WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 1, 2011 УДК: 619:61.99 Нагорна Л.В., к. вет. н., (LVN_10 © Сумський національний аграрний ...»

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 1, 2011

УДК: 619:61.99

Нагорна Л.В., к. вет. н., (LVN_10@mail.ru) ©

Сумський національний аграрний університет

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ НА РОЗВИТОК КЛІЩА

DERMANYSSUS GALLINAE

У статті наведені дані щодо дослідження впливу низьких від’ємних

температурних параметрів на різні стадії розвитку червоного курячого кліща Dermanyssus gallinae. Встановлено, що тривале використання низьких температурних показників як фактора боротьби з дерманісусним кліщем не забезпечує досягнення очікуваного ефекту, відбувається часткова загибель лише імагінальних стадій кліща.

Ключові слова:червоний курячий кліщ Dermanyssus gallinae, від’ємні температурні показники, імагінальні стадії, галузь птахівництва.

Вступ. Забезпечення населення країни повноцінними та екологічно безпечними продуктами харчування є важливою народногосподарською проблемою. У формуванні стійкої продовольчої безпеки істотна та вагома роль належить продукції птахівництва. Адже, протягом останніх років, стійкого, динамічного розвитку на території України набула саме галузь птахівництва.

Цьому сприяла низка факторів, в тому числі і відносно низька собівартість курятини, навіть у нестійких економічних умовах сьогодення. Крім того, дана галузь здатна у відносно короткий період наситити ринок дешевим м’ясом та продукцією птахівництва [1].

Виробництво продукції птахівництва на сучасному етапі ведення галузі несе в собі значну кількість ризиків, зокрема, в наслідок постійно зростаючої кількості різноманітних хвороб заразної етіології, серед яких вагоме місце належить захворюванням, збудниками яких є тимчасові ектопаразити (кліщі, клопи тощо).

Тваринницькій та птахівничій галузям шкірно-паразитарні захворювання завжди завдавали великих збитків [1-3].

Паразитування на птиці червоного курячого кліща Dermanyssus gallinae викликає надзвичайний неспокій птиці, появу в неї супутніх клінічних ознак:

анемію, випадіння пір’я, розкльови, зниження яйценосності у товарному стаді: від кожної тисячі курей-несучок в середньому недоотримується 36 тис. яєць за рік [4, 5]. У досить тяжкій формі страждає молодняк, реєструються випадки загибелі курчат тижневого віку [4].

У країнах ЄС втрати від курячого кліща у промисловому птахівництві становлять близько 130 млн. євро, що в перерахунку на курку-несучку сягає до 0,43 євро. За даними окремих дослідників, збитки від інвазування ектопаразитами, можуть перевершувати втрати від туберкульозу, пулорозу та інших захворювань в © Нагорна Л.В., 2011 Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 1, 2011 сукупності [5-7]. При слабкій та середній інтенсивності інвазії курячим кліщем яйценосність знижується на 40 %, а при мікстінвазії з пухоїдами – на 90 % [6].

Будучи переносниками та резервантами цілої низки інфекційних та інвазійних захворювань, дерманісусні кліщі можуть викликати спалахи зазначених захворювань, цим самим призводячи до ще більших економічних збитків [6, 7].

На даний час існує декілька способів боротьби з ектопаразитами, зокрема:

фізичні методи – температура, димові шашки тощо;

механічні – ручне видалення, вичісування, вимивання тощо;

біологічні (з урахуванням біологічних особливостей різних стадій розвитку) – застосування біологічних ворогів, біологічні інсектициди – дельта-токсини мікробної культури Bacillus thuringiensis;

хімічні – хіміотерапія, хіміопрофілактика, дезакаризація інсектоакарицидними засобами та використання репелентів.

Найпоширенішим методом боротьби з паразитичними комахами та кліщами залишається хімічний метод [8].

Згідно даних окремих дослідників, одним із ефективних способів боротьби з популяцією червоного курячого кліща є тривале перебування тимчасового ектопаразиту в умовах знижених мінусових температур. В умовах крупнотоварних птахівничих господарств з виробництва товарного яйця цього можна досягти лише після завершення виробничого циклу та в подальшому – повного звільнення приміщень від птиці. Протягом цих санітарних розривів проводиться комплекс ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на знешкодження і знезараження приміщень, обладнання, огороджучих конструкцій. Якщо розглядати мінусові температури як один із засобів боротьби з кліщем Dermanyssus gallinae, слід звертати увагу на біологічні особливості розвитку його на різних стадіях, з метою досягнення максимального знешкоджуючого ефекту [9-12].

