WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |

«Київ – 2015 Зміст публікації є предметом відповідальності її авторів і не може бути розцінений як такий, що представляє погляди Міжнародної організації з міграції. ...»

-- [ Страница 1 ] --

«ОРГАНІЗАЦІЯ

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ

ДИСКРИМІНАЦІЇ»

Практичний посібник

Київ – 2015

Зміст публікації є предметом відповідальності її авторів і не може бути розцінений як такий,

що представляє погляди Міжнародної організації з міграції.

Єлігулашвілі М., Федорович І., Пономарьов С. Організація навчання з питань дискримінації.

Практичний посібник – К., 2015 – 136 с.

(с) Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні, 2015.

Усі права захищено. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена без письмового дозволу Міжнародної організації з міграції.

ЗМІСТ ВСТУП......................................................................... 5 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ.......................... 7

1.1. У чому ж полягають особливості цієї вікової групи............................. 7

1.2. Як визначити яких компетентностей бракує учасникам........................ 10

1.3. Зони навчання............................................................ 11

1.4. Модель навчання Девіда Колба – переваги її використання для навчання дорослих....................................................... 13 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ У РОБОТІ ТРЕНЕРА........................... 15

2.1. Компетенції тренера...................................................... 15

2.2. Планування тренінгу...................................................... 17 2.2.1. Концепція тренінгу.................................................. 17 2.2.2. Розробка цілей освітнього заходу...................................... 18 2.2.3. Методика.......................................................... 18 2.2.4. Жива та творча атмосфера........................................... 19

2.3. Група та її динаміка....................................................... 19

2.4. Стиль ведення групи...................................................... 20

2.5. Стратегії вирішення складних ситуацій...................................... 21

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТРЕНІНГУ:

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СПЕЦИФІКА ТЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЯ......................... 24

–  –  –

РОЗДІЛ 5. СТЕРЕОТИПИ......................................................... 41 РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ................................ 45 РОЗДІЛ 7. ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН....................... 50 РОЗДІЛ 8. ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФЕНОМЕН: ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ......... 57 РОЗДІЛ 9. ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ....... 65 РОЗДІЛ 10. ПЛАНУЄМО ПРОГРАМУ: КОРИСНІ ПОРАДИ ПРИ РОБОТІ З РІЗНИМИ ЦІЛЬОВИМИ АУДИТОРІЯМИ............................... 72

–  –  –

1 Повний текст рішення доступний за посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_933 ВСТУП Сьогодні, як ніколи, питання дотримання прав людини, забезпечення рівного підходу і відсутність дискримінаційних практик є важливим інструментом підтримання миру і забезпечення якісних змін у нашій країні. Сприяння взаєморозумінню та повага до розмаїття культур, а також протидія будь-яким формам нетерпимості та дискримінації повинні бути пріоритетом розвитку суспільства.

Велика частина напружених ситуацій та конфліктів у незалежній Україні спричинена внутрішніми установками людей, підживлена стереотипами та упередженнями, нерозумінням і страхом перед «іншим» – в широкому розумінні цього слова, внаслідок ситуацій, у яких відмінності сприймаються не як ресурс, а як загроза. Загроза досить часто уявна і необґрунтована, але яка постійно виправдовує і підживлює дискримінацію та ксенофобію, вибудовує бар’єри та потурає поширенню ненависті в українському суспільстві. Це можна побачити на вулиці, в офісах, сферах освіти та управління і у відносинах між людьми. Поширення, виправдання, заохочення і підбурювання, а також байдужість людей до проявів ксенофобії є нагальною проблемою українського суспільства. Саме тому, одне з ключових завдань сьогодні – розвивати знання та методи навчання про різні соціально вразливі групи і меншини та просувати концепцію «розмаїття», як ресурсу.

