WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 343.359.2 В. А. Бондик, кандидат юридичних наук, Національний університет ДПС України У статті обґрунтовано роль інформаційних технологій у виявленні злочинів у сфері ...»

242 Право

УДК 343.359.2

В. А. Бондик,

кандидат юридичних наук,

Національний університет

ДПС України

У статті обґрунтовано роль інформаційних технологій у виявленні злочинів у сфері

оподаткування.

The role of information technology in the detection of crimes in taxation is proved in the

article.

Ключові слова: інформаційні технології, виявлення злочинів, злочини у сфері

оподаткування.

Проведення перевірок діяльності суб’єктів підприємництва є однією із функцій органів Державної податкової служби України (далі – ДПС України) та формою контролю за дотриманням ними вимог податкового законодавства. Значне зростання кількості суб’єктів підприємництва вимагає застосування сучасних методик відбору платників податків для податкового аудиту.

Одним із ефективних заходів, який застосовується для виявлення злочинів у сфері оподаткування, є вибір платників податків для здійснення податкового контролю.

Основними програмними елементами інформаційної інфраструктури органів ДПС України є автоматизовані робочі місця (АРМи), автоматизовані інформаційні системи (АІС) контрольно-перевірочної роботи, АІС „Ведення обліку та формування звітності щодо отримання пільг по оподаткуванню”, „Єдине вікно подання електронної звітності”; АРМи звітності слідчих підрозділів; АРМи, АІС з формування облікових показників та звітності; АІС, АРМи для формування реєстрів (податковий блок); АІС „Автоматизація документообігу”;

АРМи зовнішньоекономічних і касових операцій та ін. [1, с. 14; 2; 3].

Так, автоматизована система (АС) „Аудит” автоматизує функції підрозділів контрольноперевірочної роботи, забезпечує облік проведених контрольно-перевірочних робіт та облік порушень у дотриманні платником податків податкового законодавства, прийнятих заходів, формування та друк податкових повідомлень [1, с. 42].

Державною податковою службою України поступово впроваджується довгостроковий проект „Модернізація державної податкової служби України”, пріоритетним завданням якого є функціонування ризико-орієнтованої системи адміністрування податків.

Використовуючи базу даних податкової звітності та результати перевірок, можна визначати форму розподілу втрат від порушень податкового законодавства, застосовуючи традиційні © Бондик В. А., 2012 Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 4(59) 2012 243 статистичні методи. Для побудови правил відбору для перевірок найбільш ризикованих з погляду сучасного операційного ризик-менеджменту платників податків, можна застосовувати сучасні інтелектуальні технології [4].

У результаті впровадження даної системи передбачалося зосередити навантаження контрольно-перевірочної роботи на тих платниках податків, які не дотримуються податкової дисципліни; збільшити ефективність роботи з попередження та припинення порушень податкового законодавства України за допомогою реалізації заходів на основі системи аналізу та керування ризиками; зосередити уваги на пріоритетних напрямах роботи та більш ефективно використовувати наявні людські, фінансові та технічні ресурси; об’єднати в єдину систему аналізу та керування ризиками всі функціональні підсистеми структурних підрозділів ДПС України, сформувати їх в єдине інформаційне забезпечення тощо [5].

Як відзначається в повідомленні департаменту податкового контролю ДПС України, дана система дозволила майже вдвічі знизити кількість перевірок бізнесу: у 2011 році було проведено 16 тисяч планових перевірок, а в 2012 році йдеться про 7,5 тисяч таких перевірок [6].

Успішним завершенням модернізації ДПС є перехід до нової моделі адміністрування податків, при якій рівень добровільності сплати податків становитиме не нижче 70 %, а податковий борг і переплата в сумі не перевищуватимуть 30 % річного обсягу надходжень податків і зборів.

Одним із підходів до підвищення ефективної роботи податкової служби є впровадження системи автоматизованого порівняння податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України. Метою розробки такої системи є вдосконалення контролю за правильністю формування податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість (далі – ПДВ), оперативне виявлення платників, що підлягають документальній перевірці [1, с. 15].

