WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 52 |

«І.П. Рущенко СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Видавництво Національного університету внутрішніх справ Харків 2001 ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання Р88 вченою радою Національного ...»

-- [ Страница 31 ] --

[30, с.21]. Інший аспект традиційної дії пов’язаний з технологіями професійної злочинності. Злочинний світ розподіляється за професіями, багато з яких вельми традиційні з точки зору змісту злочинної поведінки, засобів, прийомів. Хоча кишенькова крадіжка завжди робиться свідомо, і злодій добре розуміє ступінь відповідальності та можливе покарання, але насправді фізичні дії крадія одноманітні, вони доведені до автоматизму, відточені у процесі навчання, тренування, протягом усієї злочинної кар’єри, тобто вони є традиційними. Нарешті, афективні дії складають відомий клас зразків поведінки, який охоплює випадки вибухового насильства і свавілля, коли втрачається контроль над вчинками, а свідомість затьмарена ірраціональними, підсвідомими імпульсами. Діахронічна структура поведінки тут деформується, «згортається», раціональне планування і підготовка уступає місце рефлекторним реакціям і діям, що не осяяні розумом. Для професійних злочинців така поведінка не є характерною.

Ми навели можливий варіант класифікації так би мовити «за Вебером». Щось подібне можна зробити і на основі теорії Е. Фромма, яка описана вище. Так, згідно з його класифікацією, під симбіозом можна розуміти специфічні злочинні дії, що передбачають безпосередній тривалий контакт із жертвою, об’єктом посягання. До мазохістського виду злочинів за логікою Фромма можна, наприклад, віднести дачу хабара, взагалі так звані «злочини без жертви», де звичайні ролі не є виразно окресленими. Подібне відбувається при продажі наркотиків, коли наркоділер і наркоман фактично співпрацюють між собою і ніхто не поспішає повідомляти поліцію про факт злочинної оборудки. Садистичний тип злочинів включає дії, направлені на знущання з жертви, сексуальне насилля, хуліганські прояви, наклепи та образи. Цим злочинам потрібна конкретна жертва, зв’язок з якою може задовольнити нападника. Злочини за типом відчуження включають той спектр посягань, що не орієнтовані безпосередньо на особистість жертви, а мають на увазі накопичення, прибуток, що можна, наприклад, отримати шляхом масового обману довірливих (і з погляду аферистів знеособлених) вкладників.

Для побудови власної типологічної схеми ми, по-перше, поділили усю масу злочинних посягань на ті, що орієнтовані на конкретних індивідів і злочинні посягання проти спільнот, по-друге, використали дві пари категорій, які стосуються соціологічного розуміння злочинної дії (див. табл. 2.1, 2.2). В якості аналітичних категорій використано поділ на насильницькі й ненасильницькі дії, а також наявність чи відсутність прямих контактів з жертвою. Особливість цих класифікацій полягає в тому, що вони поєднують соціологічний і юридичний підходи, бо формулювання злочинних посягань залишені відповідно до кримінальноправової традиції. При всій схематичності такого поділу він може слугувати основою для подальшого соціологічного аналізу. Наприклад, за таблицями можна простежити такий феномен, як острах злочинності, бо психологічно найбільш тяжкими здаються ті дії, які пов’язані з насиллям у ситуації «обличчям – до обличчя». За діагоналлю «зліва направо»

простежується певний спад психологічної напруги. До речі, державна оцінка злочинів може з цим не співпадати. Державна зрада, шпіонаж пересічним громадянином не береться до уваги як актуальний вид злочинних посягань, яких йому треба остерігатися, але з державних позицій вони є тяжкими злочинами.

Таблиця 2.1 Типологія злочинів, орієнтованих на індивіда Наявність прямого Відсутність прямого контакту із жертвою контакту вбивство, розбійний різні види дифамації, Фізичне або психолонапад, грабунок, сексуа- наклеп, розголос таємгічне насилля льне насилля, тілесні ниць (усиновлення, пошкодження, хуліган- зараження вірусом ські дії, образа, здирни- імунодефіциту тощо) цтво, рекет, навмисне зараження різні види шахрайств, в крадіжки, вандалізм Відсутність прямого тому числі й обман у насилля торгівлі Таблиця 2.

