WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 ||

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 54 ] --

Сьогодні найм працівників під особисту поруку активно практикують у невеликих американських компаніях. На багатьох фірмах, протекціонування є оплачуваним видом діяльності, що передбачає ще й відповідальність працівника, що дав рекомендацію.

На сьогоднішні день в Україні є декілька сотень приватних фірм, що займаються працевлаштуванням. Вони поділяються на два види: кадрові та рекрутингові.

Все частіше альтернативним шляхом заповнення вакансій є «полювання за головами», яке зводиться здебільшого до переманювання працівників у конкурентів.

Саме це і входить у перелік послуг рекрутингових компаній. Утім, у погоні за таким придбанням експерти радять бути вкрай обережними: ніхто не гарантує, що завтра цей працівник не стане для компанії великою втратою.

Окремим напрямком у роботі рекрутингових агентств зараз виділяють хедхантинг, тобто переманювання працівників високого класу із конкуруючих компаній. Але тепер хедхантингом стали промишляти ще і тренінгові компанії.

Тренери передають конкурентам інформацію про працівників компанії, отриману під час тренінгу. Після навчання, в якому брали участь топ-менеджери, тренер може описати тактико-технічні характеристики кожного з учасників занять і поділитися враженнями про працівників компанії.

Такому порушенню ділової етики можна запобігти, встановлюючи певні етичні межі. Моральні зобов’язання можна підкріпити додаючи до договору пункт, який забороняє працівникам тренінгової компанії розголошувати будь-яку інформацію, отриману під час навчання, і до якого доцільно було б ще додати копію наказу по підприємству, згідно з яким інформація про працівників, їхні професійні і психологічні якості вважається конфіденційною. Отже, за її розголошування була б передбачена певна відповідальність. Також, варто підвищити стійкість персоналу до підступів хедхантерів. Наприклад, імунітет працівників компанії помітно підвищувався б, якщо певний час вони перебували б в приємному очікуванні несподіванки, якою могли б виступати різні бонуси, премії, підвищення зарплати в зв’язку з успішним закінченням фінансового року. Важливі не самі бонуси і подарунки, а їх очікування. Чим вища посада працівника і, відтак, його привабливість для хедхантерів, тим вищою повинна бути матеріальна винагорода.

Кожен керівник повинен пам’ятати, що найскладнішим і найефективнішим засобом у боротьбі проти хедхантерів та віроломних тренерів залишається створення компанії, де кожен працівник відчував би себе на своєму місці і був би впевнений, що на підприємстві цінують не лише результати його праці, а й виявляють турботу про нього як про людину.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 339.138 Шуран І. – ст. гр. БМ – 41 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Науковий керівник: к. е. н., доцент Зяйлик М. Ф.

Кожному підприємцю відомі різні способи підвищення попиту на свою продукцію. В більшості випадків вони є стандартними: рекламні ролики в ЗМІ, друковані рекламні носії, пряма стимуляція продажу, знижки та інше. Але конкуренти використовують такі ж засоби, тому всі зусилля стають марними. За такої ситуації на перше місце виходить мерчендайзинг.

Мерчендайзинг - це комплекс заходів, метою якого є підвищення попиту на продукцію, мистецтво представити товар у торговому залі.

Відомо, що серед асортименту кожної товарної групи можна достатньо чітко виділити марки і упаковки, які завоювали найбільшу популярність серед споживачів, та торгівля якими приносить основний прибуток власникові магазину. У їх просуванні і зацікавлені роздрібні торговці. Тому, полегшивши пошук і вибір такого товару, перетворивши процес покупки на цікаве заняття і, таким чином, розширивши час перебування покупця в торговому залі, можна отримати додатковий ефект.

Статистика свідчить: покупці залишають на 13% більше грошей в тих магазинах, де мерчендайзинг продукції бездоганний.

В США ще з початку 90 - х років велика кількість корпоративних виробників зробила мерчендайзинг невід'ємною частиною маркетингової стратегії. Широкого застосування, але тільки не для наших вітчизняних виробників, набули такі P.O.S.матеріали (від англ. point of sale- місце продажу, тобто рекламні матеріали, які привертають увагу споживача безпосередньо на місці продажу продукції), як постери, шелфтокери, воблери, стікери, клостери, дисплеї, дегустаційні стенди, рекламні проспекти, діспенсери. Ці матеріали дозволяють оформити торговельне місце у відповідності з фірмовими кольорами, загальною концепцією товару, донести до споживача інформацію відносно нових властивостей продукції, нової ціни.

