WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 52 |

«І.П. Рущенко СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Видавництво Національного університету внутрішніх справ Харків 2001 ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання Р88 вченою радою Національного ...»

-- [ Страница 44 ] --

Як бачимо, думки респондентів розходяться. В суспільстві реально є дві тенденції: ліберальна і більш суворого ставлення до злочинців. Ця тема варта більш глибокої розробки, хоча б тому, що дискусія довкола нових КК і КПК України виявила ці ж самі полярні погляди у середовищі юристів, політиків, парламентарів.

Громадську думку треба не тільки враховувати, але й формувати. Певна частина наших громадян дотримується радикальних поглядів і радо сприйняла б, наприклад, повернення до середньовічної традиції публічного покарання на горло з обов’язковими прилюдними тортурами, знущаннями над приреченими і т.ін. Ніяка політика не може бути толерантною до усіх думок та груп. І це покладає на політиків завдання доступно й аргументовано довести перевагу тієї чи іншої реформи, паралельно стежачи за суспільними настроями. Наші дані зафіксували одну цікаву тенденцію архетипічного, національно-ментального змісту. Більша частина населення вимагає зробити законодавство, позицію держави більш жорсткою (це стосується і смертної кари як загального індикатора настроїв людей), але жалісно ставиться до самих злочинців, якщо вони вже набули статусу ув’язнених, до різних «нещасних» і не вимагає додаткових «тортур» та переслідувань. Тюремний в’язень у нас завжди викликав певне співчуття, ця трохи парадоксальна емпатія мабуть коріниться у надрах національної свідомості, що переважно була на боці особистості у її протистоянні суспільству, тоталітарній державі.

Таблиця 3.19 Громадська думка щодо кримінальної й пенітенціарної політики (дані 1999 р.

) жорсткий напрямок ліберальний напрямок Залишити смертну кару Немає власної дум- Замінити смертну кару довіки чним ув’язненням 67,3% 15,3% 17,4% Зробити КК більш «суворим», Немає власної дум- «Пом’якшити» КК, більш збільшити терміни покарання ки широко практикувати штрафи 47,6% 32,5% 19,9% Кримінальне переслідування Немає власної дум- Бродяги й жебраки не мобродяг і жебраків ки жуть бути об’єктом кримінального переслідування 27,0% 32,5% 40,4% Злочинець повинен відбути Немає власної дум- Треба практикувати достроувесь термін покарання ки кове звільнення для певних груп покараних 31,8% 22,3% 45,9% Режим ув’язнення повинен Немає власної дум- Режим ув’язнення повинен бути якомога більш суворим ки бути гуманним 28,0% 32,3% 38,7% Підозрюваних треба тримати у Немає власної дум- Підозрюваних до суду можслідчих ізоляторах ки на звільняти під заклад, поручительство 24,3% 31,6% 44,1% Ставлення населення до міліції

Вивчення громадської думки стосовно міліції в Україні розгорнулося у середині 90-х рр. паралельно двома структурами:

1) Центром громадських зв’язків (ЦГЗ) МВС України із залученням ЦГЗ в областях, Криму, містах Києві та Севастополі; 2) соціальнопсихологічним факультетом Національного університету внутрішніх справ (м. Харків).

Дані, отримані ЦГЗ, оприлюднювалися у щорічних брошурах «Криміногенна ситуація в Україні» (1998, 1997 рр.) та у Звітах перед українським народом про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України (2000, 1999 рр.). Щорічно ЦГЗ організує опитування від 5.500 до 6.500 респондентів в областях України за кількома показниками. Наскрізними індикаторами є задоволення станом правопорядку, оцінка роботи міліції і декілька інших. 1997 р. були оприлюднені наступні дані: роботу міліції оцінили як «добру» – 9,7%, «задовільно» – 38,6%, «незадовільно» – 37,4%, «не зуміли відповісти» – 14,2% [12, с.87]. У наступному році автори звіту підкреслили, що порівняно з попередніми 1995 та 1996 роками частка незадоволених роботою міліції зменшилася, водночас не сталося зростання позитивної оцінки. Це дуже цікавий коментар, бо він є ілюстрацією головної тенденції «галузевої соціології» – підкреслювати або створювати «позитив». Тепер звернемося до підрахунків. Справу в тому, що організатори опитування змінили шкалу, зробили її фактично дихотомічною, отже не толерантною до респондентів, що взагалі не вітається серед соціологів. Нові дані виглядають так: роботу міліції оцінили «задовільно» – 34,5%, «незадовільно»

