WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 336.226.11 Маліновська К. О., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ПВНЗ “Європейський університет”, Житомирська філія ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБЄКТІВ ...»

-- [ Страница 2 ] --

7. “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності”: Закон України від 4 листопада 2011 року №4014-УІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4834-17.

8. “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм”: Закон України від 24 травня 2012 року №4834-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4834-17.

9. “Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні”: Закон України від 5.07.2012 № 5083– VI / Верховна Рада України. – Офіц. сайт. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5083-17.

10. Рижук С. Вплив підприємництва на економіку регіону зростає [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.zhitomir-region.gov.ua/index_news.php?mode.

11. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Закон України № 727/98 від 3.04.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/727/98.

12. Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності [Електронний ресурс] / за даними Головного управління статистики у Житомирській області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stat.ic.zt.ua/.

13. Юшко С. Спрощена система оподаткування юридичних осіб: переваги та ризики застосування / С. Юшко // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 60–71.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 349.22 О. С. Прилипко, аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка Правова природа трудового договору в умовах сьогодення Проаналізовано поняття трудового договору як центрального інституту трудового права в умовах сьогодення та у зв’язку із появою нових видів трудових договорів. Розкривається питання віднесення договору про найм до галузі трудового права, питання щодо розмежування трудового договору із...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 24, 2012 УДК 349.6:556 Ольга Івасечко Національний університет “Львівська політехніка” СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ © Івасечко О., 2012 Розглянуто участь Європейського Союзу у координації європейської екологічної політики. Його роль у міжнародній співпраці в галузі охорони довкілля, зокрема, у вирішенні таких глобальних проблем, як перспектива кліматичних змін, руйнування озонового шару,...»

«3. Кожна технологія окремо – це тільки інструмент, УДК 351.811.11 який гарантує те, що «вещи будут делаться правильно». Андрій Веремчук За допомогою проектного менеджменту роботи будуть чітко сплановані, розраховано бюджет, визначено ризиРЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ки, виявлено економічний і соціальний ефект тощо. Все ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ це обов’язково забезпечить якісний результат – техніВИРОБНИЧОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ко-економічне обґрунтування – і це буде зроблено правильно. (МОСТОВОГО ТА ДОРОЖНЬОГО...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 25 (64). 2012 г. № 1. С. 194-204. УДК 339.92 ВПЛИВ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА РОЗВИТОК ТРАНЗИТНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) Фреяк А.В. Інститут міжнародних відносинКиївського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна E-mail: alyonaf31@rambler.ru У статті проаналізовано стан транзитного потенціалу України та її...»

«Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України УДК 657.631.6 І. І. Демко, канд. екон. наук., доц., Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ1 2 Досліджено аспекти організації економічного аналізу фінансових ресурсів на підприємстві. Виділено два підходи до порядку проведення аналізу формування та використання фінансових ресурсів. Ключові слова: аналіз, організація, методика, фінансові...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»