WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 52 |

«І.П. Рущенко СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Видавництво Національного університету внутрішніх справ Харків 2001 ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання Р88 вченою радою Національного ...»

-- [ Страница 36 ] --

90-ті рр. були позначені певним реваншем, коли злочинний світ завдяки допомозі маскультури та ЗМІ почав нав’язувати свою філософію, світогляд, жаргон, фольклор широкій публіці. Вектор направленості цього каламутного потоку відомий – з Росії на усі боки, де сприймається російська мова, розповсюджується аудіо та книжкова продукція, транслюються радіостанції і телевізійні канали. «Вла–ди–мир–ский це– нтрал» несеться з гучномовців на просторах 1/6 частини суші. І разом з цим мимоволі у масовій свідомості відбувається легітимізація злочинних статусів, суспільству нав’язуються злочинні цінності, особливо щиро подібну блатну романтику сприймає молодь. Однією з останніх подій на фронті символічної боротьби є відверте поєднання російської національно-шовіністичної ідеї з російською злодійською ідеєю, що відбулося у кінострічці «Брат-2». Секретар Спілки кінематографістів Росії Д. Дондурей визначив фільм як «фашистський» [20]. Але масам він сподобався, отримав призи, зібрав небачену аудиторію. Сюжет накреслений, так би мовити, за Фройдом: активізує підсвідомість, дає розрядку ірраціональним пластам скривдженої імперської психіки. Глядачу в Росії відверто подобається, якщо сміливий герой-бандит розстрілює підряд геть усіх «хохлів» у ресторані «Львів», а сцена, коли він «мочит хохла в сортире» із словами «ты нам еще за Севастополь ответишь!» незмінно викликає шквал оплесків у залі. У цій оказії незрозумілими лишаються питома вага стихійного й запланового, тобто наскільки активно якісь пітерські, тамбовські чи красноярські братки вкладають гроші у розповсюдження «воровской идеи». Тюремний, блатний жаргон увійшов у моду завдяки цій «культурній політиці» і повному непротивленню громадськості. Таким чином, символічна боротьба складає нібито ауру кримінально-правового поля. І в різні часи та епохи вона може бути сприятливою чи не сприятливою тій чи іншій стороні.

У підсумку не тільки глави, але й усього другого розділу, можна сміливо говорити про значні перспективи теоретико-соціологічного осмислення злочину та феноменів злочинності. Застосування теорій соціальної адаптації, теорії соціальних інститутів, шлях соціологічного трактування людської поведінки, використання понять соціального простору та соціального поля дозволяють розглядати вказані феномени у широкому соціальному контексті, з позицій соціогенезу та функціонування соціальних систем. Зазначеними аспектами не вичерпуються можливості теоретичної соціології щодо аналізу феномену злочинності. У подальшому ці фрагменти, як і інші ідеї та напрямки соціологічного аналізу можуть стати основою для побудови загальної теорії злочинності, яка мусить органічно поєднати визначення, пояснення злочину та злочинності з багатоплановою картиною соціальних процесів, пристосування особистості до суспільства. Врешті решт така теорія мусить відкрити нові горизонти для емпіричних досліджень та розробки соціальних технологій з профілактики та попередження злочинності.

РОЗДІЛ 3

ПРИКЛАДНІ Й ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ

СОЦІОЛОГІЇ ЗЛОЧИННОСТІ Соціологія злочинності – передусім, прикладна дисципліна, яка здатна, по-перше, поєднати соціологічну теорію з практичними завданнями, по-друге, реалізувати інструментальний потенціал, тобто використати найбільш потужну сторону соціології для збору й аналізу емпіричної інформації, без якої реальний розвиток прикладної галузі стає неможливим. Існує велика кількість актуальних тем, напрямків, за якими в межах соціології злочинності можна розвивати емпіричні дослідження.

У подальшому розглядаються кілька прикладних аспектів, які опрацьовувалися автором протягом 1995–2000 рр. Вони були темами емпіричних досліджень, що проводилися на соціально-психологічному факультеті Університету внутрішніх справ, включно до міжнародних проектів за програмами Європейської Комісії, Британської Ради в Україні та Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт).

Глава 3.1 Дослідження латентної злочинності: теорія, методи й практика Вибір латентної злочинності на роль об’єкта конкретносоціологічного дослідження не є випадковим.

