WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 52 |

«І.П. Рущенко СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Видавництво Національного університету внутрішніх справ Харків 2001 ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання Р88 вченою радою Національного ...»

-- [ Страница 37 ] --

Відповідно до форми й співвідношення між частинами піраміди можна виділити кілька типів латентних процесів. Вони будуть різнитися ступенем латентності. Принаймні, можна виділити три ступені латентності. До процесів 1-го рівня латентності (найвища прихованість подій) можна віднести розповсюдження наркотиків, проституцію, корупцію і усі так звані «злочини без жертв». Вони характерні тим, що основні агенти процесу не схильні розголошувати інформацію, бо стосунки здійснюється «за згодою сторін». Так, клієнт повії на практиці робить заяву про свій зв’язок з нею лише у тому випадку (і теж не кожного разу), коли, наприклад, його було пограбовано, обдурено, тобто інша сторона порушила нелегальну домовленість. Подібні заяви є рідкістю і вони стосуються вже не факту сексуальних послуг (ця інформація є так би мовити супутньою), а кримінального злочину. Так само чинять і ті, хто дає хабара або купують наркотики. Більш-менш достовірна інформація про латентні процеси 1-го рівня починає надходити лише тоді, коли з’являються спеціалізовані агенти, установи, що контролюють відповідне кримінально-правове поле. Наприклад, якщо у певному районі не працюють або працюють недостатньо ефективно підрозділи по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин, відповідна статистика майже відсутня. Може скластися враження, що в районі із наркотиками «усе гаразд», але це наразі хибне враження. Як тільки починають здійснюватися спеціальні поліцейські операції, картина змінюється, принаймні, на поверхні з’являється «верхівка айсберга».

Латентні процеси 2-го рівня характерні тим, що є ображена, скривджена сторона, жертви агресії та ненормативних стосунків і, принаймні, певна їх частина прагне зробити офіційну заяву, відновити справедливість. Жертви звертаються до офіційних установ, на які покладений обов’язок вести відповідні обліки. Таким чином формується первинна емпірична база для офіційної статистики. Теоретично цим шляхом можна зафіксувати геть усі подібні випадки. Але на практиці фіксується менша частина відповідних подій, а переважна більшість деліктів лишаться поза статистикою. Так виникає основна маса латентної загальнокримінальної злочинності. Існує досить великий діапазон «прихованості»: стосовно одних видів злочинності ситуація складається так, що з трьох випадків принаймні два стають відомими поліції, але існують також інші різновиди деліктів, коли за повідомленнями потерпілої сторони пересічно стає відомим 1 з 10 або 15 випадків.

Нарешті, процеси 3-го рівня латентності відносяться до тих випадків, які на загал відомі, зафіксовані, але до кінця не з’ясовані, наприклад, не встановлено усіх обставин злочину, не виявлено злочинця, або його місцеперебування, тобто відповідно до процесуальних вимог злочин до кінця не розкрито.

Кожна інформаційно-соціальна піраміда має як спільні властивості із іншими подібними пірамідами, так і специфічні риси. В процесі соціологічного дослідження треба зважати на ці обставини. До спільних властивостей належать: 1) присутність офіційного соціального контролю і відповідних методів, форм збирання та ведення статистики; 2) латентні страти, які можуть бути і умовними (статистичними) і реальними соціальними групами; 3) «лінія айсберга» – умовний поділ піраміди на «темну» й «світлу» частини з огляду на наявність офіційної інформації, статистики стосовно латентних процесів; 4) власна соціальна мобільність, перехід агентів процесу з однієї до іншої латентної страти.

Наприклад, молода людина потрапляє до середовища, де час від часу вживаються наркотичні речовини, знайомиться із «смаком наркотику»;

потім вона стає споживачем (епізодичне вживання наркотиків, наприклад, наркомани вік-енду); далі особа перетворюється на наркомана, що вживає тяжкі наркотики; нарешті, наркоман потрапляє до міліції або медичного закладу і таким чином «збагачує» офіційну статистику. У наведеному прикладі маємо справу з так званою кар’єрою наркомана, яка в термінах інформаційно-соціальної піраміди (власна мобільність) є «просуванням вгору»: із більших за обсягом – до менших страт, із «темної» частини – до «світлої» верхівки. До речі, із загальносоціологічного погляду така кар’єра і подібне «просування» є низхідною формою соціальної мобільності, коли людина крок за кроком просувається до «соціального дна». Схематично модель інформаційно-соціальної піраміди відображена на рис. 3.1.