– 34,6%, «не зуміли відповісти» – 29,8% [13, с.85]. Відразу поглянемо на останню цифру. Чому раптово показник тих, хто уникає прямої відповіді, підскочив удвічі порівняно з попереднім роком? Мабуть, це є реакцію респондентів на небажання соціологів враховувати проміжні позиції, відтінки громадської думки. Громадська думка не будується за принципом вердикту суду присяжних: «винний – не винний». Втрата майже третини респондентів позначилася не тільки на негативній, але й на позитивній оцінці роботи міліції. Сумарна позитивна оцінка попереднього року складала 48,3%, а тепер лише 34,5%… Це свідчення справжнього провалу в діяльності міліції, і саме час хапатися за голову.

Але така різниця – під підозрою. Наш власний досвід вивчення громадської думки переконує, що масова свідомість має велику інерцію і потрібні надзвичайні події, аби відбулася радикальна переоцінка. Скоріше мова йде про маніпулювання числами за рахунок різних методик, шкал, або ми стикаємося з банальною неточністю виміру. ЦГЗ використовує «радянський» спосіб відбору респондентів, коли опитування здійснюються у формі анкетування у трудових колективах, у навчальних закладах, де допомагають місцеві активісти. Такий спосіб був економічним і виправдовував себе, коли абсолютна більшість населення працювала на державних підприємствах або вчилася у державних закладах, люди отримували приблизно однакову платню і т.ін. Сьогодні «радянський» метод автоматично виключає більшість населення з числа можливих респондентів, сюди ніколи не потраплять пенсіонери, безробітні, ті, хто займається дрібною комерцією, працює в малих та приватних підприємствах тощо. Організатори опитування частіше віддають перевагу тим підприємствам, що «на плаву», бо там люди більш лояльно ставляться до подібних акцій, і їх можна застати на робочих місцях… Велика кількість опитаних не поліпшує точність, моніторинг за таких умов будувати недоцільно, бо порівнювати числа просто не коректно.

Тут дійсно є проблема. Потрібно спеціально фінансувати подібні роботи, використовувати територіальну випадкову вибірку, долучати інтерв’юерів, праця яких оплачується, перевіряти якість їх роботи. Без цих умов неможливо виконати вимогу Комплексної програми вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999– 2005 рр., яка саме передбачає «проведення моніторингових досліджень громадської думки щодо діяльності органів внутрішніх справ» [14, с.14].

Можливо, на методику ЦГЗ має вплив те, як проводять аналогічні опитування росіяни. Вони застосовують саме такі шкали, як і їх українські колеги, про що свідчать дані, розміщені у табл. 3.20 (подано за [15, с. 354]). Треба зазначити, що у цій галузі копіювання є недоречним.

Краще спиратися на теорію соціологічних методів і відповідні праці українських соціологів [16].

Таблиця 3.20 Оцінка діяльності міліції населенням Санкт-Петербургу й Ленінградської області (опитано 600 осіб) Шкала оцінки 1999 1998 місто область місто область Загалом задовільно 50% 39% 43% 46% Загалом незадовільно 33% 32% 28% 28% Не зуміли оцінити 17% 28% 29% 26% Соціологічні дослідження, що виконуються на соціальнопсихологічному факультеті НУВС м.

Харкова, мають іншу спрямованість. Вони поєднують прикладні аспекти з академічними, наші праці орієнтовані на перевірки гіпотез, теорій, відпрацювання методик, експерименти з техніки опитування тощо. Перед соціологами Університету досі не ставилися завдання на проведення загальнонаціональних досліджень певного спрямування, вони почувають себе більш вільними у виборі тематики. Оскільки низка науковців факультету взялися розробляти теми, пов’язані з діяльністю міліції, а на факультеті почала працювати наукова лабораторія «Соціально-психологічна робота в ОВС», відповідні дослідження пожвавилися, стали систематичними. Дані польових досліджень відображаються у дисертаціях, наукових публікаціях, друкуються у Віснику Національного університету внутрішніх справ.

Важливо визначити основні проблеми, пов’язані з громадською думкою, та пріоритетні напрямки досліджень. Громадська думка щодо міліції є індикатором важливих, можна сказати, фундаментальних підвалин існування громадянського суспільства. Вона відображає стан зв’язків населення і міліції, який у свою чергу позначається на кількох процесах та явищах, що не можуть не турбувати українське суспільство.

