WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 20 |

«Співробітництво України та Німеччини 16 листопада 2005 р. Парламентські слухання Київ—2006 Матеріали парламентських слухань Підготовлено фахівцями секретаріату Комітету ...»

-- [ Страница 8 ] --

І я цитую документ від 12 листопада 2005 року – це коаліційна угода нового німецького уряду, де записано щодо України: “Нашою метою продовжує бу ти підтримка (далі дуже цікаве речення) в міру наших можливостей процесів демократичних і економічних реформ в Україні. Ми віддані реалізації визна ченого в рішенні Ради ЄС шляху на поглиблення та посилення відносин між ЄС та Україною”.

Я знаю, що була серйозна боротьба за цей текст між партнерами по коа ліції, але вже дуже добре те, що є згадка про Україну. Звичайно, вона не та ка, якої хотіли б ми, але згадка про Україну є, і вона дає нам підстави працю вати. Ми дуже хочемо, аби Німеччина завжди була, хоча б на півкроку, попе реду Європейського Союзу, щоб вона дійсно була адвокатом України, бо добре розуміємо, що без підтримки Німеччини ми не можемо говорити, що дуже швидко виконаємо всі наші зобов’язання і відповідатимемо критері ям. Без підтримки Німеччини це фактично неможливо.

На завершення хотів би зазначити, що також ми уважно спостерігаємо за серйозними енергетичними проблемами, зокрема, над ідеєю будівництва газопроводу через Балтійське море… Дякую за увагу.

–  –  –

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

Ш ановні учасники парламентських слухань! Ми працювали досить дисципліновано, оперативно, не виходили за межі регламенту і тому маємо можливість скоротити, бо всі, хто записався, зголосився взя ти участь у доповідях, співдоповідях і в їх обговоренні, таку можливість мали, тому будемо підбивати підсумки.

Передусім давайте подякуємо нашим німецьким колегам, депутатам Бундестагу, подякуємо пану Послу пану Дітмару Штюдеманну, Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції, міжпарламент ській групі “Україна–Німеччина” і Уряду України за те, що спільними зу силлями ми зуміли вперше в історії нашого парламентаризму провести подібний захід.

Сподіваюсь, він матиме практичне втілення й будуть використані такі добрі, мудрі пропозиції, рекомендації, думки, які звучали з обох сторін. Як ви зробили висновок, по суті, наші парламентські слухання завершують цілий комплекс роботи групи наших німецьких колег в Україні, бо вони провели і зустріч з керівництвом парламенту, і “круглі столи” з питань еко номічного співробітництва. Усі ці рекомендації й поради будуть ураховані в наших подальших діях — виконавчої і законодавчої влади.

До того, що говорили мої колеги депутати, хотів би, аби наші німецькі колеги поставилися з розумінням. Вам набагато простіше в тому розумін ні, що ви щасливіші у творенні законів. Хотів би вас поселити в цій залі й змусити щодня приймати десятків два нових законів. Побачив би, який ви мали б вигляд. Якщо ви приймаєте один закон на рік — оце справжня ро бота парламенту. Ми ж закони, вибачте, за непарламентський вираз, кле паємо щодня десятками. Сьогодні одні зробили, бо один уряд, через пів року інший уряд зовсім протилежне хоче.

Одні приходили і просили:

ощасливте народ України, прийміть ці закони, ми вас у Європу завтра приведемо. Через півроку приходить інший уряд і каже: скасуйте те, що понаприймали, бо воно шкідливе для нашого суспільства. Ось так ми жи вемо.

Тим паче, що парламент не несе відповідальності за діяльність уряду, бо він не має до нього ніякого відношення, і відповідно уряд — до парла менту, крім того, що приходить і просить прийняти ті чи інші закони. На превеликий жаль, у переважній більшості це лобістські закони. Це зако ни, які лобіюють або представники певних груп у Кабінеті Міністрів, або

Матеріали парламентських слухань

вони безпосередньо зв’язані з іншими фінансово промисловими група ми, або мої колеги, які знаходяться в цій сесійній залі і належать до тих чи інших фінансово промислових груп.