2 Типологія злочинів, орієнтованих на спільноту Наявність прямого Відсутність прямого контакту із жертвою контакту терористичні акції, вій- психологічний терор, Фізичне або психолоськові злочини, геноцид пропаганда війни, оргічне насилля ганізація масового безладдя, різні злочини проти порядку управління, громадської безпеки та порядку (захоплення будівель, наруга над державною символікою, знищення пам’яток історії та культури тощо) Корупція, обман вклад- Розкрадання державноВідсутність прямого ників та інші афери, го майна, різні посадонасилля жертвами яких стають ві злочини та порувеликі групи населення, шення технічних і самасові порушення полі- нітарних правил, екотичних, громадянських, логічні злочини, фальтрудових прав населення шування грошей, товарів, певні економічні злочини, незаконний обіг наркотиків, різні державні злочини Кібернетична модель злочинної поведінки Цікавий і перспективний варіант класифікації може бути отриманий при застосуванні відомих теоретичних ідей Толкотта Парсонса (1902– 1979). Вони дозволяють, по-перше, розглянути синхронну структуру злочинної дії, по-друге, розподілити злочинні посягання за типом розладу у системі особистого й надособистого контролю, окреслити кібернетичну модель злочинної дії. Під дією Парсонс розумів певний процес у системі «суб’єкт дії – ситуація», що має мотиваційне значення для індивіда або колективу. Мотивація означає: дія зорієнтована таким чином, щоб було можливим або досягти задоволення, або уникнути неприємностей [31, с.463]. «Акт дії» за Парсонсом включає наступні елементи 1) агента, «діяча» або «актора» (actor); 2) мету, тобто майбутній стан речей, на який зорієнтована дія; 3) «ситуацію» (засоби і неконтрольовані з боку актора умови та обставини – соціальні, фізичні, культурні), 4) «нормативну орієнтацію» – спосіб взаємодії елементів один з одним [3, с.94–95].

Парсонс визначав свою концепцію поведінки як волюнтаристську теорію дії. Вона підтримує позицію, згідно з якою людська дія повинна розумітися як результат взаємопроникнення цілераціональності та нормативного обмеження вільної гри такої раціональності [32]. Тема управління людською поведінкою є наскрізною для Парсонса: «Я впевнений, – пише він, – що добра загальна теорія в галузі соціальної дії, незалежно від того, наскільки ґрунтовно вона заснована на одній дисципліні, неминуче є менеджеріальною теорією» [33, с.67]. Для реалізації менеджеріального (або кібернетичного) підходу класик функціоналізму розглядає соціальну дію як систему управління, що аналітично складаться з чотирьох рівнів. Рівні визначаються відповідно до його чотирифункціональної парадигми: «У межах систем дії культурні системи спеціалізуються на функції підтримки зразка; соціальні системи – на інтеграції діючих одиниць (людських індивідів або, більш точно, особистостей, які грають ролі); системи особистості – на досягненні мети, а організм поведінки – на адаптації» [34, с.140]. Окрім складових самої дії Парсонс виділив дві системи реальності, що розглядаються як середовище системи дії. Це – фізичне середовище і «вища реальність». Усі складові моделі дії утворюють ієрархію контролюючих елементів і джерел енергії. На низовому рівні (фізико-органічне середовище) акумулються максимум фізичної енергії. Кожний наступний рівень використовує енергію попереднього і одночасно виступає як контролююча система щодо попереднього. «Вища реальність», яка пов’язана з ідеалами суспільства, фактично не має енергії, але несе в собі принципи дійового контролю.

Ще раз підкреслимо, теорія соціальної дії Парсонса набуває менеджеріального (кібернетичного) характеру. У гносеологічному аспекті її головна вимога полягає в тому, аби дослідник спромігся визначити ієрархічну модель системи дії, де схема рівнів утворює завершений і безперервний ряд, у якому кожний рівень систематично пов’язаний із суміжними по ряду. Цей зв’язок, з одного боку, – енергетичний, з іншого,

– управлінський (кібернетичний). Кожний новий рівень – якісний перехід до нового типу зв’язку та управління, бо кожний рівень ієрархії має справу з різними субстанціями. Загальна кібернетична схема системи соціальної дії наведена у табл. 2.3. У своїх пізніх працях американський соціолог спеціально підкреслював важливість взаємопроникнення підсистем у формі інтерналізації, тобто засвоєння соціальних об’єктів і культурних норм особистістю, та інституалізації нормативних компонентів культурних систем у якості інституціональних структур соціальних систем. Взаємопроникнення відкриває шлях для координації, взаємообміну різних систем дії на базі спільних цінностей, норм, інститутів [35, с.17–18].

