WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК: 74+76/766 Зайцева В.І., викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ...»

451

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

УДК: 74+76/766

Зайцева В.І.,

викладач кафедри дизайну

Інституту мистецтв

Київського університету імені Бориса Грінченка

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»

У статті розповідається про впровадження сучасних інноваційних технологій, уміння застосовувати які спрямоване на поліпшення і зміцнення теоретичних та практичних знань, творчої майстерності студентів, розвиток навичок самостійної творчої роботи, в якій розкриваються знання, уміння, майстерність студента, одержані протягом попереднього і поточного періоду навчання в Інституті мистецтв.

Ключові слова: інноваційні технології, графічний матеріал, комп’ютерні дизайн-технології.

У процесі засвоєння навичок роботи на комп’ютерах в сучасних графічних програмах студент виконує передбачений обсяг творчої роботи як художник-графік, дизайнер-конструктор і оформлювач книжкового видання. Навчальна програма розроблена з урахуванням поетапного вивчення всього процесу додрукарської підготовки зображень — від розробки дизайну та сканування до застосування певних засобів поліграфічного відтворення. Враховується в загальних рисах вид друку, набору, тиснень, оздоблювальних робіт та інших особливостей поліграфічної технології. Студент повинен також оволодіти загальними уявленнями про виробничу та економічну доцільність будь-якого дизайн-проекту.

Застосування новітніх комп’ютерних технологій є необхідною умовою підготовки спеціаліста-дизайнера. Ефективна робота з програмами пакету Adobe розширює спектр графічних ефектів, а також дає додаткові можливості для творчої діяльності студентів.

Уміння професійно користуватися комп’ютером значно спрощує роботу дизайнера та поліпшує додрукарську підготовку графічного матеріалу.

Використання комп’ютерних дизайн-технологій для виконання графічних дизайн-проектів вимагає певних умов до комп’ютерного 16–17.10.2014 р., м. Київ •Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття класу. Необхідно мати спеціальне програмне забезпечення, яке можливо встановити тільки на потужні сучасні комп’ютери.

Обов’язкова наявність великих, відкаліброваних моніторів, а також додаткового обладнання, такого як кольорові принтери, сканери, цифрові камери та доступ в Інтернет.

Для професійної підготовки сучасного дизайнера важливо мати навички роботи з кольоровими моделями, а саме:

— модель RGB — відображення кольору в координатах простору адитивного зміщення випромінення, яке показує колір складанням трьох базових кольорів: червоного (Red), зеленого (Green) и синього (Blue). Ця модель представлена у вигляді тривимірної системи координат. Кожна координата відображує кількість кожної складової в загальному кольорі в діапазоні від нуля до максимального значення. Саме за цією моделлю кодує зображення сканер, відображає малюнок екран монітора, працює телебачення;

— модель CMYK — модель, що описує колір в координатах простору субтрактивного синтезу фарб шляхом змішування тріадних поліграфічних фарб: С — Cyan (блакитної); М — Magenta (пурпурної); Y — Yellow (жовтої), а також К (чорної) — Key color (за одною версією) або black — К (за другою версією). Таким чином, студент має розрізняти специфіку моделей кольору та вміти застосовувати їх за призначенням [3, 24–27].

Важливою складовою впровадження та вміння застосовувати сучасні інноваційні технології є вивчення програми Adobe InDesign для виконання верстки багатосторінкового макета книги (журналу, буклета). Макет видання створює у студента дуже важливе для художника друкованого видання відчуття гармонії цілого, що включає такі поняття, як ритм, співрозмірність, підпорядкованість, рівновага, взаємозалежність частин видання, їх єдність за головними ознаками. Макет розкриває значення нюансів у розмірах, кольорі, розташуванні, графічному характері елементів композиції.

У макеті наочно втілюються ідеї художнього конструювання, режисури видання, можливості підвищення впливу видання засобами мистецтва книги, демонструються творчі знахідки, оригінальні рішення, професійна майстерність, розкривається ступінь підготовленості студента як художника-ілюстратора та дизайнера.

Уміння правильно підготувати макет дає змогу оцінити поліграфічне виконання видання, естетичні та функціональні якості художЗбірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ньої структури, композиції, конструкції, шрифтового оформлення, ілюстрацій запроектованої книги в їх гармонійній єдності.

