WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 52 |

«І.П. Рущенко СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Видавництво Національного університету внутрішніх справ Харків 2001 ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання Р88 вченою радою Національного ...»

-- [ Страница 23 ] --

Взагалі класове й масове суспільства – це ідеальні типи. Реальне суспільство містить елементи і першого, і другого. Хоча пропорції змінюються історично й ситуативно. При розробці моделі адаптації варто тримати ці обставини у полі зору дослідника.

Для того, щоб більш детально розглянути механізми адаптації, ми пропонуємо кілька рівнів категорій, які створюють певні аналітичні зрізи для дослідницької діяльності й моделювання процесів. Перший аналітичний зріз є структурною операціоналізацією поняття «соціальна адаптація» за прикладом рангової шкали, на якій фіксуються основні типи адаптації в залежності від активності, тактики, спроможності агента щодо опанування соціального життя. За цією схемою адаптація поділяється на: 1) просте пристосування (пасивне використання соціального середовища), 2) складне пристосування (активне використання), 3) інноваційне пристосування або соціальне конструювання (адаптація через зміну середовища).

Розглянемо ці категорії на прикладі з життя. Уявімо таку картину:

селянин приїжджає до міста і після торгівлі на базарі обідає у кафе. Це просте пристосування, агент використовує обмежене і звичне коло типізацій, якими і керується у своїх діях. Другий варіант: фермер укладає договір з кафе про постачання сільгосппродуктів, він включається у досить складну систему економічних відносин, оперує розширеною системою типізацій, застосовує елементи експертного знання, тобто він використовує соціальне середовище активно і більш складним чином.

Такі відносини є більш надійним і вигідним шляхом адаптації із соціальним (міським середовищем). Нарешті, третій шлях: фермер засновує власне кафе (торговий дім) для реалізації власної (і не тільки власної) продукції і перетворюється на вдалого підприємця, стає однією з тих осіб, для яких кожна копійка повинна принести ще одну копійку. Це не просто активне пристосування, а й певне соціальне конструювання, бо агент розширює й впорядковує соціальний простір, контролює його частину, діючи у власних інтересах.

На цьому прикладі можна показати і сутність «злочинної» альтернативи. Сценарій 1: до кафе заходить селянин, щось замовляє, але намагаться зникнути, не заплативши. Це є найбільш простим злочином і свого роду теж шляхом адаптації. Сценарій 2: Фермер (або справжній шахрай, що видає себе за фермера) укладає угоду на постачання дешевої сільгосппродукції, отримує аванс, але зникає і не виконує домовленостей. Це більш складна оборудка, бо злочинець вступає у певні відносини з жертвою, використовує легітимні інститути, імітує «нормальну» поведінку для того, щоб врешті-решт домогтися свого. Сценарій 3: злочинна група створює власне кафе (торговий дім) для реалізації награбованого або відмивання грошей. Це є вже складною, інноваційною формою «злочинної» адаптації. Тобто, злочинність можна розглядати як дзеркальне відображення «нормальних» шляхів адаптації за аналогічною шкалою ускладнення адаптаційного акту.

Ускладнена адаптація – це кваліфіковані злочини, вони досить часто вчинюються без видимих порушень і тимчасового розриву із суспільством. Для цього злодії вдаються до конструювання альтернативних, латентних, ненормативних відносин. Пригадаймо процеси над так званими цеховиками при радянській владі. Приватновласницька діяльність у ті часи розглядалася як тяжкий злочин з політичним забарвленням, бо вона мимоволі торкалася комуністичних основ системи. В умовах старого суспільства цехова діяльність була унікальним феноменом з огляду на вміння агентів використати, пристосувати й трансформувати чинні відносини у такі, що забезпечували прибуток. Ускладнені акти можуть перерости у справжнє соціальне конструювання, інноваційну діяльність, що трансформує окремі інститути суспільства.

Розглянуту низку понять можна доповнити допоміжним рядом: 1) безальтернативна адаптація, 2) адаптація з обмеженим набором альтернатив; 3) з широким спектром альтернатив. Продовжимо ілюстрування прикладами. Вельми вірогідно, що людина, яка краде шмат хліба, від голоду втрачає здоровий глузд, почуття обережності і стає злочинцем «мимоволі», тобто її дії можна трактувати як безальтернативні.

Можливість вільного вибору зумовлена багатьма факторами, серед яких провідну роль грає соціальний статус, економічне становище індивіда.

Представник середнього класу має набагато більше різних варіантів поведінки, і чим вищий статус людини, тим більше можливих варіантів поведінки відкривають її капітали, освіта, соціальні зв’язки тощо.

