WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 7 ] --

Криза у перекладі з грецької – рішення, поворотний пункт, вихід. Життєвою кризою називають період, протягом якого змінюються спосіб детермінації процесів розвитку, життєвий задум, траєкторія життєвого шляху. Це тривалий глибинний конфлікт із приводу життя в цілому, його смислу, головних цілей та шляхів їх досягнення.

- за віковим критерієм в період дорослості (20 – 60 років) людина стикається із кризою тридцяти років і кризою середини життя.

- криза тридцяти років супроводжується переоцінкою цінностей, аналізом досягнень, реалістичним ставленням до буття.

- криза середини життя – це вибух емоцій, коли виникає враження, що життя проходить даремно, настає усвідомлення втрати молодості, нагромаджений досвід дозволяє реалістично оцінити співвідношення очікуваного і досягнутого, людини починає підводити підсумки своєї попередньої діяльності.

- за критерієм перебігу і наслідків кризи поділяють на нормальну і анормальну.

- криза розвитку (нормальна або прогресивна) ніколи не виникає без напруженості, тривоги, депресивних симптомів. Тимчасово ці неприємні емоційні кореляти кризового стану посилюються, готуючи грунт для нового – стабільнішого, гармонічнішого етапу. Тому кризу, посилаючись на дослідження Е. Еріксона, називають також нормативною, тобто такою, що існує у межах норми.

Підкреслюючи нетривалий, непатологічний характер вікових розладів, які супроводжують цю кризу Д. Оффер, Д. Олдган позначають як «замішання».

Головним симптомом наближення нормальної кризи – це психічне насичення провідної діяльності.

- щодо анормальної (регресивної) кризи, то вона не пов’язана з завершенням певного етапу психічного розвитку. Вона виникає за складних життєвих обставин, коли людині доводиться переживати події, які раптово змінюють її долю.

- слід зауважити, що творча особистість може перетворити таку анормальну кризу на кризу розвитку, зробивши складні життєві умови полігоном для значних випробувань, для формування нових «технік» життя, конструктивних життєвих стратегій. І, навпаки, криза розвитку може стати початком анормальних, руйнівних переживань.

Людина котра вміє конструктивно переживати життєві скрути, вчасно робить висновки щодо своїх помилок, поразок, невдач, учиться на власному досвіді. В неї не зникає віра в себе, свої сили, своє майбутнє, що не передбачає емоційної дезінтеграції життєдіяльності чи зниження адаптивності поведінки.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 316 Матвійчук О. - ст. гр. 104 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

МІТИНГ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ПЕРЕДВИБОРНОЇ БОРОТЬБИ

Науковий керівник: к.ф.н., доцент Довгань А.О.

Давно відомо, що однією з основних форм передвиборної політичної боротьби є мітинг. Згідно термінології мітинг - елемент підняття іміджу, наприклад кандидата в депутати. При цьому необхідно враховувати де проходять мітинги; хто їх організовує і є лідером мітингової активності; яка стратегія, тактика і структура мітингу; яка роль лідерів і рядових учасників в ході його проведення.

Проте перераховані мітинги не охоплюють всіх випадків мітингової активності.

Частина мітингів була проявом діяльності, при якій припинялась робота без оголошення страйку і пікетування місцевих органів влади представниками конфліктуючих трудових колективів або перекриття транспортних комунікацій і тому подібне.

Мітинги можуть міняти свою форму, наприклад, переростати в мітинги пам'яті, трансформуватися в іншу форму протесту, наприклад, в голодування.

Ряд мітингів проводять в Києві. Цей тип мітингової стратегії можна назвати столичним. Нарешті, чітко видно ще один різновид мітингової стратегії - "хвиля", тобто одноразова організація мітингів по всій країні.

Мітинги показують не тільки рівень політичної активності населення, але і недоліки законодавства, коли замість організації страйку одна з конфліктуючих сторін вдавалася до мітингового тиску на іншу або при неможливості створення представницького органу місцевого самоврядування виборці вимушені проводити мітинги-сходи.

Аналізуючи мітинги кінця 2004 року, не можна не згадати величезну мітингову "хвилю" в кінці року. Найбагатолюдніші мітинги пройшли в Києві. Практично стільки ж чоловік вийшли на вулиці міст Львова, Луцька, Харкова, Луганська, Тернополя, Чернівців, Хмельницького, Одеси та ін. регіонів України. Чисельність мітингуючих коливалася від 5 до 8 тис. чоловік. Найбагатолюднішими, такими, що максимально впливають на психологічну дію виборців є києвські мітинги і протести опозиції наприклад, (комуністів і націоналістів). Розглянемо структуру цього типу мітингів.

Звичайне організаційне ядро мітингу складають: активісти, які підтримують порядок і охорону; разом з тим і ті, які постійно відвідують всі мітинги, під час протестів може збиратися до 200-250 тис. чоловік. Під час мітингу лідери політичних партій і рухів не тільки інформують своїх прихильників, але і демонструють власну політичну значимість, свою потужність, часом шляхом образи лідерів і символіки супротивника.

