WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 001:631.3:633 М.В. КІНДЕР, кандидат техн. наук, доцент Н.В. ПРІЛЄПО, студентка ІТФ Полтавська державна аграрна академія e-mail: ...»

-- [ Страница 1 ] --

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК 001:631.3:633

М.В. КІНДЕР, кандидат техн. наук, доцент

Н.В. ПРІЛЄПО, студентка ІТФ

Полтавська державна аграрна академія

e-mail: kindermv@rambler.ru

НАУКА І ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГІЇ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ

Розглянуті проблеми взаємозв’язків науки і практики технології механізованих робіт

в рослинництві. Обґрунтована доцільність впровадження в процеси навчання і виробництва методології системних наук.

Вступ. Технологія механізованих робіт (ТМР) в рослинництві в повній мірі віддзеркалює загальну проблему взаємовідносин науки і практики. Можна назвати цілу низку фактів, які підтверджують складність таких стосунків в аграрній галузі [1]. Окрім того, потенціал с.г. виробництва (по науці) – високий, а фактичний рівень (на практиці) – невиправдано низький. Аналіз причинно-наслідкових зв'язків ідентифікує основну проблему с.-г. виробництва – організаційно-управлінське забезпечення (ОУЗ). Ця проблема є похідною, її провокує незадовільний рівень наукового забезпечення, яке разом з організацією і управлінням здійснюють керівники і спеціалісти з професійною освітою [2]. Таким чином, віднайдений взаємозв'язок і спільний знаменник не лише безпосередніх проблем НОУЗ виробництва, а й їх першоджерела – кваліфікації, цебто, підготовки фахівців.

Додатковий аргумент на користь зазначеного клубка проблем. Надати занепалому с.г. підприємству МТЗ (кошти, техніку, оборотні засоби) і залишити незмінним лише принцип господарювання – НОУЗ. З часом все це буде спожито і стан повернеться на попередній, – банкрутний рівень. Цей аргумент є однозначним свідченням того, що проблема НОУЗ є МЕТОДОЛОГІЧНОЮ. Бо проблеми взаємовідносин науки, підготовки фахівців та функціонування виробництва і породжені ними проблеми НОУЗ є наслідком слабких зв'язків між цими складовими. Посилення таких зв'язків якраз і є прерогативою науки про методи пізнання і перетворення дійсності – методології. Конкретним напрямком методології для усунення зазначених проблем служить системний підхід (СП).

Для добре структурованих технічних систем (трактор, автомобіль, плуг, культиватор і все інше) – СП не потрібний. Для них розроблені відповідні теорії (трактора, двигуна, машин і механізмів), повноцінний апарат математичного моделювання і чіткі кількісні методи.

Подібне (з іншими законами) в основі природних систем - сонячної, нервової, системи кровообігу і т. п.

Ні в яке порівняння не йдуть штучно створені складні організаційні системи, до яких відносяться навчальні і всі виробничі системи. Складність цих систем пояснюється наявністю в них біологічних і соціальних складових, чисельністю діючих факторів впливу, ієрархічністю будови, потребою організації і управління. А тому освіта, як і с.-г. виробництво відносяться до класу слабоструктурованих систем, що мають кількісні і якісні оцінки. А тому саме вони і входять в область застосування методології СП і споріднених йому наук (теорії управління, загальної теорії систем, системних методів дослідження і таке інше). Разом з цим, важко назвати наукову основу - методологію цих та інших систем. Поняття СП можна віднести хіба що на побутовий рівень, – нам знайома лише його назва. Тому, швидше за все, означені системи – без СП. Аграрними науками він не вивчається, а отже, не використовуться.

Для переконання в доцільності застосування СП достатньо його основних енциклопедичних понять, що містить глосарій [3]. Зокрема:

Пізнання – поєднання методів аналізу і синтезу.