Ця проблема, по-перше, одразу виводить вузьку кримінологічну проблематику у широкий соціальний контекст, у сферу громадської зацікавленості, політичного резонансу, що може бути ініційований соціологічними даними; по-друге, ця тема є виграшною, бо наочно демонструє переваги соціологічного підходу, можливості соціологічних методів та їх практичне застосування у «кримінологічних цілях».

Проблема латентної злочинності, як ми це покажемо нижче, широко обговорюється кримінологами-юристами і в цьому сенсі не є новою темою. Новим може бути більш ретельне обґрунтування проблематики з позицій соціологічної теорії, тобто розробка щось на зразок спеціальної теорії, та проектування на її базі конкретних соціологічних методів.

Злочинність взагалі тяжіє до латентності. У широкому сенсі латентною є практично уся злочинність, а не тільки та частина, що прихована від поліції й не потрапляє до статистки. Одночасно можна виділити певний клас схожих за цією ознакою явищ та соціальних процесів: проституція, наркоманія, корупція, торгівля людьми, сімейне насилля тощо. Їх єднає не тільки те, що вони «на межі» або «за межею» закону. Ці явища є прихованими, латентними за своєю природою. Наш тривалий досвід дослідження латентних процесів дає підстави стверджувати: існує реальна можливість розробити щось на зразок загальної теорії латентних соціальних процесів, спираючись на спільні риси явищ, подібних до загальнокримінальної злочинності, корупції, сімейного насилля, поширення нелегальних наркотиків, проституції тощо. Така теорія є локальною, спеціальною, її призначення в тому, щоб поєднувати «високу» теорію з практикою конкретних досліджень в окремій галузі та зробити останні більш ефективними, надійними, валідними.

До теорії латентних соціальних процесів Почнемо з уточнення поняття та характерних рис латентних процесів. Латентність в науці – природне явище. Науковий процес – це завжди пошук нового, прихованого від спостерігача, відкриття ще невідомих фактів або формулювання ідей, що до того не спадали на думку вчених. Іншими словами – без латентності не може бути науки, бо науковий процес не є тавтологією й декларуванням добре відомих речей.

Природа латентності – різноманітна, є сенс звузити це поняття й виділити той клас явищ, з яким ми будемо мати справу у наступному. Варто, принаймні, розрізняти чотири види латентних явищ – «латентність «до запитання», «віртуальну латентність», «інструментальну латентність» та «делінквентну латентність»

Латентність «до запитання». Соціологи посткомуністичних країн добре знайомі із ситуацією, коли певні пласти соціальної реальності не вивчалися через ідеологічні, цензурні обмеження. Вони існували як «білі плями» на географічній мапі стародавніх часів. Такими процесами, наприклад, були наркоманія і проституція. Певні відомості, обмежені статистичні дані стосовно цих явищ існували, але вони мали закритий, відомчий характер. Проводити конкретно-соціологічні, польові дослідження з цих питань було не можливо. Цікаво, що така ситуація існувала не тільки в комуністичних країнах, але і у державах з авторитарними або фашистськими політичними режимами. Наприклад, перше загальнонаціональне опитування з проблеми розповсюдження наркотиків в Іспанії було проведене у 1979 році, тобто після падіння франкістського режиму (1975 р.), а до цього громадськості, соціологам доводилося «заплющувати очі» [1, с.351]. В іншому випадку латентність «до запитання» пов’язана з недооцінкою або нерозумінням в межах певного соціокультурного контексту справжньої природи речей, соціальної функції тих чи інших явищ. У процесі розвитку суспільної свідомості ставлення до об’єкта змінюється і виникає потреба в дослідженнях, аналізі тощо.

Така ситуація складалася довкола проблеми сімейного насилля за часів панування патріархального принципу родинної організації, або з приводу прав людини у традиційних, недемократичних суспільствах. Таким чином, латентність «до запитання» – це соціальні процеси і проблеми суспільства, що тимчасово «випадають з поля зору дослідників» через зовнішні перешкоди, хибні установки, штучні обмеження, але можуть бути актуалізовані в процесі політичних або соціокультурних змін.

«Віртуальна» латентність. Вона виникає в процесі наукового пошуку як гносеологічний прецедент. Вчений має право на гіпотезу, сміливе або парадоксальне припущення, яке так чи інакше відривається від емпіричної реальності. Гіпотеза автоматично створює ідеальну латентну ситуацію, що певний час існує апріорі й потребує перевірки, верифікації. Вирішальним тут є позиція вченого, його намагання дійти істини.

