WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 656.7:658 (045) А. М. Штангрет Українська академія друкарства БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Розглядається сутність поняття «безпека» та ...»

-- [ Страница 2 ] --

SECURITY SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS: THEORETICAL ASPECTS

The article deals with the essence of the concept of «security» and associated it with category.

–  –  –

УДК 338.2:339.9 Н. О. Горін ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Розглянуто форми міжнародного науково-технічного співробітництва. Виокремлено найефективнші шляхи залучення іноземної техніки та технологій. Досліджено особливості й результати економічної співпраці СРСР із західними компаніями під час індустріалізації народного господарства.

Трансфер технологій, міжнародне науково-технічне співробітництво, угоди технічної допомоги, модернізація економіки В умовах глобалізації світової економіки міжнародні економічні відносини відчутно впливають на розвиток будь-якої країни світу. Створення життєздатної економіки ринкового типу вимагає “відкритості” національного господарства, розширення зовнішніх економічних зв’язків, активної участі в системі міжнародного поділу праці. Розвиток науки і техніки має значний вплив на поступ країн в цілому та на поліпшення їх взаємовідносин з розвинутими державами. У сучасному світі розробляються такі складні та капіталомісткі технології, що навіть країни, які є лідерами за рівнем індустріального розвитку й обсягом капіталу, об’єднують свої зусилля з іншими. Тим більше таку потребу відчуває Україна, адже з об’єктивних причин після розпаду Радянського Союзу відбулося значне звуження технологічного простору, в якому здійснювалася господарська діяльність її підприємств. Україні необхідно спрямовувати зусилля на забезпечення стабільного взаємовигідного міжнародного співробітництва з надійними партнерами, зумовлюючи приплив товарів, послуг, інвестицій і технологій у національну економіку та враховуючи при цьому досвід попереднього економічного розвитку.

Деякі аспекти розвитку науково-технічного і технологічного співробітництва між країнами та підприємствами розглянуто в працях А.С. Філіпенка, С.Я. Боринця, В.А. Вергуна, Є.Ф. Жукова, Ю.М. Звєрєва, О.І. Рогача, Ю.Г. Козака, А.І. Кредісова, С.В. Фомишина, І.П. Продіуса, Д.Г. Лук’яненка, Ю.В. Макогона, А.І. Тищенка, К.А. Семенова. Питання технологічного розвитку й трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях відображено в роботах В.М. Гейця, Ю.М. Бажала, В.В. Єльникова, А.П. Шпака, О.О. Дагаєва, В.М. Полтеровича, О.Ф.Андросової, О.А. Мокія, В.П. Соловйова, Л.І. Федулової, Б.М. Чумаченка, Н.Г. Георгіаді, В.В. Калініна, М.Л. Катешова, В.С. Лисенка, Г.А. Андрощука. Аналізом форм міжнародного економічного співробітництва й трансферу технологій займалися закордонні вчені М. Блекені, В. Чадсон, Г. Хеллейнер, Е. Менсфілд, П. Мачлінскі, С. Патель, П. Роффе, С. Верм.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК:658.7:330.46:519.87 Н.А. Потапова, С.В. Качуровський Вінницький національний аграрний університет КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ СКЛАДУВАННЯ АПК © Потапова Н.А., Качуровський С.В., 2012 Розглянутий системний підхід до розроблення концептуальних засад теорії та практики логістичного управління складуванням в АПК. Складування подається як інтегрована складова частина логістичного ланцюга поставок на підставі концептуальних положень логістики. Ключові слова: склад, матеріальний потік,...»

«109 Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ днем заказа наиболее разумным было сделать понедельник чтобы поставка была отслежена и получена в течение одной рабочей недели. Не менее важным параметром модели является желательный максимальный запас, который определяется (см. таблица 2, п. 10) на основе выбранного интервала времени между заказами. И в этом случае использование формулы Вильсона позволяет обеспечить максимальную экономическую целесообразность организации работы с запасом...»

«СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЕКТУВАННЯ БУРОВИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ ” освітньо-професійної програми підготовки магістрів (спеціалістів) напряму 8.090306 Гірництво Чинний від 2009-08.01 Видання офіційне Дніпропетровськ ДВНЗ НГУ ПЕРЕДМОВА 1 Р ОЗ Р ОБЛ ЕН О І В Н ЕС Е НО Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 2 З А ТВ ЕР Д Ж Е НО Т А Н АД А Н О Ч И Н НО С Т І наказом ректора Національного гірничого університету від 30 серпня 2009 р. № 55 3 В В ЕД Е НО вперше 4...»

«УДК 336.22 : 338.43 Н.С. Прокопенко, д. е. н., доцент., зав. кафедри економіки, Європейський університет; П.О. Фененко, викладач Київського міжнародного університету ПРІОРИТЕТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПІЛЬГ ПРИ СПЛАТІ ПДВ ТА ІНШИХ ПОДАТКІВ Розглянуто питання пільгового оподаткування підприємств, що здійснюють експорт сільськогосподарської продукції. Проаналізовано вплив застосування пільг при сплаті ПДВ та інших податків на просування вітчизняних товарів...»

«Довгострокова конкурентоспроможність України закладається формуванням культури демократії та прав людей, вихованням у них демократичних цінностей та постійної вимогливості до влади, для чого першочерговим має бути звернення освіти до закладання навичок практичного застосування економічних теорій, умінь вести дискусію, аналітично мислити, прогнозувати альтернативи розвитку, пропонувати креативні бізнес-рішення. Саме це повинно стати пріоритетами на шляху до суттєвого покращення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»