Ретельно виконаний макет видання за форматом, товщиною, розмірами полоси набору, полів, типом твердої оправи (обкладинки), гарнітурою, кеглем, розташуванням всіх елементів на розворотах має відповідати запланованому проекту. Макет включає елементи зовнішнього і внутрішнього оформлення, ілюстрації, що входять до запланованого обсягу проекту та полоси набору. Макетується така кількість розворотів, яка має бути достатньою для виявлення принципів макетування і розміщення виконаного графічного матеріалу [1, 32–35].

До складу макета видання можуть входити оригінали елементів внутрішнього та зовнішнього оформлення: футляр (якщо він обумовлений характером видання), суперобкладинка (якщо вона передбачена задумом оформлення), обкладинка або тверда палітурка, форзаци.

Оригінал обкладинки або твердої оправи виконується в кольорі та має бути розрахований на відтворення офсетним друком.

Обкладинка повинна відображати зміст книги, володіти достатньою інформативністю, залишаючись за масштабним співвідношенням елементів зв’язаною з усім ансамблем внутрішнього оформлення книги. У процесі роботи над обкладинкою вирішується багато творчих специфічних оформлювальних проблем. Ставиться завдання створення цілісної гармонійної композиції, всі елементи якої взаємопов’язані, підпорядковані одна одній. Часто оригінальність композиції обкладинки ґрунтується на своєрідному композиційному зв’язку шрифту (назва книги, прізвище автора) та зображення (малюнки, фотографії).

Виразність обкладинки може бути посилена за допомогою використання об’ємних, декоративних, фактурних, особливо контрастних шрифтів. У стриманому наборному шрифті елементи окремих літер переходять іноді в каліграфічні прикраси, розчерки. Таким чином поєднується стрункість наборного шрифту з невимушеністю писаного, мальованого, каліграфічного. Обираючи і створюючи шрифт для обкладинки, необхідно піклуватися про його відповідність, часто асоціативну, змістові книги.

Внутрішнє оформлення макета включає оригінали вступних сторінок з текстовим і графічним матеріалом (якщо такі сторінки 16–17.10.2014 р., м. Київ •Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття передбачені задумом), авантитул, титульний розворот, шмуцтитули (якщо вони передбачені задумом), початкові сторінки і розвороти, на яких містяться тексти, оригінали ілюстрацій, оформлювальних та довідкових елементів, колонтитули (якщо вони передбачені задумом), колонцифри, підписи до ілюстрацій, додаткові супроводжуючі тексти (якщо вони передбачені).

Завершується виконана частина макета книги кінцевою сторінкою або кількома сторінками з текстовим та графічним матеріалом (якщо вони передбачені задумом). Зміст може розміщуватись на одній або кількох сторінках, а також включати в себе графічні, ілюстративні елементи [2, 78]. Кількість оригіналів ілюстрацій, їх насиченість і розміри на розворотах макета видання зумовлюються характером видання, особливостями тексту, читацькими інтересами, складністю задуму ілюстрацій і трудомісткістю виконання. У макеті передбачаються текстові розвороти тільки разом з ілюстраціями.

В електронному дизайн-проекті використовуються засоби графічного мистецтва, що сприяють цілковитому й ефективному поліграфічному виконанню. Дизайн-проект має бути спрямований на конкретну аудиторію, з урахуванням освіти, професійної діяльності, роду занять, захоплень, віку та інших ознак.

Крім того, тематика та важливість проекту можуть зумовити розробку макета з покращеними художньо-конструктивними якостями та поліграфічним виконанням. Студент має обрати доцільне шрифтове вирішення елементів внутрішнього та зовнішнього оформлення макета. Необхідно, щоб студент усвідомлював логіку, функціональну специфіку того чи іншого варіанту дизайнерської розробки і запропонував всебічно обґрунтоване, доцільне проектне рішення.

