WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 17 ] --

намагання деяких фірм впливати на постачальників ресурсів і банки для того, щоб вони відмовляли конкурентам в постачанні сировини, матеріалів, а також у наданні кредитів;

переманювання провідних спеціалістів конкурентів підкупом, встановленням більш високих окладів і різних пільг; порушення законів; неправомірне використання ноу–хау конкурента тощо.

Отже, методів конкурентної боротьби існує багато. Вибір методу і стратегії функціонування у конкурентному середовищі залежить лише від керівництва фірми. І цінова, і нецінова конкуренція нерідко супроводжується порушенням загальноприйнятих правил поведінки. Тому слід пам’ятати, що лідер сьогодні, може стати аутсайдером завтра.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Валяшек О. – ст. гр. БМсп-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Науковий керівник: к.е.н., доц. Галущак О.Я.

Сучасний етап функціонування вітчизняних підприємств характеризується високим ступенем мінливості та невизначеності зовнішнього середовища. За таких умов успішне управління полягає в забезпеченні цілеспрямованості, впорядкованості та відповідальності, що досягається завдяки посиленню ролі планування, яке є невід'ємним фактором безперервної роботи підприємства. Планування пов'язане зі свідомим вибором перспектив і скоординованих рішень, від чого залежать ритмічність виробництва, можливість його розширення, одержання прибутку та стійке фінансове становище. Реалізація планування на вітчизняних підприємствах стосовно тільки деяких об'єктів планування та напрямів діяльності, не забезпечує необхідну рівновагу між виробництвом та споживанням, пропозицією товарів і послуг та попитом на них, що в цілому не сприяє ефективному використанню обмежених ресурсів та збалансованому функціонуванню підприємства. Вирішення цієї проблеми потребує переосмислення сутності та місця планування в діяльності підприємства, а також збагачення його змісту.

Актуальність теми полягає у забезпеченні стабілізації вітчизняного виробництва, досягнення його пропорційності, зниження невизначеності й ризику господарської діяльності. Все це зумовлює необхідність постійної адаптації та розвитку системи планування підприємства відповідно до сучасних умов господарювання.

Проте задачу адаптації методичних засад планування до умов господарювання вітчизняних підприємств не можна віднести до повністю розроблених. До цього часу недостатньо досліджені питання вдосконалення процесу формування системи планування, вибору пріоритетних напрямів діяльності в залежності від умов функціонування підприємства, забезпечення спрямованості планування на впровадження нових видів діяльності, проведення оцінки стану планування на підприємстві, забезпечення в процесі планування узгодженості цілей і заходів за різними напрямами діяльності та розподілу ресурсів між ними. Це вимагає подальшого розвитку науково-методичного забезпечення формування та функціонування системи планування на промислових підприємствах в сучасних умовах господарювання.

Для досягнення ефективного формування системи планування підприємства необхідно :

- виявити фактори, які впливають на вибір пріоритетних напрямів діяльності підприємства та провести оцінку ступеня їх впливу на цей вибір;

- розробити методичні рекомендацій щодо оцінювання стану планування на підприємстві;

- провести аналіз існуючих методичних підходів до реалізації процесу планування та розробити рекомендацій щодо їх вдосконалення;

- розробити методичні рекомендацій щодо узгодження цілей і заходів за різними напрямами діяльності та розподілу ресурсів між ними в процесі планування.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Валяшек О.–ст. гр. БМсп-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЙ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ І ДІЛОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ Науковий керівник: ст.викл., Юрик Н.Є.

Чимало компаній досі мають труднощі з організацією та проведенням пресконференцій, презентацій і ділових зустрічей з клієнтами та партнерами. Саме тому більшість таких заходів є малоефективними.

“Відстрілятися» не гірше за інших - за таким принципом зазвичай готують і проводять більшість прес-конференцій. І саме таке наслідування експерти вважають основною вадою публічних заходів компаній. Грамотне проведення будь-якого заходу свідчить передусім про професійний рівень компанії. У цьому процесі існує ряд недоліків, зокрема це: відсутність чи розмитість кінцевої мети проведення якогось заходу; неправильне спілкування з медіа. Працівникові компанії, який відповідає за ці напрямки, не завадить особисто познайомитися з журналістами мас-медіа, які будуть висвітлювати дану тему. Потрібно також пам'ятати, що запрошення на той чи інший захід потраплятимуть точно за адресою, а натомість розіслані електронною поштою релізи чи запрошення всім підряд зазвичай відправляються в кошик непрочитаними.

Тож довгоочікувана прес-конференція чи презентація, цілком імовірно, буде затьмарена відсутністю запланованої кількості запрошених.

