WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 1 ] --

Тернопільський державний технічний університет

імені Івана Пулюя

Студентське наукове товариство

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА

студентська науково - технічна конференція

"ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ"

23-24 квітня 2009 р.

(збірник тез конференції)

ТОМ 2

Тернопіль 2009

Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ"

ББК 72+34 (Укр)

М34

Матеріали Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський державний технічний університет ім.

І.Пулюя (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2009 р.), 2009.- Т. 2. - 278 с.

В збірнику друкуються матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. Тернопіль. – ТДТУ ім. І.

Пулюя (23-24 квітня 2009 р.) за наступними науковими напрямками:

математичне моделювання, механіка і математика, машинобудування, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва;

приладобудування; матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій;

електротехніка, електроніка та світлотехніка; математика; фізика; хімія, хімічна, біологічна та харчова технології; обладнання харчових виробництв; інформаційні технології, гуманітарні науки, економіка, менеджмент, фінанси.

.

Редакційна колегія:

д.т.н. Петро Ясній, д. ф.-м. н. Олег Шаблій, д.е.н. Богдан Андрушків, д.т.н.

Богдан Гевко, д.е.н. Зеновій Гуцайлюк, д.ф.-м.н. Леонід Дідух, к.т.н.

Олександр Закалов, к.ф.н. Анатолій Довгань, д.т.н. Володимир Андрійчук, к.т.н. Анатолій Лупенко, д.т.н. Ігор Луців, к.ф.-м.н. Михайло Михайлишин, д.т.н. Михайло Пилипець, к.ф.н. Василь Ніконенко, д.т.н. Роман Рогатинський, д.т.н. Петро Стухляк, д.е.н. Наталія Кирич, д.т.н. Микола Підгурський, д.т.н. Андрій Букетов, д.т.н. Тимофій Рибак, д.т.н., Микола Приймак д.б.н. Володимир Юкало, к.т.н. Мирон Ямко, д.т.н. Богдан Яворський, к.ф.-м.н. Борис Шелестовський.

Відповідальний секретар: аспірант Денис Баран Комп'ютерний набір та верстка: заступник голови програмного комітету конференції Ігор Окіпний

Адреса конференції:

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя тел. (0352) 25-35-09, е-mail: snt@tu.edu.te.ua Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Секція:

УДК 159.9 Гаврилюк Т. – ст. гр. БП-51 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МАНІПУЛЯЦІЯ В МІЖОСОБИСТІСНОМУ СПІЛКУВАННІ Науковий керівник: к. психол. н. доцент Періг І. М.

Потреба в спілкуванні виступає, наче джерелом активності, спрямованої на встановлення й підтримку стабільних відносин з людьми і саме вплив однієї особи на іншу в процесі міжособистісної взаємодії — це невід'ємна частина будь-яких форм спілкування.

Не дивлячись на традиційність проблематики, пов’язаної із соціалізацією особистості, перше, що бентежить, але й надихає на науково-теоретичні роздуми, – це багатогранність феномену, який ми позначаємо словом “вплив”.

Найпоширенішим на сьогоднішній день в міжособистісному спілкуванні є маніпулятивний вплив. Під маніпулюванням в більшості випадків розуміють таємний психічний вплив, який шкодить тим особам, проти кого він спрямований.

Проблема маніпуляції в сучасному світі ринкових умов, сповненому ризику, набуває дедалі більшої актуальності і потребує нагального розгляду. ЇЇ життєтрепетність пов’язана зі зростаючими неетичними впливами, використанням людини в приватних інтересах, споживацькими і корисливими намірами.

Маніпуляція – це вид психологічного впливу при якому майстерність маніпулятора використовується для схованого впровадження в психіку адресата цілей, бажань, намірів, відносин або установок, що не збігаються з тими, які є в адресата в цей момент. Важливою передумовою виникнення маніпулятивного впливу є наявність причин, відповідно до яких люди попадають під даний різновид впливу. До них відносяться: сугестивність, низька самооцінка, сором’язливість, тривожність; таланти і здібності маніпулятора; компліменти і винагорода; звертання до чоловічої і жіночої гідності; залякування і шантаж; досягнення справедливості; доброта і жалість; тиск провиною; інтерес і цікавість; порушення самолюбства; острах самітності у важкий період.

До характеристик маніпулятора, які сприяють успішній маніпуляції належать:

- талант оратора, владний голос, гарні комунікативні здібності, дар переконувати, і вміння використовувати логіку адресата впливу;

- використання різних способів побудови фраз, прийомів аргументації, технік вибудовування пасток та здійснення тиску;

- використання жестів та міміки, що відпрацьовані та направлені на привертання уваги, та інших засобів маніпулятивних технік;

- націлювання на досягнення поставленої мети.

