WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Завдання: 1. Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 2. Ознайомлення з видами та типами роздрібної торгівлі. 3. Освоєння основних вимог до розробки основних ...»

Тема 1. ВСТУП.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ, ТИПІВ

РОЗДРІБНОЇ

План

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика касиру торговельного залу 3

категорії.

2. Види роздрібної торгівлі.

3. Типи роздрібної торгівлі.

Завдання:

1. Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

2. Ознайомлення з видами та типами роздрібної торгівлі.

3. Освоєння основних вимог до розробки основних елементів структури магазину на схемі.

4. Відпрацювання навичок з розробки основних елементів структури магазину та розрахунку корисної площі віртуального магазину.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика касиру торговельного залу 3 категорії Освітньо-кваліфікаційна характеристика

1. Професія – 4211 Касир торговельного залу (код, назва професії)

2. Кваліфікація – 3 категорія (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги Повинен знати: порядок виконання касових операцій; правила розрахунку із споживачами; порядок одержання, зберігання та видання коштів; ознаки платоспроможності державних грошових знаків; асортимент та роздрібні ціни на товари, що є у продажу; правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів; правила експлуатації сучасних видів ЕККА; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти: перевіряти справність електронного контрольно-касового апарату, виконувати підготовчі операції: заправляти контрольну і чекову стрічки ( по мірі необхідності), одержувати розмінну монету – в кількості, необхідній для розрахунку із споживачами, і розміщувати її в касовій шухляді, отримувати “нульові чеки ”, виконувати операцію “службове внесення готівки ”.

Ознайомлюватися з асортиментом наявних товарів, виробів і цінами на них.

Вести розрахунки із споживачами за товари, вироби та послуги, підраховувати вартість покупки. Отримувати гроші, видавати чек, здачу. Повертати гроші за невикористаний чек. Усувати дрібні неполадки електронного контрольнокасового апарату. Виконувати службовий звіт касира. Визначати по ньому суму виторгу, що підлягає здачі в головну касу магазину.

Виконувати звіт з обнулінням та записувати його в книгу обліку розрахункових операцій і оформляти її в установленому порядку. Проводити розрахунки з покупцями при виникненні непередбачуваних випадків.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти Повна загальна середня освіта (по закінченню навчання). Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника Торгівля. Торгівля непродовольчими, продовольчими товарами (за видами).

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

2.Види роздрібної торгівлі

–  –  –

ВІРТУАЛЬНА

----------------------------------------------------------------ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------ДРІБНОРОЗДРІБНА

–  –  –

--------------------------------------------------------------------------------------------------Рис. 1. Види роздрібної торговельної мережі Види роздрібної торгівлі класифікуються за такими ознаками: ступенем сталості місцезнаходження, принципами організації роботи, характером капітальності споруди.

За ступенем сталості місцезнаходження розрізняють стаціонарну, напівстаціонарну і пересувну мережу.

Стаціонарна мережа має надтривалий термін функціонування в конкретному місці.

Напівстаціонарна може бути без особливих затрат сил і засобів оперативно переміщена в будь-яке місце.

Пересувна не прив’язана в територіальному масштабі і весь час маневрує.

За рамки поняття місцезнаходження виходять види мережі, віднесені до віртуальної торгівлі, - посилкова й електронна, які в даному контексті є екстериторіальними, їх місце розташування не має жодного значення для покупців.

За характером капітальності споруд мережа роздрібної торгівлі поділяється на декілька типів: капітальні магазини; легкоконструкційні павільйони, автомати; некапітальні палатки, кіоски, ятки, торгові місця;

мобільні засоби пересувної, розвізної і розносної торгівлі.

Магазин – об’єкт для роздрібного продажу товарів, що займає окремий будинок або влаштоване приміщення в капітальній споруді, має торговельну залу для покупців і низку технологічних приміщень для експедиції, підсортування, зберігання новоотриманих товарів.

Електронний віртуальний магазин – квазіінститут торговельного обслуговування, що існує віртуально, умовно, поєднує реальних, але територіально роз’єднаних продавців і покупців.

Посилкова торгівля – особливий вид торгівлі, яка була попередником віртуальної електронної торгівлі. Роль суб’єкта обслуговування в ній виконують центральні склади-магазини і їхні регіональні філії, на яких виконується основна робота з формування отриманих засобів зв’язку і поштою замовлень від покупців з дальшим відправленням готових покупок через поштові комунікаційні мережі.