Хоча завдання проведення публічних заходів завжди однакове (PR-кампанії), інформаційні приводи для них можуть бути різними: випуск нової продукції, упровадження нових управлінських рішень, досягнення певних результатів, а також коментування деяких тенденцій профільного ринку чи регуляторної політики.

Як же грамотно можна створити (інтерпретувати) інформпривід, щоб на нього відгукнулася та аудиторія, в якій безпосередньо зацікавлена компанія? Нами пропонується:

-по-перше, необхідно керуватися правилом «дорога ложка до обіду». Інакше кажучи, не можна упускати привід, якщо він є. Інформаційний привід — такий самий товар, як і будь-який інший, відповідно і працювати з ним є сенс маркетинговими механізмами.

-по-друге, необхідно пам'ятати, що будь-яку інформацію можна подати багатьма способами і з будь-якого боку. Тому «упаковка» значення будь-якого інформаційного кроку вимагає грамотності й обережності. Великі компанії дедалі частіше намагаються вигадувати нові дійові кроки для вирізнення серед конкурентів: нові місця і незвичайна концепція для проведення заходів, виїзд в інше місто чи навіть країну, запрошення іноземних партнерів, тощо.

-по-третє- використання нестандартного підходу у таких публічних проектах, допоможе вирішити також проблеми, пов’язані з самою організацією. Наприклад, від того, як виглядатиме запрошення на прес-конференцію, залежить, зацікавляться подією мас-медіа чи ні. Журналісти отримують безліч запрошень, тому швидше реагують на найоригінальніші.

У будь-якому разі ефект від грамотно підготовленого заходу має два аспекти:

іміджевий — фактично підвищується імідж підприємства у своєму цільовому сегменті;

PR-ефект — численні й часто безплатні згадки про підприємство в ЗМІ у зв’язку з незвично проведеним заходом. Таким чином, компанія перебуває постійно «на слуху» і економить гроші на рекламі.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Валяшек О. –ст. гр. БМсп-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ

НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Науковий керівник: Малюта Л.Я.

Нині головною проблемою для економіки підприємства залишається проблема функціонування в режимі стабільного розвитку, що вимагає проведення політики стимулювання та активізації інвестиційної діяльності, а також прийняття ефективних управлінських рішень щодо розподілу витрат на виробництво та формування ефективної системи обліку.

Саме точний облік і правильне віднесення витрат при проведенні інвестиційної політики гарантують промисловому підприємству в умовах сучасного виробництва прибутковість, а його працівникам — соціальну захищеність.

Як правильно віднести витрати і провести облік, щоб у процесі проведення перетворень підприємство рухалося в потрібному напрямку? Тут потрібно розробляти систему обліку й розподілу витрат і спрямовувати її на підвищення ефективності виробництва в цілому.

Механізм системи управління витратами продукції на підприємстві, можна розділити його на такі основні етапи:

Планування витрат ---- Контроль витрат ---- Прийняття управлінських рішень із питань обліку і розподілу витрат Досліджуючи проблему управління витратами, слід мати чітке уявлення про механізм формування витрат у процесі виробництва. Вирішення цього завдання частково уможливлюється за допомогою матеріального стимулювання працівників, тому що преміювання за мінімізацію витрат чи економію конкретних видів матеріальних ресурсів слід також розглядати як одну зі складових загальних витрат на виробництво продукції в інвестиційних процесах підприємства.

Зниження матеріаломісткості є одним із найважливіших показників і дієвих важелів зменшення витрат на виробництво продукції, особливо при виготовленні її нових видів у сучасних умовах господарювання. Для цього необхідно розробляти і впроваджувати низку преміальних положень, що регламентують систему мотивації працівників щодо пошуку шляхів і методів економії конкретних видів матеріальних та енергоресурсів; розробити і впровадити нове положення, спрямоване на підвищення матеріального зацікавлення працівників підприємства у здійсненні аналізу рівня ринкових цін на матеріали, сировину, комплектуючі вироби, для придбання їх за оптимальними цінами.

Для підвищення ефективності роботи велике значення мають заходи щодо ліквідації зайвих і непотрібних запасів, попередження їх появи. Важливим фактором у цьому є зменшення накопичених раніше залишків товарно-матеріальних цінностей і готової продукції, а також залучення у виробництво нормованих оборотних коштів.

Отже, одним зі способів оптимізації виробничих витрат є підвищення мотивації всіх категорій працівників підприємства. Такий підхід мобілізує працівників на пошук найкращих варіантів досягнення найбільш високої ефективності виконання замовлень на всіх стадіях виробничого циклу виготовлення продукції.