–  –  –

НАСЕЛЕННЯ

До специфічних рис піраміди можна віднести: 1) критерій, за яким вона утворюється, 2) форму й профіль піраміди, склад і розмір латентних страт, 3.1.співвідношення між «світлими» і «темними» частинами, Рис. 3) Інформаційно-соціальна піраміда конкретне розташування «лінії айсберга». Так, причетність до наркотиків і відповідних латентних процесів може бути відображена кількома пірамідами в залежності від базового критерію. Вище вже наводився приклад із пірамідою «споживання наркотиків». Критерієм тут є факт і характер споживання особою (соціальною групою) нелегальних наркотиків. Інша піраміда може бути утворена за критерієм причетності осіб до незаконного обігу наркотиків, або за фактами дій, що підпадають під кваліфікаційні ознаки статті 229 КК України 1960 р. або статей 305–320 КК України 2001 р. Така піраміда буде відображати співвідношення між відомими кримінальними фактами (або чисельністю людей, що порушують антинаркотичне законодавство) і невідомою, «підводною частиною». Ще одна піраміда може бути побудована за критерієм вчинення злочинних актів у стані наркотичного сп’яніння. Таким чином можна моделювати і більш специфічні процеси, наприклад, брати за основу не в цілому критерій незаконного обігу, а певні частини закону, більш вузькі критерії, наприклад, виділити наркодилерів, вуличних торговців наркотиками, або враховувати зловживання та незаконне розповсюдження стосовно окремих видів наркотичних речовин. Побудова інформаційно-соціальної піраміди є актом моделювання, одним з методів пізнання. Усе тут залежить від вимог, позиції, цілей дослідника. Проте не варто відриватися від реальності і конструювати моделі, що не відповідають дійсності. Принцип єдності онтології та гносеології повинен залишатися провідною настановою для дослідника, якщо він сподівається на успіх, визнання своїх результатів.

Ще раз звернемо увагу на сутність інформаційно-соціальної піраміди. Її можна розглядати як прояв конкурентної боротьби між спробами приховати соціально-негативні вчинки, з одного боку, і намаганнями суспільства знати правду, висвітлити саме небезпечні для соціального життя прояви та процеси. Ця суперечність є важливою рисою сучасності. Е. Ґідденс взагалі визначає поширення систем соціального контролю (функція нагляду, що посилюється) як один з вимірів модерну [4]. Саме в процесі розвитку індустріального суспільства, швидкої урбанізації розвинулися латентні процеси, про які йде мова, і паралельно сформувалися спеціалізовані системи контролю та статистики, що мають об’єктом ці явища. В ХІХ ст. з’являється поняття моральної статистики;

інститут поліції та судові установи набувають сучасного вигляду, формуються такі специфічні інституції, як поліція моралі; починає регулярно складатися кримінальна статистика. Протягом ХХ ст. відповідні установи розвиваються услід за новими латентними процесами: виникають спеціалізовані підрозділи у складі правоохоронних органів, які борються із мафією, організованною злочинністю, незаконним обігом наркотичних речовин, корупцією. Відповідні дані включаються до кримінальної поліцейської й судової статистики. Системи контролю виникли як національно-державні інституції, вони значно різняться між собою з огляду на їх потужність, принципи роботи, структуру, методи формування інформаційного забезпечення й ведення статистики. Ця обставина має пряме відношення до конфігурацій інформаційно-соціальних пірамід. Загальна закономірність така: пропорційно до потужності і ефективності систем контролю збільшується або зменшується «світла частина», умовно підіймається або понижується «лінія айсберга».