Проте, історики науки знають чимало випадків, коли «віртуальна» латентність тривалий час видавалася за дійсність навіть у природничих науках (наприклад, теорії флогістону або ефіру), вже не кажучи про гуманітарні дисципліни, що зазнають різноманітних ідеологічних тисків. Чого тільки варта класова теорія злочинності, що беззаперечно панувала в радянській кримінології? Взагалі, дві реальності (свідомість та емпірична даність) можуть непогано співіснувати у паралельних просторах, протягом відносно тривалого часу не перетинаючись одна з одною.

Пригадаймо, як протягом кількох десятиліть сотні й тисячі радянських вчених завзято обговорювали класову модель суспільства (так звана «тричленка»), що майже нічого спільного не мала із стратифікованим на особливий лад соціалістичним суспільством. Щоправда, кінець комуністичної системи поклав край обговоренням зазначеної моделі, нібито її ніколи і не було.

«Інструментальна» латентність. Існує практично перманентно через невідповідність методичних, інструментальних можливостей дослідника емпіричній реальності, різноманітність і складність якої перевершує гносеологічні потенції науковця. Соціолог, як правило, «кінчиками пальців» відчуває новий соціальний пласт, але він йому до певного часу не підвладний. Велика кількість емпіричних даних, цифр, фактів, до чого прагне дослідник, не завжди спроможна поліпшити справу, бо здатна у свою чергу призвести до інформаційного колапсу через природну обмеженість розумових здібностей людини. «Інструментальна» латентність має місце, коли об’єкт дослідження –складна (велика) система.

Самий термін «велика система» з’явився в науці для відображення ситуації, про яку йдеться. У. Ешбі писав, що система є «занадто великою», якщо вона переважає спостерігача своєю складністю, багатством, наприклад, «він не може спостерігати її повністю, або повністю управляти, або виконувати усі розрахунки, що необхідні для прогнозування її поведінки» [2, с.94]. Саме з такими об’єктами і системами здебільшого мають справу соціологи. Масові суспільні процеси, включно до злочинності, мають усі класичні ознаки великих систем, а відсутність ефективних інструментальних засобів пізнання саме й породжує найбільш розповсюджений вид латентності. Таким чином, «інструментальну злочинність» можна визначити як відставання методологічних і методичних засобів від характеру дослідницьких завдань, що соціолог вважає актуальними і намагається розв’язувати.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


«Делінквентна» латентність. Цей різновид латентності, що є безпосередньо об’єктом нашої уваги, нерідко містить ознаки попередніх типів, але має й свої специфічні риси. В соціальних науках потрібно враховувати речі, які онтологічно належать виключно суспільству: фактор свободної волі і особливість інформаційних потоків – зберігання значних обсягів соціальної інформації безпосередньо у свідомості агентів соціальних процесів. Соціальні процеси можна класифікувати в залежності від «відкритості» агентів того чи іншого поля, отже, й за обсягами доступної спостерігачеві інформації. Кримінально-правове поле, як і усі поля «на межі закону», є вельми неоднорідними структурами за цією ознакою. Агенти, що порушують закон або норми моралі, релігії, не схильні відкрито демонструвати свою поведінку, розголошувати ті чи інші факти. Вони мають зрозумілі мотиви для приховування інформації, бо цілком закономірно остерігаються кримінальної репресії, осудження громадською думкою. Інші учасники взаємодії можуть бути налаштовані по-різному. Є категорія жертв злочинних посягань, яка воліє не розголошувати прикрих випадків. Той, хто мав справу з представниками правоохоронних органів, може пересвідчитися у їх небажанні розголошувати будь-яку конкретну інформацію, і це схоже на неписаний закон професійної етики. Хоча у демократичному суспільстві громадськість вимагає від органів внутрішніх справ звітів, статистичних даних, прямого спілкування із журналістами, але корпоративний «дух таємності» залишається правилом. З точки зору дослідника подібні соціальні поля породжують додаткову гносеологічну проблему внаслідок штучного блокування інформаційних потоків. Усе, що має ознаки делінквентності, стає або повністю прихованим, або напівприхованим. У подальшому під латентними соціальними процесами будемо розуміти саме останній, «делінквентний» тип латентності. Злочинність, особливо так звана латентна злочинність, цілковито підпадають під визначений клас соціальних явищ.

