WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 22 ] --

У сучасних умовах на світовому ринку на зміну ціновій конкуренції прийшла нецінова, тобто конкуренція технічного та якісного рівня продукції. Тому у конкурентній боротьбі за ринки збуту перемагає не той, хто пропонує нижчі ціни, а той, хто пропонує вищу якість, оскільки продукція з кращою якістю значно ефективніша у використанні. Однак при цьому роль ціни не зменшується, вона завжди була й буде виступати найвпливовішим критерієм максимізації прибутку.

При виборі шляхів підвищення конкурентоспроможності товару нерідко буває дуже своєчасним розв'язання проблеми не про запуск нового, не про зняття з виробництва морально застарілого, а про модифікацію товару. Рішення про модифікацію товару ухвалюється з метою задоволення особливих вимог покупців для отримання більшого прибутку. Безперечним є і розвиток такого напряму підвищення конкурентоспроможності товару, як своєчасне надання комплексу послуг, пов'язаних із збутом і використовуванням машин і устаткування, тобто сервісне обслуговування.

Тому, на нашу думку, при вмілій організації сервіс є вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності товару.

Отже, проблема підвищення конкурентоспроможності має декілька аспектів:

технічний, організаційний, економічний, соціальний, психологічний, юридичний (правовий), комерційний. І хоч всі вони складають єдину систему забезпечення конкурентоспроможності продукції, існує відповідна черга у вирішенні питань кожного з аспектів з урахуванням їх «вагомості»:

1) цінова політика щодо конкурентоспроможності продукції;

2) інвестиційна політика держави щодо випуску конкурентоспроможної продукції;

3) оподаткування підприємств, які випускають конкурентоспроможну продукцію;

4) кредитна політика держави і банківських структур щодо підприємств, які випускають конкурентоспроможну експортну продукцію, і щодо самої конкурентоспроможної продукції (розробка, освоєння, виробництво);

5) регулювання імпорту продукції;

6) регулювання фінансового обліку;

7) антимонопольна політика.

Таким чином цінова політика у сфері забезпечення конкурентоспроможності продукції повинна грунтуватися на принципах державного регулювання цін на окремі види продукції, наприклад, заборона демпінгових цін, обмеження монопольних, державних, прейскурантних і деяких інших ринкових цін.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК Данилишин Г. – ст. гр. БМм-51 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ФОРМИ І ЗАСОБИ ФІНАНСУВАННЯ НОВОВВЕДЕНЬ

Науковий керівник: к.т.н., доцент Стойко І.І.

Найважливішим фінансовим джерелом, що забезпечує вирішення великомасштабних науково-технічних проблем, є засоби державного бюджету. Держава надає кошти на безповоротній основі і ставить своїм головним завданням сприяння розвитку фундаментальних наукових досліджень і підвищення наукової кваліфікації вчених. Для цього фонд організує експертизу і конкурсний добір проектів наукових досліджень, пропонованих науковими установами й окремими творчими колективами, здійснює фінансування відібраних проектів і контроль над використанням виділених для них засобів. Фонд є некомерційною організацією і не переслідує мету витягу прибутку.

Засоби для підтримки фундаментальних наукових досліджень виділяються фондом на конкурсній основі незалежно від відомчої приналежності і правового статусу наукової організації, а також віку, вченого звання, вченого ступеня чи посади, займаної фахівцем.

Ці засоби використовуються на субсидії (гранти) для фінансування ініціативних проектів фундаментальних наукових досліджень, проведених науковими колективами й окремими вченими.

Частина засобів йде:

• на дотації науково-дослідним організаціям і вищим навчальним закладам з метою розвитку їхньої матеріально-технічної бази;

• на виплату стипендій і посібників особам, що навчаються в аспірантурі і докторантурі:

• на стажування вчених і фахівців у наукових центрах України і за кордоном;

• на видання і придбання наукової літератури;

• встановлення і підтримка наукових контактів;

• одержання інформації з вітчизняних та іноземних баз даних.

Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері покликаний надавати фінансову підтримку і сприяти створенню малих наукомістких фірм, інкубаторів бізнесу, інноваційних інжинірингових центрів та інших аналогічних підприємств. Засоби фонду можуть витрачатися і на заохочення конкуренції в науковотехнічній сфері шляхом надання фінансової підтримки високоефективним наукомістким проектом. - що розробляються малими інноваційними підприємствами. Даний фонд є державною некомерційною організацією.