Це стало поштовхом для акумулювання досвіду та розробки навчального ресурсу, представленого у цьому посібнику. Максимально універсальний та адаптивний набір інструментів було апробовано під час тренінгу для тренерів у березні 2015 року, результатом якого стала розробка та проведення випускниками ТОТ своїх освітніх заходів спрямованих на протидію дискримінації. Головним завданням тренінгу була підготовка фахових тренерів та розвиток їхніх практичних знань і навичок з розробки навчальних програм та проведення освітніх заходів щодо запобігання та протидії дискримінації, особливостями роботи з різними цільовими групами, тощо. Основні теми, інструменти, напрацювання та досвід як тренерів, так і учасників курсу для тренерів було систематизовано і викладено в посібнику, який ви тримаєте в руках.

Посібник розроблено з метою методичної підтримки тих, хто організовує навчання як тренерів, так і представників різних цільових груп. Публікацію складено за принципом конструктора, коли людина, яка планує навчання та пише програму, сама обирає, з якого розділу і яку інформацію їй необхідно узяти, щоб навчання відповідало потребам учасників і особливостям цільових груп, спільнот, з якими вони працюють.

Посібник складається з кількох частин. Методична частина робить акцент на методах, підходах та інструментах освіти у роботі з дорослими та їх оцінки. У розділах 1-4 детально проаналізовані методичні підходи по роботі з дорослою аудиторією. Саме тому головне завдання цього блоку – забезпечити тренера інформацією та порадами перед плануванням та «ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ»

проведенням навчання. Включені поради про те, що робити у складних ситуаціях, наведені деякі методи активного навчання. Також надані рекомендації з розробки та оцінки програми з урахуванням усіх цілей навчання, цільових груп та тривалості процесу.

Тематична частина присвячена особливостями викладення основних тем щодо запобігання та протидії дискримінації. Розділ 5. Стереотипи, пояснює процес формування стереотипу та упередження – механізмів, які є базовими в темі дискримінації. Розділ 6 присвячений аналізу існуючих міжнародних та національних правових механізмів протидії дискримінації.

У розділі розміщено деталізований огляд основних міжнародно-правових та національних інструментів у сфері недискримінації, в яких тренер має бути обізнаний. Розділ 7 присвячений розгляду основних концепцій, що відіграють важливу роль у розумінні феномена дискримінації в різних аспектах – від правового до соціокультурного. Питання законодавчого викладення дискримінації з наведенням прикладів деталізовано у розділі 8. У розділі 9 викладені основні приклади дискримінації, з якими можуть зіткнутися представники різних цільових груп. В останньому, розділі 10 систематизовані різні підходи і успішні практики запобігання та протидії дискримінації. Усі розділі підкріплені посиланнями на корисні джерела, де можна отримати більше інформації, прикладів та інструментів.

У розділі Додатки ви знайдете, як адаптовані під тему дискримінація ігри та вправи, так і приклади анкет, навчальних програм, включаючи декілька програм освітніх заходів розроблених випускниками тренінгу для тренерів.

Сподіваємося, що наведена інформація, практичні рекомендації, приклади та досвід різних людей стануть у нагоді вам під час планування ваших навчальних заходів задля просування принципу рівності та подолання дискримінації в Україні.

Авторський колектив

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ

Навчання запобіганню та протидії дискримінації переважно орієнтоване на дорослу аудиторію. Навчаючи дорослих необхідно пам’ятати про індивідуальні особливості цієї вікової групи та певні підходи до навчання. Адже неправильно побудована програма чи невірно підібраний інструментарій можуть суттєво знизити рівень мотивації до участі і залученість у процес навчання і, відповідно, ефективність засвоєння матеріалу буде мізерна.

