WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |

«Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: теоретичні відомості завдання підвищеної складності завдання з розвитку зв’язного мовлення ...»

-- [ Страница 1 ] --

О.В. Заболотний, В.В. Заболотний

Підручник для 5 класу

загальноосвітніх навчальних закладів

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

теоретичні відомості

завдання підвищеної

складності

завдання з розвитку

зв’язного мовлення

завдання з елементами

дослідження

завдання конкурсного

характеру

завдання для роботи зі

словником

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту

України (наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. № 10)

Заболотний О.В.

З-12 Українська мова. 5 клас : Підруч. для загальноосвіт.

навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. — К. : Генеза, 2013. — 256 с.

ISBN 978-966-11-0250-6.

УДК 811.161.2(075.3) ББК 81.2Укр-922 © Заболотний О.В., Заболотний В.В., 2013 © Видавництво «Генеза», ISBN 978-966-11-0250-6 оригінал-макет, 2013 Дорогi п’ятикласники!

Запрошуємо вас у чарівний світ українського слова. А допоможе мандрувати стежками рідної мови надійний путівник усіх школярів – підручник. Однак, подорожуючи, пам’ятайте, що ви ще й дослідники. Тому «підкорення» кожного параграфа бажано розпочинати зі вступної вправи, у якій потрібно дослідити певне мовне явище й самостійно зробити висновок, тобто невелике відкриття. Потім слід уважно прочитати правило, спробувати його осмислити, переказати. Після цього можна переходити до виконання тренувальних вправ, які не лише допоможуть засвоїти тему, а й розкажуть багато про людські стосунки, народні традиції, навколишній світ.

Вправи з позначками «Поспілкуйтеся», «Попрацюйте в парах», «Чому так?», конкурси, а також опорні малюнки, веселі вікторини, різноманітні життєві ситуації зроблять подорож стежками рідної мови цікавою та захоплюючою.

Словничок синонімів, уміщений наприкінці підручника, допоможе вам збагатити лексичний запас, а словничок наголосів – засвоїти правильне наголошування деяких слів. Під час виконання багатьох вправ варто користуватися й орфографічним і тлумачним словниками, тому потрібно мати їх удома.

А тим, хто хоче знати більше, радимо у вільну хвилинку звертатися до спеціальних розділів путівника – «Моя сторінка» та «Культура мовлення». Тут міститься к

–  –  –

1 Прочитайте висловлювання. Про що йдеться в кожному з них?

• Ми змалечку звикаємо до слів, як до повітря, як до хліба звикли... (Є. Летюк).

• Без мови людське спілкування неможливе, а без спілкування не може бути суспільства (А. Реформатський).

• Мова – це віконця, через які людина бачить світ (В. Су­ хомлинський).

• Мова – єдине знаряддя для засвоєння спадщини минулого, найвищих здобутків людської культури (І. Вихованець).

• Мова єднає між собою представників певного народу в часі та в просторі (В. Русанівський).

2 Прочитайте висловлювання і поміркуйте, яке значення має рідна мова в житті народу та кожної людини. Два висловлювання, які вам спо­ добалися найбільше, запишіть на першій сторін­ ці свого зошита.

1. Мова – така ж жива істота, як і народ, що її витворив, і коли він кине свою мову, то вже буде смерть його душі, смерть усього того, чим він відрізняться від других людей (Панас Мир­ ний). 2. Мова – то цілюще народне джерело, і хто не припадає до нього вустами, сам висихає від спраги (В. Сухомлин­ Мамина мова. Малюнок ський). 3. Ти наше диво калинове, ко- Алли Старенченко хана материнська мово! (Д. Білоус). (12 років) ступ

4. О мово українська! Ти – вода з кринички, над якою гнуться верби, холодна, і прозора, і проста, а без води я вже давно помер би... (. Бедрик). 5. Я без тебе, мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва (. Рибчинський).

–  –  –

3 Мова – найважливіший засіб спілкування. Але це не єдина її функція.

Спробуйте назвати ще одну. Для цього погляньте у вікно й подумайте, яка гар­ на зараз погода. Подумали? А тепер це саме зробіть, не вимовляючи слів і речень ні про себе, ні вголос. Чи вдалося вам сформувати думку без допомоги слів або речень? Про яку важливу функцію мови свідчить цей експеримент?

4 Поміркуйте над запитаннями.