Під час практичних занять студент має отримати навички проектування цілісного композиційно-шрифтового вирішення проекту з використанням сучасного асортименту шрифтів, що відповідають характеру і призначенню даного проекту, навчитися обирати найбільш доцільне, функціонально виправдане вирішення художнього макета книги, журналу, рекламного буклета, що відповідає вимогам гармонійної, цілісної композиції. Створення композиції полоси набору, додаткових елементів, колонтитулів (якщо вони передбачаються), колонцифр, вихідних відомостей також мають відповідати вищевказаним вимогам. Також в єдиному оформлювальному Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ансамблі з усією внутрішньою побудовою та оформленням макета виконується виразна обкладинка в кольорі, що відповідає змісту проекту і розрахована на певний спосіб поліграфічного відтворення.

Таким чином застосування сучасних інноваційних технологій збагачує студента знаннями і підвищує його майстерність.

Додатковим фактором успішного навчання є участь у тематичних конкурсах. Конкурси можуть бути загальноміськими міжвузівськими, внутрішньовузівськими і т.п. Участь у конкурсах дає можливість молоді спробувати свої сили в умовах змагання, ознайомитися з роботами студентів інших вишів, отримати найбільш об’єктивну оцінку своєї роботи та звикнути до демонстрації своїх робіт перед суспільством.

Джерела

1. Валуєнко Б.В. Архітектура книги / Б.В. Валуєнко. — К. : Мистецтво, 1976. — 344 с.

2. Гиленсон П.Г. Справочник технического редактора / П.Г. Гиленсон. — М. : Книга, 1978. — 368 с.

3. Маргулис Д. Photoshop для профессионалов / Ден Маргулис. — М. :

ООО «РТВ-Медиа», 2001.

4. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методологические основы художественного формообразования в дизайнерском творчестве / В.Б. Устин. — М. : АСТ: Астрель, 2006.

В статье рассказывается о внедрении современных инновационных технологий, умение применять которые направлено на улучшение и закрепление теоретических и практических знаний, творческого мастерства студентов, развитие навыков самостоятельной творческой работы, в которой раскрываются знания, умение, мастерство студента, полученные на протяжении предыдущего и текущего периода обучения в Институте искусств.

Ключевые слова: инновационные технологии, графический материал, компьютерные дизайн-технологии.

The article presents implementation of modern innovative technologies aimed at improving and strengthening theoretical and practical knowledge, creative students’ skills, development of skills of independent creative work which reveales student’s knowledge, skills, mastery received during the previous and current period of study at the Institute of Arts.

Key words: innovative tecnologies, graphic material, computer design technology.Похожие работы:

«УДК 659.118: 811.111' 81'367 С. К. Топачевський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх формально-семантичної...»

«УДК 811.161.2’373.45:050:004 Роман Вишнівський Англійські вАрвАризми у мові сучАсних укрАїнських електронних змі На матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянуто особливості вживання варваризмів англійського походження, їхні характерні риси, основні причини їх використання. Виокремлено групи англійських варваризмів, які у публіцистичних текстах передаються кирилицею за допомогою транскрипції або транслітерації; мають різні варіанти написання; зберігають латинську графіку; проходять...»

«ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОНТОЛОГІЇ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРИ ФІЛОСОФІЇ УДК 111.7:1 ББК 87.216 Степан Возняк ФІЛОСОФІЯ ЯК “КУЛЬТУРА ДУШІ” У статті розкривається значення філософії для людини як засобу самопізнання, формування самосвідомості та творчого мислення, подолання стереотипів, догматизму. Показано місце й роль філософії у свідомому здійсненні життєвого вибору, становленні духовних інтересів і ціннісних пріоритетів людини. Ключові слова: культура, душа, самосвідомість, цінності, соціалізація,...»

«302 УДК [635.655:631.559]:631.51.021(477.5) Ю.В. Белінський, здобувач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Соя є культурою, яка, на думку багатьох учених, досить позитивно реагує на мінімалізацію обробітку ґрунту [1, 3, 6, 7], але для обґрунтування поширеного впровадження такого обробітку в Україні немає достатньої кількості...»

«УДК 631.58:581.144.2:633.16 МЕТОД ВИРОЩУВАННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО О.О. Вінюков, О.М. Коробова, Державна установа «Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН» І.О. Кулик, Державна установа «Інститут сільського господарства степової зони НААН» Розроблено метод отримання непошкодженої кореневої системи зернових культур. Встановлено вплив регуляторів росту на...»

