WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 52 |

«І.П. Рущенко СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Видавництво Національного університету внутрішніх справ Харків 2001 ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання Р88 вченою радою Національного ...»

-- [ Страница 32 ] --

«это доставляло неизъяснимое удовольствие»; «чувствовал, что если сейчас не нападу, то потеряю сознание»; «не могу сказать, с какой целью я это делал, но стоны, крики, агония давали мне разрядку и какоето наслаждение»; «ничего с собой сделать не мог. Одну девушку, которую я повел лесом, я искромсал ножом. Меня всего трясло, произошло семяизвержение»; «при виде крови начинал бить озноб, весь трясся, совершал беспорядочные движения»; «я не обращал внимания на крики и стоны, не думал и о том, что меня могут поймать, и действовал как «заведенный»; «резал, колол, бил не только жертву, но и ее одежду, деревья, кусты, траву, срывал и ломал ветки, разбрасывал части тела, иногда долго их носил по лесу и только потом закапывал» [42, с.344]. Окрім досить унікальних випадків, пов’язаних із серійними, некрофільськими вбивствами, до 1-ї категорії злочинних дій можна віднести будь-які злочини, які, вчинили особи, по-перше, з чітко визначеними рисами розумової відсталості та, по-друге, психопатизовані особистості, які, наприклад, перебувають у так званому «нав’язливому стані». Природжені або набуті (наприклад, залишкові явища черепно-мозкових травм) дефекти психіки, розумової конституції порушують баланс між організмом та особистістю, що сприяє за певних обставин здійсненню злочинних дій.

Ми ні в якому разі не проголошуємо дебілів, олігофренів або осіб із тимчасовими розладами психіки «природженими злочинцями», але вважаємо, що ці обставини можуть, по-перше, знижувати можливості інтелекту, загальний рівень особистості, їх стримуючі функції стосовно різних «негативних» потягів, по-друге, підсилювати певні імпульси, підсвідомі й ірраціональні стани, які спрямовують людину до злочину.

Отже, з точки зору кібернетичної моделі системи злочинної дії, 1-й рівень злочинності є дисгармонією між підсистемою організму і підсистемою особистості. Автоматично це блокує всі інші чинники контролю, бо вони мають сенс лише як складові особистості, індивідуальної свідомості. Злочинна поведінка, що відповідає 1-му рівню, має свою діахронічну структуру. Наприклад, американський дослідник серійних вбивств Дж. Норріс виділяє 7 фаз такої поведінки: 1) аури, 2) троллінга (ловецька), 3) заманювання, 4) захвату,

5) вбивства, 6) тотему, 7) депресії. Він робить дуже важливий для нашого аналізу висновок, який підтверджує правильність обраної моделі:

«Серійний вбивця, – зазначає Норріс, – це людина, що не має особисті, вона стає особистістю лише у момент здійснення злочину» [43, с.53].

2-й рівень. Він відповідає підсистемі «особистість», яка одночасно взаємодіє з організмом (як джерелом енергії і витоком багатьох мотивів), і з соціальною підсистемою (контролюючий рівень). Відповідні злочинні дії мають наступні координати: з одного боку, звичайні (або штучно гіпертрофовані та викривлені, але не природним, а соціальним шляхом) потреби, інтереси, потяги, з іншого, – неможливість (небажання) задовольняти їх у соціально прийнятний спосіб, свідоме ігнорування соціальних інститутів. Кібернетична проблема виникає в рамках підсистеми «особистість – соціум» в умовах відсутності визначеного Парсонсом взаємопроникнення у формі інтерналізації соціальних норм. Саме ця процедура умовно поділяє громадян на законослухняних осіб і тих, хто порушує закон. Ще раз варто підкреслити: йдеться про звичайних, нормально організованих людей, що можуть мислити і діяти достатньо раціонально для того, щоб аналізувати ситуацію й приймати рішення.