Системний підхід - напрямок в методології, який розглядає об'єкти як системи, розкриває їх цілісність, багатогранні зв'язки, зводити їх в єдину суть. Проник в усі галузі як найбільш ефективний метод вирішення складних проблем. (Аграрна галузь - виключення?! М.К.) Система – 1) сукупність взаємопов'язаних складових; 2) засіб досягнення мети. (Якщо система освіти, так чому недосяжна мета? - М.К.) Емерджентність – наявність у системи таких властивостей, яких немає у її елементів. (Якщо система освіти, то де ж система знань, вищих за суму?!) Системність – всезагальна властивість матерії, форма її існування, а отже, невід'ємна властивість людської практики, включаючи мислення. (Аграрна галузь – не виключення?! – М.К.) Система складна (в т. ч. освіти, виробництва) – система, модель якої використовується для керування системою, неадекватна заданій цілі. (Модель, керування, система, ціль. – Де в нас таке?! – М.К.) Системи навчання, освіти, знань, виробництва та інші – не мають загальновизнаних понять, бо разом із СП не визначаються достатньо важливими. – (М.К.) Прокоментуємо, як співвідноситься в нашій науковій і практичній діяльності лише одне, але найбільш визначальне поняття – системність. Які аграрні науки чи виробничі процеси опираються на всезагальну властивість матерії до єднання?! І хіба їх існування проявляється саме в такій, системній формі?! – Швидше, навпаки, наука – одне, виробництво – щось інше, – низка фактів [2]. І де ж візьметься системність, idem, СП в нашій практичній діяльності, коли нам знайомі лише їх назви?! – Не те, що в діяльності, – в мисленні такого немає!

В останній час в спорідненій з нашою галузі медицини намітився шлях до революційного поступу – переходу від лікування до попередження захворювань. З позицій системного аналізу виявлена необхідність переходу від вивчення органів людини, до вивчення їх систем.

Бо спочатку порушуються функції системи, а вже потім виникає захворювання якогось органу. При цьому лікар повинен знати, а отже, вивчати не лише органи, а й їх системи. Знати системний аналіз і загальну теорію систем – ЗТС [4].

В якій мірі розробки медицини, та й взагалі наукові основи системних наук можуть бути корисними в сфері освіти, аграрній чи будь-якій іншій галузі? Чи немає потреби і для нас переходу від вивчення предметів і об’єктів – до вивчення їх систем? Тобто, від предметного до системного навчання. Адже і в навчанні, а особливо на виробництві, ми маємо справу із системами. А вивчаємо їх не системними методами. Тим більше, – системний підхід розглядає об’єкти як системи [3]. Тоді і в нас здійснювався б перехід від суми (результат традиційного навчання) – до системи знань, як вищого рівня їх якості. Ця проблематика далека від вирішення, тому що задача запровадження системного підходу в навчанні – не стоть. Система навчання методологічної основи – системних наук і їх теорій – не має. Тому і ефективність їх низька і сумнівна.

Окрім того, в основі навчання – метод аналізу: розчленування на окремі дисципліни.

Результат – сума знань. На виробництві, навпаки, – метод синтезу: необхідність єднання, інтеграції, потреба системи знань. Бо виробничий процес – взаємодія всіх складових, в будьякому разі потребує системи.

Згідно новітнього визначення системи, ціль – головний системо-утворюючий фактор.

Кожна система зобов’язана, але не кожна в змозі досягти цієї цілі. Та, в якій блоки управління більші і складніші, в тієї перевага. Це один із постулатів ЗТС. Він акцентує потребу посилення ролі управління в досягненні цілі. З цих позицій відразу ж стає рельєфним недолік: процес навчання не розглядається як процес управління; технології операцій (ТМР) не мають чітко вираженої структури (зв’язків), функцій і системи управління.

До чого призводить традиційний, не СП, можна переконатись на прикладі науки і практики забезпечення виробничих процесів у рослинництві.

Результати досліджень. 1. Проблема реалізації наукових моделей. Моделювання складних процесів с-г. виробництва разом з цим породжує проблеми зв'язку науки і практики. Неповнота наукових розробок стосовно виробничих умов є об'єктивним результатом того, що наука оперує моделями, а виробництво – реальними об'єктами і процесами. В цьому принципова відмінність.

Модель – це урізана, неповна частина об'єкту (процесу). Вона абстрагована від ряду елементів та властивостей об'єкту, без яких неможливо її використати і реалізувати. І складність полягає якраз в необхідності доповнення моделі певними елементами чи умовами, які здатні забезпечити можливість її використання.

Трактор, взятий сам по собі – модель. Для його використання потрібно ряд умов. Знати його призначення, будову, характеристики, вміти на ньому працювати, обслуговувати, ремонтувати і зберігати. Всі ці доповнення формуються на виробництві не в повній мірі та не завжди чітко і якісно.

Аналогічно: технології вирощування, операцій, технологічні і операційні карти, агротехнічні умови, правила виконання робіт – все це лише науково обґрунтовані моделі. Для їх реалізації потрібні певні організаційно-управлінські заходи і умови, часом складніші від самих моделей. - Додаткові витоки проблем НОУЗ.