Оскільки червоний курячий кліщ Dermanyssus gallinae є найпоширенішим ектопаразитом у птахогосподарствах на території всіх європейських країн, то, відповідно, і заходи боротьби з ним повинні бути масованими, з періодичною ротацією акарицидів та методів боротьби [9].

Мета роботи полягала у з’ясуванні виживаємості різних стадій розвитку кліща Dermanyssus gallinae під впливом низьких температур в умовах in vitro та in vivo і встановленні можливості використання температурного фактору мікроклімату, як одного із фізичних факторів боротьби із даним ектопаразитом за умови промислового та дрібнотоварного ведення галузі птахівництва.

Матеріали і методи: з метою виявлення колоній червоного курячого кліща було проведено ряд вибіркових досліджень птахогосподарств у різних регіонах України, де утримувалася різновидова та різновікова птиця, з різною інтенсивністю посадки на 1м2 площі пташника.

З метою встановлення здатності дерманісусного кліща переживати мінусові температури в умовах in vitro були відібрані для подальших досліджень кліщі різних фаз розвитку. Відбір ектопаразитів здійснювали в умовах приватних дрібнотоварних птахівничих господарств північно-східного регіону України та у пташниках птахопідприємств з промислового виробництва товарного яйця у Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 1, 2011 місцях максимального накопичення колоній: під з’єднаннями конструкцій, обладнанням та механізмами у пташниках, в затемнених місцях та закутках приміщення. Також звертали увагу на місця можливої локалізації колоній тимчасових ектопаразитів, які не є характерними для зазначених паразитичних членистоногих. Хоча, кліщ Dermanyssus gallinae є нічним паразитом, також вибірково обстежували птицю.

З відібраних колоній виділяли паразитів в кількості 200 особин (n=50 личинок, протонімф, дейтонімф та імаго), які окремо в чашках Петрі на 5 діб поміщали в холодильну камеру при -10 °С. Для отримання вірогідних даних дослід здійснювали в триразовій повторності.

Для вивчення здатності кліща Dermanyssus gallinae переживати мінусові температури в умовах in vivo проводили спостереження за вільними від птиці пташниками в осінньо-зимовий період. В усіх приміщеннях була проведена ретельна механічна очистка з наступною дезакаризацією, проте 100% звільнення від червоного кліща не було досягнуто.

Результати дослідження. Дерманісусний кліщ у пташниках за промислового ведення птахівничої галузі легко виявлявся під час візуального огляду на конструктивних частинах обладнання, скріпленнях кліток та на інших предметах обладнання, навіть у денний час. В окремих місцях за конгломератами кліща не проглядались частини скріплень кліток (рис).

Даний факт був пов’язаний нами з існуючими технологічними схемами утримання птиці, коли на обмеженій площі протягом відносно тривалого часу (період яйценосності) утримується значне поголів’я птахів, а стабільно сприятливі параметри мікроклімату – температури і вологості, забезпечують безперебійний цикл розвитку даного ектопаразита, протягом всього року Рис. Колонії кліща Dermanyssus gallinae на обладнанні кліткових батарей Ектопаразитів із виявлених конгломератів було відібрано для визначення чутливості кліща Dermanyssus gallinae до впливу мінусових температур (табл.).

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 1, 2011

–  –  –

Результати таблиці вказують на те, що найвищу чутливість до мінусових температурних показників було виявлено у імаго червоного курячого кліща.

Після дефростації встановили, що відбулася загибель лише тих особин, які мали в своєму тілі клінічні ознаки недавнього харчування, а переважна більшість дослідних екземплярів (63,5 %) залишилася життєздатними. Кліщі почали проявляти активність через 3-5 год після поступового відтаювання.

Проте необхідно зазначити, що при паразитуванні кліща на птиці в умовах приватних господарствах, навіть при умові усунення птиці з пташника на зимовий період, звільнення приміщень від зазначеного ектопаразиту не відбувалося.

Висновки:

1. Від’ємні температури в умовах in vitro не викликали значної загибелі кліща D. gallinae, переважна більшість особин (63,5 %) залишалася життєздатною.

2. Низькі температури в умовах in vitro призводили до загибелі лише імагінальних стадій дерманісусного кліща з недавніми ознаками харчування.