1.1. У ЧОМУ Ж ПОЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ ЦІЄЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ Наявність досвіду. Дорослі мають розгорнуті і багатогранні уявлення про світ, діяльності в цілому та про предмет / тему тренінгу, зокрема. Відповідно, аналіз отриманої інформації відбувається на основі співставлення її зі своїм досвідом та уявленнями. Тому тренер повинен бути готовий зіткнутися з різними думками та світоглядами учасників. Досвід не можна ігнорувати. Навпаки, потрібно побудувати змістовну комунікацію та створити комфортні умови для кожного з учасників для співвіднесення їхнього попереднього досвіду з тим, який вони отримують на тренінгу. Адже це допоможе учасникам здійснити крок вперед в особистому та професійному розвитку, посилити власні уявлення, навички, опанувати нові техніки і технології. Дорослі не тільки мають досвід, але й орієнтовані в навчанні не лише на механічне засвоєння інформації. Вони зосереджуються на вирішенні актуальних проблем, пошуку ефективних дій у практичних ситуаціях, з якими вони стикаються у своєму житті і діяльності.

Досвід стає ключовим ресурсом у процесі навчання дорослих, тоді як аналіз цього досвіду є центральним елементом всіх тренінгових методів.

Необхідною умовою навчання дорослих є довіра до тренера та/або експерта як до професіонала, який здатний допомогти їм знайти ефективні рішення в практичних ситуаціях.

Важливо пам’ятати, що доросла людина доволі часто може чинити опір змінам. Відомий феномен «захисту сприйняття» – це схильність людини захищати себе від ідей, об’єктів, ситуацій, які несуть загрозу її уявленням. Коли люди бачать, чують або переживають те, що не корелює з їхніми поглядами та/або цінностями, вони відчувають дисонанс. Оскільки одним із завдань тренінгу є зміна поведінки і, відповідно, уявлень, на основі яких діють учасники, останні з великою ймовірністю будуть відчувати такий дисонанс. Більше того, під час засвоння нових технік і технологій та їх застосування знижується продуктивність, а на перших етапах – і ефективність роботи; виникає відчуття некомпетентності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


«ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ»

Подолати це відчуття, та навіть інколи спротив, можна завдяки створенню динаміки групи, в якій панує атмосфера співпраці. Саме це створює підґрунтя для безпечних експериментів для самооцінки людини і пошуків найбільш ефективних схем та технологій роботи. Якщо атмосфера небезпечна, зростає кількість бар’єрів, які перешкоджають включенню в процес, починається усвідомлений чи не усвідомлений саботаж і протидія.

Дорослі приходять вчитися з високим рівнем мотивації, у них є чіткі цілі, часто, розгорнуті й ієрархизовані. Відповідно, їм важливо, щоб навчання було пов’язане з їх особистими цілями. Навіть якщо на самому початку тренінгу з’ясовується, що учасники не розуміють його доцільності, тренеру необхідно знайти спосіб зв’язати мету і завдання тренінгу та особисті цілі учасників.

Ще однією особливістю роботи з дорослою аудиторією є потреба дорослих людей у самонаправленні, тобто бажання самостійно визначати власні цілі та засоби їх досягнення.

Відповідно, головним завданням тренера стає робота з учасниками, яка направлена на організацію процесу спільного пошуку відповідей на поставлені питання. Учасники не є посудинами для наповнення знаннями та досвідом тренера. Навпаки, головне завдання процесу спільного пошуку потрібних знань та вмінь – це допомога в усвідомленні необхідних компетентностей та опануванні потрібними інструментами.

Пам’ятайте про час. Більшість з нас є людьми з величезним переліком справ, завдань, обов’язків. Часу на навчання в дорослої людини не так вже й багато. Відповідно ми хочемо отримати такі знання та вміння, які майже відразу можна буде застосувати на практиці.

Зміст тренінгу має бути прив’язаним до практики, а процес – бути побудований максимально ефективно з точки зору витрат часу на вирішення поставлених завдань. Бо дорослі учасники набагато краще усвідомлюють свої можливості і потреби. Відповідно, необхідність отримання практичних знань тут і зараз стає ключовим завданням тренера.

