WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 52 |

«І.П. Рущенко СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Видавництво Національного університету внутрішніх справ Харків 2001 ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання Р88 вченою радою Національного ...»

-- [ Страница 38 ] --

Стратегії виміру розміру (обсягу) латентної страти. Подібний вимір –обов’язкова процедура, одна з провідних цілей кожного дослідження латентних процесів. Вимір є відповіддю на хвилююче для дослідника й громадськості питання: «яких розмірів набуло те чи інше негативне, тривожне, небезпечне явище у суспільстві?» За загальним правилом релевантності не існує універсального апарату вимірювання, інструментарію, який можна було б застосувати до кожного випадку та латентної страти. І це відповідає дійсності. Якщо узагальнити досвід вивчення латентних процесів, можна виділити, принаймні, чотири стратегії. По-перше, прямі виміри латентних змінних через різні кількісні репрезентативні дослідницькі технології – опитування, аналіз документів, статистику. По-друге, врахування непрямих показників, різних ознак, артефактів, які побіжно засвідчують розмір латентної страти та розробка відповідних проекційних методик. Щось подібне, наприклад, застосовували американські соціологи в період дії «сухого закону». П. Лазарфельд згадував наступне: «У ті часи люди навряд чи почали б зізнаватися у кількості вжитого спиртного, але його можна було визначити, підраховуючи пусті пляшки у смітникових баках» [9, с.143]. По-третє, експертні оцінки, в основу яких покладено інтуїцію фахівців, що триматься на власному досвіді роботи, професійному підході до ситуації та володінні «фрагментальною» інформацією, яка може бути складена у загальну картину. Такий спосіб, наприклад, досить поширений у середовищі юристів, що вивчають масштаби латентної злочинності. Почетверте, математичні розрахунки і моделі, які виходять із наявного числового матеріалу. Так, харківські наркологи, спираючись на комп’ютерні дані стосовно 39.000 ін’єкційних наркоманів (статистичні дані стосовно «верхівки піраміди»), певні припущення та власні математичні розрахунки зробила висновок, що в дійсності станом на 1997 р.

в Україні було 260.000 опійних наркоманів [10].

«Розуміння» офіційної статистики. Офіційна статистика стосовно багатьох латентних процесів є не тільки неповною, але й до певної міри викривленою через низку суб’єктивних і об’єктивних чинників. Радикально проблема моральної статистики була вирішена за радянських часів

– вона або не велася взагалі, або приховувалася від населення. В бюрократичних колах завжди існує тенденція до приховування або лакування дійсності. Це виникає саме у тих інституціях, які здійснюють офіційний контроль і стають з точки зору громадської думки відповідальними за ті чи інші негаразди. Виникає досить парадоксальна ситуація, коли за проституцію, крадіжки майна або тероризм несе моральну відповідальність не суспільство або його окремі групи, партії, корпорації, а відповідно – поліція моралі, кримінальна поліція, служба безпеки тощо. На останні покладена й функція збирання первинних даних та ведення статистики, яка до того стає індикатором успіхів контролюючих установ. У цій ситуації не дивно, що спокуса штучно поліпшити показники як правило перемагає.

Існує багато способів, як корегувати статистику. Цікаво, що подібна практика «має місце» як в Україні, інших пострадянських країнах, так і в «демократичних та цивілізованих країнах». В. Фокс (США) наводить випадок із американського життя, до болі за змістом знайомий українським правоохоронцям. У грудні 1969 р. президент Ніксон зробив закид поліцейському комісару округу Колумбія Дж. Вілсону: або той знизить рівень злочинності, або втратить посаду. Рівень злочинності в окрузі було понижено за рахунок «підчистки» статистики, і це сприйняли інші поліцейські структури як своєрідний сигнал. 1974 р. Білий дім влаштував урочистості з приводу перемоги над злочинністю [11, с.294–295].

Для того, щоб до кінця зрозуміти фази росту або зменшення офіційної статистики, не досить аналізувати зовнішні причини, наприклад, соціально-економічну ситуацію, не зайвим буде звернутися до внутрішніх впливів, наприклад, міністерських наказів або неформальних настанов та тенденцій. Статистику можна використовувати, в одних випадках, для тиску на відповідні органи у бюджетному процесі, для політичних звинувачень та дискредитації минулого керівництва (показники штучно збільшуються або відкривається «сувора правда»), а в інших, – для піднесення авторитету контролюючих інституцій та особисто діючих керівників (показники зменшуються). От і виходить, що статистику треба «розуміти» у веберівському сенсі цієї процедури, бо за маніпулюванням даними стоять не природні явища, а інтереси певних людей.