3. Метод боротьби із червоним курячим кліщем шляхом впливу на нього мінусових температур має низьку ефективність і не придатний для широкого виробничого використання в умовах крупнотоварних та дрібних фермерських господарств.

Література

1. Лісовенко В. Три складові високої продуктивності тварин / В. Лісовенко // Здоров’я тварин і ліки. – 2010. – № 11. – С. 14-15.

2. Безрукова І.Ю. Епізоотичне благополуччя господарств – це рентабельність галузі птахівництва / І.Ю. Безрукова // Тваринництво України – 2001. – № 4. – С. 19.

3. Вороняк В.В. Деякі аспекти підвищення якості та безпеки продуктів харчування / В.В. Вороняк // Науковий вісник Львівського національного ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2010. – Т. 12, № 4 (46). – С. 36-40.

4. Березовський А. В. Особливості боротьби з дерманісіозом курей в умовах промислового птахівництва / А. В. Березовський, Л. В. Нагорна // Ветеринарна медицина України. – 2009, № 3. – С. 16-19.

5. Куян Н. В. Как бороться с красным клещем в птичнике / Н.В. Куян // Ветеринария // Ефективне птахівництво. – 2006. – № 3. – С. 45-46.

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 1, 2011

6. Березовський А.В. Екологічні проблеми сучасної паразитології / А.В. Березовський // Науковий Вісник НАУ. – Київ, 2006. – Вип. 98. – С. 19-29.

7. Узакова Г. У. Борьба с куриным клещем Dermanyssus gallinae на птицеводческих предприятиях / Г. У. Узакова, А. С. Незаметдинов // Сб. матер.

меж. науч. конф. – Самарканд, – 2006. – С. 318-319.

8. Гирич А. І. Як позбавити курей від кліщів /А. І. Гирич, Л. І. Попова. – Здоров’я тварин та ліки. – 2004. – № 6. – С. 12.

9. Нагорна Л. В. Моніторинг ринку інсектоакарицидних препаратів, що застосовують птиці за ектопаразитозів / Л. В. Нагорна, А. В. Березовський // Науковий вісник ЛНУ ветмед. та біотехн. ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2008. – Т.

10, № 3 (38). – Ч. 1. – С. 165-170.

10. Aldridge W. N. Toxicolody of pyrethroids / W. N. Aldridge // Pestic. chem:

Hum. Welfare and Environ. Pros.: 5th intern kongr. – Kioto 29 Aug. 4 Sept., 1982. – N 3. – P. 485-490.

11. Козлов В. И. Чернотелка Alphitobius diaperinus как хищник куриного клеща Dermanyssus gallinae Redi // В. И. Козлов // Паразитология. – 1970. – Т. 4, №4. – С. 363.

12. Богач М. В. Рекомендації з діагностики, лікування та заходів профілактики інвазійних хвороб індиків / [М. В. Богач, А. В. Березовський]. – Київ: "Ветінформ", 2005. – 35 с.

Summary Nagorna L.V.

INFLUENCE OF TEMPERATURE PARAMETERS ON DEVELOPMENT OF

THE TICK DERMANYSSUS GALLINAE

In the article the resulted information in relation to research of influencing of low negative temperature parameters on the different stages of development of the red chicken tick Dermanyssus gallinae. It is set that the protracted use of low temperature indexes as factor of fight from tick Dermanyssus gallinae by a tick does not provide achievement of the expected effect, there is partial death only imago stages of tick.

Рецензент – д.вет.н., професор Стибель В.В.Похожие работы:

«УДК 519.86+330.46 НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФАЗ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ Н. К. Максишко Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Запорізький національний університет» вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600, Україна maxishko@ukr.net В. О. Шаповалова Канд. екон. наук, асисент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Запорізький національний університет» вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600, Україна victoria2909@mail.ru Ринок нерухомості як важливий сегмент...»

«03.07.96 р. зі змінами і доповненнями N 5481-VI від 06.11.2012р. 8. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність / Б.А. Обритько – К.: МАУП, 2002. – 240 с. 9. Примак Т.О. Рекламний креатив: навч. посіб. / Т.О. Примак. – К.: КНЕУ, 2006. – 328 с. 10. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности: учеб. пособ. / М.Ю. Рогожин. – М.: Изд-во РДЛ, 2004. – 224 с. 11. Салига К.С. Економічне обгрунтування витрат на рекламу: монографія / К.С. Салига, О.А. Лозова. – Запоріжжя: Класич. приват. ун-т,...»