• Є різні засоби спілкування: мова, жести, погляд, звукові та світлові сигнали (наприклад, сигнали світлофора), релігійні символи, державна символіка, дорожні знаки тощо. Чому мову називають найважливішим із цих засобів?

• Як за допомогою мови від покоління до покоління передається людський досвід, знання?

• Як за допомогою мови людина пізнає світ?

• Чому суспільству було б важко без мови?

• Чому потрібно берегти рідну мову?

ступ 5 Перемалюйте на дошці ланцюжок і колективно запишіть (1–2 словами) у порожні кільця продовження поданого твердження.

–  –  –

7 Прочитайте текст. Назвіть правила спілкування. Чи приймаєте ви наше запрошення до спілкування?

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛКУВАННЯ

«Нема більшої розкоші, ніж розкіш людського спілкування», – стверджував відомий письменник Антуан де Сент­ кзюпері. Тому пропонуємо вам відчути красу цієї розкоші на уроках української мови – на хвилинках спілкування. Так, саме під час уроку ви зможете порозмовляти один з одним.

А щоб ваше спілкування було змістовнішим, ми щоразу визначатимемо тему для розмови в рубриці «Поспілкуйтеся».

Насамперед виробімо правила нашого спілкування. Частину з них запропонуємо ми, а решту – ви.

Правило 1. Думки висловлюйте щиро, дружелюбно.

Правило 2. Не перебивайте співрозмовника.

Правило 3. Кожен має право висловити власну думку.

Правило 4. Не ображайте своїми словами інших.

Правило 5. ___________________________________

Правило 6. ___________________________________

Отже, якщо ви маєте бажання висловити власні міркування стосовно тієї чи іншої теми, почути думки своїх однокласників та погоджуєтесь із запропонованими правилами, тоді вправи з назвою «Поспілкуйтеся» саме для вас.

8 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. 1. Чи обов’язково, на вашу думку, знати мову того народу, серед якого живете? Чому?

2. Чи можна без мови побудувати собор, подолати стихійне лихо чи провести Олімпійські ігри?

Уявіть, що вас запросили для учас­ ті в популярній радіо­ чи телепередачі.

Трансляція відбуватиметься в прямому ефірі, тобто без попереднього запису і редагування виступів. Під­ готуйте невеликий виступ на 1–2 хвилини на одну з тем.

1. Мова – найцінніший скарб, мудра берегиня народу.

2. Українська мова – моя рідна мова.

РІДНА МОВА Було це давно, ще за старої Австрії, у 1916 році.

У купе першого класу швидкого потяга Львів–Відень їхало чотири пасажири:

англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Бог­ дан Косів. Розмовляли на різні теми. Нарешті заговорили про мови: чия краща, якій з них належить світове майбутнє. Першим заговорив ан­ глієць:

– Англія – країна великих завойовників і мореплавців, які рознес­ ли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова – мова Шек­ спіра, Байрона, Діккенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених.

– У жодному разі, – гордовито заявив німець. – Німецька мова – це мова двох великих імперій – Німеччини й Австрії, які займають більше поло­ вини Європи... І тому, безперечно, німецька мова має світове значення.

Італієць усміхнувся і тихо промовив:

– Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова – це мова со­ нячної Італії, мова музики й кохання, а про кохання мріє кожен... Тому італійській мові належить бути провідною у світі.

Українець довго думав і нарешті промовив:

– Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство й можливості ваших мов... Я своєю мовою можу скласти... вірш, де всі слова будуть почина­ тися на «С». Якщо ваша ласка, прошу послухати:

–  –  –

Повторення вивченого в початкових класах

Ви пригадаєте:

• частини мови та їхні основні ознаки.

Ви вмітимете:

• розпізнавати частини мови;

• утворювати форми слова;

• правильно писати слова з вивченими орфограмами;

• правильно вживати слова;

• будувати речення з вивченими частинами мови.

овторення

–  –  –

Так робив він декілька років, аж до своєї смерті. Коли помер, жителі міста встановили бідному чоловікові пам’ятник – викопали криницю.

Тепер вода із цієї криниці освіжає всіх спраглих (Легенда).

ІІ. Випишіть з тексту 5–7 іменників, зазначте в дужках їхній рід, число, відмінок.

Містечку (с. р., одн., М. в.).

ЗРАЗОК.

ІІІ. Доберіть до виділених слів антоніми.

11 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть значення крилатого вислову «Добра праця ніко­ ли не пропадає». Які прислів’я та приказки про працю ви знаєте?

