WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Як врегульовано питання здобуття повної загальної середньої освіти іноземними громадянами в Україні? Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» іноземці ...»

-- [ Страница 1 ] --

Правове регулювання в освітній сфері

2010 р.

Як врегульовано питання здобуття повної загальної середньої освіти

іноземними громадянами в Україні?

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних

підставах, здобувають повну загальну середню освіту в порядку,

встановленому для громадян України. Ст. 14 Закону України «Про правовий

статус іноземців та осіб без громадянства» визначено, що іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України. Усі інші іноземці та особи без громадянства оплачують своє навчання, якщо інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами України. Іноземці та особи без громадянства, прийняті до навчально-виховних закладів України, мають права і обов’язки учнів і студентів відповідно до законодавства України.

Право загальноосвітнього навчального закладу видавати документи про освіту закріплено ст. 38 Закону України «Про загальну середню освіту».

Вікових обмежень щодо здобуття загальної середньої освіти законодавством України не передбачено.

Міністерство освіти і науки України *** Які встановлені нормативи чисельності практичних психологів загально-освітніх шкіл І–III ступенів?

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 3.05.1999 р.

№ 127 «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 р. за № 922/4215) зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 439 від 7.06.2001 р., визначено такі нормативи чисельності практичних психологів загальноосвітніх шкіл І–III ступенів:

місто:

чисельність учнів норматив чисельності понад 600 0,5 800 0,75 1000 1,0 1200 1,25 1400 1,5 1600 1,75 і більше 2,0 село:

чисельність учнів норматив чисельності понад 300 0,5 400 0,75 і більше 1,0 Окрім цього повідомляємо, що згідно з Методичними рекомендаціями з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, чисельність штатних посад у навчальних закладах приводиться відповідно до фонду оплати праці і затверджується відповідними органами державного управління освітою з підпорядкування після прийняття закону про державний бюджет на поточний рік та відповідних постанов місцевих рад.

Міністерство освіти і науки України

–  –  –

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 р. № 1/9-95, випускникам, які мають вищу педагогічну освіту, як виняток, дозволяється викладати та проводити заняття з іноземної мови в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. При атестації зазначена категорія педагогічних працівників прирівнюється до осіб, що мають вищу освіту за спеціальністю «Мова та література».

–  –  –

Відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет, затвердженого наказом міністра освіти і науки України від 18.03.1997 р.

№ 72, головною метою методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах, загальноосвітніх школах-інтернатах, позашкільних навчальних закладах, організаціях удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників цих закладів тощо.

П. 3.7. Положення визначено, що завідуючий методичним кабінетом визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання, а також видає накази та розпорядження відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням.

Міністерство освіти і науки України *** За яких умов випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, надається одноразова грошова допомога?

У п. 1–6 Порядку надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2008 р. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 17.09.2008 № 863 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.10.2008 № 1004/15695) зазначено, що одноразова допомога у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (далі – допомога) надається випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк, не менше як три роки, договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою.

Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації державної форми власності, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України.

Кількість випускників, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки України на підставі поданих вищими навчальними закладами списків, узгоджених з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської районних рад.

Нарахування та виплата допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким надається допомога, та на підставі поданої випускником заяви про надання допомоги, копії трудової книжки та копії договору.

–  –  –

*** Як урегульовано питання підготовки педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах за поєднаними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями? Зокрема, напрям підготовки «Початкова освіта» може поєднуватися з додатковою спеціалізацією «Шкільне бібліотекознавство»?

Робота бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів регламентується низкою законодавчих і нормативно-правових актів щодо двох галузей – освіти та культури. Це зумовлено тим, що за характером своєї діяльності бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів є працівниками культури, а за відомчою належністю – працівниками освіти.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР бібліотеки навчальних закладів віднесено за призначенням до спеціальних бібліотек, а самі бібліотекарі, відповідно до положення ст. 20 Основ законодавства України про культуру від 14.02.1992 р. № 2117-XII, належать до працівників культури.