Лідери мітингів часто говорять про свою жертовну готовність. Іноді (вкрай рідко) дійсно виступають ініціаторами особливих протестних дій (голодування). Що роблять учасники мітингу? Впадає в очі, що далеко не всі з них слухають оратора.

Привернути увагу ораторові вдається тільки прямою апеляцією до присутніх, провокуючи їх на аплодисменти, вигуки і тому подібне. При хорошій організації мітингу, особливо демократичного, учасники можуть скандувати, типу: "Ганьба, ганьба", або: "Геть Кучму" та інш. У випадку, якщо мітинг носить легальний, дозволений характер, на внутрішньому психологічному рівні його учасник може отримати задоволення від "дозволеного бунту".

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 796.37.037 Михайлишин Л. – cт. гр..ЕМ-21 Тернопiльський державний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя.

ЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ ДЛЯ ЗДОРОВОГО

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

Науковий керiвник: Салук І.А.

Постановка проблеми. Напружена розумова та творча праця студентів може викликати негативні реакції та стани організму: патології органів дихання та кровообігу, захворювання психосоматичні, нервової та кістково-м'язової системи. Це один із чинників того, що в державі склалася критична ситуація із станом здоров'я населення.

В Указі Президента України 1998 року „Про затвердження Цільової комплексної програми “Фізичне виховання та спорт – здоров'я нації”, відзначено різке підвищення захворюваності на гіпертонію – у 3 рази, стенокардію – у 2,4 рази, інфаркт міокарду – на 30 %. Проблема полягає в обґрунтуванні та відтворенні так званих індивідуальних стилів, пов'язаних переважно з особистою руховою активністю.

Мета роботи полягає у аналізі існуючих підходів щодо значення індивідуальних стилів для здорового способу життя студентів.

Викладення основного матеріалу. Різноманітні філософи та лікарі стародавності зв’язували сутність здоров'я з поняттям гармонії.

Існує три аспекти сутності здоров'я:

генетичне, фізичне, психічне. Генетичне здоров'я є єдиною підставою та головною умовою фізичного та психічного здоров'я. Безперечно, що спадкові задатки важливі для здоров’я, але невід’ємним компонентом здоров’я людини є її фізичне вдосконалення, гармонічний розвиток.

Найпоширеніші прояви здорового способу життя у їх індивідуально стильовому різномасті такі: відсутність стійких шкідливих звичок; виправдані звички, режим та калорійність харчування; доброзичливе та поважне ставлення до людей та природи;

дотримання правил гігієни; контроль стану здоров’я; підтримання нормального фізичного та психічного стану; позитивно спрямована життєва філософія;

професіонально виправданий тижневий режим тощо.

М'язова діяльність є обов'язковою умовою покращення рухових та вегетативних функцій людського організму під час усього життя. Значення м'язової діяльності настільки велике, що її розцінюють як найважливішу ознаку здоров'я. Знижена фізична активність (гіподинамія) – одна з найважливіших причин захворювань, інвалідності та смертності людини.

Всі вище перераховані відхилення здоров'я не обмежують негативні фактори у житті людини та його діє спроможність. Не повинні залишитися без уваги впливи довкілля, родини, суспільства, шкідливих звичок, генотипу, тощо.

Висновок. Різноманітність форм та засобів індивідуального стилю здорового способу життя повинна гармонійно поєднувати фізичну активність з професійною спрямованістю, раціональне харчування, неконфліктне спілкування у професійному середовищі та поза ним, використання оздоровчих сил природи.

У подальших дослідженнях планується вивчення процесу формування індивідуальних стилів студентів.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 346 Нішта А.- ст.гр. ЮФм-52 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ Науковий керівник: д.ю.н., проф. Беляневич О.А.

У зовнішньоекономічній діяльності з метою забезпечення виконання зобов’язань сторони обирають такий правовий інститут як гарантія, оскільки з її допомогою можна вирішити проблему «першого кроку», яка викликана притаманній сфері підприємницької діяльності недовірою, а також бажанням уникнути збитків, які можуть виникнути у разі невиконання або неналежного виконання контрагентом умов договору.

Інститут гарантії в її сучасному розумінні є новелою чинного законодавства, оскільки ЦК УРСР вона розглядалася як «сурогат» поруки, і лише з прийняттям ЦК 2004 р. гарантії як способу забезпечення виконання зобов’язань надано нового змісту.

Гарантія розуміється як видане на прохання принципала (боржника за основним зобов’язанням) письмове зобов’язання гаранта у разі невиконання основного зобов’язання сплатити певну грошову суму на узгоджених у гарантії умовах на вимогу бенефіціара (кредитора принципала). У зовнішньоекономічній діяльності найбільш поширеною є банківська гарантія, в якій гарантом виступає банківська установа (банк).