Основними джерелами формування засобів цього фонду є бюджетні асигнування, добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян, у тому числі іноземних юридичних і фізичних осіб, інші надходження від діяльності фонду.

Найважливішими джерелами недержавної системи фінансування інноваційних проектів у даний час виступають:

• власні засоби підприємств;

• засоби, мобілізовані шляхом емісії цінних паперів;

• кредити комерційних банків:

• спеціалізовані і благодійні фонди;

• засоби інвестиційних компаній, інших підприємств і організацій, зацікавлених у якнайшвидшому випуску нової продукції.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 630 Данилко І. – ст. гр. БКп – 31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СТАН ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Науковий керівник: асистент Гринчуцька С.В.

Ліси України, незважаючи на незначну частку в природно-ресурсному потенціалі, займають важливе місце в економіці держави. Ліс, як потужна економічна інституція, за вмілого і дбайливого підходу, слугує надійним фінансовим інструментом поповнення державного бюджету, забезпечення населення роботою, сприяє сталому розвитку економіки, стабільності навколишнього природного середовища, сприяє розв’язанню багатьох соціальних питань і проблем.

Україна є малолісною державою, лісистість становить всього 14,2%. Величезні степові регіони заліснені від 1,9% до 3,5%. Господарський комплекс країни має щорічний дефіцит близько 25 млн. куб. м деревини.

Разом з тим, Україна є великою лісовою державою, адже за обсягами лісозаготівлі займає десяте місце в Європі, а за загальною площею лісів – восьме.

Однак за розміром лісової площі на душу населення - лише 27-е. Незважаючи на ці тривожні показники, Україна продовжує реалізовувати екстенсивне ведення лісового господарства. У найбільш продуктивних лісах Івано-Франківської області з одного гектара заготовляють лише 1,29 куб. м, тоді як у Польщі – 3,6 куб. м, Німеччині – 4,5 куб.м, Австрії – 5,2 куб.м, Чехії – 6,2 куб.м. Таке господарювання не здатне забезпечувати конкурентоспроможність української економіки, збереження і відтворення екосистем, проведення сильної соціальної політики.

На сьогодні охорона і відновлення лісових ресурсів потребують змін.

Стан лісового господарства країни вимагає вжиття наступних негайних лісівничих та природоохоронних заходів:

збільшення обсягів робіт з лісовідновлення та лісорозведення;

обмеження суцільних рубок лісу з поступовою заміною на вибіркові;

введення заборони на проведення рубок в корінних природних байрачних лісах;

забезпечення достатнього фінансування лісогосподарських заходів;

впровадження сертифікації лісових ресурсів і лісогосподарських операцій;

доведення відсотка лісистості території України до науково обґрунтованого рівня, в тому числі за рахунок заліснення малопродуктивних земель;

впровадження перспективних технологій лісовідновлення;

здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на заповідних територіях.

Українська національна лісова політика мусить випливати з інтересів громадянина, суспільства, держави. При цьому відомчий, регіональний, особистісний, корпоративний інтерес не мають домінувати над суспільними і загальнолюдськими цінностями. Україна як європейська держава приєдналася до ідеології та принципів ведення лісового господарства в Європі, але раціонального, екологічно і економічно обґрунтованого підходу ведення лісового господарства у реальному секторі української економіки немає.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 338.13 Дендевич В. - ст. гр. ОВ-308 Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ

Науковий керівник: в.в.к., викладач методист Семчишин Є.В.

Сучасний стан становлення ринкових відносин в Україні супроводжується постійними змінами форм і методів управління економікою, наявністю жорсткої конкуренції, енергетичної кризи та підвищенням вимог споживачів до товарів і послуг.

Такі зміни визначили необхідність створення такого господарського механізму, який дав би змогу підприємствам забезпечити свій динамічний розвиток і підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Різниця у витратах конкурентів може бути викликана:

різницею у цінах на енергію, сировину, обладнання, інвентар та інші товари, куплені у постачальників;

різницею у витратах на транспортування товару;

різницею у витратах на маркетинг, рекламу, продаж продукції;

різницею витрат на впровадження науково-технологічних розробок, утримання існуючого обладнання.

У сучасних умовах доцільно відзначити, що процес господарювання вимагає від кожного підприємства запровадження дійового механізму формування якості продукції і одночасно суворо дотримувати їх вимог.