Рис. 3.2. Эфект «лійки» або «перевернута піраміда» за Г. Шнайдером

Інформаційно-соціальна піраміда є стратифікованою моделлю реальних процесів та явищ. В її структурі присутні мінімум дві страти, які ми називаємо «світлою» та «темною» частинами. Дійсність така, що латентних страт може бути кілька. Їх членування відіграє важливу роль для визначення стратегії та тактики конкретно-соціологічного дослідження. Іноді піраміда може будуватися за кількома критеріями, що автоматично збільшує кількість латентних страт. Наприклад, щось подібне до перевернутої піраміди з кількома критеріями наводить один з провідних німецьких кримінологів Г. Шнайдер. Ця схема стосується злочинності, кримінального процесу, системи покарання (рис. 3.2, подано за [5, с.111]). Хоча автор спеціально не виділив латентні страти, але кожний рівень на схемі передбачає певну частину деліктів або групу людей, які не потрапили під соціальний контроль.

Подібну схему стосовно Росії накреслив В.В. Лунєєв. Її виконано на фактичних даних за 1993 р. (табл. 3.1, подано за [6, с.126]). Російський кримінолог називає свою схему «кримінально-правовим контролем злочинності», підкреслюючи природу генезису – виникнення піраміди внаслідок існуючої державної системи соціального контролю. Схеми Шнайдера і Лунєєва цікаві з двох точок зору. По-перше, вони чітко показують, як у процесі зовнішнього, формального соціального контролю структурується, актуалізується уся піраміда. По-друге, схеми підкреслюють емпіричний факт загальної конфігурації, яка нагадує геометрич

–  –  –

Методологічні зауваження Латентні делінквентні процеси мають певні особливості з огляду на процес емпіричного дослідження та набуття конкретних даних про їх масштаби, характер, причини та наслідки. Розглянемо ці особливості і спробуємо визначити загальні процедури, правила або принципи, якими варто керуватися досліднику.

Релевантність методик онтології латентних страт. Це є основний гносеологічний принцип, що випливає з викладеної вище теорії та суті інформаційно-соціальної піраміди як узагальненої моделі латентних процесів. Загальне правило зводиться до того, що кожній латентній страті мусить відповідати свій метод. До цього правила нас підштовхнула практика вивчення латентних процесів на прикладах розповсюдження нелегальних наркотиків та виникнення латентної злочинності [7]. Теоретичний висновок наразі впорядковує емпіричні спостереження. Вказане правило можна сформулювати і «від зворотного»: немає універсальних методів, використовуючи які можна було б доповнити офіційну статистику й виявити кількісні та якісні характеристики латентних страт. Принцип релевантності методів виходить з двох обставин.

По-перше, кожна латентна страта займає певне місце стосовно системи офіційного контролю та статистики, по-друге, вона поєднує агентів, становище, психологія, реакції яких певним чином тотожні, отже, ми вправі прийняти гіпотезу про внутрішню однорідність страти, що відкриває принципову можливість використовувати той чи інший соціологічний метод. Процедура моделювання із застосуванням інформаційносоціальної піраміди звільняє дослідника від того, щоб кожного разу «навпомацки» приходити до правила, яке сформульоване вище. Попереднє моделювання структурує проблему, конкретизує й прояснює завдання, що дозволяє більш переконливо конструювати й застосовувати методи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Покажемо це на прикладі піраміди споживачів наркотиків. Протилежні страти цієї піраміди складають відповідно наркомани, що перебувають на обліку, та групи ризику, до яких входять «звичайні» молоді люди, учні, студенти тощо. За розмірами, типом агентів, їх менталітетом, обсягами та характером інформації, якою вони володіють, ці страти вельми різняться. Групи ризику ми традиційно досліджуємо, використовуючи масові репрезентативні опитування молоді. Моніторинг з цього питання, який ми практикуємо з 1995 р., доводить ефективність методу.

