WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«прикладами з різноманітних творів таких письменників як М. Булгаков, С. Васильченко, В. Винниченко, В. Домонтович, Ю. Іздрик, Є. Гуцало, Ф. Достоєвський, М. Гоголь, М. ...»

РЕЦЕНЗІЇ

416 ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 52

прикладами з різноманітних творів таких письменників як М. Булгаков, С. Васильченко, В. Винниченко, В. Домонтович, Ю. Іздрик, Є. Гуцало, Ф. Достоєвський, М. Гоголь, М. Жванецький, Б. Жолдак, В. Ільченко, А. Кокотюха, Н. Неждана, В. П’єцух,

В. Токарева, бр. Стругацькі, М. Хвильвий, А. Чехов, В. Шевчук, І. Яцканин... Вражає список опрацьованої наукової літератури англійською, українською, російською, польською, французькою мовами.

Треба відзначити гарний друк та поліграфію книги, які забезпечила команда Львівського видавництва «ПАІС» у такому складі: Павло Лозинський (відповідальний за випуск), Анна Весній (редагування), Оксана Панчишин (коректура), Світлана Костенко (комп’ютерна верстка і макетування), Руслан Водолазський (обкладинка).

Незважаючи на складний категорійний апарат та нові наукові терміни, книга в міру доступно пропонує інформацію, що буде корисною не лише науковим дослідникам, а й студентам, до того ж не лише філологічних, а й філософських, політологічних, культурологічних, журналістських та інших спеціальностей.

Соломія БУК Мацюк Г. П. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві : монографія. (Сер. : «Мова і соціум»; Вип. 1).

– Львів:

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 432 с.;

Прикладна соціолінгістика. Питання мовної політики :

навч. посібник (Сер. : «Мова і соціум»; Вип. 2). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 212 с.;

Міжнародні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики»: українсько-німецький студентський семінар із соціолінгвістики : [зб. статей і тез] / за ред Г. Мацюк.

– Львів :

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 168 с.

Сучасна українська лінгвістична традиція розширює свою проблематику завдяки питанням, актуальним у світовому мовознавстві, зокрема питанням соціолінгвістики.

Вона є новим напрямом досліджень. Попри активну увагу мовознавців до нього, український читач ще не має соціолінгівстичних словників чи енциклопедій, підручників, спеціалізованих монографій, які б ілюстрували диференціацію предметного поля соціолінгвістики.

Рецензовані праці професора Галини Мацюк є етапами реалізації її авторського проекту «Мова і соціум», який вона послідовно розробляє в межах тематики загального мовознавства, залучаючи до нього студентів та аспірантів філогічного факультету, а також науковців українських (і не тільки) вишів, які щороку приїжджають у Львівський національний університет на всеукраїнський соціолінгвістичний семінар.

1. Про монографію Г. Мацюк «До витоків соціолінгвістики. Соціологічний напрям у мовознавстві»(Львів, 2008).

Соціологічний напрям у мовознавстві – одне із питань курсу загального мовознавства, хоча до цього часу монографічного дослідження на цю тему не було, РЕЦЕНЗІЇ ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 52 до того ж автори українських лінгвістичних довідників оминають цю категорію і в реєстрі термінів.

Відзначимо, що в монографії Г. Мацюк соціологічний напрям – це водночас і категорія історії соціолінгвістики, яку вона розглядає шляхом трактування суспільної природи мови до соціологічного напряму, а також його реалізація у Женевській, французькій, Празькій лінгвістичних школах, німецькомовній лінгвістиці, американському мовознавсві та радянській лінгвістичниій традиції. Авторка запропонувала опис суспільної природи мови, починаючи від праць представників раціоналістичного, емпірико-сенсуалістичного підходів до мови, враховуючи історичну теорію мови Й. Гердера та положення загальної теорії мови В. фон Гумбольдта тощо (хоча, можливо, цей процес можна було б почати і від античного періоду). У монографії читач знаходить відповідь на питання, як неісторичний описовий підхід прийшов на зміну історичному вивченню мови, висуваючи проблему соціальної природи мови на перший план.

Розглянувши реалізацію соціологічного напряму в зарубіжному мовознавстві проф. Г. Мацюк обгрунтувала своє розуміння соціологічного напряму в радянському мовознавстві 20–30 років минулого століття, уперше розмежовуючи підходи російських та українських мовознавців, враховуючи ідеї українських дослідників, які належали до двох традицій, що розвивалася в радянській Україні та за її межами.

Отже, в монографії представлено багатоаспектний аналіз проблем, пов’язаних із розкриттям суспільної природи мови. Читач має змогу ознайомитись із формуванням напряму, становленням його категорійного та термінологічного підґрунтя, вкладом конкретних науковців у розкриття суспільної природи мови і природи мовознавчої науки.