Моделлю латентних процесів може слугувати інформаційносоціальна піраміда, яка відображає числові дані стосовно тих чи інших соціальних груп, розподіляє акторів на «латентні страти». Метафора піраміди або айсбергу може застосовуватися через кілька обставин. Поперше, не існують цілковито приховані процеси, принаймні, хоч куці, але якісь дані стосовно них є, бо вони формально перебувають під контролем офіційних інституцій. Виникає щось на зразок «лінії айсберга» – поділ фактів на офіційно встановлені, зафіксовані, відображені статистикою і «темні» страти, приховані факти. По-друге, прихована частина у більшості випадків переважає видиму. У випадку із справжнім айсбергом 9/10 його маси сховані під водою, щось подібне має місце і у справі відстеження латентних соціальних процесів, хоча співвідношення між частинами є мінливою величиною. Загальне правило подібних пірамід є таким: обмежена «світла частина» і кілька «темних» страт, кожна з яких є більшою за попередню (якщо за точку відліку прийняти верхівку піраміди). Такі пропорції інформаційно-соціальної піраміди ми зафіксували емпірично в процесі довготривалих досліджень розповсюдження нелегальних наркотиків. У термінах інформаційно-соціальної піраміди зазначений процес складається з чотирьох страт: 1) наркомани, що стоять на офіційному обліку (стосовно них є статистичні дані); 2) наркомани, які на обліку не перебувають (за експертними оцінками їх чисельність у 5–10 разів перевищує першу групу); 3) споживачі наркотиків (достатньо широкі групи молоді, яка активно експериментує з різними видами наркотиків, але стосовно до якої не може бути встановлено діагноз «наркоманія»); 4) групи ризику (за нашими даними, до неї належить абсолютна більшість сучасної міської молоді) [3, с.27–28].Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«Лінгвістика № 2 (26), 2012 Л. М. Мялковська (Луцьк) УДК 811.161.2’ 38 ЛЕКСИКА ТВОРІВ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО В ЗАГАЛЬНОМОВНИХ СЛОВНИКАХ (на матеріалі дієслів-синонімів ‘говорити’) В історії української літературної мови Івана Нечуя-Левицького називають письменником, який „відіграв значну роль у розвитку мови української художньої літератури, зокрема прозових її стилів” [Їжакевич 1958 : 435]. Мова І. Нечуя-Левицького – важливе джерело формування загальномовного словника. Так, наприклад, в 11-томному...»

«Кв ар тал и 1 2 0 12 «КВАРТАЛИ»Зміст: Поезія Ірина МИРОНЕНКО Нина ВИНОГРАДОВА Олег КОЦАРЕВ Оксана МАРДУС Сергей ШЕЛКОВЫЙ Микола ВОЗІЯНОВ Василь СТАРУН Михаил КРАСИКОВ Володимир СТАЛЬНИЙ Юлія МАКСИМЕЙКО Нина ЛЕБЕДЕНКО Анна АГАДЖАНОВА Андрей БАРАБАШ Проза Віктор ПОЛЯНЕЦЬКИЙ Сашко УШКАЛОВ Володимир БАЦУНОВ Віктор БОЙКО Ирина ГЛЕБОВА Юлія ДОЛЖАНСЬКА Аліна БОРЩОВА Ганна ТКАЧЕНКО Иван МАСЛОВ Драматургія Леонід ТОМА Переклади Дана ПІНЧЕВСЬКА Александр МЕДЯНИК Критика та есеїстика Юрій БАРАБАШ Ігор...»

«ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО Корній Л. Українська шкільна драма і духовна музика XVII – першої половини 8. XVIII ст. / Лідія Корній. – Київ, 1993. – 188 с. Лужницький Г. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць / 9. Григір Лужницький. – Львів : 2004. – Т. 1. Наукові праці. – 344 с. Марковський Є. М. Український вертеп: Розвідки й тексти / Є. М. Марковський. – 10. К. : Друк. ВУАН, 1929. – Вип. І–IV. – 202 с. Перетц В. М. До історії вертепної драми / В. М. Перетц // Записки...»

«ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТНОГО НОМЕРА КНИГИ (ISBN) В УКРАЇНІ (схвалено Вченою радою, протокол № 8 від 27.08.2015) Київ 2015 ЗМІСТ Передмова 1. Загальні положення 2. Порядок надання ISBN видавцям/виробникам 3. Видання, що підлягають Міжнародній стандартній нумерації в системі ISBN 4. Склад і структура ISBN 5. ISBN у штриховому коді символіки EAN-13 6. Реєстр ISBNs і метадані, що їх супроводжують 7....»