Він дозволяє з досить високим ступенем точності встановити обсяги груп ризику та різні показники, що відображають процес розповсюдження наркотиків у молодіжному середовищі. Масове опитування в середовищі зареєстрованих наркоманів, за нашими спостереженнями, не є ефективним і доцільним засобом. По-перше, є офіційна статистика, яка відображає розмір страти, певні її характеристики. По-друге, ми мамо справу з так званими «зміненими особистостями», хворими людьми із психіатричним діагнозом, які у своїй більшості не налаштовані «відкрити душу», нормально співпрацювати з інтерв’юерами під час масових опитувань. По-третє, досить важко побудувати й реалізувати репрезентативну вибірку, навіть коли адреси наркоманів відомі. Подібні групи відносяться до так званих «важкодосяжних» респондентів, завжди великою залишається вірогідність відмови від інтерв’ю. Оскільки зареєстровані наркомани є особами, певним чином залежними від офіційних установ, виникає спокуса використати цю залежність під час організації масових опитувань, чинити на них певний тиск. Таким шляхом йшов у своїх експериментах ще у 60–70 рр. А.А. Габіані. За визнанням грузинського професора бесіди з наркоманами, що перебували на волі, здійснювалися у пристосованих приміщеннях, куди їх доставляли за списками працівники міських і районних органів міліції [8, с.54]. Хоча дослідник формально досяг своєї мети й виконав попередньо складений план опитування, така методика порушувала етику соціологічних досліджень і негативно впливала на психологічний стан респондентів. Отже, достовірність інформації, зібраної за допомогою адміністративних заходів, – сумнівна. Наш досвід засвідчує ефективність застосування для «верхівки піраміди» двох методів: вторинний аналіз медичної статистики й якісні поглиблені інтерактивні інтерв’ю. В останньому випадку для польового дослідження можна відібрати невелику групу інформантів, які зголосилися співпрацювати із соціологами, і побудувати бесіду у хронологічному, біографічному ключі, зібрати інформацію про причини, обставини занурення у наркотичну залежність – відомості, які фактично неможливо отримати в процесі формалізованого опитування. Правило «релевантності» є провідним методологічним принципом, яке можна конкретизувати у низці похідних правил.Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«Громадська організація «Львівська медична спільнота» ЗБІРНИК ТЕЗ НАУ КОВИХ РОБІТ У ЧАСНИКІВ МІЖНАРОД НОЇ НАУ КОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕДИЧНІ НАУКИ:ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» 18-19 жовтня 2013 р. Львів ББК 5я43 УДК 61(063) М 42 М 42 «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 жовтня 2013 року): – Львів: ГО «Львівська медична...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 16 (275), 2013 УДК(477)(498) «1939/1945» Ю. І. Левченко ПЕРЕДУМОВИ ОКУПАЦІЇ РУМУНІЄЮ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Пояснюючи питання участі Румунії в Другій світовій війні, більшість істориків сходяться на думці, що передумовою її нападу на СРСР стало бажання заволодіти Бессарабією і Північною Буковиною. Адже до червня 1940 р. вони входили до її складу й тільки за «ультимативною» вимогою, що загрожувала початком війни, вони...»

«Г.Ф. Бондаренко. Притча як видова категорія УДК 82.09 Г.Ф. Бондаренко, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет) ПРИТЧА ЯК ВИДОВА КАТЕГОРІЯ У статті розглядається генеза притчі як найдавнішого літературного жанру. Автор у межах метасистеми притчових жанрів досліджує ознаки притчі як видової категорії та еволюції притчі від чистого епосу до дифузної за своєю природою епіко-драми. Визначається домінантна риса видової належності великої кількості нових жанрових...»

«ІSSN 2073–8331. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Випуск 43, 2014 УДК 712.3 ( 075.8) Л. М. Намлієва Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ САДІВ І ПАРКІВ УКРАЇНИ У ХХ СТОЛІТТІ. Зроблено стислий огляд праць про сади і парки України у першій половині ХХ ст., проаналізовано літературні відомості про склад і вивчення деревної флори окремих парків, наслідки акліматизації рослин і питання охорони і...»

«УДК 323.276(477)«1917» Отземко О. В., Грідіна А. Б. СУЧАСНИКИ ПРО ЛЮТНЕВІ ПОДІЇ 1917 РОКУ В УКРАЇНІ На основі спогадів представників різних верств українського суспільства показано реакцію на перші повідомлення про лютневі події 1917 р. у Петрограді. Досліджено мемуари відомих діячів Української революції, її прибічників і противників, які відображають розмаїття поглядів та емоцій у перші дні революції, активну діяльність різних політичних сил, а також намагання авторів із відстані минулих...»