Об’єктивні ускладнення пов’язані з різними системами реєстрації та обчислення даних. Проілюструємо це прикладом статистики європейських країн із незаконного обігу наркотиків (табл. 3.2, подано за [12, p.14]).

Таблиця 3.2 Правопорушення з наркотиками, 1995 р.

(drug offences) Країни Загальна кількість право- Коефіцієнт правопорупорушень шень (на 100.000 мешканців) Франція 56522 100 Німеччина 103629 163 Італія 30691 53 Голландія 5897 34 Північна 216 14 Ірландія Норвегія 11176 263 Шотландія 9564 187 Швеція 28015 327 Швейцарія 32203 469 Чи можна за наведеними у таблиці даними отримати об’єктивне уявлення про стан справ з незаконного обігу в європейських країнах? Однозначної відповіді ми не маємо. Принаймні, поряд з позитивною відповіддю на поставлене питання, має право на існування й протилежна гіпотеза: статистика не відображає правдивий стан речей, а скоріше у тій чи іншій мірі – ефективність діяльності правоохоронних органів. Треба зважати на те, що європейські країни поділяються в залежності від того, як фіксується кримінальна статистика: «на вході» (Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія, Швеція, Голландія) або «на виході», тобто після процедури первинної поліцейської перевірки (Франція, Німеччина, Італія, Швейцарія). Показники країн першої групи вже через цю відмінність процедурного порядку мусять бути дещо вищими. А тепер звернемо свій погляд на показники трьох країн: Голландії, Німеччини та Італії. На перший погляд їх важко «зрозуміти». Чому відповідний коефіцієнт Німеччини утричі вищий, ніж в Італії, та вп’ятеро вищий, ніж у Голландії? Хіба не Голландія вважається Меккою наркоманів усього світу? Чи не італійська мафія організувала підпільне виробництво, транспортування, роздрібний продаж наркотиків? Ніколи Німеччина не вирізнялася серед європейських країн в більшу сторону за рівнем споживання нелегальних наркотиків. Так про що ж свідчать офіційні статистичні дані? Можна припустити, що саме в Німеччині найбільш ефективно діють підрозділи поліції по боротьбі із незаконним обігом наркотиків та акуратно фіксуються відповідні події. Важко щось сказати апріорі про стиль діяльності італійської поліції, але загальновідомим є той факт, що німецькому полісмену дати хабара важко. А саме цим дуже часто пояснюються низькі показники реєстрації дрібних правопорушень із наркотиками. Вуличні наркодилери завжди мають шанс відкупитися від поліції. Злочини без жертви взагалі відрізняються тим, що створюють ідеальні обставини для корупції. Це стосується не тільки наркотиків, але й проституції, нелегальних абортів тощо. І тут уже на передній план виступають соціокультурні традиції країни, ступінь організації та відповідальності правоохоронних органів. Що стосується показників Голландії, то справа тут, на наш погляд, у тому, які саме правопорушення потрапляють у статистику. За європейською традицією правопорушення з наркотиками (drug offences) включають дві частини: власне факти незаконного обігу наркотиків (drug traffickers) і особисте вживання наркотиків (possession/consumption). У Голландії друга частина взагалі не розглядається як об’єкт правової статистики. Більш того, у деяких країнах факти затримання дрібних вуличних торговців наркотиками включаються у незаконний обіг (drug traffickers), а в інших – ні.

У США існує специфічна юридична процедура – домовленість сторін з визнання злочину, – яка справляє серйозний вплив на підсумкову кримінальну статистику. За оцінками фахівців, через подібну процедуру проходять від 75 до 90 відсотків засуджених, що беруть на себе більш легкі злочини, а інші делікти формально викреслюються з кримінального процесу і не потрапляють до судової статистики [11, с.296]. Так чи можна за даними офіційної статистики, яка висвітлює «верхівку піраміди», мати ясне уявлення про усю піраміду або проводити порівняльний транснаціональний аналіз? Не на часі давати однозначну відповідь, але те, що статистику дійсно треба «розуміти», сумніву не викликає.

Розвиток методики і техніки досліджень як відповідь на «спротив поля». Ми вже наголошували на тому, що небажання «розкривати карти», ділитися інформацією – характерна риса агентів кримінальноправового поля і учасників латентних процесів. Це створює додаткові труднощі для збору інформації, організації польових досліджень. Перед дослідником постає завдання – розробити методичні заходи, віднайти певні прийоми, що забезпечать потрібний рівень довіри між респондентом та соціологом.