–  –  –

УДК 621.326 Валяшек О. -ст. гр. БМсп-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ НОВАЧКАМИ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Зяйлик М.Ф.

У будь-якій компанії існують свої правила гри — явні або негласні принципи, по яких вона функціонує. Так вже склалося, що встановлюють їх старожили, а новачкам доводиться їх дотримувати, не ставлячи при цьому зайвих питань. Укоріняється, правила можуть стати догмою, через що компанія втрачає гнучкість і старіє. Як вирішити цю проблему і повернути компанії молодість?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Головну роль в цьому процесі грають старожили — саме вони повинні допомагати новачкам адаптуватися. Цілком природно, що нові співробітники переймають від своїх дослідних колег не лише методи виконання професійних обов'язків, але і образ мислення, властивий даній корпоративній культурі. Завдяки цьому компанія працює як добре відлагоджений механізм, проте з часом правила і процеси стають застарілими, а разом з ними старіє і організація, несучи втрати в ефективності і прибутку.

Перший крок до використання «свіжій крові» на благо компанії — наймати співробітників, які люблять кидати виклик всьому сталому і не схильні робити щось лише тому, що так прийнято. Але керівник, що прийняв рішення найняти «непокірних»

співробітників, повинен навчитися відрізняти кандидатів, які люблять конструктивно заперечувати і сперечатися і будуть корисні компанії, від просто проблемних людей.

Для цього ще на етапі співбесіди потрібно запитувати кандидата, як би він поступав в різних критичних ситуаціях. Відповіді допоможуть скласти уявлення про те, чи налагоджена людина на конструктивну співпрацю або йому просто подобається вказувати людям на їх недоліки. Керівникові, який бере на роботу таких «зухвалих»

новачків, потрібно вирішити, які саме повноваження їм надати. Є декілька варіантів:

- дати новачкам можливість виконувати свою роботу, ігноруючи думки і поради старожилів;

- радити старожилам, як їм виконувати свою роботу по-новому, допомагати їм;

- заставляти старожилів використовувати нові підходи до виконання завдань або навіть звільняти їх в разі непокори.

Який з цих варіантів вибрати — залежить від посади, на яку претендує новачок, а також від ситуації в колективі. Багато компаній приймають вирішення про найм нестандартно мислячих новачків в періоди кризи, і частенько цей крок себе виправдовує.

Отже, для більшості організацій набагато зручніше використовувати для нових співробітників, найнятих на постійну роботу. Адже вони можуть генерувати ідеї і доносити їх до старожилів, але і стежити за реалізацією своїх планів. Зрозуміло, керівник підтримуватиме новачків і наділятиме їх необхідними повноваженнями.

Прийом на роботу «непокірних» співробітників і навпаки» можуть стати для компанії методами підтримки. Керівник повинен трохи змінити характер стосунків між менеджерами і їх підлеглими. А саме — надати співробітникам більше простору і свободу, причому не лише для генерування ідей, але і для їх реалізації.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Василишин Т. – ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРИ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Галущак О. Я.

Основним завданням ціноутворення є покриття витрат виробництва і одержання прибутку. Це випливає з особливостей ринкової економіки, де панує гостра конкуренція, у якій виживає той, хто має найвищу норму прибутку. Отже, завданням підприємства при встановленні ціни є максимізація поточного прибутку. Ціна дає змогу фірмі захопити лідерство на ринку. Цього досягають за рахунок зниження цін або виробництва товарів високої якості.

При ринковій економіці можуть застосовуватися такі методи ціноутворення:

1. Розрахунок ціни за методом «середні витрати плюс прибуток» є найпростішим і широко застосовуваним. Згідно з цим методом ціна (Ц) визначається за формулою: Ц= СВ+П, де СВ – середні витрати (собівартість); П – величина прибутку в ціні, яка встановлюється самим підприємством або обмежується державою як граничний рівень рентабельності продукції (послуг).

2. Розрахунок ціни на підставі фіксованого прибутку - одним із методів визначення ціни на основі середніх витрат. Його особливість полягає в тому, що ціну залежить від загального розміру прибутку, який підприємство планує одержати від продажу продукції. За цим методом ціна встановлюється з використанням формули:

Ц= Сзм + (Спост + Пзаг) N, де Сзм – змінні витрати на одиницю продукції(послуги);

Спост – постійні витрати на дану продукцію (послугу) за певний період (квартал, рік);

Пзаг – загальна сума прибутку, яку можна одержати від продажу продукції за той самий період; N – обсяг продажу продукції (наданої послуги) в натуральному вимірі.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»