Система зіставлення зобов’язань і кредиту забезпечує доступ до результатів порівняння підрозділам органів ДПС на регіональному та районному рівнях, у тому числі податкової міліції, для відпрацювання отриманих результатів за різними параметрами та використання їх для контрольно-перевірочної роботи. Обробка даною системою проводиться щоденно у міру надходження незвірених даних.

Представлена система надає можливість відбору як платників ПДВ усіх категорій, так і платників ПДВ за окремою категорією:

– нульова категорія – розбіжностей при звірці показників податкової звітності контрагентів (розшифровок податкових зобов’язань і податкового кредиту контрагентів, розрахунків коригування сум ПДВ контрагентів) не виявлено. Задекларований податковий кредит відображено в податкових зобов’язаннях контрагентів (з урахуванням допустимого рівня розбіжностей, установленого ДПА України);

– перша категорія – виявлено розбіжності при звірці показників податкової звітності контрагентів, внаслідок яких задекларовано податкового кредиту менше, ніж податкових зобов’язань контрагентом;

– друга категорія – виявлено розбіжності при звірці показників податкової звітності контрагентів, внаслідок яких задекларовано податкових зобов’язань менше, ніж податкового кредиту контрагентами, у тому числі: платником ПДВ включено суми ПДВ до податкового кредиту на підставі документів, виписаних суб’єктом господарювання, незареєстрованим платником ПДВ, або виписаних платником ПДВ, що не подає податкову звітність з ПДВ.

244 Право На підставі проведення опрацювання даних є можливість вчасно виявляти порушення податкового законодавства. За результатами автоматизованого зіставлення проводяться відповідно або невиїзні документальні або виїзні документальні перевірки, оперативні відпрацювання працівниками податкової міліції [1, с. 42].

Доцільно навести кілька прикладів використання розглянутої системи порівняння зобов’язань і кредиту. Так, у Кам’янець-Подільській ОДПІ за результатами її використання у 2008 році 196 платникам присвоєно II категорію по поданих податкових деклараціях.

Працівниками відділу адміністрування ПДВ опрацьовано та перевірено 1127 декларацій та складено акти невиїзних документальних перевірок. Порушення виявлені при проведені 59 перевірок, за результатами яких донараховано до бюджету ПДВ у сумі 115,4 тис. грн. та зменшено від’ємне значення на 16,1 тис. грн. А також після проведення перевірок 29 платників подали уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок. У 2009 році 72 платникам присвоєно II категорію по поданій звітності. Працівниками інспекції опрацьовано та перевірено 1127 декларацій та складені акти невиїзних перевірок, за результатами яких донараховано до бюджету ПДВ у сумі 159,2 тис. грн і зменшено від’ємне значення на 105,4 тис. грн [1, с. 18].

Фахівці ДПС у Хмельницькій області також мають досвід позитивного використання цієї системи. Значну допомогу в отримані доказів із застосуванням результатів використано при проведені перевірки ТОВ „А-95”, в результаті чого встановлено схему ухилення від оподаткування, яка реалізовувалася шляхом постачання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) від виробника до вигодонабувача ТОВ „А-95” з залученням підприємств-транзитерів.

У результаті проведеного документообігу нарощувалася ціна на ПММ без відповідної сплати податків до бюджету.

У процесі проведення перевірки встановлено, зокрема, що операції по взаємовідносинах ТОВ „А-95” з контрагентами не мали реального товарного характеру. За результатами проведених перевірок донараховано всього 65 158 тис. грн, у т.ч. основного платежу – 44 392 тис. грн, фінансових санкцій – 20 766 тис. грн [1, с.43–45].

У процесі роботи з системою автоматизованого зіставлення податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України виникають деякі питання, що потребують вирішення. Зокрема, не передбачено її застосування у проведені аналізу суб’єктів господарювання за визначений період. Зазначене призводить до неможливості визначити загальний обсяг розрахунків платника податків, який перевіряється, з їхніми контрагентами на обласному рівні. Можна погодитися з пропозицією про удосконалення звітних форм такої автоматизованої системи [1, с. 45].

Уже деякий час в органах ДПС України триває робота щодо розробки єдиної інформаційної автоматизованої системи органів податкової міліції. Основною метою розробки системи є створення необхідних умов для підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності з виявлення, попередження та протидії порушень у сфері оподаткування, забезпечення безпеки працівників правоохоронних служб та якісне здійснення антикорупційних заходів.

