WWW.UA.Z-PDF.RU

˲ - , , , ,

 
<< HOME
Գ
Գ
CONTACTS
( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸

( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸
 >>  . C 10.02.00
Pages:     | 1 || 3 |

811.162.136637:001.4 . . , . . ...

-- [ 2 ] --

zaimek dzierawczy pronomen possessivum ( ) [SJP, t. 1, cz. 1, s. 596]; sowo verbum (䳺) [SJP, t. 5, s. 296];

imiesw / imiosw participium (䳺) [SJP, t. 1, cz. 2, s. 904];

przypadkowanie deklinacya () [Kopcz., s. 52; SJP, t. 1, cz. 1, s. 416]; przypadek casus () [SJP, t. 2, cz. 2, s. 1219]; mianownik Nominativus ( ) [SJP, t. 2, cz. 1, s. 64; SJP, t.

1, cz. 2, s. 1219]; czasowanie koniugacya (䳺) [SJP, t. 1, cz. 1, s. 351]; czas zaprzeszy plusquamperfectum ( ) [SJP, t. 6, s. 743] ; 2) ( 22 ): imi rzeczowe zbiorowe wyraz zbiorowy ( ) [Kopcz., s. 4142; SJP, t. 6, s. 344]; rzeczowniki liczbowe imi rzeczowne liczbowe wyraz liczbowy imi liczebne () [Kopcz., s. 4142; SJP, t. 1, cz. 2, s. 1269]; imi przymiotne wyraz przymiotny () [Kopcz., s. 3637; SJP, t.

1, cz. 2, s. 903, t. 2, cz. 2, s. 1213]; przyswek przysowie dosowie () [SJP, t. 2, cz. 2, s. 1239]; przyimek przedsowie () [SJP, t. 2, cz. 2, s. 1198]; odmiana przypadkowanie spadkowanie () [Kopcz., s. 43, 52; SJP, t. 1, cz. 1, s. 416, t. 2, cz. 2, s. 1219]; mianownik mianujcy przypadek pierwszy ( ) [Kopcz., s. 5253, SJP, t. 2, cz. 1, s. 64; SJP, t. 1, cz. 2, s. 1219] . , , : imi nomen (. ); sowo verbum (䳺); odmiana deklinacya ().

. . ˳ , . , . (Mianownik Grammat. Mianujcy, casus Nominativus. Mcz. [SJP, t. 2, cz. 1, s. 64]), . . (Nowy dykcjonarz, to jest mownik polsko-francusko-niemieck, 17441772), (przypadek casus), (przypadek spadek).

-, :

przyswek ( [STJ, s. 471]) przysowie ( ) dosowie adverbium adwerb ( 糿 adverbium) [Kopcz., s. 108; SJP, t. 1, cz. 1, s.5, s. 494, t. 2, cz. 2, s. 1239]; odmiana ( : 1) ; 2) , ; ; 3) , ᒺ 䳺; [USJP; STJ, s. 390]; , 䳺 przypadkowanie spadkowanie deklinacya / deklinacja ( : 1) , , , 䳺 ;

2) [USJP; STJ, s. 119120]) [Kopcz., s. 43, 52; SJP, t. 1, cz. 1, s. 416, 651, t. 2, cz. 2, s. 1219]. , -: imi rzeczowne imi istotne (), imi przymiotne imi dodane () [SJP, t. 1, cz. 2, s. 903].

㳿 , , .

-:

-, : imiesw imiosw (䳺); , (sow czynne sowo czynice ( 䳺); zaimek dzierawczy dzierawny ( ), wyraz liczbowy liczebny ();

-, -, , : imi rzeczowne rzeczownik ();

imi przymiotne przymiotnik () [Kopcz., s. 3637; SJP, t. 1, cz. 2, s. 903, t. 2, cz. 2, s. 1213]; sowo czasowe czasownik (䳺) [Kopcz., s. 98].