Історія кримінології знає чимало прикладів, коли вчені вдавалися до витончених технік або особисто розпочинали щось схоже на сафарі, де трофеями були цінні дані, а призом – визнання з боку колег та наукової спільноти. Наприклад, Лауд Хемфрис на початку 70-х рр. спостерігав поведінку гомосексуалістів у десяти громадських туалетах чотирьох різних парків великого американського міста. Він брав на себе функції того, хто попереджає пари про наближення поліції. Включене спостереження він доповнив інтерв’ю, що дали дещо несподівані дані: 54% гомосексуалістів становили одружені чоловіки, що жили у сім’ях [5, с.18]. У середовищі професіоналів існує думка, що у разі звичайних опитувань фактологічна інформація співпадає з дійсним станом речей на 80–90%, а при вивченні девіантної поведінки – лише на 40–50% [13, с.57]. Ми не схильні драматизувати ситуацію, і, скоріше, тут не існує загальних правил – усе залежить від того, яке рішення знайшов дослідник для того, щоб встановити довірливі стосунки з респондентом, гарантувати останньому анонімність.

Соціологи розробили низку спеціальних методів для забезпечення анонімності від простого нагадування та усних гарантій (у випадку вивчення певних латентних процесів – майже не спрацьовує) до витончених технік на кшталт рандомізації відповідей респондентів (від англ. random – обраний навмання) [14]. Наш досвід вивчення розповсюдження наркотиків серед молоді засвідчує, що безвихідних ситуацій не буває. Для масового опитування учнівської молоді добрі результати дає групове анкетування, використання закритих питань і особлива процедура віддачі анкети, коли їх не торкається рука соціолога до моменту завершення роботи і знеособлення анкет на очах респондентів (анкети у довільному порядку самостійно складаються респондентами у стопці на столі, про що вони спеціально попереджуються до початку роботи). Така нескладна техніка використовувалася нами в багатьох опитуваннях і ніколи не підводила, хіба що невелика кількість анкет вибраковується пізніше під час підготовки даних до вводу у комп’ютер. Але 1999 р., коли постало питання про опитування не тільки учнівської молоді, а всього загалу молоді, дійсно виникло серйозне питання стосовно забезпечення анонімності для респондентів та встановлення довірливих стосунків. Уникнути індивідуального опитування вже було неможливо. Ми знайшли наступне рішення: опитування проводили випускники шкіл, студенти вузу, яким ставилося завдання опитати усіх досяжних на час проведення дослідження учнів свого випускного класу. Паралельно вирішувалася й інша проблема – реалізація випадкової вибірки, бо фактично мова йшла про суцільне опитування у гніздах, вибраних довільно. Сучасна молодь у своєму середовищі обговорює проблеми наркотиків досить відкрито, а постать свого товариша по навчанню у школі мала бути гарантією того, що анкети будуть представлятися організаторам опитування у знеособленому вигляді, про що студенти й домовлялися зі своїми респондентами попередньо. Отримані дані у порівнянні з аналогічними, що були отримані за інших умов та технологій, нас задовольнили.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Диференціація методів за ступенем латентності є обов’язковим правилом. Ми неодноразово у своїй практичній діяльності стикалися з ефектом, коли спроби дослідити різні за ступенем латентності процеси (наприклад, 1-го і 2-го ступенів) одним методом давали позитивний результат у випадку більш відкритого явища, але «буксували» стосовно закритих процесів. Така ситуація виникає, наприклад, коли у загальний список злочинних посягань, за якими опитується населення, поряд із кишеньковою крадіжкою вноситься сексуальне або сімейне насилля.

Дані, на наш погляд, за такими позиціями завжди будуть заниженими, неадекватними загальному рівню точності виміру. Подібні позиції може й не варто вилучати із загального списку злочинів, але обов’язково треба враховувати невідповідність результатів під час аналізу.