Торговельний павільйон – пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему споруду полегшеної конструкції, має невелику торговельну залу для покупців і підсобне приміщення.

Торговельна палатка – це невеликій об’єкт дрібно роздрібної торгової мережі напівстаціонарної або збірно-розбірної конструкції, що займає відособлене торгове місце, має мінімальне підсобне приміщення, але не має торговельної зали для покупців.

Торговельний кіоск – це дрібний об’єкт дрібно роздрібної мережі напівстаціонарного типу, розрахований на 1-2 робочих місця продавців, що займає відособлене приміщення для організації продажу товарів без доступу в ньому покупців і без підсобного приміщення.

Ятка – це напівстаціонарна або збірно-розбірна конструкція найпростішого типу, призначена для дрібно роздрібної реалізації товарів переважно на ринках, а також у виїзній торгівлі.

Торговельний автомат – це автоматичний механічний пристрій, що здатний без участі людини-продавця реалізовувати товари штучного асортименту або порції напоїв і їжі в будь-якому місці масового скупчення покупців.

3.Типи роздрібної торгівлі Тип роздрібної торгівлі – характерний аналог, зразок торговельного підприємства або одиниці, виділений за ознаками капітальності і параметрів споруди даного суб’єкта торгівлі, а також основної його спеціалізації.

Тип роздрібної торгівлі являє собою такий різновид торговельного підприємства або одиниці, який характеризується сукупністю організаційних і технологічних ознак: місцем розташування, товарною спеціалізацією, розміром торговельної площі, характером процесу обслуговування, номенклатурою послуг, типовим набором торгово-технологічного устаткування, формами продажу товарів.

Роздрібна торговельна мережа традиційно тяжіє до уніфікації окремих типів роздрібної торгівлі через їх типізацію. Типізація роздрібної торгівлі – це об’єктивний процес добору ефективних у технічному, технологічному, економічному змісті зразків торговельних підприємств і одиниць для забезпечення високорентабельної діяльності за умови створення максимальних зручностей для покупців.

Найпомітнішим є відмінності в структурі типів магазинів (крамниць).

Основні типи магазинів:

Гіпермаркет – магазин самообслуговування загальноміського значення з торговельною площею понад 3000 м, з максимально широким асортиментом (більше ніж 15 тисяч асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих товарів.

Універмаг - магазин загальноміського значення, торговельною площею понад 1500 м, з урізноманітненим асортиментом (більше ніж 5000 асортиментних позицій) непродовольчих товарів.

Універсам, або супермаркет – великий магазин самообслуговування всередині жилої зони міста, що має торговельну площу 400 м, з урізноманітненим асортиментом (більше ніж 5000 асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих товарів.

Міні-маркет – магазин самообслуговування торговельною площею до 200 м, з обмеженим асортиментом (до 500 асортиментних позицій) продовольчих товарів.

Торговельний центр – група торговельних об’єктів, зосереджених в одному місці і керованих як одне ціле, яке за своїми типами, розміром і місцезнаходженням функціонально відповідають запитам торговельного зони, що обслуговується ними.

Комісійний магазин - магазин-комісіонер, що здійснює роздрібний продаж товарів, прийнятих від юридичних чи фізичних осіб (комітетів) на засадах договору комі її, без перейняття прав власності на підкомісійні товари.

Дискаут – тип магазину, що характеризується обмеженою номенклатурою торгових послуг, до того ж у ньому товари повсякденного попиту реалізуються за порівняно низькими цінами або з наданням постійних торгових знижок.

До основних типів звичайних продовольчих магазинів також відносять:

„Гастроном” (400-200 м); „Овочі-фрукти” (250-400 м); „Хлібокондитерськи вироби” (250-400 м); „Риба” (250-400 м) та інші вузькоспеціалізовані продовольчі крамниці.

Основними типами звичайних непродовольчих магазинів є також:

„Товари для дітей” (650-5600 м); „Товари для жінок” (650-5600 м); ”Товари для чоловіків” (650- 5600 м); „Товари для дома” (250-1500 м);

„Культтовари” (250-1000 м); „Радіотовари” (250-650 м); „Книги” (250-400 м) і низка спеціалізованих магазинів – „Квіти”, „Меблі”, „Автомобілі”, „Ювелірні вироби” тощо.