㳿 ( [9, . 274]), , , : czasowanie (䳺) koniugacya forma ( , , [USJP]) [Kopcz., s. 52; SJP, t. 1, cz. 1, s. 351]: Jako w rzemiesach s formy na robienie iednakich rzeczy, tak w jzykach s formy na przypadkowanie i czasowanie. Kpcz. Gr. [SJP, t. 1, cz. 1, s. 651]. , , (nomen imi [STJ, s. 379], verbum czasownik [STJ, s. 109]), (collectivum wyraz zbiorowy [STJ, s. 101], comparativus stopie wyszy [STJ, s. 101], imperativus tryb rozkazujcy [STJ, s. 245], participium imiesw [ STJ, s. 413]).

(spadkowanie, mianujcy, rodzaj niewieci, sowo, liczba osobliwoci / wieloci ), , , , przyswek [USJP]), imiesw, zaimek dzierawczy.

- (imi rzeczowne, imi przymiotne).

㳿 : 1) (135 , 55, 5 % ),

2) (33 , 13, 6 % , 22 , 66, 6 % ), 3) (50 , 20, 6 % ), (. . , . , . . ) [6, . 29, 32, 37; 2, . 94, 107; 18, . 127].

dz , , . : , - ( . , ) 㳿, , ( . . ˳). XIX . 㳿 5 , , 2 , .

- .

. . . ˳ 㳿 , .

, .

1. . . : / . . . . : - , 1994. 301 .

2. . . / . . . . : ; , 2011. 224 .

3. . . : . . / . . , . . . .

: . , 1987. 104 .

4. - . . : . . .

. / . . -. . : , 2008. 304 .

5. . /

. , . . [ ]. :

http://www.term-in.org/goods/15-1-1-1/category/id73/

6. . . : / . . . . : , 1977. 246 .

7. Ē . . : / . . Ē, . . , 3. . . . : . KM Academia, 2000. 218 .

8. .. 쳿 㳿 / . . // : . . . : , 2006. . 16. . 273278.

9. . . ղ : . . . . : . 10.02.01 / . . . ., 1995. 18 .

10. . . : / . . // : . . . . : , 2011. 1. . 4754. [ ]. : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/51160

11. . . / . . . . : , 1977. 168 .

12. . 㳿 / . // : . . . . : , 2005. . VI. . 1316.

13. . . : / . . , . . . . :

. , 1987. 163 .

14. . . : , , / . . . . : , 2009. 256 .

15. . . 㳿: / . . . 2- ., ., . . : , 2013. 344 .

16. . . / . . , . . , . . . ., 2003. . 169.

17. . . ( ): . . . . : . 10.02.01 / . . . , 2001. 16 .

18. . . : / . . , . . , . . . : , 1994. 216 .
140 .


19. . . / . . // : . . : - , 1961. . 4655.

20. . : / . . : ., 2006. 716 .

21. . . : / . . , . . , . . . . : , 1989. 243 .

22. . . / . . . [ ]. : http://philolog.

univ.kiev.ua/library/zagal/Komparatyvni_doslidzhenna_12_2010/188_193.

pdf

23. . . 㳿 / . // . 2010. 3. . 44 54. [ ]. : http://dspace.nbuv.gov.ua/ handle/123456789/37728.

24. Bako M. Sownik jzyka polskiego, Warszawa 18071814. Samuel Bogumi Linde / M. Bako. [ ]. : http:// www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/37/slownik-jezyka-polskiego-warszawa-1807-1814.

25. Baejewicz O. Samuel Bogumi Linde bibliotekarz i bibliograf / O. Baejewicz. Wrocaw: Ossolineum, 1975. 243 s.

26. Dbrowska A. Jzyk polski / A. Dbrowska. Wrocaw : Wydawnictwo Dolnolskie, 2004. 283 s.

27. Dubisz S. Miejsce terminologii w nowym wydaniu Sownika jzyka polskiego PWN / S. Dubisz // Neoterm. 1996. 718. S. 19 31.

28. Gajda S. Wprowadzenie do teorii terminu / S. Gajda. Opole : Wysza Szkoa pedagogiczna im. Powstacw lskich, 1990. 145 s.

29. Klemensiewicz Z. Historia jzyka polskiego: W 3 t. / Z. Klemensiewicz. Warszawa : PWN, 1985.

30. Koronczewski A. Polska terminologia gramatyczna / A. Koronczewski. Wrocaw : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961. 117 s.

