WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МОТОТРИЦИКЛИ, ТРИКОЛІСНІ МОпЕДИ І СЕРТИФІКАЦІЯ Анотація. Поставлено проблему підтвердження відповідності триколісних транспортних засобів у різних країнах світу. Ключові ...»

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

СЕРТИФIКАЦIЯ

УДК 006

• © В.А. Пінчук, в.о. зав. відділу,

• © Ю.В. Риндін, заст. зав. відділу (ДП “ДержавтотрансНДІпроект”)

МОТОТРИЦИКЛИ, ТРИКОЛІСНІ МОпЕДИ І СЕРТИФІКАЦІЯ

Анотація. Поставлено проблему підтвердження відповідності триколісних транспортних засобів у різних країнах світу.

Ключові слова: мототрицикл, триколісний мопед, категорія транспортного засобу.

Аннотация. Ставится проблема подтверждения соответствия трёхколёсных транспортных средств в разных странах мира.

Ключевые слова: мототрицикл, трёхколёсный мопед, категория транспортного средства.

Annotation. The problem of confirmation of compliance of three-wheel vehicles in the different countries of the world is put.

Key words: motor tricycle, three-wheel moped, category of the vehicle.

Вступ тикальної площини, задніми колесами (фото 1). Такий Розвиток у світі мотоциклів стає своєрідним феноме- “кентавр” має мотоциклетний передок, а задок на ном. Здавна людина прагнула полегшити своє життя, кшталт автомобільного.

зокрема швидше добиратися до пункту призначення.

Добре слугував цьому велосипед, і вантаж на ньому можна перевозити. Оснащення двоколісного транспорту двигуном розширило можливості людини. Невелика вартість мототехніки обумовила її популярність, масове виробництво. В скрутні повоєнні часи, коли виробництво і збут автомобілів катастрофічно занепадали, майже унеможливлювалися, виробництво мотоциклів впевнено зростало, рятуючи народ, галузь і економіку країни.

Однак на тлі насичення сучасного життя комфортними і безпечними автомобілями, впевнений розвиток мотоциклів (доволі небезпечних) дивує багатьох.

Світ мотоциклів – царина ентузіастів, неспинних шукачів нового, незнаного, людей незвичайних. Фото 1. Мототрицикл Harley-Davidson triglide2 На такому ґрунті постійно з’являються нові конструкції, нові види мототехніки. Частина з них набуває Ця схема набула великого поширення. З’явилася значної популярності. Враховуючи це, мотоциклетні ціла окрема культура таких мототрайків: поведінка, заводи розпочинають їх серійне виготовлення. Тоді вже манери, мода тощо. Однак у швидкісному повороті відпідтягуються майстри класифікацій і законодавство. центрова сила намагається перекинути трицикл, а зовЧи не так завоював право на існування сучасний три- нішнього переднього колеса немає… Ця проблема відцикл? Когось не влаштовував двоколісний одноколій- сутня у трициклах із двома передніми й одним заднім ний мотоцикл; мотоцикл з боковим причепом теж. колесом (фото 2).

Після знищення власної мотоциклетної промисловості Україна бачить мотоцикли та трицикли лише імпортні. Чи відповідає вимогам стандартів мототехніка, яку випускає власна мотоциклетна промисловість України та яку ввозять імпортери? Система контролю відповідності мотоциклів та автомобілів за останні роки цілком відпрацьована. Та от трицикли своїми відмінностями від мотоциклів, різноманіттям конструктивних рішень і тим, що нечасто трапляються, не припиняють дивувати і змушують ставитися до себе особливо ретельно.

–  –  –

28 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ № 1-2 (243-244) сiчень – квiтень 2015 р.Похожие работы:

«64 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ М.В. Корж (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна) С.А. Жуков (Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, м. Ужгород, Україна) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ* У статті на основі аналізу глобалізації та інтернаціоналізації проведено структуризацію глобалізаційного процесу. Враховуючи об'єктивну...»

«Центр учбової літератури, 2007. – 240 с., 6. Маграт, Рита Гунтер, Мак-Милан, Ян. С. Акулы рынка: сорок стратегических ходов для ускорения роста бизнеса: Пер. с англ. – М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2007. 256 с. 7. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство „ПРИОР”, 2000. – 288 с. 8. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – 224 с. 9. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За ред....»

«Економічні науки Висновки. В Україні система мотивації повинна мати ті ж самі складові, що й в інших країнах, але на даному етапі розвитку економіки основне місце у цій системі повинно приділятися рівневі оплати плати, підвищенню її стимулюючої ролі, що було доведено за допомогою досліджень багатьох науковців. З аналізу викладеного слідує, що ефективна система мотивації праці персоналу підприємства повинна включати наступні складові:1) система оплати праці (основна, додаткова заробітна плата,...»

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА регіональної політики. Таким чином, відзначимо, що формування алгоритму досягнення сталого розвитку регіону є одним із ключових завдань, що стоять перед керівництвом регіонів. Цей алгоритм може працювати лише при ефективній системі управління, яка є безліччю взаємопов'язаних об'єктів і суб'єктів, використовуваних механізмів, принципів, методів і функцій управління в умовах зміни зовнішньої та внутрішньої економічної й політичної кон'юнктури. Список використаних джерел: 1....»

«УДК 636.09:579.62:579.88:001.891:577.231 ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ІЗОТЕРМІЧНОЇ АМПЛІФІКАЦІЇ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ ВІРУСУ ПТАШИНОГО ГРИПУ Н5N1 В. О. Постоєнко1, Б. В. Сорочинський2, М. А. Сапачова1, М. С. Карпуленко1, В. В. Кацимон1, А. П. Герілович3 Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів Вlack & Veatch, Office in Kyіv, Ukraine ННЦ«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Синтезовано праймери для проведення ізотермічної ампліфікації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»