Запитання та завдання для обговорення

1. Перелічите, що повинен знати касир торговельного залу.

2. Перелічите, що повинен вміти касир торговельного залу.

3. Які вимоги відносяться до загальнопрофесійних вимог?

4. Назвіть основні види роздрібної торгівлі.

5. За якими ознаками класифікуються види роздрібної торгівлі?

6. Як розрізняють за ступенем сталості місцезнаходження роздрібні підприємства?

7. Дайте визначення поняттю „магазин”:

8. Дайте визначення поняттю „ятка”:

9. Що означає поняття „гіпермаркет”:

10. Дайте визначення поняттю „дискаут”.

11. Що означає поняття „торговельний центр”:

12. Яке підприємство називається „універмаг”?

13. Дайте визначення поняттю „міні-маркет”.

Література:

Основна

1. В.Мякота, Ю.Рудяк, В.Кузнецов, Касові операції. – 5-е вид.перероб.і доп. – Х.:

Фактор 2007.- 304 с.

2. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення, затверджено постановою КМУ від 08.02.95 №108.

3. Правила продажу непродовольчих товарів, затверджено наказом МЗЕЗторгу від 27.05.96 №294.

4. Правила продажу продовольчих товарів, затверджено наказом МЗЕЗторгу від 28.12.94 №237.

5. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 №614.

Додаткова 1.Інструкція про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі від 24.06.96 р. №349.

про порядок приймання продукції виробничо-технічного 2.Інструкція призначення і товарів народного споживання по кількості (П-6).

про порядок приймання продукції виробничо-технічного 3.Інструкція призначення і товарів народного споживання по якості (П-7).

4.Кришемінська Л.Д. Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів. – Київ: Вікторія, 2009.Похожие работы:

«1 РАРИТЕТНА ФАУНА ЛУГАНЩИНИ: ХРЕБЕТНІ ПЕРШОЧЕРГОВОЇ УВАГИ Міністерство освіти і науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Громадська організація «Екоклуб Луганщини».,. раритетна фауна луганщини: Луганськ Видавництво «ШИКО» 2 РаРитетна фауна Луганщини: хРебетні пеРшочеРгової уваги УДК 597/599(477.61) ББК 28.693.3(4Укр=Луг) З-14 З-14 Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги. — Луганськ : Вид-во «ШИКО», 2014. — 220 с. ISBN...»

«Книга Генри Олди. Вкласти душу скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Вкласти душу Генри Олди Книга Генри Олди. Вкласти душу скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Генри Олди. Вкласти душу скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Генри Лайон Олди Вкласти душу Книга Генри Олди. Вкласти душу скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! *** Світанок пах приреченістю. Ще перш ніж розплющити очі, Мбете...»

«УДК 556.166 В.А.Овчарук, к.г.н, доц., А.В.Траскова, асп. Одеський державний екологічний університет СТАТИСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЧАСОВИХ РЯДІВ МАКСИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ВОДИ І ШАРІВ СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ ДНІСТЕР На базі сучасної вихідної інформації з максимального стоку весняного водопілля проаналізовані тенденції у змінах стокових характеристик і розраховані основні статистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку в басейні річки Дністер. Ключові слова:...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 24 (259), Ч. ІІ, 2012 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УДК 377.6:61:371.315.6 Т. Бабенко ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ Основним завданням професійної медичної освіти сьогодення є підготовка висококваліфікованих спеціалістів нової формації, які володіють навичками наукового підходу до визначення та розв’язання проблем пацієнта, здатних до ініціативності, постійного розвитку та самовдосконалення. Гостро постає проблема пошуку...»

«173 УДК 581.55 (477.60:477. 64:477.72:477.75:470.61:470.62) СИНТАКСОНОМІЯ РОСЛИННОСТІ ЗСУВНИХ БЕРЕГІВ АЗОВСЬКОГО МОРЯ Коломійчук В. П., Мележик О. В. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 03035, Україна, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 vkolomiychuk@ukr.net Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 03115,Україна, Київ вул. Львівська, 23 o_melezhyk@bigmir.net У статті, на основі власних досліджень, проведених з 2008 по 2013 рр.,...»

