WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 711.556.55 М. Кушніренко, кандидат архітектури, завідувач кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури ПРОБЛЕМИ МІСТОБУДІВНОГО ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 711.556.55

М. Кушніренко,

кандидат архітектури, завідувач кафедри

містобудування Київського національного

університету будівництва і архітектури

ПРОБЛЕМИ МІСТОБУДІВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ

Дніпро є третім за величиною транскордонним водотоком

Європи після Дунаю та Волги. Басейн Дніпра розташований на

територіях трьох держав Східної Європи – Російської Федерації,

Республіки Білорусь та України. Загальна площа його басейну становить 511,000 км2. В межах Російської Федерації знаходиться 19,8% водозбірної площі басейну Дніпра, в Республіці Білорусь – 22,9%, а в Україні – 57,3%. (рис. 1).

Басейн Дніпра є в цілому середньозаселеним регіоном Східної Європи. Відповідно до розрахунків на початок 2001 р. в межах басейну проживало 32,4 млн мешканців, в тому числі на російській частині басейну – 3,6; на білоруській – 6,3 і на українській – 22,2 млн мешканців.

Біля 69% населення басейну Дніпра живе в крупних та найкрупніших міських агломераціях, які характеризуються потужним господарським багатогалузевим комплексом, високим рівнем засвоєності природних ресурсів басейну та значним антропогенним навантаженням на оточуюче середовище.

В цілому гідрологічний режим басейна Дніпра має свої суттєві відмінності в країнах дніпровського басейну, починаючи з районів формування стоків Дніпра та ряду припливів на території Російської Федерації, республіки Білорусь та подальшого хоча би і незначного притоку стока на території України. Великий вплив на містобудівне використання прибережних територій та гідрологічний режим ріки має мережа водосховищ на Дніпрі (табл. 1).

© М. Кушніренко, 2009 Рис. 1. Схема басейну ріки Дніпро Таблиця 1 Найбільші водосховища в басейні Дніпра на території Росії Назва водосховища Площа Повний Рік ПризнаРіка дзеркала, га об'єм, млн м3 пуску чення Михайлівське Промислова Свапа 1401 41,1 1976 потрібність Десногірське, прудохолоджувач Десна 4220 320,0 1979 Смоленської АЕС Пруд-охолоджувач Промислова Сейм 2146 94,6 1976 Курської АЕС потрібність Водосховище Промислова Піщана 1300 31,0 1975 Михайлівського ГОКа

–  –  –

Кременчуцьке водосховище є одним з найбільших в Європі за своїм об’ємом – 13,3 млрд м3 (площа водного дзеркала – 2250 тис. км2).

Народногосподарське значення каскаду гідроспоруд та будівництва штучних водоймищ визначається їх наступними перевагами: отриманням дешевих джерел електроенергії; утворенням запасів прісної води; регулюванням стоку річок з метою організації глибоководних транспортних шляхів та попередження стихійних катастроф.

Разом з тим великий антропогенний тиск привів на початку 90-х років минулого століття до різкого погіршення стану екосистеми басейну Дніпра, особливо в середніх та нижніх частинах течії ріки. Це сталося внаслідок неадекватних зусиль по раціональному використанню природних ресурсів та охорони оточуючого середовища в період великомасштабного розвитку виробництва, перш за все металургії, важкої і хімічної промисловості та атомної енергетики. Процеси деградації природного комплексу басейна Дніпра супроводжуються значними і в ряді випадків незворотними його змінами, що призводить до погіршення умов життєдіяльності населення.

При цьому антропогенна діяльність відіграє роль каталізатора для природних процесів, що привело у низці випадків до негативних наслідків [4; 5; 6; 7].

Інженерно-геологічні умови прирічкових територій різко змінюються у зв’язку зі створенням штучних водосховищ. Внаслідок підйому ґрунтових вод (після заповнення водосховища) відбувається підтоплення земель.

Дані спостережень Державного моніторингу за водосховищами Дніпровського каскаду за період 1928 – 1991 років свідчать про зміни клімату та гідрологічного режиму ріки Дніпро та її прибережних територій, які пов’язані з подальшою урбанізацією і насамперед з промислово-господарською діяльністю [3; 9; 10].

На це вказують наступні фактори:

1. Зміни клімату на прибережних територіях:

- підвищення температури повітря в холодний період року;

- збільшення вологості повітря;

- зменшення швидкості вітру;

- зниження висоти снігового покриву;

- зниження температури води.