Для виявлення нещирості, дезінформування та маніпулятивних прийомів у спілкуванні застосовують різноманітні способи контролю та перевірки інформації, зокрема: уточнення даних через незалежні одне від одного джерела, використання технічних засобів контролю, створення ситуацій, які можна перевірити і вивчення реакцій об’єкта.

З метою виявлення існування залежності здатності людини до маніпуляції від її рівня комунікабельності в контексті даної роботи було передбачене проведення констатувального експерименту. При зіставленні і порівнянні результатів, було виявлено, безпосередній зв’язок між здатністю до маніпуляції і рівнем комунікабельності людини. Окрім того, дана залежність є прямо пропорційною.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 320 Любов Галушка Вармінсько - Мазурський Університет, Польща

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ В МІЖНАРОДНИХ

ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ ПІСЛЯ РОЗПАДУ СРСР

Науковий керівник: професор Стронський Г. Й.

Серед найгостріших проблем ХХ ст., що призвели до трансформації системи міжнародних відносин належить розпад Радянського Союзу, а також проблема ядерного статусу пострадянських держав. Проведення реформ в колишньому СРСР привели до деформацій соціального простору, змін в стереотипі суспільної свідомості і виникнення на міжнародній арені нових суверенних держав. Ядерний потенціал, який залишився на територіях України, Казахстану, Білорусії і Росії після розпаду СРСР складав 1267 міжконтинентальних балістичних ракет, 2652 стратегічних бомб далекої дії, 883 підводних човнів та 9800 ядерних боєголовок.

В ході перших зустрічей керівників цих країн у Біловезькій Пущі 7-8 грудня, а потім в Алма-Аті 21 грудня 1991 року, поряд із проблемами цивілізованого розлучення, обговорювалась доля стратегічної ядерної зброї колишнього СРСР. Великий вплив на стратегічний потенціал ядерного озброєння держав, а також реалізації політики стримування ядерного озброєння мали міжнародні договори - Договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО-1), підписаним 31 липня 1991 року в Москві за участі США і СРСР, та Договір про нерозповсюдження ядерного озброєння (ДНЯО ), який вступив в дію 5 березня 1970 року після підписання ратифікаційних документів державами-депозитаріями. Протокол до договору СНО-1 був підписаний Україною разом з Білоруссю, Казахстаном, Росією, а також Сполученими Штатами у Лісабоні в травні 1992 року, щодо приєднання цих країн до Договору про нерозповсюдження ядерного озброєння у статусі без’ядерних держав, а також відповідальності за дотримання основних положень договору.

Процес вивільнення України від ядерної зброї вимагав гарантій безпеки і надання допомоги з демонтажу цієї зброї та компенсації через вивезення її на територію Росії. Створена програма урядами Росії та Сполучених Штатів Америки була спрямована на допомогу Україні з транспортування, знищення, зберігання та забезпечення безпеки озброєння, що ліквідувалось.

Як результат - процес вивезення з території України ракет тактичного і стратегічного призначення було остаточно завершено 1 червня 1996 року (Казахстану – квітень 1995 року, Білорусі – 23 листопада 1996 року). Приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерного озброєння мало сприяти забезпеченню національної безпеки, як в політичному, так й економічному розвитку держави. Західноєвропейські країни та Японія зобов’язалися надати пакет програм економічної, фінансової, військової допомоги Україні. Наприклад, програма закупівлі Сполученими Штатами високозбагаченого урану з демонтованих бойових зарядів, або програм з технічного обслуговування та транспортування боєголовок для їх наступного розкомплектування.

Враховуючи, у свою чергу, помітну залежність політичних сторін України як від Росії, так і від США, проблема гарантій її безпеки не вважається остаточно розв’язаною.

Без’ядерний статус України сам собою став лише початковим моментом пошуку політики, яка б забезпечувала стабільні міжнародні відносини і розвиток країни.

Реальні гарантії безпеки України залежать від самої країни і забезпечуватимуться її внутрішніми, а не зовнішніми зусиллями.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 159.9 Луцишин О. - ст. гр. ПП.-22 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У

ПСИХОЛОГІЇ Науковий керівник: ст. викладач Тепла М.Й.

У другій половині 20-го століття починається інтенсивний процес впроадження кількісних методів, заснованих на використанні математичного апарату, практично у всіх галузях науки, в тому числі педагогіки, психології та соціології.

Прийнято вважати, що математика – це цариця наук, і будь-яка наука стає справді наукою тільки коли вона починає використовувати математику. Основою використання математичних методів в психології являється. якісний аналіз психологічного змісту в нерозривному зв`язку із змістом його параметрів. Орієнтація повинна бути не тільки на опис психологічної реальності, а на проблемне дослідження, тобто вирішення проблемної задачі в психологічному дослідженні. Кількісні методи в практиці науково-дослідницької роботи в цих галузях використовуються все більш широко і ефективно. Завдяки використанню математики та статистики психологія за точністю та достовірністю результатів досліджень наближається до природничих наук.

