WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 |

«Магістерська робота на тему: Фразеологізми як засіб номінації антропонімічних параметрів особистості магістрантки групи Б інституту філології й журналістики (спеціальність ...»

-- [ Страница 8 ] --

Серед фразеологічних одиниць даної групи, що були вилучені методом вибірки з 6.

Фразеологічного словника української мови, виділили такі:

а) фразеологізми, що виражають психічні стани темпераменту особистості;

б) фразеологізми, що виражають індивідуальні риси характеру особистості.

Індивідуальні особливості людини, що виявляються в певній її збудливості, емоційній вразливості, врівноваженості і швидкості перебігу її психічної діяльності, називаються її темпераментом.

Характер являє собою своєрідне поєднання індивідуальних рис людини, яке утворюється в процесі її розвитку під впливом життєвих умов і виявляється в її поведінці. Тому характер можна визначити як індивідуальну своєрідність психічного складу особистості, який виявляється в її поведінці, її ставленні до суспільства, до колективу, до інших людей і до самої себе.

7. Фразеологізми, що характеризують антропонімічні параметри особистості, мають здатність вступати в системні семантичні зв‘язки, найчастіше – синонімічні: а) як на жаринах – як на вугіллі; як на голках;

як на грані;

б) гострий на язик – язик підвішений добре; язик як бритва.; в) язик без кісток – проворний на язик; г) гострий на око – меткий на око; ґ) мати серце – мати Бога в серці; мати Христа в душі; д) з перцем – з живчиком; з перчиком.

8. Фразеологічні одиниці даної семантичної групи мають антонімічні пари:

а) не видавиш слова - язик без кісток, проворний на язик; б) битий у тімя – не в тімя битий; в) мати серце – не мати серця; не мати душі;

мати кам’яне серце; не мати Бога в душі; г) як холодною водою облитий

– як у воду опущений; сам не свій; як у воді намочений; чорна хмара; хмара хмарою; ґ) з вогником – без вогника; д) битий собака – жовтороте пташеня.

9. За семантикою проаналізовані фразеологічні одиниці неоднорідні: деякі з них характеризують різну вдачу людей, їхній внутрішній світ, інші відтворюють їх поведінку, ставлення людини до інших людей і до самої себе.

10. Фразеологізми, що характеризують антропонімічні параметри особистості, є результатом потреби у виражальних засобах комунікації – вираженні почуттів, емоційних оцінок, засобів емоційного впливу, влучних характеристик людини.

Вивчення фразеологічних одиниць поглиблює наші знання про безмежний світ людини, виховує шану до людини, слова, поповнює мовний запас своєрідними стійкими висловами, значеннями, розуміння й правильне вживання яких є показником емоційного освоєння рідного слова.

Бібліографія

1. Авксентьєв Л.Г. Особливості семантики фразеологічних одиниць сучасної української мови // Українська мова і література в школі. – 1986. - №3. С.29-32.

2. Авксентьєв Л.Г., Ужченко В.Д. Становлення фразеологічних одиниць (семантичний і структурний аспекти) // Українська мова і література в школі. – 1978. - №12. – С.39-46.

3. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія: Навч. посібник для студ. філолог. фак- тів. – 2-ге вид. - Харків: Вища школа, 1988. – 134 с.

4. Авксентьєв Л.Г. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології та її основні ознаки // Мовознавство. – 1979. - №5. – С.13-16.

5. Александрова С.П. Фразеологізми в загальнонародній мові та в художньому тексті // Мовознавство. – 1993. - №6. – С.70-74.

6. Алефіренко М.Ф. Проблеми фразеологічного рівня мови // Мовознавство. – 1984. - №5. – С.42-47.

7. Алефіренко М.Ф. Співвідношення синтаксичних і фразеологічних словосполучень // Українська мова і література в школі. – 1983. - №12. – С.37-43.

8. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – Харків: Вища школа, 1987. - 133 с.

9. Амосова Н.Н. Значение фразеологии как особой отрасли языкознания // Проблемы фразеологии и задачи е изучения в высшей и средней школе.

В., 1967.

10. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. – Ростов-на-Дону, 1984. – 315 с.

11. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1968. – С. 116.

12. Бабич Н.Д. Сила Божа в народній фразеології // Урок української. –2002. С.28-29.

13. Бабич Н.Д. Стилістика фразеологічних одиниць // Українська мова і література в школі. – 1979. - №11. – С.17-22.

14. Балли Ш. Французская стилистика. – М., 1961.

15. Білодід І.К. Сучасна українська літературна мова. У 5т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т.4. – С.331-436.

