрогуморальної регуляції трофіки скелетних м’язів // V об’єднана конференція молодих учених, 1962.– К., 1962.– С. 23–24.

7. Некоторые возрастные особенности течения утомления и восста новления // Вопросы геронтологии и гериатрии.– К.: Госмедиздат УССР, 1962.– Т. 2.– С. 77.

8. *О возрастных особенностях регуляции трофики скелетных мышц // Функции и морфологические показатели старения: Тез. конф. – К., 1962. – С. 49–50.

9. О локализации утомления при длительной мышечной деятель ности // Материалы конференции по проблемам адаптации, тренировке и другим способам повышения устойчивости организма.– Винница, 1962.– С. 155–156.

10. Вікові особливості регуляції трофіки скелетних м’язів / В. П. За мостян, В. В. Фролькіс // Фізіол. журн. АН УРСР.– 1963.– Т. 9, № 5.– С. 596–600.– Бібліогр.: С. 600.

11. О возрастных особенностях влияния адреналина на трофику ске летных мышц // Механизмы старения: [Сборник] / М во здравоохране ния УССР; Ин т геронтологии и эксперимент. патологии АМН УССР.– К., 1963.– С. 177–183.– Библиогр.: С. 183. – (Вопросы геронтологии и гериатрии, Т. 3).

12. О возрастных особенностях мышечной работоспособности / В. В. Фролькис, В. П. Замостьян, С. А. Танин, Е. В. Эпштейн // Материалы ІV научной конференции по физиологии труда, посвященной памяти А. А. Ухтомского / Физиол. ин т им. акад. А. А. Ухтомского Ленинград.

гос. ун та. Ленинград. об во физиологов, биохимиков и фармакологов им. И. М. Сеченова.– Л.: Изд во ЛГУ, 1963.– С. 338–340.

13. О возрастных особенностях реакции скелетных мышц на адрена лин // Физиол. журн. СССР.– 1963.– Т. 9, № 1.– С. 122–126.– Библиогр.:

С. 126.

14. Возрастные особенности нейрогуморальной регуляции тро фики скелетных мышц: Автореф. дис. … канд. мед. наук.– К., 1964.– 20 с.

15. Нейрогуморальные взаимоотношения при старении организма / В. В. Фролькис, В. П. Замостьян, Л. Н. Богацкая и др. // Х Всесоюзный съезд Всесоюзного физиологического общества им. И. П. Павлова, г. Ереван, 1964 г.– Т. 2: Тезисы научных сообщений, вып. 2.– М. Л.: Наука, 1964.– С. 365.

16. Симпато адреналовая и гипофизарно кортикоидная системы при старении организма / В. П. Замостьян, Н. С. Верхратский, Н. В. Вержи ковская // Нейрогуморальная регуляция в онтогенезе: Материалы сим поз. / АН СССР. Объед. науч. совет по комплекс. пробл. «Физиология человека и животных»; АМН СССР. Ин т геронтологии; АН УССР.

Ин т физиологии им. акад. А. А. Богомольца; Всесоюз. пробл. комис.

«Геронтология и гериатрия»; Всесоюз. и Киев. гор. об во геронтологов и гериатров.– К., 1964.– С. 16–18.

***

17. Возрастные особенности нейрогуморальной регуляции трофи ки скелетных мышц: [Рукопись] Дис. … канд. мед. наук.– К., 1964.– 306 с.

18. Некоторые возрастные особенности нейрогуморальной регуляции сосудов различных областей / В. П. Замостьян, Н. С. Верхратский // Современные вопросы геронтологии и гериатрии: Материалы І Закав каз. науч. конф.– Тбилиси, 1965.– С. 50–51.

19. *О возрастных особенностях течения феномена Орбели – Гине цинского // Тезисы конференции, посвященной Л. А. Орбели.– Л., 1965.– С. 75–76.

20. Возрастные особенности регуляции регинарного кровообраще ния / В. П. Замостьян, В. В. Фролькис, Н. С. Верхратский // Физиол.

журн. СССР.– 1967.– Т. 53, № 3.– С. 330–336.– Библиогр.: С. 336.

21. *Катехоламины в регуляции обмена и функции при старении / В. В. Фролькис, В. П. Замостьян и др. // Биогенные амины.– М., 1967.– Ч. 2.– С. 39–41.

22. *О возрастных особенностях чувствительности различных сосу дистых областей к действию адренергических и холинергических влия ний / Н. Верхратский, В. Замостьян // Материалы VІІІ конференции по вопросам возрастной морфологии, физиологии и биохимии.– М., 1967.– С. 76–78.