По-перше, мова йде про мотиви професійної орієнтації, служби і звільнення з органів внутрішніх справ, добір осіб, які б мали потрібний інтелектуальний і фізичний потенціал для виконання на високому рівні нелегких завдань у різних галузях забезпечення правопорядку в країні.

По-друге, можна виділити таку проблему, як латентна злочинність, обсяги якої не в останню чергу визначаються ставленням населення до міліції. По-третє, виконання програми «Міліція і громадяни – партнери» як у широкому сенсі цього гасла, так і в конкретних формах співпраці для наведення порядку, протидії злочинності за місцями проживання та праці.

Вже перше власне дослідження з проблематики особового складу міліції показало нам невтішну картину. У 1994 р. був опитаний особовий склад двох райвідділів міліції м. Харкова (Московський, Дзержинський). Об’єктом дослідження були ті категорії співпрацівників, які безпосередньо протидіють злочинності й підтримують громадський порядок: начальницький склад, слідчі, оперативні працівники, дільничні інспектори, ППС. Суцільне анкетування дозволило протягом тижня опитати 261 особу, що фактично відповідає методу «основного масиву».

Дослідження підтвердило, що однією зі статистично значущих причин можливого звільнення з ОВС за власним бажанням є «погане ставлення оточуючих до міліції». На цьому наголошують 36,3% тих респондентів, хто не виключає ймовірність свого звільнення. Питома вага фактора зростає для тих категорій, які постійно працюють з населенням. У ППС на таку причину як мотив звільнення вказують 43,1% опитаних. Додамо, що у списку факторів (12 позицій), які гальмують успішну боротьбу зі злочинністю, «відсутність підтримки населення» відзначили 42,5% респондентів [17, с.167-168].

Проблему взаємовідносин населення і міліції можна досліджувати в термінах партнерства, довіри, задоволення запитів клієнтів тощо. За даними опитування 1997 р. загалом міліції довіряли 34,2%, не довіряли

– 44,8%, 21,0% – не могли визначити свою думку. В 2000 р. були отримані трохи ліпші результати. За аналогічною п’ятибальною симетричною шкалою в місті міліції на загал довіряли 40,7% опитаних, не довіряли – 31,5%; в області –відповідно 46,5% і 30,9% опитаних. Але у 2000 р. запитання стосувалося не міліції в цілому, а ставлення до місцевих органів міліції. Довіра певним чином корелюється із фактом особистого знайомства з тими, до кого вона звернута. Негативним є те, що ті, хто зазнав злочинних нападів, звертався особисто в органи міліції дають пересічно більш жорсткі оцінки. За нашими даними до міліції за рік звертається близько 15% населення. Як вони оцінюють свої враження від контакту з міліцією та її представниками? З них 35–40% відзначають, що їх зустріли без співчуття, байдуже або відверто вороже. Серед недоліків, які респонденти приписують міліції, стійко домінують три позиції: 1) корупція, 2) небажання захистити просту людину, 3) низький професіоналізм. За даними 1997 р., вони «зібрали» відповідно 66,8%, 52,5%, 47,8% «голосів» респондентів і склали «трійку лідерів». Люди переважно скептично ставляться до можливостей міліції ефективно протидіяти злочинності. В 1999 р. опитування зафіксувало наступні позитивні оцінки діяльності харківської міліції у цьому напрямку: «дуже добре» – 0,9%, «добре» – 5,0%, «швидше добре, ніж погано» – 17,6%.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тобто на загал тільки 23,5% респондентів оцінюють позитивно те, як впоралася міліція зі злочинністю за рік. Інші числа вже мають відношення до стосуються негативних оцінок. Можна скаржитися на упередженість, необізнаність населення, і з цим треба до певної міри погодитися. Але невигідні для міліції суспільні настрої є фактом, вони суттєво заважають ефективно виконувати функцію підтримки правопорядку.