16. Білоноженко В.М. Питання тлумачення фразеологічних одиниць // Культура слова. - К.: Наукова думка, 1984, Вип. 26. – С.90-93.

17. Бойко Н.І. Народження нових фразеологізмів // Українська мова і література в школі. – 1984. - №1. – С.38-40.

18. Булаховский Л.А. Курс русского языка. – Т.1. – 1972.

19. Від слова до вислову: Горбатого могила виправить; Баглаї бити; Дати прочухан // Позакласний час. – 1997. - №10. (Українознавство і народознавство). – Вип. 5. – С.32-33.

20. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы языкознания. – 1955. - №1.- С. 60-87.

21. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Избр. труды: Лексикология и лексикография. М., 1977. – С.140Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция филол. наук. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1946. - С.45-69.

23. Вовк В.М. Коли дощ ллє з відра: Із скарбів фразеології // Українська мова і література в школі. – 1980. – №4. – С.76-77.

24. Войтюк Н. Дихотомія серця – розум у фразеологічній системі української мови // Дивослово. – 2004. - №10. – С.37-38.

25. Гаврин С.Г. Проблемы систематизации устойчивых сочетаний современного русского языка в функциональном аспекте // Ученые записки Москов.

обл. пед. института им. Н.К.Крупской. - 1966. – Т. 160. – С.77-81.

26. Горецький П.Й. Фразеологія літературної мови // Курс сучасної української літературної мови / За ред. Булаховського Л.А. – К., 1971.

27. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова / За ред. Грищенка А.П. – К.: Вища школа, 1993. – С. 169-177.

28. Демський М.Т. Битий шлях: Із скарбів фразеології // Українська мова і література в школі. – 1980. - №4.- С. 75-76.

29. Демський М.Т. І знайомі фразеологізми не завжди прозорі // Урок української. – 2000. - №10. – С.22-23.

30. Демський М.Т. Лексичні та граматичні особливості українських іменникових фразеологізмів // Мовознавство. – 1981. - №2. – С.35-41.

31. Демський М.Т. Українська ад‘єктивна фраземіка // Мовознавство. – 1982.С.26-32.

32. Дерев‘янко Л. Вивчаємо фразеологізми // Українська мова та література. – 2000. – Ч.2, січень. – С.9-12.

33. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова: Навч.

посібник. – К.: Вища школа, 1987. – С.106-111.

34. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.К.: Вища школа, 1972. – С.71-90.

35. Жуков В.П. Значения фразеологизма и значения слова // Русский язык в школе. – 1974. - №3. – С.16-19.

36. Їжакевич Г.П. Стилістична класифікація фразеологізмів // Українська мова і література в школі. – 1971. - №10.- С.13-22.

37. Коваль А.П. Крилате слово. – К.: Рад. школа, 1983. – 222 с.

38. Коломієць М.П., Майборода А.В. Із таємниць фразеології. Шапка, як гніздове слово фразеологізмів // Мовознавство. – 1969. - С.78-80.

39. Кононенко В.І. Українська народна фраземіка: трансформації образу // Мовознавство. – 1993. - №5. – С.21-27.

40. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К., 1995.

41. Костюк А.В., Дунаєвська Л.В. Джерела української фразеології // Студії з лексикології, граматики і лінгводидактики: Збірник статей. – Вінниця, 1999. – С. 73-78.

42. Крилаті вирази української літературної мови: На допомогу вчителю української мови // Все для вчителя. – 2000. - №26. – С.42-43.

43. Крилаті вирази української літературної мови: На допомогу вчителю української мови // Все для вчителя. – 2000. - №24. – С.46-47.

44. Крепель В.І. Роль внутрішньої форми в процесі утворення фразеологізмів // Мовознавство. – 1989. - №3. – С. 43-49.

45. Кузь Г. Природні архетипи у вигуковій фразеології // Українська мова та література. – 2004. – Лют. (№7). – С.21-23.

46. Кучеренко І.К. Фразеологізми як об‘єкт синтаксису // Українське мовознавство: Респ. міжвід. зб. – К.: Вид-во при КДУ, 1982. – С.9-15.

47. Ларин Б.А. Очерки по фразеологии. – Л., 1970.

48. Медведєв Ф.П. Синій птах: із скарбів фразеології // Українська мова і література в школі. – 1982. - №2. – С.72-73.

49. Медведєв Ф.П. Структурні типи фразеологічних одиниць: (Прислів‘я і приказки, крилаті вислови, каламбури) // Українська фразеологія. – Харків, 1982. – С.50-67.

50. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. – 2-ге вид. – Харків: Вища школа, 1982. – 231 с.

51. Мовчун А. Вивчення фразеологізмів у школі // Українська мова та література. – 2001. – Жовт. (№40). – С. 4-5.

52. Мокієнко В.М. Відкладати в довгий ящик: Історія і значення фразеологізму // Українська мова і література в школі. – 1982. - №9. – С.69-71.

53. Мокієнко В.М. Історико-етимологічний аналіз фразеології та етимологія лексики // Мовознавство. – 1990. - №5. – С. 3-11.

54. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Л., 1977. – 281 с.

55. Москаленко Н.А. З історії дослідження української фразеології // Українcька мова і література в школі. – 1977. - №10. – С.23-25.

56. Мукан І.М. Структура і синтаксична роль фразеологізмів // Українська мова і література в школі. – 1966. - №9. – С.17-19.

57. Намакштанська І., Романова О. Світ тварин у світі фразеології // Урок української. – 2000. - №8. – С.22-23.

58. Орбан Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. – К.: Либідь, 2004. – 576 с.

59. Панасенко А. Склад і функціонування порівняльних фразеологізмів // Урок української. – 2005. - №5-6. – С.25-26.

60. Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плюща М.Я. – К.: Вища школа, 1994. – С. 135-137.

61. Подоляк Т. Чому зайці їздять в автобусах? Звідки походять фразеологізми // Сільська школа. – 2004. – 24 листоп. (№44-45). – С.7.

62. Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. – Л., 1928.

63. Пономарів О. Фразеологія (мовностилістичні поради) // Урок української. – 2002. - №7. – С.22-25.

64. Пономаренко А. Чи закинути кругле слівце... (про фразеологізми в художніх текстах) // Урок української. – 2003. - №5-6. – С.31-32.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


65. Трофімов Ю.Л, Рибалка В.В., Гончарук П.А. Психологія: Підручник / За ред. Трофімова Ю.Л. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

66. Редін П.О. Фразеологізми із значенням часу, мотивовані циклічністю в межах доби // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. пр.- Харків, 1992. – Вип.

2. – С. 41-47.

67. Роган О. Відетнонімічні фразеологізми // Дивослово. – 1997.- №4. – С.15-17.

68. Свердан Т. Народна фразеологія та екологічна свідомість українців // Дивослово. – 1999. - №10. – С. 16-18.

69. Скрипник Л.Г. Видозміни форми фразеологічних одиниць // Мовознавство.С. 3-13.

70. Скрипник Л.Г. Від дошки до дошки: Із скарбів фразеології // Українська мова і література в школі. – 1980. - №6. – С. 72.

71. Скрипник Л.Г. Давня абетка і фразеологія // Українська мова і література в школі. – 1980. - №9. – С. 74-75.

72. Скрипник Л.Г. Етимологічний аналіз фразеологічних виразів // Українська мова і література в школі. – 1976. - №5. – С. 33-38.

73. Скрипник Л.Г. З таємниць фразеології // Мовознавство. - 1968. - №2. – С. 75-76.

74. Скрипник Л.Г. Основні аспекти дослідження лексики і фразеології української мови // Мовознавство. - 1967. - №5. – С. 33-36.

75. Скрипник Л.Г. Розвиток полісемії у фразеологічній системі української мови // Мовознавство. - 1972. - №3. – С. 3-12.

76. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К.: Наукова думка, 1973. – 279 с.

77. Скрипник Л.Г. Хоч тури гони зглядається (ззирається, видивляється), як на тура: Із таємниць фразеології // Мовознавство. - 1969. - №3. – С. 83-85.

78. Соловець Л.О. Джерела фразеологізмів етнокульторознавчого змісту // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – С. 52-56.

79. Соловець Л.О. Реалізація етикетних норм спілкування засобами фразеології // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. - №5. – С. 43Соловець Л.О. Робота над фразеологізмами ввічливості // Початкова школа. – 1999. - №11. – С. 6-12.

81. Соловець Л.О. Фразеологізми як засіб залучення школярів до витоків української культури // Початкова школа. – 2001. - №6. – С. 23-25.

82. Тагиев М.Т. Модели структурно-семантических отношений фраазеологического и лексического состава. Проблемы устойчивости и вариативности фразеологических единиц. – Тула, 1968. – С. 65-68.

83. Теклюк В.Я. Українська фразеологія: Деякі питання теорії // Наукові записки: Серія філологія. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 1999. С. 33-37.