Будемо сподіватися, що та політична реформа, на яку маємо надію (з 1 січня вступить у дію, хоча далеко не всі в нашому суспільстві хочуть цьо го), наведе хоч якийсь елементарний лад. Що буде, нарешті, безпосеред ня персональна відповідальність політичних партій, які обере виборець на виборах у березні 2006 року до парламенту. А в парламенті ці політичні партії чи одна політична партія (хоча я твердо переконаний, що сьогодні немає жодної, яка самостійно могла б цю місію виконати), блок, коаліція політичних партій сформують коаліційний уряд. І спільно з урядом, сфор мованим парламентом, парламент і уряд нестимуть відповідальність за ситуацію. Ось тоді в нас буде набагато менше проблем.

Ще одне питання, про яке тут говорили і наші колеги та й ви, мабуть, звернули увагу на те, що ви більше нас запрошуєте туди, куди український народ ще не готовий іти, натомість менше говорите про те, куди наше суспільство вже визначилося йти.

Йдеться про те, що ви кажете, що НАТО хоче нас у себе бачити. Хоче.

Але поки що, за даними соціологічних досліджень, лише 20% населення України хоче бути у складі НАТО, а 70% населення України — в Європей ському Союзі. Проте ніхто із вас сьогодні не сказав: ідіть до Європейсько го Союзу. Тому давайте все таки більше опиратися на реальності, дивити ся на реальну ситуацію і виходити з того, яким є наше українське суспільс тво і відповідно вносити пропозиції, які відповідають потребам. Бо добре зрозуміло, що ніякий блок НАТО не прийме ніякої держави, в тому числі України, без референдуму. Якщо проводити сьогодні референдум, то я вам приблизно назвав, яка кількість населення готова до такого вступу.

Інші пропозиції, які звучали. Розумію німецьких колег, які рекоменду ють прийняти якомога швидше ті чи інші законодавчі акти, які дали б змо гу пожвавити інвестиційну діяльність нашої держави. Ми також зацікавле ні в тому, щоб були такі акти. Ще раз повторюсь і намагатимусь їх створи ти, але знову ж таки створити тоді, коли більш менш буде стабільність у відносинах між парламентом і урядом, тобто після наступних парламент ських виборів, коли буде, так би мовити, зосереджена вся і політична, і ви конавча влада в руках тих чи інших політичних партій. Тоді це буде надійні ше, тоді це буде перспективніше, і тоді не будемо ми раз на місяць чи кож ного тижня змінювати чинні закони.

Особисто я і, гадаю, мої колеги по парламенту, які беруть участь у цій розмові, загалом задоволені, і ми з цього зробимо практичні висновки.

На завершення хочу щиро подякувати тим студентам, які без нагляду викладачів досиділи до кінця наших парламентських слухань.

Щиро всім дякую за добру розмову. На цьому парламентські слухання оголошуються закритими. До наступних зустрічей.

–  –  –

І. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФРН

1. Федеративна Республіка Німеччина Федеративна Республіка Німеччина (територія складає 357 тис. км2, за гальна довжина кордонів – 3758 км, чисельність населення – близько 82,1 млн. чол.) є однією з високо розвинутих країн світу, потужною європейською державою, впливовим членом Європейського Союзу та ряду міжнародних організацій. Заснована в 1949 році на федеративних засадах.

Згідно з Основним законом (конституцією), прийнятим Парламентською Радою у 1949 році, Федеративна Республіка Німеччина є республікою, де мократичною, федеративною, правовою і соціальною державою.

3 жовтня 1990 року відбулося державне об‘єднання Німеччини, цей день проголошено національним святом. Суб’єктами федерації є 16 федераль них земель, які мають власні конституції, парламенти, уряди. Одним з осно воположних принципів державного устрою згідно з конституцією є чіткий розподіл влади і компетенцій між федерацією та землями, законодавчою, виконавчою та судовою владами. Основний закон може бути зміненим лише за згодою двох третин членів Бундестагу (парламенту) та двох третин голо сів Бундесрату (палати земель). Останні зміни в основному законі набрали чинності у 1999 році.

Конституційними органами держави із переважно законодавчими фун кціями є Бундестаг і Бундесрат, виконавчі функції здійснюють Федеральний Президент, федеральний та земельні уряди в межах своїх повноважень.

Функцію судочинства на конституційному рівні здійснює Федеральний кон ституційний суд.

Бундестаг. Депутати Бундестагу обираються загальними, прямими, віль ними, рівними і таємними виборами терміном на 4 роки. Голова Бундестагу

– Н.Ламмерт (ХДС), який відповідно до кількості фракцій представлених у парламенті має 6 заступників. Бундестаг теперішнього, 16 скликання, нара ховує 614 депутатів.