«ЗАДОВОЛЕНI! Xто може сказати про себе так, безпосередньо сьогодні? Звершене і тривале задоволення чекає на всіх тих, хто любить справедливість і мир, і покладає надію на Помазанного Царя, Месію і установлення Його Теократичного Правління. Як зараз це “бажання всіх народів” приходить, Суддя Рутерфорд доводить при помочі Святого Письма і фізичних фактів в цій брошурі. Ця брошура залишить у вас глибоке почуття ЗАДОВОЛЕННЯ. Видавцi «Satisfied» Ukrainian Автор: Й. Ф. Рутерфорд Перве видання...»

«УДК: 159.972 © Рахубовська Х.Г., 2012 р. Х.Г. Рахубовська Національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ ОСОБИСТІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РОЗЛАДИ У ОСІБ З РОЗЛАДАМИ ПРИЙОМУ ЇЖІ У статті розглядаються особистісні властивості та розлади у осіб з розладами прийому їжі. Наданий аналіз основних результатів досліджень, присвячених цій проблемі. Ключові слова: розлади прийому їжі, анорексія, булімія, розлад особистості, перфекціонізм. К.Г.Рахубовская ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА У ЛИЦ С...»

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА ЕНЕРГОФОРУМ ХАРКІВ2012 ПРЕС РЕЛІЗ З 28 по 31 березня 2012 року у Харкові за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться спеціалізована виставка «Енергофорум Харків-2012». В останній час все більш актуальним стає питання зниження витрат енергоресурсів, застосування енергоефективних та енергозберігаючих технологій, використання інновацій в енергетиці. Виставка продемонструє новітні розробки в енергетиці та промисловості. Важливою діловою подією виставки...»

«УДК 504.53:665.7 ВЕРТИКАЛЬНА МІГРАЦІЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА В ҐРУНТАХ РІЗНОГО ТИПУ Н. Гринчишин, к. с.-г. н., О. Бабаджанова, к. т. н. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Н. Лагуш, к. с.-г. н. Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. До вагомих екологічних проблем сучасності належить забруднення природних екосистем нафтою та нафтопродуктами. Загострюється вона у разі виникнення надзвичайних ситуацій, які супроводжуються аварійними виливами, під час...»

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ Проект «KsVolonterFest – лабораторія успіху у форматі web2.0» Волонтери рекомендують. Збірник сценаріїв і матеріалів до заходів Херсон ББК 78.39(4УКР-4ХЕС) В 68 Волонтери рекомендують. : збірник сценаріїв і матеріалів до заходів / Херсонська обл. б-ка для дітей; уклад. О.В. Крижановська; макет та дизайн обкл.: О.А. Кухта; ред. Н.Ф. Попова. – Херсон, 2011. – 36 с. : фотоілюстр.Разом з волонтерами над сценарними розробками працювали: Вєтрова Ангеліна...»

«УДК 911.3 Вікторія Яворська, Альона Калетинська ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПЕРЕХІД І СУЧАСНІ ГЕОДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ Стаття присвячена сучасним геодемографічним процесам в Україні та регіоні Українського Причорноморя. Розглядаються питання демографічних переходів. Проаналізовані основні геодемографічні показники, сучасна геодемографічна політика в Україні та її вплив розвиток геодемографічних процесів. Дається грунтовний аналіз показників сумарної народжуваності в субрегіонах Українського Причорноморя, який...»

«4. Калениченко С.П., Коновалов А.А., Михайлов В.Н., Нгуен Хыу Тхань. Имитатор радиолокационных сигналов микроволнового диапазона. – Изв. СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», сер. «Радиотехника», 2004, вып.1, с. 28-33.5. Калениченко С.П., Михайлов В.Н., Нгуен Хыу Тхань. Моделирование отражений от морской поверхности в сантиметровом диапазоне электромагнитных волн. Изв. вузов России, сер. «Радиотехника», 2004, вып.3, с. 19-27.6. Цифровая обработка сигналов/ А.Б. Серженко СПб.: Питер, 2003. – 604. 7. Long M.W. Radar...»

«ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2003 ДОПОВІДЬ БЮРО ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРАЦІ ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТУ США ЩОДО ПРАКТИКИ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ В КРАЇНІ 37(78) ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВ «ФОЛІО» ББК 67 Д70 Книгу видано за сприяння Національного фонду підтримки демократії (США) Дотримання прав людини в Україні у 2003 році / Харківська Д70 правозахисна група; – Харків: Фоліо, 2004. – 72 с. ISBN 966-03-2555-Х. У спеціальному інформаційно-аналітичному бюлетені «Права людини» Харківської...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»