WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 336 Хмарук Ю. В., викладач-стажист кафедри фінансів Національного університету “Острозька академія” ЗРОСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ОПЕРАЦІЙ З МАЙНОМ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Також увагу привертає те, що номінальна балансова вартість підпримств, включених до переліку об’єктів приватизації, не відповідала плановим показникам Державного бюджету. 2007 року, за даними Рахункової палати, загальна номінальна балансова вартість таких підприємств становила менше 6 мільярдів гривень, тоді як планові показники надходжень становили більше 10,5 мільярдів гривень, тому виконання досягнути за таких умов було просто неможливо. Аналітики запевняють, що у 2010 році за луганський завод уряд зможе виручити близько 800 млн. грн. ($100 млн.) (ціна складає 50-70 % – нижча за справедливу ціну “Луганськтепловозу”), а за суму акцій “Укртелекому” – аналітики вважають також явно заниженою – 7 млрд. грн. за 67 % (прогнози експертів 11-15 млрд. грн.).

Висновки.

Для вдосконалення політики надходжень від державного майна в Україні потрібно:

– розробити стратегію управління майном держави, прийняти довгострокову програму приватизації, проводити постійний моніторинг та звітування перед суспільством про виконання цієї програми;

– використовувати кошти від приватизації на довгострокові цілі: для підтримки стратегічних галузей, інноваційних та наукових програм;

– забезпечувати збереження ринкової вартості підприємств, які визначені в переліку підприємств до приватизації, а також реально оцінювати вартість підприємств та їх стратегічне значення для держави;

– уточнити перелік державних об’єктів та здійснювати контроль за їх рухом;

– збільшити орендну плату за використання державного майна;

– здійснювати чітку політику отриманих дивідендів та частки прибутку до Державного бюджету України, з наперед визначеною стратегією розвитку підприємств;

– контролювати недопущення тіньового відчуження держмайна та рейдерства;

– для підвищення ефективності проведеної приватизації варто укладати приватизаційні угоди з покупцями з чітким зазначенням зобов’язань в економічній та соціальній сферах, із зазначенням відповідальності за дотримання цих зобов’язань на конкретний період, а також з чітким визначенням напрямків використання надходжень від приватизації;

– визначити на законодавчому рівні механізм повернення майна у власність держави, якщо зобов’язання інвестора не будуть виконані, із зазначенням переліку форсмажорних обставин.

Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 14

Література:

1. Тімофєєнко Л. П. Приватизація в Україні: результати реструктуризації власності держави // www. science-community. org

2. http://www. ac-rada. gov. ua/control/main/uk/publish/article/1450841;

jsessionid= 31CBD04157 1B 1B2 491BC2A7286AF8083

3. http://www. budget. rada. gov. ua

4. http://minprom. ua/news/26290. htmlPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК: 371.32 Гарієвський Ю. В., старший викладач (Міжнародний економікогуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ – ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГOГІЧНОЇ АКСІОЛОГІЇ Анотація: У статті досліджено основні положення педагогічної аксіології – науки про цінності. Розкрито зміст педагогічних цінностей, проаналізована їх класифікацію та запропоновано розширене тлумачення сутності кожної з груп. Визначено роль аксіології у формуванні ціннісних орієнтирів у...»

«Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 4(59) 2012 265 Міжнародне право УДК 341.171 : 342.71 С. А. Янковський, Інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ Статтю присвячено проблемі визначення юридичної природи інституту громадянства, зокрема з’ясуванню питання щодо громадянства ЄС – це інститут міжнародного права чи внутрішнього права Європейського Союзу. Встановлено підходи вчених...»

«Сучасні проблеми селекції, Збірник наукових Випуск 5 (67) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2012 УДК 636.2: 636.083.3: 631.17 Варпіховський Р.Л., асистент* Гавага Т.С., студентка 3 курсу Вінницький національний аграрний університет ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ УТРИМАННЯ ВІДТВОРНИХ ГРУП ХУДОБИ ВІННИЧЧИНИ ЗА ПЕРІОДАМИ ВИРОЩУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА Встановлено, що оптимальна технологія передбачає зміну способу утримання худоби на різних етапах вирощування та виробництва молока, а саме під час першої...»

«собою суміш частинок зерна, ґрунту, рослинного матеріалу, грибів, бактерій, сільськогосподарських залишків хімічних речовин і відходів від комах, гризунів і/або птахів. Суміш може варіюватися в залежності від типу зерна, умов вирощування і т.ін. Встановлено, що зерновий пил, який осідає на стінах, підлозі, обладнанні легко здіймається в повітря та при своїй мінімальній концентрації є легкозаймистою і вибухонебезпечною речовиною. Окрім очевидних міркувань безпеки, зерновий пил може викликати...»

«Посилання на статтю Кудріна О.Ю. Експертна діагностика стану менеджменту підприємства / О.Ю. Кудріна // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 2(38). – С. 46-49. УДК 658.5:659.23 О.Ю. Кудріна ЕКСПЕРТНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто загальні і локальні цілі організаційно-управлінського аналізу в контексті проведення діагностичної експертизи підприємства. Виділено недоліки існуючих підходів до проведення цього...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»