Ст. 19 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р.

№ 651-XIV, п. 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р.

№ 964, п. 3.1 Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2002 р.

№ 284, визначено, що бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів є учасниками навчально-виховного процесу.

Відповідно до п. 1.1 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.05.1999 р. № 139, бібліотека навчального закладу є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Необхідно зазначити, що на даний час підготовка педагогічних працівників здійснюється в педагогічних та класичних університетах, педагогічних коледжах (училищах), інших вищих навчальних закладах за умови наявності відповідних ліцензій та виконання ними вимог галузевих стандартів вищої педагогічної освіти.

Враховуючи необхідність якісної підготовки педагогічних працівників до роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійнотехнічних навчальних закладах, забезпечення їх готовності до викладання не менше ніж двох шкільних предметів та проведення позашкільної роботи, Міністерством освіти і науки України підготовлено та надіслано до керівників вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників, Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра (лист МОН від 06.12.2007 р. № 1/9-736).

Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, підготовка яких здійснюється за поєднаними спеціальностями або спеціальністю і додатковою спеціальністю, спеціалізацією, присвоюється кваліфікація за першою і другою спеціальностями, додатковою спеціальністю, спеціалізацією. Кваліфікація за спеціалізацією записується у додатку до диплома. Зазначений Перелік запроваджується у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників, з 2008/2009 навчального року. Відповідно до Переліку, навчання майбутніх педагогів здійснюється за поєднаними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями, зокрема напрям підготовки «Початкова освіта» може поєднуватися з додатковою спеціалізацією «Шкільне бібліотекознавство».

–  –  –

Згідно з Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 р. № 584 (у редакції наказу МОН від 17.03.2008 р.) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.04.2008 р.

за № 279/14970:

2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання в 10, 11 (12)-х класах досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання й державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10–12 балів з предметів навчального плану.

2.2. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання в 10, 11 (12)-х класах досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання й державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10–12 балів та достатній рівень (не нижче 8 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.

Згідно з розділом III «Особливі умови нагородження» зазначеного Положення: за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за дотримання вимог пунктів 2.1, 2.2 цього Положення можуть нагороджуватися Золотою або Срібною медаллю випускники, які:

– звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, допризовної підготовки («Захист Вітчизни») або зараховані до спеціальної групи занять з фізичної культури.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Звільнення за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, допризовної підготовки («Захист Вітчизни») або зарахування до спеціальної групи занять з фізичної культури відбувається на підставі довідки лікарсько-контрольної комісії, завіреної печаткою лікувальної установи.

Міністерство освіти і науки України

*** Який порядок надання права пільгового вступу до вищих навчальних закладів України громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», право пільгового вступу до вищих навчальних закладів України мають такі категорії громадян:

– діти, які мають підстави для встановлення категорії 2 або З до досягнення повноліття, мають право позаконкурсного вступу (ст. 30, ч. 4);

– діти до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4, мають право позаконкурсного вступу (ст. 30, ч. 6).

Пільги, передбачені п. 26 ст. 20 вищезгаданого Закону (право позаконкурсного вступу), поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1.

Особи з-поміж постраждалих внаслідок Чорнобильської a катастрофи, що закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди.

Вступники до вищих навчальних закладів, які претендують на пільги, встановлені законодавством України, до заяви про вступ додають документи, що засвідчують право на пільги (довідки, посвідчення тощо). Такі особи можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (державних вступних оцінок) не нижче встановленого вищим навчальним закладом рівня.

–  –  –

*** Як врегульовано питання вступу до вищих навчальних закладів дітей громадян, віднесених до першої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи?

Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (при подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, з кількістю балів не нижчою рівня, встановленого правилами прийому до вищого навчального закладу) зараховуються поза конкурсом особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надане таке право.