Найважливішими функціями Бундестагу є законотворчість, вибори Фе дерального канцлера і контроль за урядом. У складі Бундестагу працюють постійні комітети з питань зовнішньої політики, оборони, внутрішніх справ, економіки, фінансів тощо (всього 23 комітети).

Бундесрат очолює голова, який обирається на один рік у порядку ротації з числа прем’єр міністрів земельних урядів. Головою Бундесрату з 1 листо пада 2005 р. є Прем'єр міністр федеральної землі Шлезвіг Гольштейн П.Х.Карстенсен (ХДС). Йому допомагають три заступники з числа голів зе мельних урядів, чиї повноваження також обмежені одним роком. Бундесрат бере участь у законотворчому процесі та управлінні федерацією. Більше по ловини усіх законів вимагають схвалення Бундесрату. Закони вимагають цього схвалення передусім тоді, коли зачіпають істотні інтереси земель,

Матеріали парламентських слухань

наприклад, коли вони торкаються фінансів або суверенності урядування. Го лова Бундесрату переймає обов’язки Федерального президента, коли ос танній не в змозі їх виконувати.

Федеральний конституційний суд, розташований в м. Карлсруе, слідкує за дотриманням основного закону, вирішує спірні питання між федерацією та землями або ж окремими федеративними органами, перевіряє феде ральні і земельні закони з точки зору їх узгодженості із Основним законом.

Федеральний конституційний суд складається з двох сенатів, у кожен з яких входить вісім суддів. Судді вибираються наполовину від Бундестагу і напо ловину від Бундесрату терміном на 12 років. Голова суду – Г.Й.Папір.

Глава держави – Президент, обирається строком на п’ять років Феде ральними зборами, які складаються з однакової кількості депутатів бундес тагу та представників земель. Нинішній Президент ФРН Х.Кьолер обраний на посаду 23 травня 2004 року. Федеральний президент представляє Феде ративну Республіку Німеччину відповідно до норм міжнародного права. Від імені федерації він укладає угоди з зарубіжними країнами, акредитує і прий має послів. Сама ж зовнішня політика є справою Федерального уряду.

Главою уряду є Федеральний канцлер, якого обирають депутати Бундес тагу. З жовтня 1998 р. по жовтень 2005 року цю посаду обіймав Г.Шрьодер (СДПН), який очолював коаліційний уряд СДПН – “Союз 90/Зелені”; посаду Віце канцлера та одночасно Міністра закордонних справ обіймав Й.Фішер („Союз 90/Зелені”). За результатами дострокових парламентських виборів 18 вересня 2005 року домовлено про формування уряду „великої коаліції” у складі ХДС, ХСС та СДПН на чолі з лідером ХДС А.Меркель. Після проведен ня установчого засідання Німецького Бундестагу 16 го скликання 18 жовтня ц.р. Федеральний президент Німеччини Х.Кьолер звільнив з посади канцле ра Г.Шрьодера та попередній склад кабінету, доручивши їм виконувати свої обов’язки до створення нового уряду, який остаточно має бути сформова ним орієнтовно до 25 листопада ц.р.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До нині діючого уряду входять 14 федеральних міністрів, кожен з яких має у складі підпорядкованого йому міністерства статс секретарів та парла ментського статс секретаря.

Основні політичні партії ФРН Християнсько Демократичний Союз (ХДС) і Християнсько Соціальний Союз (ХСС) утворюють партійний блок і виступають у парламенті як єдина фракція. За результатами дострокових парламентських виборів 18 вересня 2005 року блок отримав 35,3% голосів (226 місць) і є найбільшою парла ментською фракцією в Німецькому Бундестазі.

ХДС, який нараховує 636 тис. членів, є однією з впливових політичних партій, соціальною базою якої виступають підприємці, частково чиновники, селянство та ремісники, значна частина „середнього класу”. Розкрита у 1999 р. фінансова афера ХДС спричинилася до значної втрати партією дові ри у виборців та кризи всередині ХДС. У квітні 2000 р. вперше посаду голо ви партії обійняла жінка – А.Меркель.