Визначальним елементом цього процесу є:

стандартизація (встановлення положень для загального і багаторазового застосування щодо завдань підвищення ступеня відповідності продукції їх функціональному призначенню);

сертифікація (система заходів і дій, що: підтверджують відповідність фактичних характеристик продукції вимогам міжнародних чи регіональних стандартів;

запобігають реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна споживачів;

сприяє компетентному вибору продукції споживачем). На нашу думку, основу функціонування конкурентоспроможного підприємства мають становити трудові ресурси - персонал, який зацікавлений в ефективному господарсько-фінансову процесі підприємства.

Вивчати й оцінювати конкурентоспроможність товару слід систематично і безперервно, у тісному взаємозв’язку з етапами життєвого циклу товару для того, щоб своєчасно зафіксувати момент зниження показника конкурентоспроможності і прийняти відповідне рішення. Спочатку потрібно з’ясувати причини цього зниження, а вже потім відповідно до ситуації приймати рішення (наприклад, перейти до іншого сектора ринку, модернізувати товар, зняти його з виробництва).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Пропонуємо етапи такого оцінювання:

- аналіз ринку і вибір найбільш конкурентоспроможного товару-зразка;

- визначення сукупності параметрів двох товарів для порівняння;

- розрахунки інтегрального показника конкурентоспроможності оцінюваного товару;

- оцінювання тенденцій розвитку товару у короткостроковому і довгостроковому періоді.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК Дмитраш Н. - ст. гр. БМпс-42 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО МАРКЕТИНГУ У

БУДІВНИЦТВІ Науковий керівник: Зяйлик М. Ф.

Специфіка маркетингу в житловому будівництві пов'язана з особливостями самого виробничого процесу галузі. По-перше, об'єкти житлового будівництва проводяться не посередньо там, де вони використовуватимуться. По-друге, з розвитком конкуренції домобудівне виробництво все більше буде зорієнтовано на задоволення індивідуальних запитів населення, направлених на те, щоб житло володіло особливими споживчими властивостями, що відповідають духу часу. Можливості перевершити конкурентів в значній мірі підвищуватимуться у тих житлово-будівельних підприємств, які зможуть створити ефективну систему маркетингу. Причому крупні підприємства, що будують багатоповерхове житло, зможуть зберегти в перспективі свої позиції на ринку лише при широкому комплексі послуг, що надаються замовникові, включаючи проектно-будівельні роботи, зведення, сервісне обслуговування процесу експлуатації житлового фонду протягом всього терміну його служби. Вирішенню вказаних проблем може сприяти використання принципів і методів сучасного маркетингу. Будь-яка країна зацікавлена в стійкому розвитку житлового сектора, який дозволяє підтримувати соціальну стабільність в суспільстві, забезпечує зайнятість значної частини населення, є важливою сферою підприємницької діяльності. У розвиненій ринковій економіці вкладення в цю сферу складають близько 20% валового національного продукту. На сьогоднішній день економічна ситуація в країні привела до того, що багато будівельних організацій вирішують єдину проблему - проблему вижити. Значно менше будівельних підприємств вирішують проблему виживання з перспективою на розвиток, справедливо вважаючи, що державна політика відносно підприємництва не так швидко набуває рис раціонального економічного мислення. У цих умовах важливе значення мають питання поведінки підприємства в умовах стохастичної невизначеності.

Основна мета стратегії будівельного бізнесу полягає в тому, щоб добитися довгострокових конкурентних переваг, які забезпечать виживання, стійке функціонування і розвиток підприємства в перспективі. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду управління показує, що найбільш ефективною «філософією»

сучасного бізнесу є концепція маркетингу, яка в пріоритет ставить потреби споживачів.

У основі діяльності виробників, що працюють по принципах маркетингу, лежить правило: проводити тільки те, що вимагає ринок, покупець. З суті маркетингу витікають основні його принципи, які полягають в наступному: 1. Націленість на досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності.

Ефективна реалізація товару на ринку в намічених кількостях означає, по суті, оволодіння його певним сегментом відповідно до довготривалої мети, наміченої підприємством. 2. Концентрація дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на вирішальних напрямах маркетинговій діяльності. 3. Спрямованість підприємства не на поточний, а на довготривалий результат маркетингової роботи. Це вимагає особливої уваги до прогнозних досліджень, розробки на основі їх результатів товарів ринкової новизни, що забезпечують високоприбуткову господарську діяльність. 4. Застосування в єдності і взаємозв'язку стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасною цілеспрямованою дією на них.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.9.06 Дмитраш Н. - ст. гр. БМпс-42 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І

РЕМОНТУ МАШИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Науковий керівник: к.т.н., доц. Галущак М. П.Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»