Для дітей громадян, віднесених до першої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільга дійсна до повноліття абітурієнта (18 років). Якщо повноліття припадає на час вступу, потрібно звернутися до приймальної комісії обраного для навчання вищого навчального закладу.

–  –  –

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І–III ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240 (далі – Інструкція), особові справи учнів зберігаються п’ять років після закінчення ними загальноосвітнього навчального закладу, потім підлягають знищенню.

З метою отримання довідки про підтвердження навчання, необхідно звернутися до керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Міністерство освіти і науки України

*** Який порядок організації індивідуальної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах?

Ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що навчання за індивідуальною формою здійснюється у випадку, якщо кількість учнів у класі менше п’яти (тобто максимально – чотири).

Згідно з Типовими навчальними планами було розроблено такий розрахунок кількості годин на індивідуальне навчання одного учня:

1–3 класи – тижневе навантаження учнів початкової школи становить 20 год. 20 поділити на 4 – відтак маємо 5 год. на тиждень;

5–9 класи – тижневе навантаження учнів базової школи становить 32 год. 32 поділити на 4 – відтак маємо 8 год. на тиждень.

Ці нормативи і передбачено в Положенні про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ від 20.12.2002 р.

№ 732, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.03.2003 р. За № 9/7330) і вони становлять:

1–4 класи – 5 год. на тиждень на кожного учня;

5–9 класи – 8 год. на тиждень на кожного учня.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 657.25. Олена Сорочинська ВПЛИВ ВТОМИ І СТРЕСУ НА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В статті коротко розглянуто аналіз впливу втоми і стресу на безпеку праці працівників залізничного транспорту. Здійснено оцінку впливу втоми та перевтоми на здоров’я та нервово-емоційний стан працівника. Проаналізовано основні види профілактики втоми та стресу на робочих місцях. В статье кратко рассмотрена система управления охраной труда на уровне предприятия, а также ее совершенствования,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Філологічні науки УДК 821.111-3.09 Л. Є. Оксень, аспірант (Дніпропетровський національний університет) ВІЛАНД, АБО ТРАНСФОРМАЦІЯ Ч. БРОКДЕНА БРАУНА: АМЕРИКАНСЬКИЙ РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГОТИКИ У статті аналізуються особливості трансформації європейської готичної традиції в американській прозі ХVІІІ століття, на матеріалі роману Ч. Брокдена Брауна Віланд. Загалом уникаючи політичного підтексту німецької готичної прози і моралізаторського...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. І, 2013 УДК 821.161 О. М. Свириденко ОПОЗИЦІЯ МІСТО – СЕЛО (СТОЛИЦЯ – ПРОВІНЦІЯ) У ПРОЗІ ЛЮКО ДАШВАР Феномен міста на початку ХХІ ст. знайшов належне висвітлення як у літературно-критичній (В. Агєєва, А. Біла, С. Павличко, М. Тарнавський, В. Фоменко та ін.), так і в літературно-художній думці. У сучасній соціально зорієнтованій прозі та масовій літературі особливо актуалізується колізія місто-село (столиця-провінція). Йдеться, наприклад, про романи...»

«ODESA ВІСНИК NATIONAL UNIVERSITY ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО HERALD УНІВЕРСИТЕТУ Volume 20. Issue 2 (36). Том 20. Випуск 2 (36). In 2 parts У 2 частинах Part 2. 2015 Частина 2. 2015 SERIES PSYCHOLOGY СЕРІЯ ПСИХОЛОГІЯ ISSN 2304–1609 MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE Odesa I. I. Mechnikov National University ODESA NATIONAL UNIVERSITY HERALD Series: Psychology Scientific journal Published four times a year Series founded in July, 2006 Volume 20. Issue 2 (36) In 2 parts Part 2. 2015 Odesa...»

«Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2013. Т. 18, вип. 2(18) ISSN 2303-9914 УДК 504.062.2 : 613.7.003.12 ЛеоноваС.В.,наук. співроб. Український НДІ мед. реабілітації та курортології Мінздраву України, Центр ведення Держ. кадастру природних ресурсів, Лермонтовський пров., 6, Одеса-14, 65014, Україна, тел.: (048) 784-02-13, e-mail: svet_70@ukr.net МЕТОДИЧНІПІДХОДИТАКРИТЕРІЇОЦІНКИРЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ У статті проаналізовано літературні дані щодо методичних підходів і критеріїв...»

«Психологічні науки ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УДК 159.922.1 : 159.923.2 : 316.64 – 32 О. Ю. Дроздов Геополітична свідомість (ГПС) є формою відображення подій та явищ “політичного світу” крізь призму “географічного світу” шляхом ототожнення певного географічного простору з конкретною політикою, яка там проводиться [1]. Результати досліджень свідчать про існування статевих відмінностей у геополітичних уявленнях та орієнтаціях. Так, за даними опитування, проведеного у 2005 р. серед...»

«УДК 801,5+802,0 Маніпулятивний потенціал метафор у політичній комунікації Манипулятивный потенциал метафор в политической коммуникации Manipulative potential of metaphors in political communication І.М. Рудик / И.Н. Рудик / I.M. Rudyk Житомирский государственный университет им. И. Франко У статті розглянуто причини застосування метафори як знаряддя маніпулятивного впливу в політичній комунікації з позицій лінгвістики, філософії й психології. Встановлено, що завдяки образності метафору...»

«УДК 159.922.1. [316.614.159.9228] ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ Оксана Курдибаха Рівне У статті описано гендерні особливості становлення підлітків в процесі соціалізації. Метою даної роботи є висвітлення гендерних особливостей підлітків в процесі соціалізації. Висвітлено поняття гендерної соціалізації та гендера. Описано як формуються гендерні якості людини. У статті висвітлено проблеми підростаючого покоління. Показано вплив інститутів на становлення...»

«УДК 37.011.33 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ Оксана Якимчук Київ Аналізуються проблеми становлення та розвитку національного простору освіти; автор підкреслює важливість збереження національних традицій просвітництва, їх розвитку на основі найновіших надбань світової практики, зокрема, країн сталого розвитку й на демократичних засадах. Указано на необхідність набуття державою самостійності як потужного стимулу розвитку національної самосвідомості. Охарактеризовано освітній...»

«УДК 159.923 Г.С. Грибенюк, кандидат філософських наук, доцент (м. Черкаси) РОЗВИТОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНЬОГО РЯТІВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ДІЙ У АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ У статті досліджені теоретичні аспекти та зміст, особливості розвитку саморегуляції майбутнього рятівника як суб'єкта дій в антитерористичних операціях, а також проблеми психологічної готовності прикладного рівня. До останнього часу питання формування готовності майбутнього рятівника до професійної діяльності в екстремальних умовах...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 27 (66). № 1. Ч.1 – С. 227-231 УДК 81'21:81'25 Вплив, сугестія, маніпуляція в рекламі: лексичні дослідження, прийоми та методи перекладу Зірка В.В. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля м. Дніпропетровськ, Україна verazirka@ukr.net Стаття розглядає питання дослідження лексики у рекламному тексті стосовно впливу, сугестії/навіювання та маніпуляції. Подаються...»

«УДК 070,728.12 ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ Н. Савчак, к. т. н. Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Дизайн, покликаний на формування концепції архітектурного середовища села, кардинально змінить мислення та ставлення до нього селян. Відтворення сільського поселення полягає в тому, щоб відповідно до сучасних вимог реструктуризувати сільськогосподарське виробництво та соціально-побутову інфраструктуру, змінити...»

«УДК 372.874 І.В. Можаровська, вчитель; С.А. Тесленко, вчитель початкових класів (Житомирський міський колегіум) ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА У статті розглядається практична робота щодо ознайомлення учнів початкових класів з математичними поняттями, зокрема основами геометрії, засобами декоративно-прикладного мистецтва. Формування навичок декоративно-прикладного мистецтва відбувається на основі принципів системності, послідовності,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»