WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ОПИС ПРОЕКТУ Вдосконалення процесу економічного планування розвитку областей і Мета: міст України з використанням аналітичних та прогнозних інструментів. П’ять років ...»

ОПИС ПРОЕКТУ

Вдосконалення процесу економічного планування розвитку областей і

Мета:

міст України з використанням аналітичних та прогнозних інструментів.

П’ять років (березень 2010 – лютий 2015).

Тривалість:

Фінансування: Канадська агенція міжнародного розвитку (KAMP)

Конференційна рада Канади

Виконавець:

Найбільший неурядовий аналітичний центр Канади, що займається прикладними дослідженнями. Його місія – розбудова організаційної спроможності канадського уряду та приватних компаній за допомогою прикладних досліджень, побудови партнерства, аналітичного супроводження та навчання.

Географія проекту: Дніпропетровська та Львівська області

Партнери:

• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

Центральний

• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловорівень комунального господарства України;

• Національна академія державного управління при Президентові України.

• Дніпропетровська обласна державна адміністрація;

Обласний

• Львівська обласна державна адміністрація.

рівень

• Дніпропетровська міська рада;

Місцевий

• Виконавчий комітет Криворізької міської ради;

рівень

• Виконавчий комітет Нікопольської міської ради;

• Виконавчий комітет Львівської міської ради;

• Виконавчий комітет Червоноградської міської ради;

• Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради.

• Побудова системи збору статистичних даних та економічних показників Напрямки на обласному та місцевому рівнях;

діяльності:

• Порівняльний аналіз (бенчмаркінг) вибраних областей та міст з метою визначення основних можливостей та перешкод для економічного розвитку;

• Розробка демографічних, економічних та фіскальних прогнозів для вибраних областей і міст України;

• Розбудова спроможності службовців вибраних областей і міст України до планування економічного розвитку з використанням аналітичних та прогностичних інструментів;

• Розробка курсу з обґрунтованого планування економічного розвитку із використанням інструментів кількісного аналізу.

Наскрізні питання:

Проведення гендерного економічного аналізу та розробка гендерних Гендер бюджетів для двох відібраних міст з метою формування гендерно-чутливих економічних стратегій збалансованого розвитку міст і областей.

Дослідження впливу стану довкілля на економічний розвиток відібраних Довкілля областей та міст України, а також його врахування при підготовці планів місцевого економічного розвитку.

• Результати порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) областей і міст України;

Продукти:

• Математична модель демографічного прогнозування та передбачення;

• Математична модель прогнозування потенційного випуску та економічне передбачення;

• Математична модель фіскального прогнозування i фіскальне передбачення;

• Комплексний аналітичний звіт щодо стану соціально-економічного розвитку;

• Стратегічні плани розвитку вибраних областей і міст України, розроблені та вдосконалені на основі прогнозів та економічного аналізу;

• Курс з обґрунтованого планування економічного розвитку.

• Здатність визначати обґрунтовані пріоритети економічного розвитку

Результати:

областей і міст України;

• Реалістичність планів економічного розвитку областей і міст України;

• Cпроможність краще обстоювати інтереси перед урядом України;

• Ефективніше залучення інвестицій, кредитів та донорської допомоги на цілі економічного розвитку.

Інструменти:

Порівняльний аналіз (бенчмаркінг) основних чинників економічного Порівняльний розвитку на обласному та місцевому рівнях використовуватиметься аналіз для визначення конкурентних переваг. Коректне визначення таких переваг (бенчмаркінг) є важливою передумовою формулювання пріоритетів економічного розвитку.

Порівняльний аналіз охоплюватиме наступні сфери: наявні ресурси, рівень і динаміка економічного розвитку, трудові ресурси та продуктивність праці, бізнес- та інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інфраструктура і транспорт, освіта та наукові розробки.

Довгострокові демографічні тенденції мають значний вплив на стан Демографічне бюджетів областей і міст, а також їх економічні перспективи.

прогнозування Для вибраних областей і міст окремо буде розроблено довгострокове демографічне передбачення, що дозволить сформувати стратегію для подолання негативного впливу демографічних процесів.

Демографічне передбачення слугуватиме основою для економічного та фіскального прогнозування.

Реалістична оцінка майбутніх економічних тенденцій є ключовим Економічне елементом довгострокового планування економічного розвитку.

прогнозування На основі прогнозів за галузями та місцевих економічних тенденцій буде сформовано економічне передбачення для вибраних областей і міст України.

Ці передбачення слугуватимуть основою для фіскального прогнозування.

Фіскальне прогнозування є кінцевим кроком в обґрунтуванні планів Фіскальне економічного розвитку.

прогнозування Фіскальне передбачення дасть змогу визначити обсяг доступних бюджетних ресурсів для реалізації стратегічних пріоритетів економічного розвитку вибраних областей і міст України.

Фіскальне передбачення також має стати інструментом інформування центральної влади про фінансові потреби областей і міст.

• Міністерство економіки України: оцінка соціально-економічного Допомога розвитку областей України шляхом порівняльного аналізу набору міністерствам:

показників за набором показників;

• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України: розробка карти діяльності донорів в розрізі областей України для більш ефективної координації їх діяльності;

розробка системи показників для оцінки ефективності надання житловокомунальних послуг для понад 60 міст України.