Якщо для пояснення злочинності першого типу застосовуються різні біологічні концепції злочинності, то в даному разі найбільш ефективною є теорія соціальної напруги Мертона і Коена. Радянські автори колективної монографії «Кримінальна мотивація» стверджують (мовою оригіналу): «Преступный путь выбирается тогда, когда правонарушитель считает его более коротким, экономичным и выгодным по сравнению с правомерными путями» [44, с.33]. Це спостереження цілком відповідає «духу» другого рівня. Суб’єкт свідомо стає на шлях первинної чи вторинної «злочинної» адаптації. Сили соціального контролю, загальна превенція виявляються недостатніми для стримування, для того, щоб суб’єкт обрав шлях «нормальної» адаптації. Ми не будемо аналізувати усіх причин і факторів злочинного вибору і вдаватися у тонкощі психологічного механізму, але зазначимо, що вони набагато складніші, ніж безальтернативні поштовхи несвідомого. Значну роль відіграють різні зовнішні фактори, соціальне оточення, статус особистості у суспільстві. Саме злочини цього рівня є найбільш масовими і складають основну картину кримінальної ситуації в регіоні або країні. Вони вельми характерні для суспільних низів, що мають, згідно з теорією структурної напруги, менше шансів на досягнення загальноприйнятних цілей законними шляхами.

Можливі варіанти людської поведінки стосовно інституційного порядку, способи взаємодії у рамках «особистість – соціальний інститут»

ми докладно розглянули у главі 2.3. Взаємодія людини із соціальним порядком, опосередкована соціальними інститутами, має складний характер, бо різні інститути релевантні різним рівням організації суспільного життя. Так, контролюючий вплив «національних» або «культурних» інститутів є сенс розглядати на наступних рівнях моделі.

3-й рівень. Він відповідає рівню соціальної підсистеми і стосується поведінки суб’єктів, що на загал є соціально адаптованими (принаймні, за певними стандартами суспільства) і не відносяться до «груп ризику».

Серед них немає люмпенів, мігрантів, маргіналів, які перманентно перебувають у стані дезадаптації. Ці люди пересічно освічені, мають правові знання і, можливо, не їздять на автомобілі без ременів безпеки. Вони зазвичай не вкрадуть на вулиці, не будуть у п’яному вигляді бешкетувати, але здатні скоювати витончені злочини, передусім, економічного змісту. Визначеним рисам повністю відповідає «білокомірцева злочинність», а типовий злочин з цієї серії – «відмивання грошей», тобто легалізація великих сум, отриманих незаконно. Але від звичайної злочинності цей рівень відрізняється масштабом незаконних оборудок і зв’язком з політичними, владними колами. Потреби, що реалізуються у такий злочинний спосіб, мотиви якісно відрізняються від тих, що підштовхують на злочинний шлях на попередньому рівні. Це так би мовити «надмірні» потреби й інтереси – потяги панувати економічно, впливати на політику, жити у такий спосіб, який є недосяжним для більшості населення. Злочинна орієнтація має не стільки індивідуальний, скільки, передусім, колективний, груповий характер. Соціальний зв’язок виникає із соціальними групами або корпораціями, які стають об’єктами злочинних посягань. Фактично мова йде про «соціальну експлуатацію». Спосіб здійснення абсолютної більшості подібних злочинів, масштабних афер вимагає злочинної організації, колективних дій. «Злочинна» адаптація тут здійснюється у той чи інший ускладнений спосіб, із застосуванням спеціальних технологій, із широкими корупційними зв’язками.

Злочинні дії на цьому рівні набувають виключно доцільнораціонального характеру. Ця злочинність безпосередньо загрожує національним інтересам. Саме цієї межі сягнула гангстерська злочинність 20–30 рр. у США, коли мафія вже була близька до того, щоб реально керувати країною, втручатися у велику політику через куплених чиновників і політиків. Але Америка не перетворилася на Колумбію, у суспільстві знайшлися здорові сили, що розуміли дії мафії як національну небезпеку і спромоглися завдати мафії й корупції нищівних ударів.