12 І. Спишіть, ставлячи іменники, що в дужках, у потрібному відмінку. Познач­ те в них закінчення.

1. Завдання записано на (дошка). 2. Завтра відбудуться змагання з (футбол). 3. Пливти за (течія). 4. Наїлися смачної (каша). 5. Зимою тротуар посипали (сіль). 6. Сидять за однією (парта). 7. Підкресли однією (лінія). 8. У класі троє (вікно).

9. Віднеси журнал (директор). 10. Сиділи на (берег) річки.

11. Не лазьте по (дерева).

ІІ. Укажіть іменники, у яких можуть чергуватися звуки. Вимовте ці звуки.

ІІІ. Укажіть іменники з подвоєними буквами.

IV. Виконайте звуковий запис виділених іменників. Назвіть у них звуки і букви.

13 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що після канікул однокласник поцікавився, як ви зі своїми друзями провели літо. Для відповіді знадобляться подані нижче словосполучення. Прочитайте їх, розкриваючи дужки.

Купалися в (річка), плавали в (човен), навчилися кататися на (ролики), гралися (м’яч) та (обруч), годували (кролі), обмінювалися музичними (файли), лазили по (гори).

14 ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожному рядку знайдіть один іменник, який в орудному відмінку матиме закінчення ­ем. Запишіть ці слова у формі орудного відмінка однини.

1. Стіл, окунь, сад.

2. Ставок, листок, ніж.

3. Стілець, цвях, молоток.

15 І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. До поданих загальних назв доберіть кожен по одній власній назві і скажіть її однокласнику (однокласниці). Запишіть сполу­ чення зі словами, які дібрав ваш однокласник (ваша однокласниця).

овторення Село Калинівка.

ЗРАЗОК.

Місто, вулиця, річка, пісня, письменник.

ІІ. З одним із записаних словосполучень складіть усно речення.

16 І. Спишіть, беручи власні назви, де потрібно, у лапки. Які назви з поданих не потрібно брати в лапки?

Мультфільм Лис Микита, студія танцю Волошка, журнал Барвінок, кіт Мурко, корабель Морська хвиля, книжка В. Нестайка Тореадори з Васюківки, пісня на слова Ганни Чубач Черепаха, вулиця Квітнева, картина Т. Шевченка Селянська родина, підручник Українська мова, озеро Світязь.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ІІ. Запишіть кілька назв віршів, казок, оповідань, які ви вивчали на уроках літе­ ратури. Скажіть, хто їхні автори.

17 Хто зможе за одну хвилину дібрати чотири іменники (у початковій фор­ мі), у кожному з яких є дві чи більше букв а? А хто добере шість таких слів?

–  –  –

Якось, ідучи лісом, Калина викопала тонке стебло і посадила його край дороги. Зі стебла виріс великий кущ, а потім зацвів білим цвітом. А коли осипався цвіт, заблищали на кущі, як намистинки, ягоди, а в кожній ягідці – зернятко, наче маленьке сердечко.

Прийшла одного разу Калина, а кущ і каже їй:

– На згадку про твоє добре серце, щоб тебе не забули люди, подаруй мені своє ім’я – Калина (Легенда).

М. омін. Калина ІІ. Випишіть з тексту прикметники у сполученні з іменниками. Виділіть відмінко­ ві закінчення прикметників. У дужках позначте скорочено рід, число і відмінок прикметників.

ЗРАЗОК. Красив а дівчина (ж. р., одн., Н. в.).

ІІІ. Знайдіть порівняння, у яких є прикметники.

–  –  –

19 І. Спишіть речення, вставляючи пропущені закінчення прикметників та розкриваючи дужки. Визначте відмінок прикметників.

1. Осінн.. вечір жовт.. листом хмурит(ь)ся (В. Тарасенко).

2. На в(е,и)реснев.. камертон настроюються скрипки вітру (В. Бо­ овторення ровий). 3. День догоряє десь за сутінками густ.. височенн.. дубів і лип (Іван Багряний). 4. Сонячн..

промі(н,нн)я розл(е,и)валось довкола ясн.., пахуч.. молоком (Є. Гу­ цало). 5. Перший космічн.. політ Юрія Гагаріна тривав рівно 1 годину 48 хв(е,и)лин (З енциклопедії).

ІІ. Користуючись тлумачним словником, по­ ясніть лексичне значення виділених слів.

ІІІ. Підкресліть підмети і присудки.