Таке упереджене ставлення до міліції виникло не сьогодні, ми вже підкреслювали його архетипічність. У тоталітарних країнах, до яких відносилася і царська Росія і СРСР, поліцію завжди використовують як знаряддя проти населення. За царату на неї були покладені широкі завдання з підтримки правопорядку, «благочиния и спокойствия» в Імперії. Вона виконувала брудну роботу і мала великі повноваження щодо репресивних функцій, це розводило громадян і поліцію «по різні боки барикади». Поліційні чини розглядали свої посади як шлях «окормления, збирали «дань» з кримінальних елементів, різних порушників імперських законів і практикували неофіційний рекет, «давали дах» підприємцям, торговцям. Пригадаймо безсмертні гоголівські «Мертві душі»

і опис того, як поліцеймейстер миттєво зібрав багатий стіл, щоб святкувати купчу Чічікова. Про начальника поліції губернського міста автор пише наступне (мовою оригіналу): «Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостинный двор наведывался, как в собственную кладовую». Про нього купці казали: «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст» [18, с.144]. Просто убивчу, без сарказму й іронії, характеристику дореволюційної поліції дав на початку ХХ ст. В.М. Гессен (мовою оригіналу): «Истинным бедствием народным мы считаем неимоверно низкий умственный и нравственный уровень, чудовищную развращенность полиции…» [19, с.70]. Книга Гессена заслуговує на те, щоб її цитувати і далі. Так, автор наводить місце зі звіту, що підготував сенатор Кузьмінський після інспекції Бакинської поліції. Ось що доповідав сенатор: «Впечатления, выносимые из ближайшего ознакомления с полицейской отраслью управления, как бы указывают на то, что назначение полиции состоит не в том, чтобы пешись об охранении общественной безопасности и порядка, ограждать личную и имущественную неприкосновенность, предупреждать и пресекать преступления, но в том, чтобы не уважать чужих прав, развивать в населении дурные или даже преступные наклонности, убивать в нем сознание законности и подрывать всякое доверие и уважение к правительственной власти… Полиция не только не содействует следственной власти в раскрытии преступления и виновности преступника, а скорее причиняет вред делу… Она скрывает действительные обстоятельства, сопровождавшие совершенные преступления и в дознании искусственно создает вымышленную картину преступления, с указанием нередко подставных свидетелей и иных умышленных доказательств» [19, с.71].

Нарешті, підсумкова думка Гессена: «Существенным препятствием к улучшению качественного состава полиции является ее чрезвычайная непопулярность в широких (неофициальных) общественных кругах. Не следует скрывать от себя правды: полицейская служба доныне считается у нас зазорной; люди, обладающие необходимым для полицейской службы умственным и нравственным цензом, на эту службу не идут.

Так будет до тех пор, пока полиция, вообще, и жандармская, в особенности, не утратят присущего ей ныне противообщественного характера»Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І. Я. ПАВЛЕНКО ХРЕСТОМАТІЯ з українського народнопісенного виконавства Навчальний посібник (для студентів музично-фольклористичних і філологічних спеціальностей) Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів УДК 398.8(075.8) ББК 82.3(4Укр)-43я73 П12 Рецензенти член-кор. НАН України, д-р мистецтвознавства, проф. А. І....»

«Станіслав ПУЛЬТЕР РОМАНТИК З ПОДВІЙНОЮ ДУШЕЮ (польський письменник Міхал Чайковський: нащадок українського гетьманського роду – наш земляк) Про творчість польського письменника-романіста Міхала Чайковського наші сучасники ще мало обізнані. Відомо, що він належав до «української школи» в польському письменстві. Ця літературна течія митців слова під впливом ідей романтизму прагнули у своїх художніх творах викликати серед польського суспільства інтерес до минулого українського народу. Як зазначав...»

«168 соціального та ідеологічного звучання). «Я» – вбивця із власних переконань, власної волі. У свідомості персонажа взаємодіють дві реальності: фантасмагорична, вигадана, що виявляється через марення й галюцинації і справжня, буденна. Ця роздвоєність дійсності робить образ «Я» більш трагічним, фатальним, безнадійним. ЛІТЕРАТУРА Агеєва В.П. Микола Хвильовий / Агеєва В.П. // Історія української літератури ХХ століття: Навч. 1. посібник: у 2 -х кн. / за ред. В.Г. Дончика. – [2-ге вид.] – К.:...»