Схожа проблема стоїть сьогодні перед Україною… Звичайно, на всіх громадян розповсюджуються вимоги закону, але стосовно еліти, істеблішменту, верхів проблема формулюється трохи в іншому ракурсі. Її кібернетичний аспект, на нашу думку, полягає в тому, що частина цих кіл не керується національними цінностями, державними інтересами, соцієтальними началами, вони не відповідають перед своїм народом і не думають про його майбутнє. Згідно з нашою моделлю, контролюючу функцію тут мають виконувати культурні інституції, традиції, національні цінності, духовні чинники. Звичайно, культурний рівень, про який саме йде мова, не є безпосередньо актуальним елементом контролю для низів, а також багатьох пересічних громадян. Але для певних категорій саме він, а не острах прокурора, мабуть, залишається єдиною реально стримуючою величиною. Фактор страху, взагалі, діє до певних соціальних меж. А що як саме керівництво держави, правоохоронних органів стає на шлях мафіозного життя? Кого і чого їм боятися? На цих міркуваннях завжди будувалися аристократичні теорії, що доводили право бути «на горі» добірній, кращій від природи, з родоводу частині суспільства, яка керується не банальними розрахунками, а вищими інтересами, сумлінням і честю. Демократія, масофікація суспільства, «бунт мас» призвели до того, що парламенти, вищі соціальні позиції наповнили вихідці з низів, які привнесли егоїстичний буржуазний дух крамарів і природну жагу «хапати», не стримувану духовними інтересами та ідеалами. Це було серйозною проблемою ХХ ст. з його безкінечною низкою скандалів довкола корупції, зловживань, зв’язків політиків з мафією. В молодих державах, у перехідні періоди така тенденція посилюється стократно.

4-й рівень. Залишається соцієтальний рівень (за структурою Парсонса) і так звана вища реальність як контролюючий фактор. Цьому рівню, на нашу думку, відповідають політичні злочини, що здійснюються як ціннісно-доцільні дії. Вони орієнтовані не на особу або колектив, а на суспільство, його структуру, відносини, інститути як об’єкти кримінальної дії. Специфіка політичних злочинів полягає в тому, що раціоналізація, самовиправдання мають сенс лише в рамках тієї чи іншої ідеології або системи світоглядних координат, носіями яких є безпосередньо злочинці: вони мають свою «вищу реальність» і на неї спираються. Отже, що одним здається безглуздим і злочинним, іншими сприймається як «політична тактика», як «метод боротьби», а кінцева мета має виправдати усі дії. Бойовик-терорист перебуває ніби в окремому вимірі: «Им свойственна твердая вера в обладание абсолютной, единственной и окончательной истиной, вера в мессианское предназначение, в высшую – и уникальную – миссию во имя спасения или счастья человечества» [45, с.236]. Тут безсилі аргументи права, моральні сентенції, посилання на державні інтереси. Багато фанатиків не страшаться ані карної відповідальності, ані смертної кари.

Питання, мабуть, стоїть так: чи є Бог у душі, чи ні? Недарма більшовики традиційного Бога зі своїх душ вигнали, бо без цього важко було почати масовий революційний терор. Натомість ірраціональний революційний пафос вимагав створення своєї квазірелігії, яку й було створено на ідеологічних засадах. Роль контролю можуть виконувати і так звані загальнолюдські цінності, почуття гуманізму, філософські ідеї, а не тільки ідея Бога. До концепції «войовничого атеїзму» Ленін, враховуючи ці обставини, додав відому тезу про свободу революціонерів від загальних моральних принципів і класовий характер моралі.