«Ярослав Федорчук Книга друга напер ед од н і Київ 2011 ББК 66.3() 8 Ф33 Федорчук Я.П. Ф33 Волинянин К.: Видавництво «Міленіум», 2011 — Кн. 2.: Напередодні. 224 с. Друга книга «Волинянин. Напередодні» – продовжує правдиву розповідь одного з наших сучасників про свій життєвий шлях, що тісно переплітався з нашим недалеким минулим. Здається, сама доля автора випробовує і загартовує його в протистоянні з несправедливістю та антиукраїнством радянської влади в останні тридцять років її існування. Ця...»

«УДК 631/635 (477.44) ДИНАМІЧНА ОЦІНКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ВІННИЧЧИНИ В. Мазур, к. с.-г. н., Я. Цицюра, к. с.-г. н., І. Дідур, к. с.-г. н., Л. Пелех, к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний університет Постановка проблеми. Сьогодні загальновідомо, що рівень потенційної продуктивності ріллі будь-якої держави визначається саме вмістом гумусу. Дегуміфікація, або зменшення гумусу в ґрунті, є найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні дослідження, систематизовані Р....»

«УДК 811.111: 34 Коротка Н.В., Тернова О.І. ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ-ЮРИСТА У даній статті проаналізовано комунікативні потреби фахівців при використанні іноземної мови в професійній діяльності, які вимагають інтеграції з профілюючими дисциплінами і є не лише засобом спілкування, а й засобом інформаційної діяльності та засобом систематичного поповнення професійних знань. Ключові слова: іноземна мова, професійне спілкування, фахівець, юрист, усна практика, професійні...»

«УДК [616.311.2. – 002.2 – 053.5 – 085.242] ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «ЛІСОБАКТ» ТА «ЛАЦИДОФІЛ®WM» МОЖЕ ПІДВИЩУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ І-ІІ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ В ДІТЕЙ ВІКОМ 12-15 РОКІВ П. М. Скрипников, Т.В. Поліщук, О.А. Шликова, В.І. Шинкевич ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Резюме Исследование микрофлоры зубного налета/бляшки для уточнения этиологических и патогенетических особенностей хронического катарального гингивита...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журн. 2009. Вип. 32. С. 177–182 Ser. Journ. 2009. Is. 32. P. 177–182 УДК 007:304:070 ІДЕЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА ВІД СОЦІАЛІСТИЧНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕАЛІВ (ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Галина Синичич1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна, е-mail: journft@franko.lviv.ua Проаналізовано поетапну трансформацію суспільно-політичних поглядів Івана Франка в...»

«Актуальні рекомендації БАСФ щодо зернових культур Агрофакс БАСФ №51 від 10 травня 2013р. Шановні пані та панове! Інформація та рекомендації даного повідомлення є актуальними та поширюються тільки на Чернігівську область. Озимі пшениця і ячмінь Посіви озимої пшениці і ячменю перебувають у фазі виходу рослин у трубку (BBCH 32-35). Стан їх задовільний. В поточному році на долю посівів озимих колосових культур випала ціла низка випробувань: тепла і сніжна зима, холодний та затяжний початок весни, а...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 ЛІНГВІСТИКА УДК 811. 111’221 Л. Л. Макарук РІВНЕВО-ІЄРАРХІЧНІ ФУНКЦІЇ ПІКТОГРАМ ТА ІДЕОГРАМ Комунікація – це ключовий чинник функціонування інформаційного суспільства, котра, як свідчить аналіз, набуває нових форм і способів. Вербальні та невербальні засоби, що формують структуру англомовного газетного дискурсу, розглядають у межах прагматики, когнітивістики та соціокультурології (В. В. Богуславська, М. М. Володіна, О. С. Кубрякова, Л. В....»

«Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків Серія «Мистецтвознавство». Том XV. № 1. 2012. стор. 58–71 УДК 791.43:791.43.041 А.Д. Дорошенко, к.політ.н. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ Рецензенти: С.Д. Безклубенко, д.ф.н., проф., Київський національний університет культури та мистецтв; В.Г. Горпенко, д. мистецтв., проф., Інститут екранних мистецтв ім. І.В. Миколайчука АНТРОПОФАГІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНА ПРАКТИКА ВЛАДИ У ДЗЕРКАЛІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»