«УДК 371.671(075.3) І. І. Смагін, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор (Житомирський ОІППО, м. Житомир) igsmagin@gmail.com ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 70-Х РОКІВ ХХ СТ. У статті, на основі типології В. П. Максаковського, аналізуються складові книжкового методичного комплексу першої половини 70-х рр. ХХ ст. для вчителів суспільствознавства. На основі аналізу зроблено висновок про виконання методичним комплексом завдань з...»

«1 ЗМІСТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ВИДАЄТЬСЯ З 1947 р. № 1 (283) 2013 СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ ЗМІСТ Подія Розширене засідання колегії Державної архівної служби України Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург. 14 Статті та повідомлення Крижанівський В. М. Вибори в Єлисаветградську міську думу 30 липня 1917 року: підготовка, проведення, результати Авакян В. Р. Динаміка відновлювальних робіт у післявоєнному Севастополі (1944–1957 рр.) Воронін В. М. До питання створення Директорією...»

«Становлення національної моделі економічного розвитку України В. І. САПИЧi, Н. М. САПИЧii Однією зі складових успіху країн, які створили значний економічний потенціал і забезпечили для свого населення гідне життя, є обрання ними ефективної національної моделі економічного розвитку. Отже, для економіки України актуальним є вивчення досвіду країн-лідерів, щоб із урахуванням історичних, соціально-економічних і національних особливостей нашої країни запровадити доцільну модель економічного...»

«УДК 947.7(=112.2)«19/20» А. А. Задерейчук ПРОПАГАНДА НАУКОВИХ ЗНАНЬ В АСКАНІЇ-НОВА У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД Висвітлено методи популяризації наукових знань, накопичених в Асканії-Нова. Окрему увагу приділено відвідуванню Асканії-Нова імператором Ніколаєм ІІ та спеціально розробленої для цього програмі прийому. Крім того, проаналізовано такі форми поширення наукових досягнень, як виступи в органах земського самоврядування, подарунки в колекції музеїв. Ключові слова: Асканія-Нова, Фальц-Фейни,...»

«УДК 371 ДИНАМІКА МЕТИ ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ У ВІТЧИЗНЯНИХ ПРИВАТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (кінець XVIII – початок ХХ століття) О.М. Друганова, Н.В. Яременко У статті проаналізовано зміни, що простежувались у меті виховання дівчат у приватних школах України кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст. Установлено, що цільове призначення приватної жіночої освіти пройшло складний шлях розвитку від виховання «танцюристки» та «комедіантки», до надання дівчатам різнобічної загальноосвітньої та фахової підготовки. Ключові...»

«Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС № 12 за 2012р (грудень) Київ 2012 Транспорт О Будова і експлуатація автомобіля: навч. посіб./ О.В.Супруненко, Б903 Б.В.Павленко, Є.Є.Волошин та ін.; МВС України, НАВС.Київ: Ін-Юре, 2011.284с.60 грн. Соціологія С5 Грищук, Віктор Климович Г859 Соціальна відповідальність: навч. посіб./ ЛьвДУВС.Львів, 2012.с.30 грн. С5 Свиридюк, Наталія Петрівна С247 Філософсько-правові засади конфліктів у сфері професійної...»

«Переяславські Сковородинівські студії. Випуск 2, 2013. УДК 027.021:090.1:929 (438+477)1513-1566 Оксана Рабчун (Київ) ТВОРИ СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО ІЗ ФОНДУ ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБІЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У статті висвітлено творчість відомого полеміста XVI ст., описано примірники видань його творів, що нині зберігаються у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Ключові слова: Станіслав Оріховський, видання,...»

«ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах УДК 37.017 А.Г. СУПРУНЕНКО ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Статтю присвячено розгляду проблеми громадянського виховання, розкрито можливі шляхи розвитку в учнів високих показників громадянської відповідальності та патріотизму на уроках історії та в позакласній роботі. Ключові слова: громадянське виховання, громадянська відповідальність, патріотизм.78 Виховання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»