20 І. Провідміняйте усно словосполучення одного з поданих варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Електронна пошта, дорожні знаки.

ВАРІАНТ Б. Безпечне перехрестя, вхідні повідомлення.

ІІ. Складіть і запишіть речення з одним словосполученням (на вибір).

21 Від слів, поданих у дужках, утворіть споріднені прикметники. Спишіть ре­ чення, замінюючи іменник утвореним прикметником.

1. Купили (школа) приладдя. 2. Поїхали до (Харків) області. 3. Підійшли до (пішохід) переходу. 4. Я відповів на (телефон) дзвінок. 5. Милувалися (ліс) квітами. 6. Останні (сонце) дні. 7. Уже час (обід) перерви.

22 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що хтось із ваших знайомих чи рідних вирішив подарувати вам велосипед (телефон, чобітки). Проте він бажає уточнити, який саме велосипед (телефон, чобітки) ви хочете. Доберіть словосполучення з прикметника­ ми, за допомогою яких можна висловити свої побажання щодо подарунка.

23 Хто добере п’ять прикметників до іменника струмок (або дорга)? А хто добере ще більше таких прикметників?

24Виконайте завдання одного з поданих варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Напишіть невеликий твір­опис (5–7 речень) на тему «Криниця», використовуючи прикметники для змалювання криниці та води. За потреби ско­ ристайтеся довідкою.

Криниця: глибока, бездонна, придорожня, копана, ДОВІДКА.

старенька, дерев’яна. Вода: прохолодна, чиста, студена, прозора.

ВАРІАНТ Б. Доберіть 3–5 прикметників для опису погляду мами (тата, бабусі, дідуся). Складіть із цими словами і запишіть твір­мініатюру (5–7 речень) на тему «Мамині очі» («Очі бабусі», «Погляд дідуся»).

овторення § 3. ЧИСЛІВНИК ПРИГАДАЙМО. 1. Яку частину мови називають числівником? 2. Як змінюються числівники?

25 І. Прочитайте крилаті вислови. Поясніть, як ви розумієте їхній зміст.

1. Де дві няньки, там дитина без ока. 2. Як п’яте колесо до воза. 3. Одна бджола мало меду наносить. 4. Два брехуни одної правди не скажуть. 5. Гість першого дня – золото, другого – срібло, а третього – мідь.

ІІ. Знайдіть числівники, поставте до кожного питання. Які з них означають кіль­ кість, а які – порядок при лічбі? Розкажіть, для чого вживаються числівники.

ІІІ. Назвіть звуки і букви в числівнику п’ять, поясніть його правопис.

–  –  –

26 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Від поданих числівників, що відповідають на питання скільки?, утворіть і запи­ шіть числівники, що відповідають на питання котрий?

Перевірте один в одного виконання.

Шістнадцять, чотири, п’ятнадцять, двадцять три, сто, сорок.

–  –  –

ІІ. Складіть усно подібне запитання, у відповіді на яке потрібно вжити числів­ ник. Поставте це запитання однокласникам. Простежте, чи правильно вони ви­ мовляють числівники.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |
Похожие работы:

«Список використаної літератури: 1. Комплексна галузева програма Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року. – К., 2007.– 26 с.2. Циков В. С. Кукуруза : технология гибриды, семена / Валентин Сергеевич Циков. – Днепропетровск : Зоря, 2003. – 296 с.3. Аналіз складу гібридів кукурудзи, занесених до державного реєстру сортів рослин України / Л. М. Чернобай, Н. М. Музафаров, І. П. Барсуков [та ін.] // Селекція і насінництво. – Х., 2012. – № 102. – С. 279 288. 4. Багринцева В. И. Урожайность...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 11 (270), Ч. ІІ, 2013 УДК 378.147:37.011.3(091)(73/477) В. Ю. Калюжна ПРО ПРОБЛЕМУ АКАДЕМІЧНОЇ НЕЧЕСНОСТІ: СПРОБА КОРОТКОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ У ВИШАХ США І УКРАЇНИ На сьогодні досить велика ступінь фіктивності оцінок знань в українських навчальних закладах не є секретом, причому це стосується не тільки вишів, а й школи: статки та значущість посад батьків відіграють тут визначальну роль, що, втім, для держав з заниженими моральними вимогами до своїх...»