Співробітництво Україна – Німеччина

ХСС нараховує близько 180 тис. членів і діє на території Баварії. За своїми політичними поглядами є близькою до ХДС партією, проте з багатьох питань внутрішньої і зовнішньої політики займає більш консервативні позиції. У парламенті ХСС представлений земельною групою. Голова ХСС – Прем‘єр міністр Баварії Е.Штойбер, переобраний на посаду замість Т.Вайгеля після поразки ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу у вересні 1998 року.

У питаннях внутрішньої політики ХДС/ХСС традиційно дотримується прагматичного консервативного курсу.

Соціал Демократична Партія Німеччини (СДПН) нараховує близько 760 тис. членів і є найчисельнішою партією ФРН. Вона традиційно претендує на представлення інтересів середніх та малозабезпечених прошарків населен ня, а зараз намагається стати „новим центром”, одночасно зберігши за со бою ліву частину електорату. Важливим елементом її стратегії є сприяння економічному розвитку та підвищення рівня зайнятості за рахунок держав них програм. На парламентських виборах 18 вересня 2005 року партія отри мала другий результат – 34,3% (222 парламентських місця). На надзвичай ному з’їзді СДПН, який відбудеться 14 16 листопада в м.Карлсруе, передба чається, що новим Головою партії буде обрано нинішнього Прем'єр міністра федеральної землі Бранденбург М.Платцека, а на посаду Генерального сек ретаря претендують А.Налєс та Х.Хайль.

Партія “Союз 90/Зелені” виникла у ФРН на зламі 70 80 х років як наслідок прояву недовіри населення, насамперед, молоді, до політики “традиційних” партій. “Зелені” концентрують свою діяльність на соціальних та екологічних проблемах, забезпеченні прав людини.

Чисельність партії – близько 49 тис. чол. Керівництво партією здійсню ють двоє співголів – К.Рот та Р.Бютікофер. Після позачергових парламент ських виборів 18 вересня 2005 року, на яких партія отримала 8,1 відсотків голосів виборців (51 депутатський мандат) центральна фігура партії, Міністр закордонних справ Й.Фішер у зв’язку з неможливістю збереження правля чої червоно зеленої коаліції оголосив про свій відхід від її неформального керівництва.

Вільна Демократична Партія (ВДП) нараховує близько 70 тис. членів і віддзеркалює інтереси середніх та дрібних підприємців, забезпеченого про шарку інтелігенції, ремісників, у своїй діяльності орієнтується на традиції ні мецького лібералізму. У 1969 1982 рр. ВДП утворювала коаліційний уряд з СДПН. Восени 1982 року вона розірвала співробітництво з СДПН і вступила до коаліції з ХДС/ХСС. Головою партії є Г.Вестервеллє, якого обрано на цю посаду у квітні 2001 р. На парламентських виборах 18 вересня 2005 року партія отримала 9,8 відсотків голосів (61 парламентське місце).

„Ліва партія” – це нове утворення на політичному небосхилі ФРН, яка складається з колишньої Партії Демократичного Соціалізму (ПДС), наступ ниці правлячої в НДР Соціалістичної єдиної партії та „Виборчої альтернати ви: За працю і соціальну справедливість”, політичного руху, популярного на Заході країни. 17 липня 2005 року у Берліні на надзвичайному засіданні дев’ятого з’їзду ПДС партію було перейменовано у „Ліву партію”. На вибо рах 18 вересня ц.р. партія отримала 8,7 відсотків голосів виборців (54 місця в Бундестазі). В цілому, в об’єднаній Німеччині „Ліва партія” є помітною по літичною силою, особливо на території східних федеральних земель. Голо

Матеріали парламентських слухань

вою партії є Л.Біскі.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 148–153 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 148–153 УДК 519.62 ДО ПИТАННЯ КОНВЕРГЕНТНОСТІ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В. Григоренко, І. Романів, Я. Шмигельський Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017, Львів, Україна shmygelsky@electronics.wups.lviv.ua Для встановлення достатніх умов конвергентності нелінійної динамічної системи пропонується...»

«УДК 528.88:551.583 Академiк НАН України В. I. Лялько, Л. О. Єлiстратова, О. А. Апостолов Використання iндексу ID для виявлення можливої трансформацiї екосистем у типових ландшафтно-клiматичних зонах України при сучасному клiматi Наведено важливий аспект проблеми змiни клiмату змiни в географiчному поширеннi екосистем. Запропоновано використовувати iндекс посухи ID, розрахований за даними сенсора MODIS зi супутника TERRA, для виявлення можливого просторового змiщення екосистем та їх...»