Одна із ознак монографії – використання маловідомої джерельної бази, на основі якої авторка формулює свої висновки. На наш погляд, саме це нове «прочитання»

джерел й уможливлює розгляд багатьох нових питань. Наприклад, у монографії знаходимо думки самого Ф. де Соссюра про мову як соціальний факт, які авторка виявляє у ході аналізу першоджерел, знайдених в архівних матеріалах, сьогодні вже частково виданих. Або інший приклад: авторка виявляє трактування суспільної природи мови у німецькомовному мовознавстві, представники якого належали до різних шкіл (погдяди Г. Шухарда, К. Фосслера та Л. Вайсгербера) тощо. І звичайно, одна з знахідок професора Г. Мацюк – реконструкція ідей напряму в українській лінгвістичний традиції. Реконструкція, яка дає підстави стверджувати про типологію формування теорії мови в кількох лінгвістичних традиціях.

Окремої уваги заслуговують додатки, які теж становлять цілісність і допомагають авторці підтвердити та розкрити особливості реалізації соціологічного напряму в українській мовознавчій традиції. На прикладі публікацій журналу «Мовознавство» (1934 року) та «Рідна мова» (1933–1939 років) читач переконується у різному методологічному підґрунті опису суспільної природи мови в радянській та нерадянській українській традиціях.

Розкриття соціологічного напряму в різних наукових школах і в українському мовознавстві (останній напрям фактично вперше систематизувала і проаналізувала власне автор) сприяє обґрунтуванню виникнення соціолінгвістики в середині минулого століття. Цікавою є паралель: якщо соціологічний напрям виник як пошук РЕЦЕНЗІЇ 418 ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 52 виходу мовознавства із глухого кута після етапу молодограматиків, то соціолінгвістика на початку 60-х років виникає як опозиція до ідей генеративізму Н. Хомського.

Уважаємо, що задум авторки: через джерельну базу з’ясувати підґрунтя розвитку соціолінгвістики в умовах ХХ ст. – належно втілений.

Ідеї та результати монографії Г. Мацюк «До витоків соціолінгвістики.

Соціологічний напрям у мовознавставі» (Львів, 2008) можна використати у процесі вивчення тем із загального мовознавства, історії та теорії соціолінгвістики. Очевидно, було б добре, якби матеріали рецензованої праці вийшли в окремому підручнику і стали доступними ширшій студентській аудиторії.

2. Про навчальний посібник «Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики» (Львів, 2009). Уперше в Україні вийшов навчальний посібник із прикладної соціолінгвістики, запропоновано авторське бачення сутності прикладної соціолінгвістики та її найважливіших категорій. Авторка диференціює предметну сферу дисципліни на основі знання різних соціолінгвістичних традицій, розуміючи сьогоднішню соціолінгвістику як шлях від «що- мовознавство» до «чому- мовознавство». У Вступі міститься авторське визначення предметного поля соціолінгвістики, куди потрапили не тільки питання мовної політики, але і питання міжособистісної комунікації в різних сферах, зокрема на робочому місці, в школі, вдома, у церкві тощо. Правда, в рецензованому випуску посібника з прикладної соціолінгвістики розглянуто тільки перший аспект, тобто питання мовної політики.

Очікуємо від автора розкриття наступного аспекту.

Український студент, попри різножанрові праці про мовну політику, не має спеціалізованих словників та підручників, тому в посібнику не тільки викладено теми, але є невеликий глосарій.

Коротко про концепцію посібника, яка втілена у трьох розділах. У першому з них: «Лінгвістичні засади мовного облаштування світу» – у двох підрозділах («Мова і суспільство», «Мовна політика: основні категорії соціолінгвістичного аналізу») автор пропонує категорійну базу, необхідну для опису мовної політики, – це набір понять, які в конкретних виявах взаємодіють: мовна ситуація, мовна політика, мовний конфлікт, нація, етнос, націоналізм, рідна мова, державна мова, двомовність, мовне право, мовне законодавство та ін.

Оскільки посібник виявляє алгоритм реалізації мовної політики в різних країнах, другий розділ присвячений універсальному та ідіоетнічному компонентам мовного облаштування світу через такі аспекти, як огляд мовних політик та демографічнокомунікативна потужність мов, заходи для її підтримки. Відзначимо, що в поле зору потрапляє мовна політика в Балтійських державах, Білорусії, Російській Федерації, країнах Європейського Союзу та інших країнах Європи, Азії, Америки. Очевидно, в нових випусках посібника перелік країн варто збагатити описами новітніх процесів, які відбуваються і на Африканському континенті.

Окремий розділ присвячений розгляду мовної політики в Україні, який розкриває мовну політику періоду СРСР, мовну ситуацію в сучасній Україні, мовну політику незалежної держави.