P.O.S.- матеріали логічно продовжують загальну рекламну стратегію, закріплюють споживчі інтереси, викликані ATL- рекламою (від англ. above the line над рискою; реклама в засобах масової інформації), забезпечують формування поведінки споживачів.

Серед переваг мерчендайзингу виділяють його дієвість тому, що з появою нових технологій телевізійна та радіо реклама втрачає частку аудиторії (слухачі та глядачі на час реклами переключають свої приймачі на інші канали).

Мерчендайзинг продукції так само важливий, як розробка бренду товару, зовнішня реклама або проведення рекламних акцій.

Річ у тому, що мерчендайзинг – це комплекс заходів, направлених на просування того чи іншого товару, марки, упаковки в торговому залі – тобто в тому місці, де у продавця є останній шанс показати покупцеві товар, вплинути на його вибір і підштовхнути купити більшу кількість.

Не використовувати цей шанс – означає добровільно відмовитися від підвищення іміджу товару в очах покупців, дозволити споживачеві віддати перевагу продукції конкурента.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" ББК 65.052 Щиглюк У. – ст..гр. ЕОАм-12 Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА

ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Кіндрацька Г. І.

Для більшості підприємств України сьогодні характерним є екстенсивний тип розвитку, що передбачає все ширше залучення матеріальних і людських ресурсів, хоча існують перешкоди для подальшого розвитку виробництва такі як: обмежені природні ресурси, відтік кваліфікованих працівників за кордон, застарілі засоби праці, які значно поступаються зарубіжним аналогам, тощо.

Саме від стану основних засобів залежить технічний та технологічний рівень виробництва, якість послуг і забезпечення отримання економічних вигод у майбутньому. Необхідність вдосконалення матеріального забезпечення потребує розроблення теоретичних і методичних підходів до реформування системи бухгалтерського обліку та контролю за державним майном. Цей процес особливо болісний для невиробничої сфери (науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо), адже ці підприємства збиткові та значною мірою залежать від бюджетного фінансування. Характерним прикладом подібних підприємств є національні театри.

Сучасний стан забезпечення державних підприємств галузі культури основними засобами свідчить про низький рівень технічного оснащення, значний моральний знос наявного обладнання, залежність від державної підтримки, що надається у вигляді капітальних трансфертів.

За результатами прийняття Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» створено правову основу регламентації бухгалтерського обліку основних засобів, наближену до вимог міжнародних стандартів. Однак відсутність єдиних методологічних засад класифікації основних засобів у галузі культури призводить до неузгодженості, втрати цілісності та неможливості порівняння відображених у бухгалтерському обліку основних засобів галузі культури.

На державних підприємствах галузі культури потребує вдосконалення нормативно-правова база. У зв'язку з цим доцільно розробити підзаконні нормативні акти, галузеві інструкції, методичні рекомендації, що мають забезпечити облік специфічних основних засобів (музейні предмети, сценічно-постановочні засоби, фільмофонд, музичні інструменти тощо).

Порівняльний аналіз структури і змісту законодавства України з бухгалтерського обліку основних засобів та податкового законодавства України з обліку основних фондів дав змогу виявити значні розбіжності між ними, що має негативний вплив як на облік основних засобів, так і на облік фінансових результатів, які отримують внаслідок їх використання. Доцільно здійснити реформацію податкового законодавства та забезпечити відображення господарських операцій з основними засобами з метою їх оподаткування відповідно до вимог бухгалтерського обліку.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 658.5 Юрик Т. – ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ

ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ Науковий керівник: к.е.н., доц. Сороківська О.А.

Головною умовою ефективності ділової комунікації є правильна організація її проведення і досягнення при цьому атмосфери взаєморозуміння та співробітництва. В житті більшості людей процеси комунікації займають значну частину їх часу, але далеко не всі в достатній мірі володіють відповідними навиками обміну інформацією.

Вміти продуктивно і безконфліктно спілкуватися – це не тільки важлива професійна риса будь-якого керівника, але й необхідний елемент культури людини.

Для покращення передачі інформації менеджери повинні поставити перед собою два завдання. По-перше, вони повинні покращити своє повідомленнянформацію, яке вони хочуть передати, і по-друге, вони повинні покращити своє особисте розуміння того, що інші хочуть їм повідомити. Іншими словами, менеджерам необхідно прагнути не тільки бути зрозумілими, але й розуміти інших.