Таблиця 2.3 Кібернетична модель соціальної дії за Парсонсом Висхідний рух Низхідний рух Високий рівень ін- 1.

Зовнішнє середовище Високий рівень інфоформованості й кон- дії: вища реальність рмованості й контротролю лю

2. Система культури

3. Соціальна система Ієрархія визначальних 4. Система особистості Ієрархія визначальних умов і факторів 5. Організм поведінки умов і факторів

6. Зовнішнє середовище Високий рівень енергії дії: фізико-органічне се- Високий рівень енергії та панування умов редовище та панування умов Спробуємо скористатися методологією Парсонса для того, щоб побудувати кібернетичну модель злочинності. Наша модель налічує чотири рівні, які відокремлюються відповідно до актуалізації управляючих елементів, засобів адаптації і виникнення кібернетичної проблеми. Злочин буде розглядатися як певне кібернетичне порушення порівняно із «нормальною» соціальною дією і «нормальною» схемою адаптації.

1-й рівень. Це рівень, який відповідає у схемі Парсонса організму поведінки. Він характеризується, по-перше, потужними впливами неконтрольованої природної, психічної енергії, що має два джерела: біолого-генетичний (Ід за Фрейдом) та зовнішньо-фізичний; по-друге, відсутністю або зниженням контролюючої функції особистості (ослаблення Супер-Его у психоаналітичній інтерпретації). Цьому рівню відповідають злочини у стані афекту, під впливом сильних сексуальних почуттів, агресивного збудження. До нього належать найбільш жахливі насильницькі злочини садомазохістського характеру та вбивства, що здійснюються так званими масовими та серійними вбивцями. Відповідні злочинні дії характеризуються кількома рисами: 1) безальтернативність поведінки (траплялися навіть випадки, коли потенційні злочинці самі віддавалися у руки поліції, бо не мали власних психічних сил втриматися від некрофільських потягів, піроманії тощо), 2) орієнтація на фізичні фактори середовища (фізіологічні потяги, суб’єктивні перевтілення й гострі відчуття), і одночасно суто механічне ставлення до соціального оточення, людей, своїх жертв, які розглядаються виключно як джерело задоволення; 3) вчинення дії як момент розрядки, як миттєвий перехід від дезадаптації до адаптації суто фізичного характеру, в межах самого організму та зовнішнього середовища; 4) загальне домінування ірраціонального над раціональним, афективний тип дії.

Біологічний фактор як причина окремих видів злочинів розглядаться з другої половини ХІХ ст. Хоча перша і найбільш відома така спроба у вигляді теорії «природженого злочинця» зазнала суворої критики і була відкинута, сам підхід і пошук «біологічної складової» залишилися чинними. Натомість «зійшла зоря» психоаналітичної традиції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Цікаво, що наш співвітчизник Д. Дріль певним чином випередив З.

Фрейда, коли робив наступне зауваження (мовою оригіналу): «Повидимому, различные извращения и уклонения в сфере полового чувства – этой основы того, что мы называем общественными инстинктами, – стоят в тесной связи с преступлениями против личности и служат источником, в котором зарождаются странные ощущения и настроения, сопровождающие возникновение и осуществления умысла на эти преступления» [36, с.75]. Фрейд, досліджуючи сферу несвідомого, дійшов висновку про існування двох провідних енергетичних імпульсів людського організму – Еросу і Танатосу. За певних суб’єктивних і об’єктивних (зовнішніх) умов ці інстинкти можуть «вириватися назовні» і розглядатися як причини злочинних дій. Дослідження мотиваційної сфери відповідних категорій насильників і вбивць доводить, що поділ на два «основні інстинкти» є досить умовним: сфера підсвідомого у патологічних випадках породжує двоголових монстрів, коли сексуальний потяг переходить у некрофілію, а потяг до смерті, руйнування – у збочені сексуальні стосунки. Ось яскравий приклад поєднання двох основних інстинктів: насильник Анатолій Сливко, перебуваючи під слідством, розповів, як підлітком став свідком автокатастрофи: пошматовані трупи, агонія, кров – саме тоді він вперше відчув сексуальне задоволення [37, с.6].