На сьогоднішній день правовому регулюванню гарантії присвячено ст. 200 Господарського Кодексу, параграф 4 глави 49 Цивільного Кодексу України.

Міжнародні документи, які регулюють відносини гарантії – Конвенція ООН про незалежні гарантії та резервні акредитиви 1995 р., Міжнародні правила для договірних гарантій 1978 р. МТП та Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу 1992 р.

Правова природа банківської гарантії розкривається через її риси (принципи).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Це: самостійність та незалежність банківської гарантії від основного зобов’язання;

спеціальний суб’єктний склад учасників відносин – видання банком, або іншою кредитною установою чи страховою організацією; це одностороннє зобов’язання гаранта; оплатність; письмовий характер; безвідкличність гарантії та неможливість передання права вимоги бенефіціара до гаранта іншій особі, якщо в гарантії не передбачене інше.

У зовнішньоекономічній діяльності використовуються різні види гарантій.

Основною класифікацією є: гарантії на вимогу (безумовні) та умовні гарантії. В цілому поділяють на: гарантії забезпечення інтересів експортера (гарантія виконання імпортером платежів розрахунках у формі інкасо, гарантія відкриття імпортером акредитива на користь експортера, гарантія повернення кредиту, гарантія оплати гарантійних сум) та гарантії імпортерам (гарантія повернення авансових сум, гарантія у зв’язку з участю в торгах (аукціоні) або тендерні гарантії). Бувають ще: зустрічна гарантія, гарантія у зв’язку з компенсаційними угодами.

З заступленням передбаченої у банківській гарантії випадку бенефіціара набуває право вимоги по відношенню до гаранта. В силу виконання гарантом прийнятого на себе зобов’язання перед бенефіціаром гарант набуває право регресної вимоги до боржника, та стає кредитором по регресному зобов’язанню. З метою уникнення зловживання правом зі сторони бенефіціара Уніфікованими правилами стандартів перевірки документів банками є належна уважність або розумна ретельність.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 159.9 Ониськів О.–ст. гр. БП-21 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ ГРУПОВИХ ВІДНОСИН

Науковий керівник: к. психол. н., доцент Періг І.М.

Глибинний зміст людського “Я” виявляється в людських стосунках і яскравими неповторними барвами вплітається в канву об’єктивних суспільних відносин, особливий рівень яких становлять міжособистісні стосунки, базовані на певних діях, почуттях людини, що виникають у неї з приводу інших людей, і їх поведінки, діяльності, позиції у суспільстві.

Відносини формуються у процесі взаємодії людини із зовнішнім світом, в процесі набуття нею життєвого досвіду та встановлення міжособистісних стосунків.

Міжособистісні стосунки – це взаємозв’язки між окремими людьми (групами людей), які об’єктивно виявляються в характері і способах взаємних впливів людей одне на одного в процесі їх спільної діяльності і спілкування.

Складний багатоплановий процес встановлення контактів між людьми породжується потребами суспільної діяльності. Він включає в себе обмін інформацією, сприймання і розуміння людини людиною, вироблення спільної стратегії взаємодії. Де взаємодія – це процес безпосереднього чи опосередкованого впливу суб’єктів (об’єктів) один одного що породжує їх взаємозумовленість і взаємозв’язок між ними.

Позитивний аспект взаємодії в процесі становлення і розвитку взаємин між людьми передбачає необхідність взаєморозуміння між ними.

Взаєморозуміння – це спосіб налагодження відносин між окремими людьми, соціальними групами, що передбачає обмін думками, цінностями, досвідом.

В основі людських стосунків лежить ставлення особистості, що є позицією особистості до навколишнього і до самого себе, що зумовлює певний характер її поведінки стосовно кого небудь (чого небудь).

Неможна зрозуміти окрему особистість, не збагнувши системи її стосунків з іншими людьми. З одного боку особистість є продуктом таких зв’язків, а з іншого – їх творцем. Відносини між людьми і їх своєрідність виступають важливим чинником розвитку особистості. Пізнаючи інших людей, суб’єкт пізнає і самого себе, формується як особистість.

Кожна людина у певний момент свого життя взаємопов’язана з різними людьми і соціальними групами. Їй є чому навчитися у інших людей, однак лише постійне спілкування індивіда з більш розвиненими, ніж він сам, особистостями, які володіють широким спектром знань, умінь і навичок, забезпечить йому можливість долучитися до відповідних духовних і соціальних цінностей та отримати життєвий досвід. Отже людина є зацікавленою у питані впливу різних типів відносин на її поведінку і розвиток як особистості.

Тому постає необхідність врахування наступного:

важливість аспекту акцентуації характеру і типів темпераменту у міжособистісних стосунків;

існування різних соціальних груп, які впливають на індивіда;

влив сім’ї на індивідуальний та соціальний розвиток особистості;

вплив учнівського, студентського чи професійного колективу;

взаємний вплив індивіда та групи (лідери, зірки, парії);

соціально психологічна ідентифікація, емпатія та рефлексія.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»