Правильно вибирайте методологію роботи. Вже тривалий час освіта для дорослих – це не «нудні лекції», а активні форми навчання: рольові ігри, ситуаційні завдання, симуляції, групові обговорення та кейси. Відповідно, увесь навчальний процес вибудовується на активній взаємодії учасників між собою та з тренером. Цей підхід до організації та проведення освітніх заходів отримав назву інтерактивного підходу. Важливо пам’ятати, що інтерактивний підхід – це не просто набір «іграшок і роздруківок», які дуже часто тренерами-початківцями просто комбінуються. Це послідовний процес навчання, де головний акцент робиться на потреби учасників – тренінг стає вирішенням їхніх завдань.

Програма орієнтована на учасника, а не на тренера. Відповідно головним завданням тренера стає акцент на тому, чого хоче навчитися учасник, які навички бажає розвинути, а не на тому, що тренер вбачає за необхідне «вкласти у голову». Такий підхід вимагає від тренера постійної уваги до учасників, їх запитань та потреб, постійної рефлексії, спрямованої на те, щоб побачити навчальний процес очима учасників. Такий підхід неможливий без залучення учасників в якості повноцінних партнерів. Учасники не можуть бути пасивними утриманцями, яким тренер надає готові рішення, Інтерактивний тренінг організований таким чином, що учасник ставить свої завдання і вирішує їх за допомогою ресурсів, що надаються тренером.

Плануючи освітній захід у форматі тренінгу, важливо так побудувати його програму, щоб у кожному з блоків задіяти різні канали отримання інформації. Важливо використовувати методи навчання, які дають учасникам можливість самостійних дій, пошуку рішень, аналізу та обговорення. Окрім цього при підборі методів та підходів важливо пам’ятати не тільки про потреби учасників, завдання тренінгу, але і про властивості людської психіки та пам’яті.

Згідно з результатами психологічних досліджень наша довгострокова пам’ять складається з таких блоків:

–  –  –

10% 20% 30% 50% 70% 90% Підсумовуючи, тренінг – це форма інтерактивного навчання, що спрямована на розвиток цінностей, установок, компетенцій та мотивації учасників, що дозволить їм у подальшому ефективніше виконувати поставлені завдання.

«ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ»

1.2. ЯК ВИЗНАЧИТИ ЯКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

БРАКУЄ УЧАСНИКАМPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Малюк Олександр Олександрович (посада) (підпис) (прізвищ е та ініціали керівника) 26.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Сумський завод продовольчих...»

«УДК 658.7 О.В.П’янкова O. Pyankova ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БРЕНДІВ POSITIONING AS ELEMENT OF EFFICIENT MANAGEMENT BRIEFCASE BRANDS Розглянуто окремі складові управління портфелем брендів, проаналізовано причини коригування портфелю, досліджено позиції та взаємозв’язки складових сучасного портфелю, запропоновано коригування портфелю торгових марок з подальшим репозиціонуванням складових у відповідності до парасолькового бренду. It is considered separate forming...»

«37 РОЗДІЛ ІV. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УДК 349.412.3: 347.235 (477) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ РОЗДУМИ Бондар О.Г., к.ю.н. Запорізький національний університет У статті здійснюється аналіз становлення правовідносин власності на землю в Україні за часів новітньої земельної реформи та визначення підходів до правового забезпечення їх подальшого розвитку. Ключові слова: право власності на землю, земельні відносини, земля, форми власності Бондар А.Г....»

«Міністерство надзвичайних ситуацій України НАКАЗ 27.06.2012 № 933 м. Київ (з основної діяльності) Держгірпромнагляд України Зареєстровано в Міністерстві Включено до Державного реєстру юстиції України нормативно-правових актів з питань охорони праці “ 20 ” липня 2012 р. “ 06 ” серпня 2012 р. за № 493 за № 1227/21539 НПАОП 0.00-1.61-12 Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів Відповідно до вимог Закону...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 5 грудня 2013 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Володимир Рибак ініціює проведення круглого столу Голос України.3 Під час зустрічі з Президентом ПА ОБСЄ, Спікером Парламенту Чорногорії Р.Крівокапичем В.Рибак поінформував про поточну політичну ситуацію в Україні, зазначивши, що він запропонував скликати засідання круглого столу за участю...»