Подібна інформаційна система дозволить автоматизувати основні технологічні процеси інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів податкової міліції, сприятиме покращанню рівня і результативності проведення оперативних заходів, взаємодії правоохоронних органів, спрямованих на виявлення тіньових оборотів, фінансово-господарських зв’язків з фіктивними фірмами, фактів відмивання Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 4(59) 2012 245 доходів, отриманих незаконним шляхом, та притягненню до відповідальності осіб, які порушили чинне законодавство у сфері оподаткування [7].

Оперативними та слідчими підрозділами використовуються дані інформаційних систем, створених органами ДПС України, Митною службою України, Міністерством внутрішніх справ, Національним банком України, певними банками, а також інформація державних органів та органів місцевого самоврядування.

До кола проблем, що стосуються інформаційного забезпечення взаємодії податкової служби з іншими правоохоронними та державними органами, належать:

– постійна зміна законодавства у сфері оподаткування та інших нормативно-правових актів відомчого характеру, що виключає можливість постійного здійснення інформаційного обміну на належному рівні;

– неузгодженість інформаційних систем різних рівнів;

– ненадання інформації з мотивів її таємності;

– відсутність загального підходу до інформаційно-довідкового забезпечення всіх підрозділів правоохоронних органів та інших державних органів, які б мали право користуватися цим видом інформації та ін. [7].

Очевидно, що одним із важливих факторів, що впливає на ефективність виявлення злочинів у сфері оподаткування, є належне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби. Аналітична діяльність співробітників правоохоронних, контролюючих органів сприяє ефективному відбору суб’єкта господарювання для подальшої контрольно-перевірочної роботи, проведенню заходів щодо фіксації (документування) обсягів підприємницької діяльності і використанню отриманих матеріалів під час наступних перевірок.

1. Інформаційно-аналітичні технології в адмініструванні податків : збірник матеріалів науково-практичного столу. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2010. – 214 с.

2. Лисенко В. В. Ухилення від сплати податків : виявлення та розслідування : монографія / Лисенко В. В., Задорожний О. С., Дзісяк О. П. – К. : Істина, 2008. – 216 с.

3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http:/ /www.rada.gov.ua.

4. Редич О. В. Проблеми впровадження ризико-орієнтованого підходу у діяльності органів

ДПС України / О. В. Редич // Модернізація ДПС України у контексті інноваційного розвитку :

матеріали науково-практичного семінару. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 286, 132–142.

5. Офіційний Веб-сайт Державної податкової служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://sts.gov.ua/.

6. Слов’янська ОДПІ. Новини тижня за матеріалами прес-служби ДПС України. 15 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://slavdpi.gov.ua/component.

7. Цимбал Г. П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Цимбал Ганна Петрівна. – Ірпінь, 2005. – 208 с.

–  –  –Похожие работы:

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 37.014.553.091.4 Ю. З. КОЛОС Полтавський інститут економіки і права, Полтава Л. Ф. ПАШКО Полтавський ОІППО імені М. В. Остроградського, Полтава САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ КОЛЕКТИВУ А.С. МАКАРЕНКА У статті висвітлені деякі проблеми самоврядування в контексті теорії колективу А.С.Макаренка. Акцентується увага на головних ідеях педагогіки,і актуальихі в умовах сучасної профільної освіти. Ключові...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ( ), 2012. УДК 378.147:811.1 І. А. Вяхк ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Запровадження компетентістного підходу у підготовці фахівців з вищою освітою відноситься до стратегічних напрямків реформування вітчизняної освіти. Науковці стверджують, що реалізація цього напряму і пов’язаних з ним завдань неможлива без залучення роботодавців, які повинні чітко і в сучасних термінах разом з університетами...»

«MANAGEMENT МЕНЕДЖМЕНТ УДК 330.322 (477) Пілецька С.Т. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ОБГРУНТУВАННІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У статті розглянуто методологічний підхід The article considers the methodological до формування критеріїв оцінки потенціалу approach to the formation criteria estimation for підприємства на основі системи збалансованих potential of an enterprise the evaluation system of показників the balanced indexes Успішна реалізація стратегії економічного...»