84. Теклюк В.Я. Фразеологізми як синтаксичні одиниці в публіцистиці // Дивослово. – 2002. - №1. – С. 14-16.

85. Телия В.Н. Что такое фразеология. – М.: Наука, 1966. – С. 272-293.

86. Тесленко О. Робота над засвоєнням фразеологізмів української мови на між предметній основі // Українська мова і література в школі. – 1999. - №3. – С. 23-24.

87. Тесленко О. Фразеологія на уроках рідної мови як етнографічний фактор // Українська мова і література в школі. –2003. - №6. – С. 2-3.

88. Ткаченко О.Б. З проблематики зіставно-історичної фразеології // Мовознавство. – 1978. - № 1. – С. 58-65.

89. Тодор О.Г. Порівняльні фраземи у психологічному сприйнятті // Мовознавство. – 1994. - №2-3. – С. 64-70.

90. Удовиченко Г.М. Предмет фразеології та семантичні типи фразеологізмів // Українська мова і література в школі. – 1965. - №2. – С. 19-23.

91. Ужченко В.Д. Вискочити як Пилип з конопель: Із скарбів фразеології // Українська мова і література в школі. – 1983. - №10. – С. 71-72.

92. Ужченко В.Д. Внутрішня форма фразеологізму з внутрішньою формою слова. – 1993. - №3. – С. 23-29.

93. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Рад. школа, 1988. – 278 с.

94. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Знання, 2000.

95. Циба В. Параметри особистості // Соціальна психологія. – 2003. - №3. – С. 3-7.

96. Чабаненко В.В. Стилістичне увиразнення фразеологізмів // Українська мова і література в школі. – 1981. - №9. – С.60-62.

97. Чабаненко В.В. Теоретичні засади дослідження експресивних засобів української мови // Мовознавство. – 1984. - №2. – С. 12.

98. Чередниченко О.І. Фразеологія мови як джерело фонових знань // Мовознавство. – 1984. - №5. – С.17-21.

99. Чукіна В. Мовна картина світу українців (на матеріалах фразеологізмів) // Українська мова та література. – 2004. – Лют. (№7). – С. 3-8.

100. Шанский Н.М. О фразеологизме как языковой единице в предмете фразеологии // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. – Тула, 1968.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 |
Похожие работы:

«ISSN 91250912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». № 11. 2011. Вип. 17. Т. 2. УДК [811.11 + 811.13 + 811.16]’37 І. В. Яненко Донецький національний університет ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРОНІМІВ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЦІЛЬОВИМИ ОЗНАКАМИ В ГЕРМАНСЬКИХ, РОМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ Присвячено зіставному аналізу назв квітів (флоронімів) у різноструктурних мовах. Функціонально-цільовими флоронімами визначено найменування, які мають ознаку попередження про наслідки контакту з квіткою...»

«Джерело: Дослідження з мовознавства // Відпов. ред. Ф. Т. Жилко. – К., вид-во Академії наук Української РСР, 1962. – С. 3-30. М. М. Пилинський З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ (Деякі уваги щодо джерел і реєстру «Словаря української мови» за редакцією Б. Грінченка) Українсько-російський словник, що вийшов за ред. Б. Грінченка, – «Словарь української мови. Зібрала редакція журналу «Киевская старина». Упорядкував, з додатком власного матеріалу, Борис Грінченко», т. І – ІV, К., 1907 –...»

«аш оппо І О СШ Р о д ь к я і і ІШ П О Ш С Є І|Ь а с сНЯУКОВА ДУМКА» О. Я. Б Е В З О АКАДЕМІЯ НАУК УРСР. ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ л літопис І ІІЬБІБС ЬК И И, і О строзький Л іт о п и с е ц ь Д ж ер ел ознавче д о сл ідж ен н я Видання друге 902.9 Б36 У книзі досліджуються два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до наших часів у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту ук­ раїнського народу, його господарської д і­ яльності,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 1 – С. 323-326 РАЗДЕЛ 5. ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ УДК 811.161.2’276.3 Сексизми в мові сучасної української поезії Корольова В. В. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна Стаття присвячена дослідженню виявів мовного сексизму в сучасній українській поезії. Розглянуто гендерну асиметрію на...»

«МОВОЗНАВСТВО Н.Яковенко. К.: Критика, 2005. – С. 68-72; 4. Матвієнко А.М. Передмова // Волинські грамоти XVI ст. / Упорядн. В.Б.Задорожний, А.М.Матвієнко. – К.: Наук. думка, 1995. – С. 5 – 16; 5. Нариси з морфології старослов’янської мови східнослов’янських пам’яток ХІ – ХІІІ ст./ [Арполенко І.А., Козирєва З.І., Лиса Г.І., Симонова К.С. та ін.] –К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2008. – 191 с.; 6. Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови (Історико-фонетичний нарис) //...»