Отже, при дослідженні адаптації важливо користуватися і соціально-класовим підходом, бо форми й соціальна небезпека злочинних посягань змінюються в залежності від соціальної приналежності агента.

Це питання розглядалося від початку кримінології, але доволі однобоко.

Рафаель Гарофало категорично стверджував: вищий клас «поза підозрою». Він писав, що верхній прошарок є продуктом вищої культури, він наділений і вищим моральним розвитком. Для цього прошарку кримінальний закон майже не потрібний, бо він носить закон у собі самому.

Навпаки, нижчий прошарок, який складають особистості, що не мають освіти й виховання, та ще до того успадковують від предків анормальну організацію, є атавістичним відходом до диких рас. З цієї верстви й виходять природжені та професійні злочинці [13, с.215]. Кримінологи довгий час поділяли ілюзію про некримінальність вищих прошарків. Вони послуговувалися наступною схемою: основна маса злочинів здійснються вихідцями з нижчого класу, на долю середнього класу припадає злочинність випадкова і за необережністю, а у вищому класі, якщо й трапляється щось подібне, то це, без сумніву, виключення з правилу.

Ось що писав Адольф Прінс: «У класах заможних, освічених, вихованих у дусі громадянства, які не потерпають і не злидарюють, із колиски користуються усіма впливами, що цивілізують, проступок стає особистим актом і на загал є винятком» [14, с.14]. Такі «виняткові» злочини раніше справляли, мабуть, велике враження. З нотами патетики, наприклад, описував у своїх спогадах начальник Московської розшукової поліції А.Ф. Кошко подібний вчинок (мовою оригіналу): «Убийство поручика Батурлина – преступление незаурядное. Оно явилось своего рода знамением времени, так как крайне редко до того было видно в России, чтобы люди высокой культуры, ума и образования отягощали свою совесть убийством…» [15, с.277]. Нам здається, що автори наведених рядків поділяли класові ілюзії, вони не слідували рецептам класиків соціології щодо об’єктивності соціологічного знання. А от Є. Анучін не мав апріорних гіпотез, він вивчав кримінальну статистику і дійшов висновку: для дворян вірогідність бути засланими до Сибіру є значно вищою від багатьох інших станів. Щоправда, ця вірогідність визначається частотою двох видів злочинів: підробка документів і злочини проти влади. Але й за такими видами злочинних посягань, як смертовбивство, грабунок, підпали, дворяни не поступаються міщанам і значно перевищують показники селян, духовенства, купецтва. Серед дворян один звинувачений припадав за статистикою середини ХІХ ст. на 789, а серед інших станів

– на 976 осіб [16, с.107]. Це ж саме помітив А. Чиж на прикладі кримінальної статистики кінця ХІХ ст. З’ясувалося, що «забезпечені» класи дають усюди більше злочинів, ніж «бідні». Так, в Італії один засуджений припадає на 345 осіб вільних професій, а серед селян – відповідно один на 428 осіб [17, с.19]. Сьогодні в Україні ми не маємо ані статистики, а ні соціологічних досліджень з цього приводу. В минулому завдання дослідника спрощувалося, бо в офіційних документах відображався соціальний стан злочинця. Класова приналежність юридично не встановлюється. Але ще більш складним є питання про вірогідність того, що представника еліти взагалі буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Принаймні, український соціум має риси кастового суспільства з огляду на фактичну нерівність громадян перед законом. Досить широкі верстви населення є «недоторканими», але у зовсім іншому сенсі, ніж це було колись в Індії. І це без коливань підтвердить кожний чесний юрист-практик, а пересічний громадянин має впевненість у тому, що «нагорі» відбуваються широкомасштабні злочини. Дійсно, власник Мерседесу не поцупить в магазині булку чи хлібину і не буде у стані сп’яніння чіплятися до громадян у трамваї, але він може пограбувати відразу увесь народ України, як це зробив П. Лазаренко. Отже, вилучати вищий клас із схеми «злочинної» адаптації немає сенсу.

Нарешті, розглянемо низку аналітичних категорій, які безпосередньо торкаються елементів механізму адаптації. Вони визначають її не за інтенсивністю або формою, а за змістом. У процесі адаптації людина має здійснити три речі: 1) включитися до соціальної структури, системи чинних соціальних відносин, тобто стати носієм цих відносин і елементом соціальної системи, 2) самоідентифікуватися із середовищем,

3) вступити в обмін відповідно до прийнятих правил, норм, традицій.

