WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

«ПРОГРАМУВАННЯ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Вінниця – 2004 Вінницький інститут регіональної економіки та ...»

-- [ Страница 7 ] --

Згідно першого правила при роботі деякої процедури чи функції можна змінювати значення змінних основної програми та процедур і функцій, до складу яких входить дана процедура чи функція. Якщо це відбувається, то вважається, що процедура чи функція має побічний ефект. Хорошим стилем програмування вважається, коли всі зміни відбуваються через механізм параметрів.

11.4. Рекурсивні процедури та функції Процедури та функції, описи яких містять виклики самих себе, називаються peкypcuвними. Рекурсивні процедури та функції обов’язково повинні містити в собі умову, при виконанні якої подальший їх виклик припиняється. За відсутністю такої умови виконання рекурсивних процедур та функцій призведе до аварійного завершення програми.

Рекурсивні процедури та функції часто використовують на практиці, оскільки вони дуже наочно відображають суть дій, що виконуються. В якості приклада можна навести рекурсивну функцію обчислення факторіала деякого натурального числа N за формулою N ! = N * (N – 1)! (1 ! = 1).

Приклад рекурсивної функції обчислення факторіала:

Function Fact (N: Integer) : Integer;

Begin If N = 1 Then Fact : = 1 Else Fact : = Fact (N – 1) * N End.

–  –  –

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Опорний конспект з дисципліни „Програмування” (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання).

Укладач: Ревенок Віктор Іванович

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||
Похожие работы:

«ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Інноваційна діяльність області містить основні статистичні дані, що характеризують стан інноваційної діяльності а також створення та використання передових виробничих технологій на промислових підприємствах області за 2000–2013рр., порівняння їх з областями Західного регіону. У збірнику наведені статистичні дані про інноваційну активність промислових підприємств, витрати на інноваційну діяльність та джерела їх фінансування, реалізацію інноваційної продукції,...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (15) 2013 13. Бєлоконєва Ю. В. Можливості великих і малих підприємств у створенні будівельного кластеру Донецької області / Ю. В. Бєлоконєва, В. Н. Ращупкіна. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/ Economics/64058.doc.htm.14. The Concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned....»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 378.22:373.3/5.016 О. А. БІДА Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ Досліджуючи проблему готовності вчителя до здійснення профільного і до профільного навчання учнів початкової та основної школи, автор визначає основні завдання їх професійної орієнтації та відповідні умови професійної підготовки педагога....»

«Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ЕКОНОМІКА», Випуск 1, 2014 9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On State Forecasting and the Development of programs of economic and social development of Ukraine”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine “On the Stimulation of Regional Development, available at: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/anot/2850-15 11. The Verkhovna Rada of...»

«Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України УДК 159.922.73 А.А.Теплюк Сім’я як первинне джерело психічного здоров’я дитини дошкільного віку У статті теоретично обґрунтований один із базисних компонентів психічного здоров’я дитини – емоційне благополуччя в умовах сімейного спілкування. Підкреслено проблему психічного здоров’я дитини дошкільного віку в сьогоденні. Розглянуто значення найбільш складної психологічної системи – сім’ї....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»