23. Возрастные особенности реакции организма на введение катехола минов / В. П. Замостьян, В. В. Фролькис, С. А. Бежанян и др. // Фарма кология и токсикология. – 1968.– Т. 31, № 2.– С. 222–226.– Библиогр.

5 назв.

24. До вікових особливостей нервової регуляції трофіки скелетних м’язів // VІІІ з’їзд Українського фізіологічного товариства: Матеріали з’їзду.– Львів: Вид во Львів. ун ту, 1968.– С. 192–193.

25. Изменение регуляции тонуса сосудов в работающей скелетной мышце у животных разного возраста // Мышечная деятельность и функ ции организма при старении: Рефераты докл. симпоз. / АМН СССР.

Ин т геронтологии. Всесоюз. и Киев. об ва геронтологов и гериатров.– К., 1968.– С. 53–54.

26. Механизмы приспособления мышечной ткани в процессе старе ния организма / Н. С. Верхратский, В. П. Замостьян // Приспособитель ные возможности стареющего организма.– К., 1968.– С. 302–311.

27. Особенности влияния фармакологических средств медиаторного действия на мембранный потенциал скелетных мышц животных разного возраста / В. П. Замостьян, О. А. Мартыненко // Лекарственная тера пия в пожилом и старческом возрасте: (Материалы Всесоюз. конф., окт.

1968 г.) / АМН СССР. Ин т геронтологии. Всесоюз. и Киев. об ва герон тологов и гериатров.– К., 1968.– С. 107–110.

28. *Регуляция гемодинамики и ее возрастные особенности / В. Замо стьян, Н. Верхратский, В. Шевчук // Физиология сердечного выброса.– К., 1968.– С. 70–73.

29. Рец.: [Рецензія] // Геронтология и гериатрия. 1968: Ежегодник.– Сердце, сосуды и возраст.– К., 1969.– С. 576–581.– Рец. на кн.: Ком форт А. Биология старения / Пер. с англ.– М.: Мир, 1967.– 397 с.

30. Возрастные особенности ацетилхолина и чувствительности тка ней к его действию / В. В. Безруков, Н. С. Верхратский, В. П. Замостьян и др. // ХІ съезд Всесоюзного физиологического общества им. И. П. Пав лова, г. Ленинград, 1970: В 2 х т.– Т. 2: Тезисы научных сообщений.– Л.:

Наука, 1970.– С. 348.

31. О практической неутомляемости нервно мышечного аппарата / В. Замостьян, В. Фролькис // Там же.– С. 61.

32. Catecholamines in the Metabolism and Functions Regulation in Aging / V. P. Zamostian, V. V. Frolkis, V. V. Bezrukov and others // Gerontology.– 1970.– Vol. 16, № 3.– Р. 129–140.

33. Мембранный потенциал мышечного волокна при длительной напряженной деятельности скелетных мышц у животных разного воз раста // Геронтология и гериатрия: Ежегодник.– Старение клетки.– К., 1971.– С. 178–183.

34. Механизмы саморегуляции мышечной деятельности и ее вегетативного обеспечения / В. В. Фролькис, В. П. Замостьян, С. Ф. Голов ченко // Физическая культура в режиме труда и отдыха.– К., 1971.– С. 121–123.

35. О механизмах поддержки длительной мышечной работоспособ ности у животных разного возраста // Тезисы докладов І Белорусской конференции геронтологов и гериатров.– Минск, 1971.– С. 129–130.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


36. Возрастные особенности энергетического обеспечения длительной мышечной деятельности / В. П. Замостьян, А. Я. Литошенко, Е. В. Эп штейн // ІІ Всесоюзная конференция по биохимии мышечной системы:

Тез. докл. / АН СССР. Науч. совет по пробл. «Биохимия животных и человека»; Всесоюз. биохим. об во. Ленингр. отд.; Воен. мед. ордена Ленина акад. им. С. М. Кирова.– Л., 1972.– С. 78–79.

37. Вплив тривалої м’язової діяльності на АТФазну та холінестераз ну активність у тварин різного віку / В. Замостян, Л. Грабіна // ІХ з’їзд Українського фізіологічного товариства: Тези доп.– Запоріжжя, 1972.– С. 143.