Здійснення перших двох передумов адаптації сприяє реалізації третього (і найбільш важливого) акту, який дає змогу використовувати соціальне середовище, вдовольняти потреби, розвинутися в особистість. Дії, що відбуваються в системі «агент – середовище» і порушують «нормальну»

адаптацію, відхиляються від зазначених актів, потрапляють до класу «злочинної» адаптації.

Для класового, індустріального, демократичного суспільства вирішальним чинником адаптації є включення до економічної структури і відповідних відносин та інститутів. Посягання проти приватної власності, економічні злочини – наприклад, несплата податків – розглядаються як тяжкі проступки і можуть потягти за собою жорсткі покарання, бо вони розцінюються суспільством як замах на засадничі, структурні принципи. Так, свого часу американська Феміда саме під цим кутом зору вчинила розправу над легендарним злочинцем, організатором злочинного бізнесу у Чикаго Аль Капоне, притягнувши його до кримінальної відповідальності не за мафіозну діяльність, а за несплату податків.

1933 р. його було засуджено за несплату податків на 11 років тюремного ув’язнення [18, с.158–168]. Радянські люди після тотального одержавлення народного господарства зовсім не мали клопоту зі сплатою податків. Чи були такі в системі ГУЛАГу, хто постраждав за це? Мабуть, що ні. Але страшним проступком вважався «дефект ідентичності», підозра в тому, що людина «не наша», «не радянська», що вона належить до інших спільнот, підтримує з ними стосунки. Важка доля спіткала тих, хто не міг розчинитися у масі робітників і «справжніх радянських людей» через своє походження, національність, освіту тощо.

Моделлю масового суспільства є натовп. А що становить найбільшу небезпеку для людини у натовпі? По-перше, небажання (або відсутність можливості) вигукувати гасла і діяти як усі, а ще гірше – демонстрація незгоди з панівними настроями. Над «білими воронами» у натовпі чинять розправу. По-друге, образа, погане ставлення (або підозра в тому) стосовно вождя. Навіть випадковість, наприклад, необережне поводження з гіпсовим бюстом вождя або портретом, яких протягом 30–50 рр. було виготовлено не один мільйон, часто-густо оберталася для винуватців трагедією.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Масове суспільство, звичайно, не натовп, але його інститути, зокрема, кримінальне право, несуть у собі дух натовпу. Ідентичність та правила, пов’язані з нею, присутні й у класовому суспільстві. Але вони не грають такої виразної ролі. Вони врівноважені абстрактними й універсальними правами людини. Ідентичність набуває іншого сенсу. Так, якщо ми простежимо, як саме людина включається до соціальних відносин, то побачимо, що агент мусить не тільки діяти відповідно до інституційних схем, але й виконувати певні ролі. Ідентичність гендерна або професійна є органічною складовою процесу адаптації. Але регулятори цієї ідентичності – здебільшого не кримінального характеру, а цивільноправові, моральні.

Кожне суспільство у кінцевому підсумку має пірамідальну форму. Отже, можна вести мову про включення пересічного мешканця до різноякісних структур і соціальних відносин. Можна розрізняти відносини у вертикальній площині соціального простору типу «начальник – підлеглий», «пан

– холоп», «багатий – бідний», або «маса – вождь», а також відносини «горизонтальні». Ю. Хабермас, наприклад, розрізняє комунікації як вільний від будь-якої репресії спосіб взаємодії й адміністративну владу [19, с.50]. У традиційних суспільствах, особливо в імперіях, інтеграція суспільства трималася переважно на структурах «вертикального» типу, отже, не випадково спроби їх розхитування тягли за собою найбільш жорстоку кримінальну репресію. Індустріальне, демократичне суспільство будується, за визначенням Дюркгейма, на ґрунті «органічної» солідарності. Вирішальну роль грають економічні відносини «горизонтального» типу.

Хоча сучасні економічні угоди укладаються між рівними за визначенням суб’єктами, але цей тип комунікацій не може розглядатися як повністю вільний. Тут виникають так звані правозахищені інтереси. Для інтеграції сучасного суспільства конче потрібно, щоб виконувалися економічні домовленості і щоб над суб’єктами угод не стояли сучасні сеньйори у вигляді корумпованих чиновників або рекетирів. Саме у цю царину й зміщується центр кримінальної репресії. Образа правителя у традиційному, масовому суспільстві –найосудніша провина, а в демократичних країнах вище керівництво, президенти, прем’єри є об’єктами для жартів, сатири з боку ЗМІ, однак Місяць від цього не падає на Землю. Навіть непристойна образа вищих посадових осіб потягне на кваліфікацію у хуліганстві, цивільно-правовий позов про відшкодування моральних збитків і не більше.