• Розбудова спроможності посадових осіб на обласному та міському рівні Розбудова до розробки, використання та підтримки аналітичних та прогнозних спроможності:

інструментів для обґрунтованого планування економічного розвитку;

• Розбудова спроможності посадових осіб на обласному та міському рівні до збору та аналізу статистичних даних та соціально-економічних показників;

• Розбудова спроможності посадових осіб на обласному та міському рівні до використання кількісного аналізу під час планування економічного розвитку;

• Розбудова спроможності Національної академії державного управління при Президентові України до викладання курсу з обґрунтованого планування економічного розвитку.Похожие работы:

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2013 РІК Статистичний збірник Чернівці Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та забезпечення доступу до публічної інформації За редакцією Т.Г.Сарчинської Відповідальна за випуск О.Р.Шемуня У статистичному збірнику...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІ, 2013 УДК 378.015.31:17.022.1 С. Ф. Рашидов ЦІННІСНА СВІДОМІСТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВИХОВАННЯ Актуальність розробки теоретичних проблем ціннісної свідомості сучасного студентства тісно пов’язана з широким комплексом завдань з розвитку демократичної, соціальної, правової держави. А це, в свою чергу, вимагає появи особи, яка має високу громадянськість, національну самосвідомість, почуття патріотизму, політико-правову культуру....»

«Шансом для підприємств, що надають логістичні послуги, як здається, є консолідаційні процеси, які, з одного боку, дозволили б надання конкурентоспроможних послуг порівняно великих операторів, а з іншого, значно зміцнили б їх позицію на ринку. Ця консолідація спиралась би на створенні групи фірм з диференційованим діапазоном послуг, що надаються і взаємно доповнюються. І через краще фінансове забезпечення, застосування розвинутих інформаційних технологій, а також краще використання доступного...»

«Міністерство освіти України Одеський державний економічний університет УДК 658.1:330.131.7 Радкевич Наталя Володимирівна Оцінка ступеня ризику в підприємницькій діяльності Спеціальність 08.02.03. – Організація управління, планування та регулювання економікою АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти України (м. Одеса). Науковий керівник:...»

«УДК 004.9 О. В. Волощак,О. В. Марковець Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності КОНЦЕРТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РЕСУРСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ © Волощак О. В., Марковець О. В., 2014 Проаналізовано необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій для ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і усього туристичного бізнесу загалом. Ключові слова: туристичний бізнес, інформаційні технології,...»

«160 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА О.І. Карий (Національний університет «Львівська політехніка», Україна) АНОМІЯ ГРОМАД: НАСЛІДКИ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТ У статті здійснено діагностику ситуації, в якій громади малих і середніх міст та їх керівництво вимушені приймати рішення щодо майбутнього міста. Продемонстровано прояви аномічного напруження громад українських міст. Визначено, яким має бути стратегічний план розвитку малого або середнього...»

«Вісник Національної академії державного управління 3. Про Президентський кадровий резерв Нова еліта нації : Указ Президента України від 5 квіт. 2012 р. № 246/2012 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.president.gov.ua 4. Про затвердження методичних рекомендацій щодо розробки програм тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів : наказ Нац. агентства України з питань держ. служби від 4 листоп. 2011 р. № 49...»

«УДК 624.012.3 ЗАСТОСУВАННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ І. Добрянський, к.т.н, В. Барабаш, к.т.н., С. Бурченя, асистент Львівський національний аграрний університет Ключові слова: сталебетон, зовнішнє армування, листова арматура, мости, висотне будівництво, тунелі. Описано основні сфери будівництва, де використовують сталебетонні конструкції. Постановка проблеми. Сучасне будівництво передбачає підвищення ступеня індустріальності, зниження витрат конструкційних матеріалів,...»

«Таким чином, висвітлено проблеми доцільності існування судово-економічної експертизи як окремої форми контролю, а також розглянуто випадки, коли проведення судово-економічної експертизи є необхідним і/або може здійснюватися за поданням однієї зі сторін господарського спору. Рецензент Дікань Л. В. Література: 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. – К., 1996.2. Закон України Про судову експертизу, прийнятий Верховною Радою України 25.02.1994 р. //...»

«УДК 159.9:33 ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Т. В. НЕКЛЮЄНКО Економічна психологія сьогодні є однією із найперспективніших соціальних і поведінкових наук. Річ не тільки в її прикордонному статусі між економікою та психологією (хоча слід визнати, що маргінальне становище дисципліни звичайно забезпечує їй суттєві переваги, можливості для експорту своїх результатів, продуктивного розвитку і критичної оцінки ідей батьківських наук). Наслідки синтезу таких різних стилів мислення...»

«Вивчено досвід створення, функціонування місцевого самоврядування та його впливу на сільське господарство в Росії. Місцеве самоврядування, державне управління, земство. Studied the experience of creation and functioning of local selfgovernment and its impact on agriculture in Russia. Local self-government, the district council. УДК 631.11:338.43 ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ С. І. Ус, аспірант* Досліджено трансформаційні...»

«УДК 553.98.044(477) © 2011 В. В. Гладун Обгрунтування шляхiв освоєння нафтогазового потенцiалу України (Представлено академiком НАН України П. Ф. Гожиком) НАК “Нафтогаз України” виконує 96% обсягiв пошуково-розвiдувального бурiння на нафту i газ в Українi та забезпечує 99% приросту розвiданих запасiв ВВ. Фахiвцями наукових i виробничих органiзацiй розроблено заходи по нарощуванню обсягiв геологорозвiдувальних робiт на газ i нафту на перiод до 2015 р., що забезпечить приростом запасiв ВВ...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Аврамова Ольга Євгенівна УДК 349.444 ПОЗБАВЛЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Здійснення людиною свого природного права на життя пов’язано з багатьма факторами, серед яких одне із чільних місць посідає...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»