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти УДК 355.231:511.111 ПІСНІ ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМИ ВВНЗ Брик Т.О., канд. пед. наук, Петренко О.Є. (Харків) Використання пісень у викладанні іноземних мов є досить актуальним з декількох причин. По-перше, курсанти одразу приєднуються до культури країни, мова якої вивчається. По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвостилістичним матеріалом створюється гарна передумова для всебічного розвитку...»

«В.С. Калашник УДК 811.161.2’371 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ВИМІРИ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі оповідання Григора Тютюнника «Холодна м’ята») У статті розглянуто слововживання як чинник формування культурної значущості художнього тексту у зв’язку з особливостями його ідіостилю. На матеріалі оповідання Григора Тютюнника «Холодна м’ята» показано особливу роль заголовного вербального символу й розвиток його смислової структури суміжними словообразами. Проаналізовано...»

«22. Losovitskii P.S., Kalenyuk S.M. Changes in the Properties of Southern Chernozem upon Long-Term Irrigation with Saline Water / Great Britain, Birmingham, AL, ETATS-UNIS. Eurasian soil science. 2001. Vol. 34, no 4, pp. 478-495. УДК 631.67:631.445.51 МОНІТОРИНГ ГУМУСНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ІНГУЛЕЦЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛОЗОВІЦЬКИЙ П.С., к. техн. н., с.н.с Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет Вступ. Ґрунти різних типів, як і різних рівнів окультурення,...»

«Випуск 3, 2014 УДК 633. 358.32:631.5 С.П. Дворецька, кандидат сільськогосподарських наук Т.М. Рябокінь, науковий співробітник Г.М. Єфіменко, науковий співробітник Т.В. Тилиця, провідний агроном ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУРИ Формування високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур, у тому числі й гороху – значно складніший процес, ніж в інших культур. Це...»

«УДК 615.825.001.16-057.4/167.1.001.85 І. І. Шапошнікова РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації спрямованості на успішну професійну діяльність. Автор обґрунтовує доцільність запровадження особистісно-орієнтованого навчання, яке створює оптимальні умови для розвитку у студентів умінь адекватно...»

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 31. C. 248–257 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2012. Issue 31. P. 248–257 УДК 008: 130.2: 316.722: 334.716 ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ Ірина Єлейко, Христина Данилюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 19, м. Львів, Україна, 79000, тел.(032)23-94-781, e-mail: yeleychuk@yahoo.com Проаналізовано вплив...»

«– Селекція, насінництво та біотехнологія – УДК 633.63:575.113 С. Д. ОРЛОВ, доктор с.-г. наук Л. А. КОСТОГРИЗ, кандидат с.-г. наук С. М. БРОВКО, завідуючий сектором генетичних ресурсів рослин Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України М. В. МІЛІЄНКО, старший науковий співробітник Український інститут експертизи сортів КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ У СЕЛЕКЦІЇ КОРМОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень з оцінки селекційних ліній кормових буряків за загальною...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 22 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО УДК: 581.11:631.82:633.15 БИКІН А.В., доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН України ТАРАСЕНКО О.В., аспірант Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: tarasenkoaleksey@ukr.net ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ПРЯМОЇ СІВБИ Досліджено вплив мінеральних добрив на вологозабезпечення рослин кукурудзи за прямої сівби і...»

«Галина Висоцька Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв Діяльність українців Польщі в культурній та освітній сферах (1989–2012 рр.) Українці Польщі складають 0,08% всього населення країни і є четвертою за чисельністю нацменшиною. Здебільшого представники меншини проживають у північно-західних регіонах країни, найбільше у ВармінськоМазурському воєводстві. Існує велика кількість громадських об’єднань, які організовані українцями в Польщі для захисту власних прав та...»

«2010 Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 40 УДК 22.06:23/28 ХРИСТИЯНСЬКІ САКРАЛЬНО-СИМВОЛІЧНІ СТРУКТУРИ: ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Остащук І.Б. (м. Київ) Анотації У статті досліджується проблема інтерпретації християнських сакрально-символічних структур. Доводиться важливість структурного підходу в аналізі християнської символіки. Розкривається поняття «відкритого твору» у висвітленні інтерпретаційних моделей християнських сакральних символічних текстів. In the article the problem of interpretation of...»

«302 УДК [635.655:631.559]:631.51.021(477.5) Ю.В. Белінський, здобувач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Соя є культурою, яка, на думку багатьох учених, досить позитивно реагує на мінімалізацію обробітку ґрунту [1, 3, 6, 7], але для обґрунтування поширеного впровадження такого обробітку в Україні немає достатньої кількості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»