«Лінгвістика № 1 (31), 2014 speech acts. Creation of a wish is predetermined not so much by social factors, but by internal intentions of the sender, his requirement to transfer his own intentions to the addressee. Intention of this speech act lies in the desire to inform the addressee about the benefit which, according to the sender’s opinion, he deserved, and with these words the sender wants to promote it to the addressee. The concrete form of implementation of the speech act of the wish...»

«УДК 81.13 О. Л. Гармаш, кандидат філологічних наук, доцент, докторант (Запорізький національний університет) 26_lola@rambler.ru АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕКСПЛАНАТОРНОСТІ Статтю присвячено питанням антропоцентричної орієнтації сучасної лінгвістики. В роботі викладена інформація про становлення, актуалізацію та розвиток когнітивного напрямку в лінгвістиці. Розглянуто можливіть підвищення експланаторних можливостей когнітивної лінгвістики в...»

«в 11 т. / Ред. кол.: ак. І. К. Білодід (голова) та ін. – Т. 10. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 43; 16Словник української мови : в 11 т. / Ред. кол.: ак. І.К. Білодід (голова) та ін. – Т. 9. – С. 60; 17Словник української мови : в 11 т. / Ред. кол.: ак. І.К. Білодід (голова) та ін. – Т. 4. – К. : Наукова думка, 1973. – С. 296; 18Словник української мови : в 11 т. / Ред. кол.: ак. І.К. Білодід (голова) та ін. – Т. 4. – К. : Наукова думка, 1973. – С. 21; 19Словник української мови : в 11 т. /...»

«ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 УДК 811.161.2'36 О. І. Білоусова ГРАМЕМА ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ ДІЄСЛОВА, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В МОВІ ЗАКОНОДАВСТВА Здійснено загальний огляд проблеми категорії часу у мовознавчій науці. Встановлено, що однією з граматичних домінант мови сучасного українського законодавства є форма теперішнього часу, яка функціонує в аналізованих текстах значно активніше порівняно з іншими часовими формами дієслів. Ключові слова:...»

«Л.А. Лисиченко, Т.Ю. Лисиченко УДК 81-119 ІЗМАЇЛ ІВАНОВИЧ СРЕЗНЕВСЬКИЙ (1812–1880) Статтю присвячено науковому доробку видатного мовознавця ХІХ ст. Ізмаїла Івановича Срезневського. Характеризується творчий шлях ученого як представника Харківської філологічної школи. У коло інтересів Із.І. Срезневського входять лінгвістика, фольклор, етнографія, історія й інші гуманітарні науки. Ключові слова: Харківська філологічна школа, слов’янознавство, слов’янські мови, еволюція мови, історія мови....»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 811.161.2’36 (C. Смаль-Стоцький) Кацімон О. А., Інститут української мови НАНУ, м. Київ зАГАЛЬНІ УВАГи ДО ГРАМАТиК УКРАЇНСЬКОЇ МОВи С. СМАЛЬ-СТОцЬКОГО І ф. ҐАРТНеРА (1893, 1907, 1914 РР.) У статті проаналізовано побудову граматик української мови, а саме – “Рускої граматики” (1893, 1907) та “Граматики рускої мови” (1914) С. Смаль-Стоцького і Ф. Гартнера. Кожне наступне видання мало удосконалені зміст і структуру. Праці містили такі традиційні розділи,...»

«УДК 94(477.83/.86):[37.014.22:061.2-057.16] “192/193” Оксана ПАСІЦЬКА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ РОБІТНИЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ГАЛИЧИНИ В 1920–1930-х РОКАХ Охарактеризовано основні форми культурно-освітньої роботи професійних організацій українських робітників Галичини в 1920–1930-х роках. Акцентовано увагу на проведенні урочистостей з нагоди національних, релігійних, культурно-просвітницьких свят. Висвітлено діяльність українського робітничого університету, загальноосвітніх та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГЕРМАНІСТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРМАНІСТІВ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ 30-річчю факультету іноземних мов присвячується НАУКОВІ ЗАПИСКИ Studia in honorem Серія: Філологічні науки (мовознавство) Випуск 117 Кіровоград – 2013 НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: філологічні науки Випуск 117 ББК 81.2(3) Н 34 Наукові записки. – Випуск...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»