38. О возрастных особенностях регуляции мышечной деятельности // ІХ Международный конгресс геронтологов и гериатров, г. Киев, 2–7 июня 1972 г.– Т. 3: Секционные заседания: Тез. докл.– К., 1972.– С. 324.

39. Механизмы регулирования мышечной работоспособности / В. В. Фролькис, В. П. Замостьян // Физиология труда: Тез. докл.VІ Все союз. конф. по физиологии труда.– М., 1973.– С. 365–366.

40. Адаптационно трофическая регуляция мышечной работоспособ ности в условиях управляемого кровотока // Патофизиологические аспекты проблемы нервной трофики: Тез. конф. / Всесоюз. науч. мед.

об во патофизиологов, Укр. респ. науч. мед. об во, Киев. мед. ин т им. А. А. Богомольца.– К., 1974. – С. 46.

41. Вплив скоротливої діяльності м’язів тварин різного віку на АТФазну та холінестеразну активність міозину / В. П. Замостьян, Л. Л. Грабіна // Укр. біохім. журн.– 1974.– Т. 46, № 2.– С. 232–235.– Бібліогр. 6 назв.

42. *Гемодинамическое обеспечение двигательной активности и воз раст / В. П. Замостьян, С. Ф. Головченко // Сборник тезисов Всемирно го научного конгресса «Спорт в современном обществе».– Т.: Біологія.– М., 1974.

43. Соотношение между физической работоспособностью и результа тивностью в отдельных видах комплекса ГТО как показатель физиологи ческой обоснованности нормативов / В. П. Замостьян, Ю. В. Береговой, А. Г. Ракочи // Научные основы врачебного контроля в советской систе ме физического воспитания: Тез. І Всесоюз. съезда по врачеб. контролю и лечеб. физкультуре.– М., 1975.– С. 21–22.

44. Состояние, перспективы и пути решения медицинских проблем физической культуры / В. П. Замостьян, А. А. Шелюженко, Ю. И. Данько и др. // Там же.– С. 9–12.

45. Взаимодействие мышечных волокон в обеспечении неутомляе мости / В. Замостьян, С. Зотов // Физиол. журн. СССР.– 1976.– Т. 62, № 10.– С. 1452–1459.– Библиогр.: С. 1458–1459.

46. Возрастные особенности взаимосвязи между функцией, крово обращением и метаболизмом скелетных мышц / В. Замостьян, В. Корото ножкин, О. Литошенко // ІІІ Всесоюзный съезд геронтологов и гериатров, г. Киев, 1–4 июня 1976 г.: Тез. и реф. докл.– К., 1976.– С. 96.

47. Об условиях неутомляемости скелетных мышц // Физиол. журн.

СССР.– 1976.– Т. 62, № 1.– С. 97–103.– Библиогр.: С. 102–103.

48. Особенности медико биологического обеспечения массово оздо ровительных форм физической культуры в современных условиях и перспективы развития // Медицинские проблемы физической культу ры.– К., 1976.– Вып. 6.– С. 3–11.

49. Оценка физической подготовленности тренирующихся по про грамме комплекса ГТО по показателям периферического кровообраще ния / В. Замостьян, А. Ракочи // Теория и практика физ. культуры.– 1976.– № 4.– С. 53–55.– Библиогр.: С. 55.

50. *Перспективы и пути решения медицинских проблем физиче ской культуры.– К., 1976.– Вып. 5.– С. 3–7.

51. Aging of the Neuromuscular apparatus / V. P. Zamostyan, V. V. Frolkis, O. A. Martynenko // Journal of Gerontology.– 1976.– Vol. 22, № 4.– P. 244–279.

Посилання: Burke J. R., Kamen G. Changes in spinal reflexes preceding a voluntary movement in young and old adults // Journ. of Gerontology.– Washington, 1996.– Vol. 51, № 1.

Посилання: Cynthia A., Lien M. D. Muscle Relaxant Selection and Administration // Sullabus on Geriatric Anestesiology. – http://www.

asaghq.org/clinical/geriatrics/muscle.htm.

52. Методика изучения взаимосвязи между двигательной активностью и мотивацией / В. Замостьян, В. Норинская // Журн. высш. нерв. деят.– 1977.– Т. 27, № 5.– С. 1097–1099.

53. *Особенности приспособления организма к физическим нагруз кам при подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО у лиц 18–20 лет // Медицинские аспекты комплекса ГТО.– К.: Здоровье, 1977.– С. 43–59.

54. *Оценка критериев физической подготовленности по програм ме комплекса ГТО // Там же.– С. 90–100.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»