Сьогодні існують суто наукові пояснення невмотивованої агресивності, садизму, що спираються на біологічні дослідження. Розглядаються версії зайвої хромосоми у чоловіків і підвищення вмісту чоловічого статевого гормону (тестостерону), які роблять агресивність надмірною і призводять до розладу управління поведінкою [38]. Про генетичний механізм наслідування схильності до несоціальної поведінки переконливо свідчать спостереження над близнюками. За даними одного із спостережень, якщо один з однояйцевих близнюків чинить злочин, то у 62,6% випадків те ж саме робить і другий (у парах двояйцевих близнюків, які не є генетично подібними, цей показник становить лише 25,4%) [39, с.210]. Це доводить, що є випадки, коли вирішальну роль відіграють саме біологічні чинники і проблеми управління «деструктивною енергію».

Проблему некрофільських вбивств на багатому емпіричному матеріалі дослідив Ю.М. Антонян. Він вважає, що психічний стан некрофільських вбивць корелює з високим рівнем їх дезадаптації. Останнє сприяє тому, що у внутрішньому світі цих людей відбувається активна автокомунікація, тобто інтенсивне спілкування із самим собою. Вони зіштовхуються з потужними власними станами свідомості («таємні супутники», голоси, демонічні сили, «воно») і потягами, що не характерні для переживань інших людей. У багатьох агресивних осіб у період піку агресивності надто звужується раціональність і вони попадають у стиснуте становище, яке виключає зміни й альтернативи. Ці люди потерпають від двох обставин: вони відчужені і у них немає особистого ресурсу приборкати небезпечні потяги. «Я думаю, – пише Антонян, – что некрофильские убийцы из числа тех, с кем я общался, не очень хорошо понимали меня, да и я их. Они и я находились в разных мирах и разных состояниях…» [40, с.171].

Для подібних злочинців характерним є «безжалісне его», абсолютно замкнена на себе психіка, для якої існування інших людей є чимось нереальним. Вони, за висловом Колінза Вілсона, чинять з іншою людською істотою так, «ніби то дешевий інструмент, який можна відразу викинути після використання як одноразовий носовик» [41, с.254]. Ці риси цілком підтверджують описи своїх психічних станів, які на слідстві давав Чикатило (мовою оригіналу): «ничего с собой поделать не мог»;Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«МЕДИЦИНА ТА ІСТОРІЯ ISSN 1727 5725 УДК 616.5:614.23](091)312(477) С.З. Созанська Львівський обласний шкірно венерологічний диспансер Українські лікарі дерматовенерологи діаспори: минуле і сучасність галузі дерматовенерології здавна працюють ні. Крім того, протягом 22 років займався приват У представники української діаспори, яких до ною лікарською практикою. Член Українського ля закинула в найвіддаленіші куточки планети. лікарського товариства Північної Америки Їхній внесок у цю галузь медицини...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Випуск 24 ОДЕСА ОНУ УДК 930 (477.7) ”18” ББК 63.212 Х 643 Затверджено до друку Вченою Радою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Протокол № 9 від 28.05.2013 р.Редакційна колегія: В. Г. Кушнір, доктор історичних наук (головний редактор); О. А. Бачинська, доктор історичних наук; О. М. Дзиговський, доктор історичних наук; О. Б. Дьомін, доктор історичних...»

«Педагогічний дискурс, випуск 10, 2011 4. Сухомлинський В. О. Духовний світ школяра / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах. – Т. 1. – К. : Рад. школа, 1976. – С. 209-396.5. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах. – Т.2.– К. : Рад. школа, 1976. – С. 419-656.6. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах. – Т.4. – К. : Рад. школа, 1976. – С. 393-628. 7. Сухомлинський В. О....»

«М. М. Фіцула Педагогіка альма матер Загальні засади педагогіки Теорія освіти і навчання (дидактика) Теорія виховання Школознавство З історії педагогіки матер М. М. Фіцула Педагогіка Посібник Київ Видавничий центр «Академія» Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти (Лист № 2/948 від 13. 07. 2000 р.) У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом...»