У посібнику зібрано і потрактовано велику кількість термінів, що є складовою понятійного апарату прикладної соціолінгвістики.

РЕЦЕНЗІЇ ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 52 Оскільки посібник професора Г. Мацюк вийшов невеликим накладом, бачимо потребу його перевидання. У разі доповнення матеріалу після кожного підрозділу доцільно було б сформулювати питання з метою перевірки знань студентів, а також продумати низку завдань, які можна було б виконувати на практичних заняттях із соціолінгвістики.

3. Про збірник за редакцією Г. Мацюк «Міжнародні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики» (Львів, 2010), в який увійшли наукові статті студентів філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та тези доповідей студентів-славістів Фрайбурзького університету імені Альберта Людвіга. Збірник містить результати українськонімецького студентського семінару із соціолінгвістики, промотором якого від України була професор Г. Мацюк, а з боку Німеччини – професор Ю. Бестерс-Дільгер Передмова до збірника Г. Мацюк узагальнює проблеми та результати семінару.

Як видно зі змісту статей, об’єктом обговорення українсько-німецького студентського семінару стали Європейська хартія регіональних мов або мов меншин та Рамкова конвенція про захист національних меншин у контексті сучасної мовної ситуації в Україні. Доповіді засвідчили, що студенти поглибили свої знання із таких розділів соціолінгвістики, як «мовна політика» та «мовне законодавство». Програми семінару у Львові та Фрайбурзі, які містяться у збірнику, переконують, що для українських студентів участь у семінарі була ще й видом навчальної соціолінгвістичної практики, на якій вони апробували свої зання не тільки в дискусіях на засіданні семінару у Львові чи Фрайбурзі, але навіть у відповідних комітетах Ради Європи у Страсбурзі. Для студентів із Фрайбурзького університету семінар – це практичні заняття із такої дисципліни, як європейська мовна політика.

Українські учасники проекту підготували свої доповіді з питань міжнародного та українського законодавства, враховуючи історичний, демографічний та політичний контексти. З власного досвіду викладання мовознавчих дисциплін відзначимо, що зміст понять міжнародне законодавство, українське законодавство ще маловідомий студентській аудиторії, однак він викликає неабияку увагу студентів різних спеціальностей.

Результати проекту, засвідчені у збірнику, ілюструють різні підходи до виконання мовного законодавства в Україні та Німеччині. Один із результатів проекту – розкриття особливостей сучасної мовної ситуації в Україні та висновок про те, що Хартія негативно впливає на розвиток функцій державної мови і вивищує функції однієї із мов меншин, російської, яка не є в Україні загроженою мовою.

Привертає увагу високий науковий рівень студентських статей, актуальність висвітлюваних проблем, хороший науковий стиль, що засвідчують велику особисту працю українських студентів та їхнього керівника Г. Мацюк.

Матеріали збірника можна використати для проведення практичних занять із прикладної соціолінгвістики.

–  –  –Похожие работы:

«УДК 811.111'27 СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРОКСЕМІКИ ЯК НЕВЕРБАЛЬНОГО ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури) Шелякіна Алевтина Вікторівна, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті розглянуто сутність і функції проксеміки, проаналізовано роль проксемічного маркера як засобу вираження емоційного стану комунікантів, їхнього соціального статусу, особливостей міжкультурного спілкування. Ключові слова: невербальна комунікація, проксеміка,...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 52. С. 296-305 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2011. Issue 52. P. 296-305 АСПЕКТИ ДО СДІДЖЕНЬ ОДИНИЦЬ, КАТЕГОРІЙ І РІВНІВ МОВИ УДК 811.161.2’373.611 МОРФОНОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Любослава АСІЇВ Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української мови, вул. Університетська, 1, ауд. 234, 79000 Львів, Україна, тел.: +380 (32) 2394717 Стаття присвячена...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 50 Частина 2 У збірнику вміщено наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, аспірантів та студентів, присвячені аналізу світоглядних горизонтів сучасного мовознавства. д-р філол.наук, проф. А.Д.Бєлова ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР д-р філол.наук, проф. В.Б.Бурбело; д-р філол.наук, проф. РЕДАКЦІЙНА І.О. Голубовська; к.філол.наук, проф. Н.Ю.Жлуктенко; д-р фіКОЛЕГІЯ лол. наук, проф. В.І.Карабан;...»

«116 Наукові записки Національного університету «Острозька академія» УДК [81:378.016]:004 Златів л. м. КОмП’ЮтерНА лІНгВОдИдАКтИКА У ВИКлАдАННІ мОВОЗНАВЧИХ дИСцИПлІН для СтУдеНтІВ-ФІлОлОгІВ У статті розкрито поняття «комп’ютерна лінгводидактика», проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід упровадження різних форм інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення мови, накреслено методичні шляхи застосування досягнень комп’ютерної лінгводидактики у викладанні мовознавчих дисциплін на...»