Проектування, планування, підготовка і проведення польових робіт. Це основні взаємопов'язані складові виробничого процесу. Вони володіють усіма ознаками системи:

наявність складових і зв'язків (відносин, залежностей) між ними. На практиці ці ознаки на жаль виражені недостатньо. Наприклад, проектування операцій, процесів і технології в цілому тривалий час викладається для спеціалістів інженерного профілю, але до цього часу господарства не мають нормативної бази і використання – відсутнє. Планування, а особливо підготовка МТА не погоджена в часі і проводиться на неналежнім рівні. Все це, звичайно, негативно впливає на своєчасність і якість польових робіт, що в кінцевім рахунку призводить до зниження урожайності. Основна причина цієї групи недоліків - відсутність СП і технологічного регламенту.

Програмування можливостей, недоліків і втрат. Уже тривалий час використовується програмування і планування урожайності. Але ці задачі, як правило, не пов'язують із можливими показниками своєчасності і якості польових робіт, можливими втратами і очікуваною урожайністю. В результаті – фактична урожайність в більшості нижча за програмовану чи планову. Комплексне вирішення цих задач на етапі проектування дозволяє завчасно усунути недоліки і використати резерви.

Технічний прогрес і організаційно-управлінський регрес. Цю проблему яскраво 4.

демонструє феномен давно забутого «Універсалу» в 14 к.с, виробіток якого не в змозі подолати сучасний надпотужний «Кіровець» в 500 к.с! Колись – технічна недосконалість, зате завидне використання машин, тепер – все навпаки. Регрес у використанні техніки породжений все тими ж проблемами НОУЗ виробництва.

Проблеми технологій і технологічних карт (ТК) є рослинництві.

5.

• Обмеженість методичного забезпечення сучасними і типовими технологіями і ТК.

• Складність розробки ТК: великий обсяг (більше 500 клітин) і одномірність інформації (переважно цифрова); багатофункціональне призначення; потреба колективної участі в розробці і використанні; велика трудомісткість оптимізації параметрів; не цільові методики;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


відсутність виробничих критеріїв і обґрунтування структури ТК.

• Складність використання ТК: повна відсутність рекомендацій і методик, нормативної бази для проектування і побудови технічних, технологічних і організаційноуправлінських систем в рослинництві.

• Відсутність методичної і довідкової літератури по забезпеченню ТМР у рослинництві, посадових інструкцій для керівників, спеціалістів і виконавців.

• Традиційний (не СП) не забезпечує зв'язків в задачах проектування операцій, процесів, технологій, вибору, розрахунку і розподілу агрегатів.

• Відсутній комплексний, СП до проектування, планування, організації, забезпечення, управління і проведення механізованих робіт в рослинництві.

• Проектування ТМР до цього часу не набуло відповідного виробничого статусу.

Аналогічні недоліки мають місце в технології операцій. Операційна технологія втрачає статус технологічного регламенту, свою структуру і набуває все більш невизначену, розмиту форму. З деяких пір не поновлюється видання каталогів операційних технологічних карт по с.-г. культурах. Випуски, датовані минулим століттям – безнадійно застаріли. В новітній літературі складові операційної технології: АТВ, КТА, ПА, ПП, НАЗ, РА, КОЯР (абревіатура зрозуміла без пояснень) наведені без відповідної структури (зв'язків). На практиці це призводить до їх розриву, тобто, нехтуванням вибору, розрахунку, підготовкою агрегатів, недотриманням режимів роботи та інших порушень. Стратегічний напрямок подолання зазначених проблем – зміна існуючого підходу до ТМР на системний.

У зв’язку із складністю с.-г. виробництва, його технологій вирощування і технології операцій, проблем НОУЗ, стає зрозумілим, що таке забезпечення не може бути простим і достатнім. Виникає потреба цілої технології взаємодіючих організаційно-управлінських заходів. Загальна схема технології забезпечення виробництва наведена на рисунку.

Рис. Технологія забезпечення виробничих процесів у рослинництві.

Науковою основою виробництва продукції рослинництва слугують відповідні проекти технологічних систем (Тх С) операцій, процесів і технологій. На їх основі розробляють робочі плани комплексу робіт (КР). Планові завдання доводять членам механізованих ланок і бригад на зборах механізаторів (ЗМ).