«Державне агентство лісових ресурсів України Національна академія наук України Український ордена “Знак Пошани” науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Поліський філіал Українського ордена “Знак Пошани” науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького На правах рукопису ЗБОРОВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 630*5:630*114.462](447.42) ЛІСОРОСЛИННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІЩАНИХ ҐРУНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 06.03.03...»

«“АСАУ” – 17(37) 2010 УДК 62-529 М.М. Ткач, В.М. Назаренко, В.Й. Лобов, М.О. Котляр СИСТЕМА КОНТРОЛЮ МIКРОКЛIМАТУ В ПРИМIЩЕННI НА БАЗI КОНТРОЛЕРУ SIEMENS TC65T Анотацiя: Тема статтi пов’язана iз розробкою системи контролю мiкроклiмату в примiщеннi на базi контролеру Siemens TC65T iз вбудованим GSM-модулем. В статтi дається аналiз сучасних систем контролю мiкроклiмату. Сутнiсть розглянутої проблеми полягає в проектуваннi системи з меншою вартiстю вiдносно подiбних їй систем. В статтi наведенi...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _С.В. Іванов (підпис) « »_2014 р. МОНІТОРИНГ ТА ЛОГІСТИКА ВИРО БНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри обліку і аудиту М. М. Матюхою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 4 від 14.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Матюха М. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з...»

«УДК 616. 155. 194. 8 ДІАГНОСТИКА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ О. І. Сміян, д-р мед. наук, професор; Х. І. Василишин, аспірант; М. Климовець, студентка; А. Шишчук, студентка, Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми Стаття присвячена вивченню залізодефіцитних станів у дітей. Проаналізовані анте-, периі постнатальні причини виникнення залізодефіцитної анемії (ЗДА) у дітей, наведені дані щодо частоти виявлення ЗДА у дітей, описані стадії розвитку...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Волошин Ігор Станіславович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 22.04.2013 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Білоцерківський ювелірний завод 1.2....»

«ВІЙСЬКОВI НАУКИ УДК 356.169 О. М. ПЕЧОРІН, ад’юнкт кафедри аеромобільних військ та сил спеціальних операцій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ ПОГЛЯДИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ (АЕРОМОБІЛЬНИХ) ВІЙСЬК В СУЧАСНИХ УМОВАХ На основі аналізу локальних війн і збройних конфліктів останніх десятиріч показані погляди військових фахівців провідних країн світу на порядок застосування повітрянодесантних...»

«Корчинський В.Є., Шуригіна Д.В. Зміцнення фінансової незалежності регіонів в результаті реформування міжбюджетних відносин УДК 336.15 Корчинський В.Є., к.е.н., доцент, ТНУ імені В.І. Вернадського Шуригіна Д.В., магістрант, ТНУ імені В.І. Вернадського ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕГІОНІВ В РЕЗУЛЬТАТІ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У роботі досліджуються проблеми реформування системи міжбюджетних стосунків. Авторами проведений аналіз міжбюджетних стосунків, визначені наявні проблеми....»

«УДК 821.161.2’05/06 М.О.Лєцкін «Я З ЗЕМЛЕЮ ЗРІССЯ – НЕ ВИРНУ.” ( Іван Огієнко та Михайло Драй-Хмара) В автобіоґрафії Івана Огієнка натрапляємо на такий скупий запис: “1918. Х. Прибуття до Кам’янця-Подільського частини призначених професорів і доцентів: Л.Т.Білецького, В.О.Біднова, М.Драй-Хмари” [1, c.40]. Йдеться про комплектування викладацького складу нового, фактично першого українського в молодій державі, Кам’янець-Подільського університету, який був заснований 1 липня 1918 р. наказом...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Я.Б. Ковалів (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 29.04.2012 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство ГРАНДІНВЕСТ 1.2. Організаційно-правова...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Кафедра менеджменту організацій та логістики МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»Розробник: канд. екон. наук, доцент Н.М. Гуржій Запоріжжя 2013 Реферат є формою самостійної роботи студента, яка дозволяє реалізувати пізнавальну і контрольну функції. Пізнавальна функція полягає в наступному: 1....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»