Але не кожне вчення, що претендує на релігійність (термін «religio»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


означає латиною буквально «відновлюю зв’язок»), є припоною для злочинності, якщо божество вимагає крові. Релігійна секта «АУМСенрікьо», як відомо, організувала терористичний акт з використанням отруйного газу «зарину» проти ні в чому не винних токійців. Натомість, ідея Бога-Вседержителя, принаймні, в християнській інтерпретації, є універсальним чинником, релевантним усім вимірам соціальної дії, тому протягом розвитку європейської цивілізації ця ідея посідала виняткове місце серед факторів, які блокують різні злочинні прояви. Стосовно політичних, а не суто кримінальних злочинців вона обертається на останній і можливо єдиний бар’єр, здатний суб’єктивно, зсередини, стримати індивіда.

Особистість терориста-фанатика багато в чому нагадує особу сексуального маніяка, серійного вбивці. По-перше, і ті й другі усвідомлюють себе надзвичайними особистостями, що підіймаються над середнім рівнем. Для терористичних спільнот характерною рисою є груповий нарцисизм. По-друге, обидва типи мають некрофільські потяги, стоять близько до смерті; вони постійно про неї розмірковують, відчувають її подих, часто свідомо або підсвідомо прагнуть смерті (як інших, так і своПо-третє, їх поведінка набуває безальтернативних рис. Політичні злочинці занурені у надцінну ідею, що відіграє ту ж роль, що й біологічні імпульси у кримінальних насильників. Ю.М. Антонян стосовно «ідейних» терористів зазначає (мовою оригіналу): «Чрезмерная симбиотическая связь с родом, расой, иной социальной группой или религией столь же опасна, как и подобная связь с матерью. И в этом случае жесткая привязанность лишает человека свободы, делает его глухим и слепым, препятствует его развитию…» [45, с.259]. В багатьох ідеологотерористичних сектах практикується «промивання мозків», аби створити тип керованої і безальтернативної поведінки. Члени згаданої псевдобуддистської секти АУМ-Сенрікьо мусили співати мантри по 10 годин без перерви, складені їх гуру Асахарою, в тому числі й такі: «Людина неодмінно вмре. Людина обов’язково вмре. Смерть неминуча» [46, с.20]. Отже, коло замикається: 1-й і 4-й рівні кримінальної дії мають цілу низку рис подібності, підтверджуючи давню думку про те, що крайнощі сходяться.

Менеджеріальний зв’язок мусить бути обопільним, іншими словами

– не можна від людини вимагати більшого, ніж вона здатна. У суспільстві іноді складаються умови (наприклад, стан аномії), коли кібернетичний зв’язок рветься не з провини індивідів. Такі ситуації програмують вибухи злочинності. Свого часу Г. Тард звернув увагу на негативний характер зміни етичних, філософських парадигм, до яких звикла громадськість: «немає нічого небезпечнішого для суспільства, – писав він,

– як переміна символу віри» [47, с.26]. Французький соціолог мав на увазі широку пропаганду дарвінізму, який на місце цінностей епох Відродження й Просвітництва поставив у ХІХ ст. нову ідею – боротьбу за виживання й право сильного продовжити рід. І на думку Тарда, це мало вкрай негативний вплив на виховання молоді. Ми були свідками кількох таких «перемін віри» та перехідних періодів у новітній історії України, коли людські маси мусили пристосовуватися й адаптуватися до нових політико-економічних систем, систем ідеології та права. Кожного разу такі періоди супроводжувалися значним зростанням різних видів кримінальної активності населення. Окрім історичних «зламів епох» є суто технічні проблеми, пов’язані із системами виховання й соціалізації, процесами інституалізації та відповідно криміналізації чи декриміналізації соціальних дій. Отже, обопільність кібернетичної моделі є очевидним фактом.