31. Lukszyn J. Podstawy teoretyczne terminologii / J. Lukszyn, W. Zmarzer. Warszawa : KJS, 2001. 189 s.

32. Mazur M. Terminologia techniczna / M. Mazur. Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1961. 252 s.

33. Pciennik I. Sownik wiedzy o jzyku / I. Pciennik, D. Podlawska. Bielsko-Biaa : Wydawnictwo Park, 2004. 326 s.

34. Samuel Bogumi Linde: twrca pierwszego sownika jzyka polskiego. Toru: Ksinica Miejska, 1977. 27 s.

35. Stasiewicz-Jasiukowa I. Narodziny gramatyki: o kontekstach powstania i warsztacie dziea Onufrego Kopczyskiego / I. Stasiewicz-Jasiukowa // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1983. 28 / 2. S. 269296.

. . / . . . 2-, . . : . , 169. 608 .

Kopcz. Kopczyski O. Gramatyka jzyka polskiego. Dzieo pozgonne / O. Kopczyski. Warszawa : Druk. Ksiy Pijarw, 1817. 250 s.

Mcz. Mczyski J. Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnantum, Ioanne Maczynsky Eqvite Polono interprete [] ) (Leksykon acisko-polski zestawiony z [tekstw] najlepszych pisarzy aciskich) / J. Mczyski. Typographus Ioannes Daubmannus [Jan Daubmann], Regiomonti Borussiae [Krlewiec], 1564. [ ]. : http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=23849 SJP Sownik jzyka polskiego przez M. Samuela Bogumia Linde. T. 1 6. Warszawa : Drukarnia XX. Pijarw, 18071814. [ ]. : http://kpbc.umk.pl/publication/8173 STJ Goab Z. Slownik terminologii jzykoznawczej / Z. Goab, A. Heinz, K. Polaski. Pastwowe Wydawn. Naukowe, 1968. 847 s.

Tr. Nowy dykcjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski z przydatkiem przysow potocznych, przestrog gramatycznych [] przez Michaa Abrahama Troca / M. A. Trotz. Lipsk : Nakadem Jana Fryderyka Gledycza, 1764. [ ].

:

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=7138&from=publication USJP Uniwersalny sownik jzyka polskiego: w 4 t. / red. S. Dubisz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. T. 14.

. .

.

. .

, . (1817) . . (18071814).Pages:     | 1 || 3 |
 >>  . C 10.02.00
:

20 IJ ȿ 2011 811.161.2373374 43 : 1951 . ³ 2004 . 10 ֲ ò . . , . . ͳ, . . ( ), . . , . . , . . , . . ( ) .. , . . . .....

ȯ ֲ Ͳ Ͳ Ͳ ί ˲²: в VII 2000 㳿 13 2009 81.161.2 81.2 -5 43 : : . . . 18. ., 2009. 174 . . ...

Գ . 2013. 2 81367.624 -ò ˲ֲ Ҳ ί ʲҲ . . , , . : , , , . ...

: 8142 Ҳ ˲ί ί ̲ Dz ̲ .. ˳ ϲ , , , , ...

: , , . 15/2006-2007 833 Ϊ/ ²Ҳ. * , , ( ) , , ,...

в ί ˲ ˲ ͲҲ , , , , , , . , - . : . ,...

8142 . . , . . , . . , . ² IJòί IJ 䳿. , ᒺ ᒺ, , . : , ,...

.. . 802.413.0 .. , , ( ) Ҳ ֲ ί ˲ί Ѳòί , . ...

811.161.2282 . ֲ ͲͲ ղ˲ ² , . , , 㳿 . : , , , , a, , , ....

811.111221:78.0896 ֲ Ѳ ( в˲ Ͳ Ҳ) .. , , . . . . : , , , , rest,...

811.161.2221.24 . ., , , . . ...

1 ̲Ͳ ² ò Ͳ ò 82.091:821.161.2+821.111(73):82-3 ֲ Ʋ Dz Ҳ ˲ ί 10.01.05 2015 . ...

..,..., ., 㳿 ³ , , . Ⳡ: , , . ...
( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸


 
<<     |    
2017 www.ua.z-pdf.ru -