Можна також запропонувати поділ «злочинної» адаптації на первинну й вторинну. Друге означає пристосування до злочинних структур, зграй, субкультур. Кожен з типів «злочинної» адаптації додатково поділяється на три рівні відповідно до складності процедури, які ми вже розглянули на початку. Проста первинна «злочинна» адаптація означає порушення чинних для даного суспільства структур (відносин), ідентичності, а отже, й визнаних легітимними процедур обміну, що призводить до отримання незаконних матеріальних благ, переваг, тобто до «надуживання» соціальним середовищем. Але така адаптація не є тотальним стилем життя, бо так постійно сьогодні існувати неможливо.

Злодій, що вчинив крадіжку, намагається у подальшому (або протягом певного часу) жити відповідно до законів суспільства.

Первинна «злочинна» адаптація є «атомізованою» моделлю, де особа розглядається ізольовано від злочинного світу, або іншими словами, ця модель пояснює дії злочинця-одинака. Але для того, щоб остаточно скласти картину «злочинної» адаптації, важливо з’ясувати ще одну обставину. Злочинець сьогодні не самотній і йому протистоїть не ідеальне суспільство. Одним з розповсюджених варіантів адаптації є входження до злочинних кіл та субкультур. Формула адаптації від цього рішуче змінюється. Особа, образно кажучи, пристосовується безпосередньо до зворотного боку Місяця, якщо можна так називати злочинний андеграунд, злочинні зграї, що живуть за власними правилами й традиціями.Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«Seite 1 GOETHE-INSTITUT ВСЕСВІТНЯ МЕРЕЖА КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ НІМЕЧЧИНИ Бангкок Сан-Паулу Париж Стамбул Торонто ТельАддис-Абеба Київ Авів ВСЕУКРАЇНСЬКА Goethe-Institut КОНФЕРЕНЦІЯ ДИРЕКТОРІВ в Україні ШКІЛ вул. Волоська, 12/4 5-6 ГРУДНЯ 2012 Р. БУДИНОК 04655, Київ тел.: +38 044 496 97 85 ВЧИТЕЛЯ факс: +38 044 496 97 89 КИЇВ www.goethe.de/ukraine Д-Р ПЕТРА КЬОППЕЛЬ МАЙЄР ВАЛЬТЕР ДЕҐЕН Seite 2 »МИ БУДУЄМО МОСТИ, КОТРІ ДОЛАЮТЬ КУЛЬТУРНІ Й ПОЛІТИЧНІ БАР'ЄРИ.« “Міст культур” в Едеа – Яунде (Камерун)...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 16 (275), 2013 УДК 374.71:371.38:329.15:39(=161.2) «192» Л. І. Єпик ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИКУМІВ З УКРАЇНОЗНАВСТВА ДЛЯ РАДЯНСЬКОГО І ПАРТІЙНОГО АПАРАТУ В СЕРЕДИНІ 20–Х РР. ХХ СТ. Однією із найважливіших проблем новітньої історії України можна вважати мовну, вирішення якої наклало відбиток на перебіг соціокультурних процесів усередині країни та на її відносини з іншими державами. Це пояснюється тим, що мовна проблематика не локалізується у сфері суто...»

«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА УДК 340.12 В. О. ДЕСЯТНИК Володимир Олексійович Десятник, кандидат юридичних наук, професор Київського університету права НАН України, адвокат КРИТИЧНО-ПРАВОВЕ МИСЛЕННЯ: ІЛЮЗІЯ ІНДУКЦІЇ «Ідея індукції на основі повторення повинна розглядатися як така, що виникла помилково – як свого роду оптична ілюзія. Не існує такої речі, як індукція на основі повторення. Індукція – формування віри на основі повторення – це міф» Карл Поппер (1902–1994)...»

«УДК Світлана Кулик, студентка другого курсу обліково-фінансового факультету, ДВНЗ “УАБС НБУ”; наук. керівник – д. філос. н., проф. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ “УАБС НБУ” О.П. Бойко. ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО: СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ У статті аналізується питання гендерної нерівності, місце жінкилідера в бізнесі та політиці. Проведено дослідження основних особливостей та відмінностей жіночого лідерства як в минулому, так і в сучасному суспільстві. Ключові слова: лідерство,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І. Я. ПАВЛЕНКО ХРЕСТОМАТІЯ з українського народнопісенного виконавства Навчальний посібник (для студентів музично-фольклористичних і філологічних спеціальностей) Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів УДК 398.8(075.8) ББК 82.3(4Укр)-43я73 П12 Рецензенти член-кор. НАН України, д-р мистецтвознавства, проф. А. І....»