«УДК 658.7 Щолокова Тетяна Вадимівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, докторант кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА У статті визначені базові поняття та сформульовані модельні вимоги щодо створення методології управління логістичними затратами в діяльності універсальної логістичної системи як основного...»

«Оксанюк Н.М. Класифікація принципів спадкування Summary Kashkanova N. Activity of Bioethics committees: Aspects of Integration of into European scientific space. The article is sanctified to the questions of adaptation of legislation of to the legislation of ЄС in the field of biomedical researches in accordance with Agreement about an association between and ЄС. An author is examine the questions of development and maintenance of Law «On biomedical researches involving human subjects». Key...»

«ПРАВОЗАХИСНИЙ РУХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Отже, можна зробити висновок про значну роль діяльності приватних детективів (агентств, бюро) у сфері протидії злочинності, забезпечення безпеки громадян, підприємств і держави в цілому та про необхідність нормативно-правового забезпечення інституту приватної детективної діяльності.Література: 1. Проект Закону України «Про приватну детективну діяльність» (автор — народний депутат Ю. Кармазін) № 5237 від 05 квітня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим...»

«Частина VI ІСТОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 95 Наталія Сівак УДК 316.614:37.013.78 „18/19”(09) (045) РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛІЗАЦІЯ” У ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЯХ ПЕДАГОГІВ ПЕРІОДУ XIX – XX СТОЛІТТЯ У статті розкрито розвиток та становлення соціалізації як соціально-педагогічного поняття у період XIX-XX століття; зосереджено увагу та проаналізовано праці педагогів, психологів зазначеного періоду щодо розширення сутності та змісту поняття соціалізація: складових, механізмів, закономірностей,...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М.Островського Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М.Островського ТИ В СЕРЦІ МИЛА І ЄДИНА, МОЯ МАЛЕНЬКА БАТЬКІВЩИНА Методичні поради бібліотечним працівникам з популяризації літератури краєзнавчої тематики (до 70-річчя утворення Сумської області) Суми 2009 ББК 26.891 Т-39 Ти в серці мила і єдина, моя маленька Батьківщина: методичні...»

«РОЗВЕДЕННЯ ТА СЕЛЕКЦІЯ ТВАРИН: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ УДК 636.2.034.082.25:002.8 МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЛІНІЇ СТІХА 430 УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ М.Я. Єфіменко, член-кореспондент, д.с.-г.н., Інститут розведення і генетики тварин НААН Г.С. Коваленко, к.с.-г.н., Інститут розведення і генетики тварин НААН О.Д. Бірюкова, к.с.-г.н., Інститут розведення і генетики тварин НААН Б.Є. Подоба, д.с.-г.н., Інститут розведення і генетики тварин НААН Визначено шляхи розвитку...»

«Збірник наукових праць 103 УДК 94 (438) Леся Алексієвець ПОЛЬЩА В 1918–1926 РР. У ВИМІРІ СЬОГОДЕННЯ У статті подано погляди авторки на становлення Польської Республіки у 1918–1926 рр. з сучасної перспективи українського дослідника. Ключові слова: Польща, міжвоєнна доба, державність, суспільнополітичний розвиток. листопада 1918 р. планета зітхнула з полегшенням, – завершилась Перша світова війна. Цього ж дня особливі відчуття сповнювали поляків, – здійснилась їх давня мрія – воскресла Річ...»

«УДК 65.012.34 Н. К Л У Н К О, кандидат економічних наук (Харків) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ Проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання фармацевтичної про мисловості. Зазначено, що він може бути використаний в Україні в процесі переходу до стратегії імпортозаміщення на ринку лікарських засобів. Розбудова України як незалежної, демократичної та соціально орієнтованої держави супроводжується інтенсивними перетвореннями в соціально...»

«Masarykova univerzita Filozofick fakulta stav slavistiky Disertan prce Oxana Gazdoov Masarykova univerzita Filozofick fakulta stav slavistiky Mgr. Oxana Gazdoov Компаративне дослідження юридичної термінології української та чеської мов (розвиток і сучасний стан терміносистем і термінознавства, проблеми перекладу) Srovnvac vzkum ukrajinsk a esk prvnick terminologie (vvoj a souasn stav terminologie, problmy pedkladu) Disertan prce kolitel: doc. Halyna Myronova, CSc. Brno 2014 estn prohlauji, e...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»