Для того, щоб ці правила були реалізовані на практиці в процесі ділового мовлення менеджери повинні використовувати комунікативну техніку спілкування, в основі якої покладені певні методи підвищення своїх здібностей по передачі інформації. До таких методів належить: нагадування, регулювання потоку інформації, використання зворотного зв’язку, спроба уявити себе на місці іншого, спрощення мови, ефективне вислуховування і використання чуток.

Нагадування – це спроба визначити, чи дійсно отримувач правильно декодував інформацію. Регулювання потоку інформації забезпечує оптимальний потік інформації, необхідний менеджеру. При цьому якість і кількість інформації контролюється, а неважлива інформація виключається. Використання зворотного зв’язку є важливим елементом для ефективної двохсторонньої передачі інформації. Цей зв'язок дозволяє визначити рівень сприйняття повідомлення та відповідну реакцію отримувача. Разом з цим зворотній зв'язок може стати більш ефективним, якщо він має чітко визначений характер, є цінним, корисним і своєчасним.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Спроба уявити себе на місці іншого – це здатність уявити себе в ролі іншої особи і прийняти її точку зору. Вміння це робити є важливим для прогнозування того, як будуть декодуватися отримувачем повідомлення, а також допоможе усунути багато перешкод для ефективної передачі інформації. Спрощення мови означає, що мова повинна бути простою і доступною для розуміння.

Ефективне слухання повинно включає в себе терплячість, стримування власних емоцій, сприйняття заперечень і критики. Використання чуток є ефективним неформальним каналом передачі інформації, через який дана інформація проходить швидше, ніж через формальні канали.

Передача інформації – це багатогранний і складний процес, оволодіння яким на рівні особистості і організації дає змогу менеджеру ефективно здійснювати керівництво. Інформаційний процес охоплює різні частини діяльності організації і має великий вплив на ефективність управління. Інформаційний процес – це обмін інформацією, і основна мета його – забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну. Ефективний обмін інформацією і правильне її сприйняття є одним із важливих факторів, які визначають успіх організації.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 005.932 Юрченко В.Ю. – ст. гр. ОБ-05-Г Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМИН

З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

Науковий керівник: д.е.н., доцент Заремба П.О.

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки важливим є питання взаємодії підприємства й постачальників, що багато в чому визначає результат роботи підприємства (одержання прибутку). Для цього необхідно мати чітку стратегію з формування взаємин підприємства й постачальників.

Типовими цільовими стратегічними показниками формування бази постачальників є:

- визначення складу постачальників, виходячи з вимог до постачальників в області технологічної й виробничої компетенції;

- установлення типів відносин (за принципом економічної доцільності);

- регіональний розподіл постачальників;

- ризики, пов'язані з постачальниками (кожний стосунок з постачальником містить у собі ризик, що постачальник не зробить необхідні поставки).

Цілі напрямку впливів на постачальників визначаються на основі аналізу розбіжностей між вимогами до постачальників і ефективності їхніх поставок.

Залежно від ступеня такої розбіжності можливі наступні альтернативи: зміна постачальника; вплив на існуючого постачальника; початок робіт з потенційним постачальником; придбання підприємства-постачальника (інсорсинг).

Вибір альтернативи залежить від товару або товарної групи, які підприємство одержує від постачальника. Якщо мова йде про стандартні, некритичні матеріали, то зміна постачальника пов'язана з незначними витратами й може являти собою кращу стратегію.

Процес стимулювання постачальників включає наступні етапи:

1) ухвалення рішення про необхідність такого кроку;

2) ідентифікація критичних товарних груп;

3) ідентифікація критичних постачальників;

4) узгодження стратегій по роботі з постачальниками;

5) створення команди;

6) ідентифікація ключових питань з підвищення ефективності діяльності постачальника;

7) розробка проекту з їхнього вирішення, його реалізація й контроллінг.

Тактика потенційних постачальників з урахуванням ситуації закупівлі відрізняється. Потенційний постачальник у своєму прагненні до співробітництва на початку готовий іти на виконання цілого ряду особливих умов поставки, покликаних задовольнити індивідуальні потреби потенційного покупця.

Діючий постачальник прагне дотримуватися вироблених умов поставки.

Покупець, у свою чергу, у пошуках потрібного товару звертається спочатку до звичного для нього постачальникам. Потім він послідовно відмовляється від кожного доти, поки не знаходить того, хто, на його думку, у стані задовольнити його бажання з урахуванням певних границь ризику.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 ||
Похожие работы:

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»