Математичні методи застосовуються в поєднанні із статистичними методами, які допомагають описати дані, зробити висновки на основі використаних великих масивів даних і вивчити причини залежності. Володіння статистичними методами вимагає деякої математичної підготовки, так як статистика – це галузь прикладної математики.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Аналізуючи працю А. Наслєдова, можна виокремити такі проблеми, з якими зустрічаються студенти при засвоєнні математичних методів психологічного дослідження: 1) сумніви щодо необхідності вивчення математичних методів та їх використання у психології; джерелом сумнівів є нерозрізнення психології як наукового способу пізнання дійсності та психології як мистецтва використання практичних методів (консультування, психотерапія тощо); 2) страх перед використанням математики; 3) невміння операціоналізовувати, і, як наслідок, проблеми з підбором адекватних методів вимірювання психологічних явищ, шкал. С. Паповян, вивчаючи проблему використання математичних методів у соціальній психології, доходить висновку, що у більшості випадків математико-статистичний аналіз результатів емпіричних досліджень обмежується виявленням простих кореляційних залежностей або проводиться за допомогою неадекватних статистичних методів.

За допомогою математичних методів психолог може вирішувати ряд прикладних та експериментально-теоретичних проблем, а саме: визначати способи та прийоми компактного, грамотного представлення отриманих результатів; здійснювати оцінку достовірності отриманих психодіагностичних даних; знаходити взаємозв'язки між психологічними та непсихологічними особливостями; на достовірних рівнях знаходити відмінності між різними групами діагностованих; оцінювати якість психодіагностичних методик (тестів) за допомогою психометричних характеристик; оцінювати якість окремих тестових завдань (запитань); розробляти тестові нормативи для конкретної вибірки діагностованих; проводити експериментальну перевірку теоретичної гіпотези;

скоротити кількість цифрових даних шляхом їх узагальнення; читати звіти про психологічні дослідження в наукових публікаціях тощо.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 159 Махневич І. - ст. гр. ПП-22 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПСИХОСОМАТИЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ГОЛОВНИХ БОЛЕЙ

Науковий керівник: викладач Попіль М.І.

Психосоматичні захворювання сьогодні можна назвати «хворобою цивілізації»

і, на даний час, вони являються об’єктом інтенсивних досліджень. На головний біль сьогодні скаржаться майже всі вікові категорії людей, що становить серйозну проблему. Саме ця «хвороба суспільства» є дезорганізуючим елементом людської діяльності, знижує продуктивність навчання та праці, стає на заваді гармонійного та повноцінного розвитку людини, гальмує реалізацію креативного потенціалу особистості, супроводжується низкою негативних емоцій, порушує психологічне і біологічне здоров’я людей. Статистика констатує, що 80% населення страждають на періодичні, і близько 7% - на хронічні головні болі. Саме тому необхідно знати психогенні фактори, які детермінують появу головної болі та шляхи її конструктивного подолання, та попередження.

У більшості випадків головна біль супроводжується іншими соматичними захворюваннями, однак вона також являє собою окрему форму психосоматичного розладу. За Малкиною – Пих головна біль найчастіше зустрічається у людей інтелектом вище середнього та у осіб з ригідним мисленням. Вона стверджує, що суттєвою психологічною ознакою людини, яка страждає хронічними головними болями є життєва установка постійного прагнення домінувати над іншими, бути досконалими, перевершити всіх. Такі особи є цілеспрямованими у житті, саме тому постійне розумове та фізичне перенапруження є вагомою характеристикою способу життя таких людей. Також, можна відмітити високий рівень їх життєвих домагань, що часто неадекватний можливостям. Психологічному світу даного типу людей притаманна постійна напруженість, внутрішній негативізм та дисгармонія. Такі особи частіше впадають в крайнощі, для них характерно невміння розслабитись, правильно збалансувати свою життєву активність, раціонально розпреділити свій час.

З фізіологічної точки зору, головні болі виникають внаслідок звуження кровоносних судин головного мозку, які корелюють з опорно-руховим апаратом та через посередництво вегетативної нервової системи з душевним станом людини. Саме тому головні болі найчастіше спостерігаються в людей, які перебувають у депресивному стані, емоційний фон яких пригнічений.

Соціальна ситуація розвитку не меншою мірою може впливати на виникнення головних болів. Адже часто на біль голови скаржаться юнаки, підлітки, які проживають в сім’ях, де високо цінується розум і досягнення. Вимоги батьків до дітей дуже високі, іноді і непосильні, що є фактором формування психосоматичних розладів у молоді, та у крайніх випадках може мати негативні наслідки. Дуже часто діти засвоюють концепцію, що живуть не заради себе, а заради своєї раціональної діяльності, та обирають собі такі цілі, яких вони не можуть досягнути.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»