«121 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Н.Б. Мігай УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У статті проаналізовано питання сутності та оцінки виробничого потенціалу. Розроблено рекомендації щодо антикризового управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності. Ключові слова: виробничий потенціал, машинобудівне підприємство, інновації, антикризове управління. Форм. 1. Табл. 3. Рис....»

«УДК 338.242.4 В. С. Ясенецький, аспірант Національної академії державного управління при Президентові України ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У статті узагальнено наукові підходи та уточнено сутність поняття “ринкова інфраструктура”. Як ринкова інфраструктура розглядається сукупність галузей ринкової економіки, що виконують функції з розподілу, комунікації, регулювання, обслуговування, забезпечення, системоутворення, відтворення і розміщення продуктивних сил. В статье...»

«В.Ониськів. Дослідження поведінки споживачів та розробка нового товару в умовах економічної кризи / В.Ониськів // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 1(26). — С. 65-74. — ( проблеми мікрота макроекономіки України ) УДК 338.124.4:366.624(045) Віталій ОНИСЬКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ТА РОЗРОБКА НОВОГО ТОВАРУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Резюме. Показано негативний вплив економічної нестабільності на діяльність підприємств. Розглянуто споживчу поведінку під впливом різних факторів....»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 658.56:637.5 Ставська Ю.В., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри організації агробізнесу та готельно ресторанної справи Вінницького національного аграрного університету Яремчук Н.В. асистент кафедри організації агробізнесу та готельно ресторанної справи Вінницького національного аграрного університету ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ ДОТРИМАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЯКОСТІ Анотація....»

«УДК 005.41:339.138;339.5 ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Олефіренко О.М. к.е.н., доцент кафедри маркетингу Сумський державний університет Олефіренко Ю.О., аспірант кафедри маркетингу Сумський державний університет У данній статті досліджено проблему зміни концепцій маркетингу в ході еволюції світової економіки та зміни технологічних укладів. Запропоновано і теоретично описано гіпотезу подальшого...»

«Навчальний посібник ЛІТЕРАТУРА 1. Концепція соціальної держави в Україні (проект) [Електронний ресурс] / Л. І. Ільчук, А. В. Сивак, О. О. Давидюк // Центр перспективних соціальних досліджень / М-во праці та соц. політики України, Нац. акад. наук. України. — К., 2010. — Режим доступу: http://www.cpsr.org.ua 2. Соціальна безпека [Електронний ресурс] / Ю. Б. Порохнявий, О. О. Волощук, Л. І. Ільчук // Центр перспективних соціальних досліджень / М-во праці та соц. політики України, Нац. акад. наук....»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ СОЧКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК:616.12008.331053.2:616.1018.74 КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПІДЛІТКІВ ПРИ ПЕРВИННІЙ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ КОРЕКЦІЇ 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі дитячих хвороб із дитячими...»

«Економіка підприємства і управління виробництвом УДК 339.138 Дмитро ШТЕФАНИЧ, Ольга ДЯЧУН ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Проаналізовано підходи науковців щодо оцінювання ефективності комунікаційної політики підприємства загалом, а також в розрізі таких її засобів, як реклама, стимулювання збуту, паблік рилейшнз, персональний продаж та інші. Виявлено в цьому питанні ряд проблем. Розроблені принципи, з урахуванням яких будуть визначені напрями вдосконалення оцінки...»

«Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 8.5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13–14, 15–16, 17. – С. 112.6. Покропивний С. Ф. Регулювання територіального розвитку : стратегія і ефективність / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2003. – 352 с.7. Царенко О. В. Адаптивне моделювання процесу інкорпорації стратегічного потенціалу промислових комплексів у єдину макроекономічну систему / О. В. Царенко //...»

«110 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З.О. Іванова (Європейський університет, м. Київ, Україна) ТАКТИЧНИЙ І СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ* У статті узагальнено види контролінгу, проаналізовано та визначено роль стратегічного й тактичного контролінгу в управлінні розвитком потенціалу туристичних підприємств за рахунок представлених інструментів. Ключові слова: контролінг, тактичний і стратегічний контролінг, потенціал розвитку підприємства, зовнішнє...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»