«Участь Церков та релігійних організацій України у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом (міжконфесійний збірник) “Чи страждає один член, страждають з ним всі члени” Біблія “Хто рятує одне життя, рятує цілий світ” Талмуд “Кожна душа заручник власних вчинків” Коран Київ — 2008 ББК Э86 УДК 253:616.98:578.828 (ВІЛ/СНІД) Участь Церков та релігійних організацій України у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом...»

«УДК 800 Андрій Медведів Міннеаполіс, США ЯКІ ЧУЖОЗЕМНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ПОТРІБНІ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ? © Медведів А. Р., 2012 Cтаттю присвячено розгляду запозичень з англійської та російської мов в українську мову з точки зору їх сумісності та співвіднесеності до зовнішньої та внутрішньої структури української мови. Наведено різні варіанти їх впровадження й функціювання. Ключові слова: українська мова, англійська мова, російська мова, лексикологія, запозичення, впровадження, морфологічна побудова,...»

««Генерація Google»: Підсумки проекту Generation Google: Results of the project Хронологія основних заходів проекту 10 грудня 2010 – укладено угоду між Програмою «Бібліоміст» і Херсонською обласною бібліотекою для дітей про реалізацію проекту 27 грудня 2010 – започатковано блоґ літературної студії «Контур» 25 січня 2011 – офіційна презентація навчально-інноваційного центру, створеного в рамках проекту 15-16 лютого 2011 – тренінги для учнів та вчителів НВК «Школа гуманітарної праці» Херсонської...»

«АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРО ГРАМ А дисципліни Київ 2001 Підготовлено А. С. Мацком Затверджено на засіданні кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Протокол № 16 від 26.02.01) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Мацко А. С. Навчальна програма дисципліни “Міжнародно-правовий захист прав людини” (для бакалаврів, спеціалістів). — К.: МАУП, 2001 — 28 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план,...»

«КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ISSN 1727-5725 УДК 616.33-008.3-085:616.1-009.1-06-25.12 О. В. Чирва ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків Стратегія комплексної корекції клінічних виявів функціональної диспепсії на тлі нейроциркуляторної дистонії в осіб молодого віку Мета — підвищити ефективність лікування функціональної диспепсії (ФД) в осіб молодого віку з виявами нейроциркуляторної дистонії шляхом призначення комбінованої терапії (модифікація способу...»

«УДК 598.2:504.05 (477.8) Й. В. Царик, М. А. Сеник, І. М. Горбань, О. С. Закала, А. О. Кийко ЕКОТОНИ МІЖ ЛІСОМ ТА ЛУКАМИ ЯК ОСЕРЕДКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РІЗНОМАНІТТЯ ПТАХІВ Львівський національний університет ім. І. Франка Зроблено короткий огляд даних, отриманих під час дослідження екотонів. Описані дані щодо орнітофауни екотонів на межі лісу та лук, що були отримані на території західних регіонів України. Встановлено, що екотонні орнітокомплекси мають специфічну горизонтальну та вертикальну...»

«ПРАВИЛА В Н У Т Р І Ш Н Ь О ГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАТВЕРДЖЕНО Конференцією трудового колективу Мукачівського державного університету від “” _ 20 р. Протокол № _ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професійної підготовки, роду...»

«Посібник з вимірювання показників становища дітей, які знаходяться в системі офіційної опіки Неофіційний переклад здійснено в рамках спільного проекту Європейського Союзу та ЮНІСЕФ «Розвиток комплексних превентивних послуг для дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах». Змістовне редагування – ПОСТОЛЮК Галина Іванівна, директор Представництва міжнародної благодійної організації «Надія та житло для дітей» в Україні web:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»