«Національна академія наук України Інститут енциклопедичних досліджень Наукове товариство ім. Шевченка Міжнародна асоціація україністів VІІІ Міжнародний конгрес україністів ПРОГРАМА Третьої міжнародної наукової конференції УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА (Київ, 22–23 жовтня 2013 р.) ПОРЯДОК РОБОТИ Тривалість доповіді – 20 хв, повідомлення – 10 хв, виступ під час обговорення – до 5 хв 22 жовтня, вівторок (вул. Терещенківська, 3, третій поверх, к. 33) 1500 – 1800 Пленарне засідання Модератор –...»

«Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 35 Collection of scientific works. – 2013. – Issue 35 “ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” “EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION” УДК 351.851:37 Г. Башнянин, О. Свінцов, Т. Панчишин СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ СИСТЕМ РОЗВИНУТИХ КРАЇН Досліджено соціально-економічну ефективність систем освіти розвинутих країн із урахуванням кількості державних і приватних вищих навчальних закладів, їх професорсько-викладацького складу, оплати за навчання. Розглянуто...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки до складання державного іспиту з “Економічної теорії та фахових дисциплін” для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит Черкаси 2015 Укладачі: к.е.н., доцент В.М. Андрусяк к.е.н., доцент Н.О. Андрусяк Рецензент: Уманська В.Г., к.е.н., доцент, Гавриленко В.О., к.е.н., доцент Відповідальний за випуск: к.е.н., доцент Андрусяк В.М. Методичні...»

«., ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2013. – ВИПУСК 20 УДК 378.015.3 (477) «19» Чередник О.В.* ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ КОЛІЗІЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Розглядається існування суперечливих педагогічних колізій у навчально-пізнавальній діяльності та їх використання в навчальному процесі, що характеризують розвиток української освіти, висувають вимогу формування нової генерації освітян із високим рівнем професіоналізму, загальної культури,...»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 2 2013 _ Львівського державного університету внутрішніх справ _ Интернет. Приводятся основные направления противодействия этому негативному явлению с использованием современных международно-правовых механизмов с помощью НЦБ Интерпола и соответствующих правозащитных организаций, в основу деятельности которых положен фундаментальный принцип защиты прав ребенка. Ключевые слова: Интернет, порнография, сексуальная эксплуатация, ребенок, права, защита. Markova V.O. Protection of...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Випуск 24 ОДЕСА ОНУ УДК 930 (477.7) ”18” ББК 63.212 Х 643 Затверджено до друку Вченою Радою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Протокол № 9 від 28.05.2013 р.Редакційна колегія: В. Г. Кушнір, доктор історичних наук (головний редактор); О. А. Бачинська, доктор історичних наук; О. М. Дзиговський, доктор історичних наук; О. Б. Дьомін, доктор історичних...»

«ЛЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ Анотація Загальні відомості про дослідження операцій. Історія розвитку методів дослідження операцій. Об’єкт і мета дослідження операцій. Постановка та розв’язання задачі дослідження операцій. Математичне моделювання як метод дослідження операцій. Загальні питання розробки математичних моделей. Етапи дослідження операційних систем. Класифікація економіко-математичних моделей. Окремі аспекти використання математичних моделей в...»

«Збірник наукових статей. Випуск 34 УДК 94:061.2(477)«1980/1990» Сергій Кикоть (Переяслав-Хмельницький) ПРИЧИНИ І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 80-х – НА ПОЧАТКУ 90-х рр. ХХ ст. У статті автор зробив спробу на основі сучасної методології наукових досліджень, об’єктивно, з урахуванням нової суспільно-політичної ситуації, висвітлити передумови та причини виникнення молодіжних громадських об’єднань в Україні у другій половині 80-х на початку 90-х рр....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА КОЗИНЕЦЬ Олександр Володимирович УДК 376(477)(092) ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ РУДОЛЬФА ГЕНРІХОВИЧА КРАЄВСЬКОГО 13.00.03 – корекційна педагогіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Науковий керівник доктор...»

«ПРО КНИГИ ҐЛОБАЛЬНА КУЛЬТУРА Анатолій Астаф’єв ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК У КОНЦЕПЦІЇ «СПЛОЩЕННЯ СВІТУ» ТОМАСА ФРИДМАНА 2005 року американський журналіст Томас Л. Фридман публікує книгу «Світ плаский!» («The World Is Flat»), присвячену впливові інноваційних технологій на повсякденне життя людини, зміну соціальної динаміки, поведінки, порядку, зміну уявлень про навколишній світ та актуальні процеси. Революційність цієї книги полягала в тому, що автор під однією обкладинкою в доступній формі показав,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»