Таким чином, ми отримали одну з версій синхронної структури кримінальної дії. Методологічно визначений нами підхід є шляхом як до пояснення, так і до розуміння злочинної поведінки. Одночасно, розглянута схема є певною типізацією, що відрізняється від кримінальноправових і кримінологічних класифікацій. На наш погляд, вона має ту перевагу, що розмежовує різні за соціологічним сенсом дії та відповідно типізує злочинців. Так, за нашою схемою конкретне вбивство може бути віднесене до чотирьох видів залежно від його «кібернетичних ознак».

Наприклад: вбивство маніяка (афективна дія), вбивство свідка під час озброєного бандитського нападу (традиційна дія), вбивство «за рішенням мафії» (доцільно-раціональна дія) і політичне вбивство під час терористичного замаху (ціннісно-раціональна дія) – різні за своїм внутрішнім сенсом дії. Водночас, варто мати на увазі: наведена класифікація є ідеальною схемою. Переважна більшість злочинних дій не є рафінованими актами поведінки, вони можуть мати ознаки кількох визначених нами рівнів. Це й буде їх внутрішньою, синхронною структурою.Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«Олег Мазур, Святослав Терський, Тамара Подоляка Археологічні, крАніологічні тА етногрАфічні відомості про боротьбу з упирями зА княжої доби Запропоновано нове трактування археологічних знахідок – черепів, пробитих цвяхами. Автори доводять, що це не результат катування монголо-татарами місцевих жителів, а обряд який символізував боротьбу з утрями. Ключові слова: археологічні знахідки, черепи, вампіри. У другій половині 30-х рр. ХХ ст. на теренах історичної Волинської землі проводилася масштабна...»

«151 Праці центру пам’яткознавства, № 17, 2010 рік М.О. ПРИНЬ Луганський обласний краєзнавчий музей – форпост пам’яткоохоронної роботи на сході України У статті розглянуто основні практичні заходи з охорони культурної спадщини Луганського обласного краєзнавчого музею, який став важливим осередком пам’яткоохоронної роботи на сході України. Ключові слова: Луганський обласний краєзнавчий музей, фондові колекції, пам’яткоохоронні дослідження, популяризації культурного надбання, археологічні...»

«УДК 374.71 (4) ТИМОФІЙ ДЕСЯТОВ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАУКОВО­ ТЕОРЕТИЧНА СПАДЩИНА А.С. МАКАРЕНКА У статті розкрито основні аспекти педагогічної діяльності та науково-теоретична спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасних освітніх реалій. Висвітлено найважливіші педагогічні ідеї великого педагога, суголосні сьогоденню, зокрема, гуманізація навчально-виховного процесу і підготовка дитини до життя. Зосереджено увагу на основних...»

«МАТЕРІАЛИ І ДОСЛІДЖЕННЯ З АРХЕОЛОГІЇ ПРИКАРПАТТЯ І ВОЛИНІ ВИПУСК 10 ЛЬВІВ 2006 ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 750-РІЧЧЮ ЛЬВОВА і 100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АРХЕОЛОГА ОЛЕКСІЯ РАТИЧА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП’ЯКЕВИЧА ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛКП ’’АРХЕОЛОГІЧНО-АРХІТЕКТУРНА СЛУЖБА м. ЛЬВОВА” МАТЕРІАЛИ І ДОСЛІДЖЕННЯ З АРХЕОЛОГІЇ ПРИКАРПАТТЯ І ВОЛИНІ ВИПУСК 10 Львів 2006 NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE IVAN KRYPIAKEVYCH INSTITUTE OF UKRAINIAN STUDIES L’VIV CITY...»