На оперативному плануванні (зазвичай, щоденних нарядах – ЩН) органом управління (Ор У), яким являються керівники і спеціалісти ставляться завдання, наряди у вигляді керуючого впливу (u) на виконання завданого обсягу робіт. Об’єктом управління (ОУ) являється технологічна система (Тх С) для виконання виробничого процесу (ВП). ОУ має внутрішні параметри (показники, характеристики предметів і засобів виробництва, виконавців) і знаходиться під дією двох зовнішніх впливів: керуючого (u) і збуреного (некерованого) – F. Дія некерованого F – впливу не залежить від Ор У (природні, кліматичні, біологічні, соціальні і побутові {для виконавців} фактори та ін.).

Оперативне планування (ЩН) забезпечують на основі правил виконання польових робіт (ПВПР) та іншої вхідної інформації (Xвх), яка на усіх підготовчих етапах надходить від Ор У.

ОУ реагує на u- та F-впливи і виконує роботу, результати якої (обсяг і якість) є вихідними параметрами Xвих. Після прийомки і оцінки роботи (ПОР) інформація зворотних зв’язків Ізз від, Xвих і F надходить на Ор У, який на основі попереднього аналізу робіт (ПАР) при необхідності корегує, тобто, адаптує управлінські рішення (АУР) на черговий етап планування та виконання ВП. В зв’язку з тим, що F – вплив некерований (дощ, сніг, відсутність коштів), його виявляють, враховують і адаптують, тобто, пристосовують під такі умови виробничий процес. Це дозволяє підвищити ефективність системи управління і кінцеві результати виробництва. Така технологія вирішує задачі НОУЗ виробництва.

Висновки. 1. Наукові положення системних наук до цього часу не стали науковою і практичною основою с.-г. виробництва. 2. Низький рівень і ефективність с.-г. виробництва – проблема його наукового і організаційного забезпечення, яка не може бути усунена традиційними методами. 3. Піднесенню рівня планування і проведення технології механізованих робіт у вирішальній мірі сприяє методологія системного підходу і теорії управління.

Список використаних літературних джерел

1. Билык Т.Н., Киндер Н.В. Актуальные аспекты учебных методик //Опыт, проблемы и перспективы развития технического сервиса в АПК: Сборник докладов Международной практической конференции. Минск, 15-18 апреля 2009 г. В 2 ч. – Минск: БГАТУ, 2009. – С.

194-204.

2. Білик Т.М., Кіндер М.В. Методологія для навчання і виробництва / Вісник Львівського національного аграрного університету: Агро-інженерні дослідження. – Львів: ЛНАУ, 2008. – №12. Том 2. – С.647-660.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 58 УДК 124.4:613.8 ПУТРОВ С.Ю. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна, Київ), sergiy_putrov@ukr.net ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ІДЕАЛУ ЗДОРОВ’Я, ЗАКЛАДЕНОГО У БІОСОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ, НА ОСОБИСТІСТЬ ЛЮДИНИ У статті вказано, що ідеал здоров’я особистості є соціальним продуктом процесу соціалізації біологічної людини...»

«Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя Студентське наукове товариство ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль 2009 Всеукраїнська студентська науково технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ББК 72+34 (Укр) М34 Матеріали Всеукраїнської студентської науково технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль:...»

«Захист і карантин рослин. 2013. Вип. 59. УДК 632.:633.32 І.Ю. Малиш, аспірант Інститут захисту рослин НААН В.П. ФеДоренКо, доктор біологічних наук, професор, академік наан Національний університет біоресурсів і природокористування України СТеБлоЇДи Та наСІннЄЇДи роДини APIONIDAE: СПІВВІДношеннЯ Та ДинаМІКа ЧиСелЬноСТІ на рІЗниХ ВиДаХ КонЮшини Наведено співвідношення стеблових та насіннєвих довгоносиків родини Apionidae на посівах різних видів конюшини та встановлено закономірності динаміки їх...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«Захист і карантин рослин, 2013. Вип. 59. УДК: 632.76: 633.11 С.В. ТКАЧОВА, науковий співробітник Інститут захисту рослин НААН В.П. ФЕДОРЕНКО, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Національний університет біоресурсів і природокористування України ШКІДЛИВІСТЬ ЛИЧИНОК ХЛІБНИХ П’ЯВИЦЬ НА ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ Наведено результати досліджень шкідливості личинок хлібних п’явиць (Oulema melanopus L., O. lichenis Voet.) на посівах пшениці ярої та впливу ступеня пошкодження на зниження...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»