Окремо треба сказати про «злочини без жертв». Їх взагалі не варто включати у подібні списки. У кожному окремому випадку тут потрібно конструювати методику та техніку, адекватні умовам латентності. «Злочини без жертв» досі в нас не стали предметом серйозних досліджень, можливо саме через те, що соціологи сторонилися соціології злочинності, а сама тема насичена соціологічною проблематикою. Навпаки, американські соціологи-кримінологи досить ретельно вивчають ці процеси, бо окрім суто наукового інтересу, реальність така, що в США від однієї третини до половини осіб, затриманих поліцією, притягуються до відповідальності саме за такі делікти. Р. Річ вказує на те, що подібні злочини мають спільні риси з добровільною угодою, яка передбачає купівлю– продаж послуг, які незважаючи на їх аморальність та недозволенність мають попит. Він підкреслює те, що саме на ґрунті «злочинності без жертв» виростає мафія, яка прикриває ці послуги, дає можливість відкупитися від поліції [15, p.29]. До «злочинів без жертв» (Victimless crimes) у США традиційно відносили наркоманію, підпільні аборти, гомосексуалізм, проституцію, азартні ігри, лихварство, подружню невірність, співжиття без одруження, бродяжництво, перебування на людях у стані сп’яніння [16, p.69]. Щоправда, саме ці склади злочинів в різних штатах увесь час змінювалися, але саме явище залишилося. На наш погляд, тема «злочинів без жертв» у рамках соціології злочинності є однією з найперспективніших для розробки в Україні, де подібні процеси набирають сили. Поряд з традиційними наркоманією, проституцією, корупцією у нас великого розмаху набули тіньові операції в економіці. За свом характером це дійсно масове і «народне» явище є одним з відгалужень «злочинів без жертв».

Вивчення латентної злочинності: історія, основні методи Індустріалізація, урбанізація, знеособлення й відчуження у великих містах, закриті корпорації й складні техніко-економічні процеси, різні маргінальні субкультури, гетто й «непевні» квартали створили сприятливі умови для поширення протягом останніх двох століть соціальнонегативних латентних процесів. Відбулися «масофікація» й «латентизація» злочинності. Паралельно з цим виникли і розвинулися системи інформаційного контролю, надмета яких – мати вичерпні дані про злочинність та інші небезпечні соціальні процеси. Першим кроком у цьому напрямку була постановка національних систем кримінальної статистики. Ще в ХІХ ст., наслідуючи приклад Франції, європейські країни впровадили облік злочинів, спираючись на судові звіти та пенітенціарну статистику. Національні щорічні кримінальні звіти на певний час стають свого роду бестселерами, які жваво обговорюються громадськістю, політиками, використовуються юристами та соціологами. Саме вони надихнули розвиток такої популярної кримінологічної галузі, як етіологія злочинності, бо звіти включали не тільки дані про злочини, але й соціологічну інформацію стосовно злочинців, потерпілих, обставин злочинів (більш докладно див. у главі 1.2).Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«Платонівські читання С. П. Подервянський. Портрет П. О. Білецького.1972. Вугіль. 60х50. Міністерство культури України Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Треті ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ПЛАТОНА БІЛЕЦЬКОГО (1922–1998) Тези доповідей Міднародної наукової конференції Київ УДК 7.072.2(477)(06) ББК 85.10(4Укр) 0 Д 76 Координатор проекту, упорядник тексту: кандидат мистецтвознавства Л. О. Лисенко Треті Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної Д76 наукової конференції. – К.:...»

«УДК 347.44 Поняття та види алеаторних договорів в цивільному праві Автор: Васильковська Олеся, студентка гр. 4512 спеціальності «Правознавство» НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв Науковий керівник: Тригуб Оксана Володимирівна, викладач кафедри теорії та історії держави і права НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв Реалізація принципів свободи договору і диспозитивності цивільно-правового регулювання в умовах ринкової орієнтації суспільства передбачає активне використання різноманітних...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 138.148. А.А.КРАВЧЕНКО (кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри філософії освіти) Інститут філософії освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова allusik_k@ukr.net. СУПЕРЕЧНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІННОВАЦІЯХ ІНФОСВІТУ: КОНТЕКСТ ТВОРЧОСТІ У статті розглядається проблема розвитку освіти в епоху формування і ствердження економічних вимірів буття, які в постіндустріальну епоху стають...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО JUVENIA STUDIA Збірник студентських наукових праць З нагоди 40-річного ювілею відновлення історичного факультету / Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Черінігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Випуск 4 _ Видавець Лозовий В. М. Чернігів -1УДК 930(41/99)+37 ББК Ч48+3(0)+Т5+Х Ю 14...»

«УДК 930(477.4) ”18/19” Іван Ярмошик (м. Житомир) ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПОЛЬСЬКИМ ІСТОРИКОМ ВЛАДИСЛАВОМ ТОМКЕВИЧЕМ (1899 – 1982 рр) Аналізуються наукові праці польського історика Владислава Томкевича, котрий у 1930-х роках досліджував проблеми української історії, зокрема козацтва, православної та уніатської церков, головну увагу звернуто на причини, перебіг та наслідки козацьких повстань 20 – 30х років ХVІІ ст., висвітлено погляди історика на релігійні стосунки в Україні. Ключові слова:...»