«УДК 373.5.015.31:792.8 Руслан БЕНЕЩУК, викладач Луцького педагогічного коледжу ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРАЦЯХ 1950-1990 РОКІВ У статті представлено аналіз стану історіографії проблеми художньоестетичного виховання молодших школярів засобами хореографії у працях 1950-1990-х років. Розглянуто рівень дослідження національного мистецтва, зокрема й хореографічного, означеного періоду, виявлення зацікавленості фахівців до...»

«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД «ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ПРИМИРЕННЯ» Інститут історії України НАН України Державний комітет архівів України Державний архів Вінницької області Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського Сергій ГАЛЬЧАК «СХІДНІ РОБІТНИКИ» З ПОДІЛЛЯ У ТРЕТЬОМУ РЕЙХУ Депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту історії України Н АН України та Редакційно-видавничою радою Державного комітету архівів України ВІННИЦЯ...»

«Політика і духовність в умовах глобальних викликів Апончук И. А. Трансформация политической власти в условиях становления информационного общества (концепция «метаморфоз власти» Э.Тоффлера) Статья посвящена анализу возрастания роли информации и влияния информационного общества на политическую сферу, в частности на политическую власть, определение основных характеристик, источников и типов власти в концепции Э.Тоффлера. Ключевые слова: власть, политическая власть, триада власти, информация,...»

«47 Олена ВОЛИНСЬКА, мистецтвознавець АВТОРСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА ДЕНИСА ІВАНЦЕВА О. Волинська. Авторська мистецька школа Дениса Іванцева. У  статті  аналізується  творчість  талановитого  живописця  Дениса  Іванцева  (1910–2003),  яскравого  представника  плеяди  українських  художників  —  вихованців  Краківської  академії  мистецтва, який створив свою унікальну мистецьку школу на Прикарпатті. Ключові слова: живопис, академія, краєвид, перспектива, світлотінь, пропорція. Е. Волынская. Авторская...»

«О. А. Лиманець. Співпраця армії і церкви як чинник формування духовності в українському війську УДК 17:172.3 О.А. Лиманець, викладач (Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені С.П. Корольова) СПІВПРАЦЯ АРМІЇ І ЦЕРКВИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ У статті розкрито роль духовності в історії українського війська та особливості співпраці армії й церкви в умовах трансформаційних процесів в українському суспільстві. Сьогодні український народ будує власну...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (60) 2014 УДК 37.014-055.2(477.54) 185/191 ВПЛИВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ НА ХАРКІВЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) С. М. Куліш В статті з історико-педагогічної точки зору аналізується історія заснування багатьох навчальних закладів різного рівня у Харківському регіоні та ролі жінок в педагогічній та просвітницькій діяльності на Слобожанщині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Ключові слова:...»

«Історичні, філософські, правові й організаційні проблеми фізичної культури Анатолій Войнаровський, УДК 796.01 Наталія Войнаровська Аналіз виступів українських спортсменів на студентських Універсіадах 1993– 2011 рр. Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Студентський спорт – це найбільш динамічна й активна складова частина спорту України. Він об’єднує у своїх лавах найкращі спортивні кадри України. Маючи величезну та славну...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 2. 2011 г. С. 74-88. УДК 348.07 СИСТЕМА ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В ПОСТКОМУНІСТИЧНІЙ ЄВРОПІ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Палінчак М. М. Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна У статті досліджується зарубіжний досвід регулювання державно-церковних відносин. На підставі аналізу широкого кола вітчизняних та зарубіжних джерел і дослідницької літератури стверджується...»

«Харківський обласний центр народної творчості Християнський благодійний фонд імені Андрія Первозваного В. СТУПНИЦЬКИЙ ПІСНІ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ ФОНОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС хоцнт Х Б Ф імені Андрія Первозваного Майдан Харків 2007 СТУДІЇ З ФОЛЬКЛОРУ ТА ЕТНОГРАФІЇ СЛОБОЖАНЩИНИ УДК 784.4 (477) (086.7) ББК 85.313 (4 УКР) С 88 Видання здійснене в рам ках програм и співробітництва по розвитку української традиційної культури (видавнича програм а Центру) між ХОЦНТт а ХБФ імені Андрій Первозваного. С 88 В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»