WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Незважаючи на розроблені теоретичні принципи зіставлення мов, проблема методики контрастивних досліджень лексики української та японської мов щойно формується. Саме вона ...»

-- [ Страница 2 ] --

Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М. : Наука, 1989.

Передумови зіставного опису семантичної структури мікрополя “Мовна політика”...

ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 54

–  –  –

В статье рассмотрено предусловия описи семантической структуры микрополя “языковая политика”, определено интегральные и деферентные семантические признаки понятия языковая политика в украинском и японском языках.

Ключевые слова: языковая политика, микрополе, термин-инваиант.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Поліметричну конструкцію поетичного циклу М. Рильського «Провесна» можна класифікувати за критеріями, встановленими Н. Гаврилюк. Зокрема, цій поліметричній конструкції притаманні такі риси: • поєднання силабіки і класичних розмірів (за типом елементів, що входять до складу поліметричної конструкції); • макрополіметрія (за ознакою інтенсивності зміни розміру); • ліро-епічна жанрова приналежність. Гаврилюк Н.І. Український поліметричний вірш: природа і тенденції розвитку. Автореф. дис. к....»

«ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УДК 811.116.2 Григорій Васянович САМОБУТНЯ УКРАЇНСЬКА МОВА – ДУХОВНА ОСНОВА БУТТЯ НАЦІЇ Свого часу В. Винниченко справедливо писав про те, що історію України неможливо читати без брому. Підтвердженням цього є достатньо як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Сьогодні, досліджуючи питання української мови, її творення, розвитку, самобутності, статусу в сучасному суспільстві, неможливо оминути питання історії України. Вона має і поступальний, і...»

««Цей словник про «їдло» (не їжу, а саме «їдло»!) 1933-го року – це документ неймовірної сили про трагедію народу. Він потрібен як людська пам'ять, як неперебутнє в людській свідомості горе. Цей словник – унікальне явище. Він, крім того, прислужиться для мовознавчих студентських пошуків, для вивчення художньої літератури про голодомор, для виховання школярів у дусі правди й високої моральності» (Із рецензії В. В. Фащенка).ТАК, ЦЕ БУВ ГЕНОЦИД У лютому 2003 р. Верховна Рада України визнала...»

«УДК 81.111.42:303.62 О.М.Медвідь – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету А.О.Ходцева – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи» Національного банка України Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі пoлітдискурсу) Роботу виконано на кафедрі теорії та практики перекладу Сумського державного університету в межах наукової...»

«аш оппо І О СШ Р о д ь к я і і ІШ П О Ш С Є І|Ь а с сНЯУКОВА ДУМКА» О. Я. Б Е В З О АКАДЕМІЯ НАУК УРСР. ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ л літопис І ІІЬБІБС ЬК И И, і О строзький Л іт о п и с е ц ь Д ж ер ел ознавче д о сл ідж ен н я Видання друге 902.9 Б36 У книзі досліджуються два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до наших часів у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту ук­ раїнського народу, його господарської д і­ яльності,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»