«О.М. Воронкова Посилення протидії ухиленню від оподаткування в системі податкового адміністрування УДК 336.228 Воронкова О.М. ПОСИЛЕННЯ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У статті проаналізовано сучасний стан протидії ухиленню від оподаткування в системі податкового адміністрування, представлено авторський підхід до класифікації та змісту основних причин, які спонукають платників до ухилення від сплати податків та запропоновано комплекс заходів щодо...»

«УДК 631.151.2:633/635:636 ВЛАСОВ Володимир Іванович, д.е.н., д с.-г.н., головний науковий співробітник, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН (м. Київ) НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇН СВІТУ І ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У статті розглянута класифікація країн за різними ознаками, кроки глобалізації, а також деякі її результати. В статье рассмотрена классификация стран по разным признакам, процессы глобализации и некоторые ее результаты. In the article classification of countries...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-методичної та навчальної роботи _О.Б. Жильцов _ 201_року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Управління фінансово-економічною діяльністю Спеціальність 8.18010020 «Управління навчальним закладом» Інститут суспільства 2014-2015 навчальний рік Робоча програма Управління фінансово-економічною діяльністю для студентів галузі знань 1801 «Управління навчальним закладом»,...»

«УДК 334.716:336.012.23 (477) Федишин М.П., здобувач, асистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці Роль фінансового моделювання грошових потоків у контексті оптимізації функції планування на підприємстві У даній статті визначено роль фінансового моделювання у плануванні та управлінні грошовими потоками підприємств, оцінено якість планування грошових потоків на ДП «М'ясо Буковини». На основі запропонованого показника ефективності планування грошових потоків...»

«Академічний простір Діяльність віДДілення національної служби 31 жовтня 2011 року заступник начальника відділення Національної служби посередництва і посереДництва і примирення примирення в Запорізькій області -завідувач сектора в ЗапоріЗькіЙ області правового забезпечення Четвертак Сергій Іванович в рамках підвищенні рівня правової культури вимогу щодо сторін соціально-трудових відносин провів лекцію виплати боргів перед студентами Запорізької державної інженерної із заробітної академії....»

«193 Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2011. Випуск №33 _ УДК 620.194.3 В.І. Похмурський, І.М. Зінь, В.А. Винар, Л.М. Білий, О.П. Хлопик, Е.І. Личковський Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОГО ЗНОШУВАННЯ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ ЗА ПРИСУТНОСТІ ФОСФАТУ Досліджено вплив фосфату на трибокорозію сплаву Д16Т в середовищі синтетичного кислого дощу. Встановлено, що модифікований цинк фосфат підвищує опір алюмінієвого сплаву...»

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №25. 2012 Keywords: right to pharmaceutical software, subsidized provision, rare (orphan) diseases, public pharmacies. УДК 349.22:159.99 О.В. Валецька, к.ю.н., доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського державного університету імені Петра Могили ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття “праця” та “діяльність” є базовими у психології та в одній із провідних галузей права – трудовому праві. Психологічною аксіомою...»

«РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ УДК 334.65.658 Бардась А.В., Вудажевскі Г. ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Розглянуто вплив постіндустріального суспільстThe influence of postindustrial society on changes of ва на зміну ролі менеджменту в сучасних умовах. management’s role is considered. The distinctions beРозглянуто відмінності між традиційним та підприtween traditional management and entrepreneurship ємницьким підходом до управління. Проаналізовано have been...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ На правах рукопису ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ УДК 332.36:330.131.5:631.45 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ҐРУНТООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник Мартин Андрій Геннадійович доктор економічних...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ за спеціальністю “ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА” спеціалізації “Управління офісом” (для молодших спеціалістів) Київ 2003 Підготовлено старшим викладачем Л. М. Берестецькою, викладачем Т. В. Бочок Затверджено на засіданні циклової комісії “Організація виробництва” (Протокол № 4 від 20.12.02) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Берестецька Л. М., Бочок Т. В. Програма навчальної практики за...»

«ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН Економіка ISSN 2304-2605 № 4 (13) 2014 р. УДК 338.31 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Федоряк Р. М., Андрійчук А. О. Київський національний університет технологій та дизайну У статті розкрито сутність асортиментної політики торговельних підприємств, визначено вплив асортиментної політики на розвиток підприємств торгівлі, проаналізовано фактори формування асортиментної політики. Ключові слова: асортимент, асортиментна політика,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»