«Громадська організація «Львівська медична спільнота» ЗБІРНИК ТЕЗ НАУ КОВИХ РОБІТ У ЧАСНИКІВ МІЖНАРОД НОЇ НАУ КОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕДИЧНІ НАУКИ:ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» 18-19 жовтня 2013 р. Львів ББК 5я43 УДК 61(063) М 42 М 42 «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 жовтня 2013 року): – Львів: ГО «Львівська медична...»

«Культурологія Смоліна О. О. Смоліна Ольга Олегівна,© УДК 261.6:271 кандидат мистецтвознавства, доцент ФЕНОМЕН МАЙБУТНЬОГО В КУЛЬТУРІ ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕРНЕЦТВА У статті розглядається існуюча в культурі чернецтва концепція майбутнього. Поряд із прийнятим у православ’ї вченням про кінець історії, загальне воскресіння й винагороду після смерті існує уявлення, що для окремих ченців, завдяки їх особливим подвигам, майбутнє, як з’єднання із Христом, може настати вже в земному житті. У секулярній...»

«Бердянський осередок Запорізького наукового товариства ім. Я.П. Новицького Бердянський державний педагогічний університет УСНА ІСТОРІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ У ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВ’Ї. БЕРДЯНСЬКИЙ ВИМІР АА Тандем Запоріжжя Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї ББК 63.3(4 Укр7)622 УДК 94(477.7) У 75 Рекомендовано до друку вченою радою Бер дянсько го державного педагогічного університету (протокол № 2 від 29.09.2009) Книга видана завдяки коштам гранта Президента України...»

«М.Я. Лотоцький. Оцінювання процесів формування та функціонування капіталу в аспекті фінансової безпеки. УДК 336.6 Лотоцький М. Я. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ В АСПЕКТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У статті детально розглянуто методи оцінки визначення рівня фінансової безпеки підприємств та наведено порівняльну характеристику аналітичних моделей оцінювання капіталу підприємства. капітал, фінансова безпека, ризик, доходність, Ключові слова: ліквідність. Постановка...»

«Н. Наумовська, студ. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка МіФологіЗМ японСькоЇ народноЇ каЗкоВоЇ проЗи легендарного типУ Статтю присвячено дослідженню трансформованих форм поетичного  переосмислення  давніх  міфологічних  уявлень  в  японській  народній  казковій  прозі: міфологічного підґрунтя, образів, мотивів, символів. Проведено компаративний аналіз із вітчизняним казковим епосом.  Ключові слова: епос, казка, міф, міфологізм, сюжет, мотив, образ, символ. Статья  посвящена ...»

«Філологія. Лiтературознавство УДК 821.161.2 Коваленко Т. О. НАША ВІДПОВІДЬ ЧЕМБЕРЛЕНУ: «ГОГОЛІАНА» О. ПОЛТОРАЦЬКОГО ТА ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ РОМАНИ Ю. ТИНЯНОВА Статтю присвячено дослідженню ідентичності українського формалізму через аналіз діалогу історико-біографічних романів О. Полторацького і Ю. Тинянова. Зроблено висновок про незалежність постання парадигм історико-біографічних романів у межах сполучених систем українського та російського формалізму. Проілюстровано процес пошуку українським...»

«Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 100 років Київській обласній бібліотеці для дітей 1909-2009 рр. Серія В практику роботи бібліотек Міжнародний День захисту дітей Київ-2009 Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 100 років Київській обласній бібліотеці для дітей 1909-2009 рр. Серія В практику роботи бібліотек Міжнародний День захисту дітей Година прав дитини Київ-2009 УДК 027.625 ББК 78.3 О 76 Серія...»

«Посібник з художньої обробки деревини Розробив, зібрав і упорядкував ГЛУШАК Д.Д. Посібник з художньої обробки деревини Розробив,зібрав і упорядкував ГЛУШАК Д.Д. Зміст. І.Вступ. стор.3. ІІ. З історії художньої обробки деревини. стор.4. ІІІ. Композиція та її складові частини. стор. 18. Прийоми і засоби композиції. стор.21. IV. Поняття про колір. стор. 31. V. Основи проектування. стор. 34. Методи творчості при проектуванні. стор. 40. VI. Розпис по дереву. стор. 58. Петриківський розпис. стор. 59....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»