«ЧАС ПОЕЗІЇ ЖІНОЧОЇ Книга жіночої інтимної лірики. З відповідною назвою: приворот, чари. Одразу аж трьох поетес. Бо — час жіночої поезії. Це не перебільшення, не іронія, це — констатація явища. На недавню (квітень 2008 року) обласну нараду молодих літераторів з'їхались майже три десятки віршувальників і лиш кількоро серед них були хлопці. Феномен степу? Нічого подібного: у дні волинських моїх гостин цього ж літа перші свої книги з автографами дарували виключно дівчата. Керівники всеукраїнських...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ Випуск 12 Альманах наукового товариства „Афіна” кафедри культурології та музеєзнавства 2012 УДК 78.03 Сіончук О.В. – ст. викл. кафедри духових та ударних інструментів РДГУ ВПЛИВ ПРОСВІТНИЦТВА НА СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ У добу Просвітництва зріс соціальний статус мистецтва, що зробило його одним із провідних факторів розвитку суспільства. Воно наблизилося до науки, соціальнофілософської думки, політики, активно включилося в процес формування...»

«Філософсько-психологічні моделі дослідження ціннісних засад буття людини 47 Чепелєва Н. В. 8. Теоретико-методологічні засади психологічної герменевтики / Наукові записки: Інституту психології ім. Г. С. Костюка – 60 років / За ред. С. Д. Максименка. Випуск 25. – К. : 2006. – С. 22-33. Kozielecki Jozef. Psychologiczna teoria samowiedzy. Biblioteka psychologii 9. wspolczesnej. Panstwowe Wydawnictwo naukowe. Warszawa, 1981. Article is devoted to analyzes the social and psychological nature of the...»

«Бібліотека журналу «Історія та правознавство» Заснована 2004 року Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 9(07) ББК 74.263.1 Б30 Автори: К. О. Баханов, докт. пед. наук, професор Бердянського державного педагогічного університету В. А. Нищета, аспірант Бердянського державного педагогічного університету Рецензенти: Троян С. С., доктор історичних наук, професор Рівненського інституту слов’янознавства; Вєнцева...»

«ББК Т3(71БРИТ-62)54-3 ВПЛИВ ГІБРАЛТАРСЬКОГО ПИТАННЯ НА ВІДНОСИНИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ІСПАНІЇ (1956-2011 рр.) А. В. Бредіхин, Н. О. Лесіва АНОТАЦІЯ Стратегічне положення Гібралтару впродовж століть ставало причиною військового протистояння між провідними державами світу. Іспанія володіла Гібралтаром до 1714 року. Після війни за «іспанську спадщину», ця територія перейшла до складу Великої Британії. Іспанська сторона не залишала спроб повернути © Бредіхин А. В., Лесіва Н. О., 2013 ІСТОРИЧНІ І...»

«Поняття та характерні особливості електронного цифро-графічного документа 51 УДК 004.01:04.08:004.92:004.0326 О.А. Саприкін ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРО-ГРАФІЧНОГО ДОКУМЕНТА У статті здійснена спроба визначення поняття «електронний цифро-графічний документ (документація)», його ролі та місця в сучасному світі й контексті поширення мультимедійних технологій та мережі Інтернет. Надані дані про властивості цифро-графічного документа, його характеристики, перспективи...»

«Фізична географія Наукові записки. №2. 2010. УДК 69.057.6 (447.43) Ольга МИСЮКЕВИЧ ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВОЄНОСТІ НА СТАН ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ЛІСІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Розглянуті історико-географічні аспекти впливу господарської освоєності території та стан геосистем і їх природних компонентів (зокрема лісових угруповань)за окремими фізико-географічними районами Хмельницької області. Запропоновані підходи щодо збалансованого землекористування в контексті концепції сталого розвитку. Ключові слова:...»

«СІВЕРЯНСЬКИЙ ЛИПЕНЬ – СЕРПЕНЬ ЛІТОПИС № 4 (100) Всеукраїнський науковий журнал Шеф-редактор. С. О. Павленко ЗМIСТ Головний редактор. В. О. Дятлов У ГЛИБ ВІКІВ Долженко Ю. До питання про дискретні ознаки Заст. головного редактора. О. Б. Коваленко на людських черепах із Чернігова X–XIII ст............. 3 Редакцiйна колегiя Кривошея І. Присяги російським царям XVII-XVIII ст. як М. К. Бойко, джерело історії неурядової старшини Гетьманщини...... 17 О. Д. Бойко, А. М. Боровик,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»