«1 УДК 94(477.571)«19/20»:334 Р. М. Бутенко аспірант кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди РОЗВИТОК КУСТАРНИХ ПРОМИСЛІВ ТА РЕМЕСЕЛ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ У статті проаналізовані основні тенденції та ефективність розвитку кустарних промислів і ремесел серед українського населення Східної Слобожанщини протягом другої половини XIX – початку XX ст. Критично...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 630:016:929 Н. П. ТРІПУТІНА * РОЗГОРТАННЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ І УЧАСТЬ О. І. КОЛЕСНІКОВА У НАУКОВІЙ РОЗРОБЦІ ЙОГО ЗАСАД Харківська національна академія міського господарства Розглядається передвоєнний період історії зеленого будівництва в Україні та участь вітчизняних науковців у розробці теоретичних засад цієї галузі комунального господарства. К л ю ч о в і с л о в а : садово-паркове господарство, зелене...»

«І.А. Грималюк Н.В. Кардаш Н.М. Корнієнко Н.В. Партика Серія «Світ малого українця» НеСтаНдартНі уроки та виховНі заходи 2—4 класи Посібник для вчителя ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН ББК 81.2-Укр.я71 Г84 Серія «Світ малого українця» заснована 2006 року. Автор інтегрованої технології «Світ малого українця» — член Національної спілки письменників України Чумарна Марія Іванівна За загальною редакцією директора авторської школи «Тривіта» м. Львова Станіславської Галини Петрівни Грималюк і.а.,...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 77. 2013 67 УДК 332.3:528.4 О.Є. Лудчак*, М.С. Маланчук *Інформаційно-кадастровий центр, Національний університет “Львівська політехніка” ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ КАДАСТРОВІ РОБОТИ З ПОКРАЩЕННЯ КОРМОВИХ УГІДЬ © Лудчак О.Є., Маланчук М.С., 2013 Наведены результаты экспериментальных исследований агрохимических показателей почв с целью улучшения плодородия кормовых угодий. In this paper experimental studies of agrochemical parameters of soil to improve...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Присяга Миргородського полку 1732 року Опрацювали Дмитро Вирський і Роман Москаленко Київ 2011 УДК 930.001.31 (477.53) ББК 63.2 П-77 Присяга Миргородського полку 1732 року / опрацювали Д.Вирський і Р.Москаленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 105 с. Видання джерела з історії козацької України першої третини ХVIII ст. Містить дані про соціальну структуру та особистий склад козаків, міщан і цехових ремісників...»

«Наукові записки... УДК 7(470 + 571: 44): 929 Чайковський І.С. Шатковська, О.Є. Верещагіна-Білявська РОСІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКІ ХУДОЖНІ ЗВ’ЯЗКИ У ТВОРЧОСТІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО У статті розглядаються позамузичні зв’язки творчості П.І. Чайковського з французькою історією і художньою культурою, зокрема літературою. Охарактеризовано специфіку поглядів композитора на французьку літературу ХІХ ст. та визначено роль творчості французьких письменників у формуванні системи естетичних поглядів російського...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО JUVENIA STUDIA Збірник студентських наукових праць Випуск 5 _ Видавництво «Десна Поліграф» Чернігів -1УДК 930(41/99)+37 ББК Ч48+3(0)+Т5+Х Ю 14 Редакційна колегія: Кеда М.К. (голова редколегії), Петровська Ю.М. (заступник голови редколегії), Шара Л.М.,Щербина С.В., Ясновська Л.В. Відповідальний за випуск – кандидат історичних наук, професор Коваленко О....»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28 З історії Полтавського педуніверситету УДК 82-94(092) М. І. Гавриленко ШКОЛА У спогадах відомий учений розповідає про своє навчання та працю в Полтаві в 1910-их – 1920-их роках. Ключові слова: освіта, реальне училище, учительський інститут, інститут народної освіти. Для отримання освіти мене віддали до Полтавського реального училища. Перші три роки (підготовчий та два перших класи) не вирізнялися нічим прикметним, якщо не брати до уваги поодиноких і...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Кафедра ділової комунікації Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 менеджмент і адміністрування Напрям підготовки: 6.030601-менеджмент Статус курсу: професійно-орієнтований (за вибором ВНЗ) І. Пояснювальна записка Основними формами вивчення дисципліни,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»