«5. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов : Вопросы теории и практики / В. И. Соловьев // Жанры информационной литературы. Обзор. Реферат / Гречихин А. А., Здоров И. Г., Соловьев В. И. — М. : Книга, 1983. — С. 199—320.6. Шевченко В.Е. Вимоги до оформлення наукових і науковопопулярних видань / В.Е. Шевченко // Вісник : Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвістика. Кіномистецтво. — Вип. 2. — К. : КиМУ, 2003. — С. 81—114. Наєнко Г.М.,...»

«МОВОЗНАВСТВО УДК 811.161. 2’ 373 СЕМАНТИЧНА ПАРАДИГМА СЛУХОВИХ СЕНСОРИЗМІВ У КОМУНКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ Світлана Ігнатьєва (Дніпропетровськ, Україна) Проаналізовано й описано структуру, вибудувано систему синтагматичних зв’язків мікрополя „Звук”. Розглянуто особливості взаємодії слухової лексики з експлікаторами оцінки, встановлено її значення у створенні авторської ціннісної картини світу; виокремлено ключові слухові сенсоризми, визначено співвідношення основних оцінних...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2004.Вип. 34. Ч.І. С. 323-326 Ser. Philologi. 2004. № 34. Vol. I. P.323-326 УДК 81’1-11 ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЗАУРУС ЯК РІЗНОВИД ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ Валентина Шульгіна Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, кафедра соціально-гуманітарних наук та документознавства, вул. Нечуя-Левицького, 16, м. Черкаси 18036 тел.: (0472) 64-72-00 (115) Досліджено проблему забезпечення інформаційного простору України такими електронними виданнями,...»

«Наукові записки № 40. Літературознавство 6. М. Л. Українські Вісти (1 – IV) пишуть про “еспанський приклад” // Вістник // 1939, кн. 5, т. ІІ, С. 395 – 397.7. Н. Досвід еспанських подій в оцінці французьких фахівців // Вістник, 1938, кн. 5, т. ІІ, С. 361 – 362.8. Чикаленко Г. Сід, національний герой Еспанії // Вістник, 1937, кн. 1, т. 1, С. 17 – 25. МОВОЗНАВСТВО Володимир Мельничайко, д-р. пед. н., проф. (Тернопіль) Мирослава Криськів, канд. пед. н. (Тернопіль) УДК 811.11 ББК 81.2.2...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 15-16 травня 2014 року Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського проводить V Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених «Наука. Студентство. Сучасність». До участі в конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, магістранти, студенти. Мета конференції – залучити учасників до обговорення актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГЕРМАНІСТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРМАНІСТІВ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ 30-річчю факультету іноземних мов присвячується НАУКОВІ ЗАПИСКИ Studia in honorem Серія: Філологічні науки (мовознавство) Випуск 117 Кіровоград – 2013 НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: філологічні науки Випуск 117 ББК 81.2(3) Н 34 Наукові записки. – Випуск...»

«ті, вербалізованій у символізованих мовних формах. Тому показовим виявляється компаративне дослідження функціонування словесної колористики, в першу чергу в неспоріднених мовах, з особливою увагою до сфери ЗМІ як складника лінгвокультурного простору, що мотивує особливо актуальну на сьогодні тенденцію до інтелектуальної еволюції літературної мови, реалізованої, зокрема, у словесній колористиці.1. Білецький A.О. Про мову і мовознавство : навчальний посібник / Білецький А.О. – К. : АртЕк, 1996. –...»

«УДК 811.161.2:81’373.46 Уляна Штанденко м. Київ АКТИ ПОЛТАВСЬКОГО ПОЛКОВОГО СУДУ 1668 —1740 рр. ЯК ПАМ'ЯТКА СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У статті здійснено аналіз рукописної пам’ятки ділового письменства другої пол. XVII — поч. XVIII ст. «Актів Полтавського полкового суду 1668 —1740 рр.». Розглянуто палеографічний опис пам’ятки, особливості структури актових документів, описано специфіку староукраїнського тексту та вказано на актуальність дослідження живомовних елементів у ній. Ключові слова: пам’ятка...»

«УДК Г.Д. Колосова НІМЕЦЬКІ ЕТНОРЕАЛІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У статті розглядаються фразеологічні одиниці сучасної німецької мови із компонентом ”етнореалія”. Ключові слова: фразеологія, етнолінгвістика, етнореалія. Фразеологія є невід’ємною частиною вокабуляру кожної мови. Це одна з галузей науки, яка дедалі більше привертає до себе увагу. У складі кожної мови є вільні та стійкі словосполучення. Перші творяться з окремих слів, другі не створюються, а відтворюються за...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»