2. Практично повністю змінений режим ріки в Середньому та

Нижньому басейні Дніпра:

- створення застойних, малорухомих зон на водосховищах;

- штучне утворення прируслових водойм;

- активізація шкідливої дії води на берегову полосу;

- обрушення берегів;

- зниження природної здатності ріки до очищення;

3. Зміни в гідрологічному режимі ріки:

- великі втрати води за рахунок випарювання з водної поверхні;

- безповоротне використання води на промислові, комунальні та сільськогосподарські потреби;

- різкі добові і тижневі коливання рівня води;

- санітарно-екологічні попуски.

4. Техногенні забруднення водосховищ та їх прибережних зон.

Створення наприкінці 60-80-х років минулого сторіччя Дніпровських водосховищ призвело до активізації хвильової абразії дніпровських берегів. Щороку безповоротна втрата земель на окремих ділянках складає від 4 до 10 метрів. Берегообвалення захвачує рільні землі, лісові насадження, присадибні ділянки, підходить до територій кладовищ, створюється загроза руйнування об’єктів інженерної та житлової інфраструктури.

Існують проблеми захисту берегової зони Канівського водосховища в таких містах, як Кременчук, Черкаси, Світловодськ та багатьох сільських населених пунктів. Тільки по Чернігівській області загальна довжина берегів, що розмиваються, складає близько 100 км.

За висновками вчених і за спостереженнями спеціалізованих служб, однією з найважливіших проблем містобудівного використання прибережних територій упродовж останніх років є активізація небезпечних геоморфологічних процесів на узбережжях водосховищ Дніпровського каскаду. Руйнування берегів водосховищ Дніпровського каскаду щорічно призводить до втрати значної кількості прибережних земель, впливає на використання самих берегів і прилеглих до них територій, зумовлює виникнення надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф, особливо в населених пунктах, де негативний вплив природних чинників посилюється техногенними факторами [3; 9; 10; 11].

Проблеми розмиву берегової зони призводять в окремих випадках і до виникнення спірних питань у міжнародних відносинах.

Це, наприклад, стосується зміни державних кордонів унаслідок переформування берегів у таких річок, як Дніпро (на кордоні з Білоруссю, Ріпкінський район Чернігівської області), Західний Буг (на кордоні з Польщею), Тиса (на кордоні з Румунією).

Виходячи з того, що проблема берегозахисту в Україні набула великого містобудівного, екологічного і техногенного значення, було прийнято рішення про розроблення Загальнодержавної програми укріплення берегів водних об’єктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту, проект концепції якої розвиває основні рішення чинної Комплексної програми захисту сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів від шкідливої дії вод на період до 2015 року.

Другою важливою проблемою містобудівного використання прибережних територій водосховищ Середнього та Нижнього Дніпра є техногенні забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Аварія на ЧАЕС призвела до радіоактивного забруднення всіх 29 тис. км2 території Київської області. Найбільш забрудненою виявилася територія, що безпосередньо прилягає до атомної станції – колишній Чорнобильський район, а нині – зона відчуження (ЗВ), де припинено діяльність, яка безпосередньо не пов’язана із заходами, спрямованими на ліквідацію наслідків аварії, а також Поліський район, меншою мірою забруднені Іванівський, Вишгородський, Богуславський, Рокитнянський і Таращанський райони. Загалом відповідно до чинного законодавства на території 19 з 26 районів області 560 населених пунктів було віднесено до зон радіоактивного забруднення.

За даними 13 станцій спостережень та лабораторного контролю і пунктів радіометричної мережі гідрометслужби України, розташованих у Київській області, протягом останнього часу радіаційний стан на території області залишається стабільним. Як і у попередні роки, максимальні рівні радіоактивного забруднення атмосферного повітря ізотопами цезію та стронцію спостерігаються на територіях, що найбільш постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. В цілому в регіоні тривають процеси очищення атмосфери від радіонуклідів техногенного походження.

Протягом 2003-2007 рр. радіаційний стан поверхневих вод у Київській області (Київське та Канівське водосховища) у порівнянні з попередніми роками не зазнав істотних змін.

Основним фактором, який впливає на формування вторинного забруднення поверхневих вод та радіаційний стан дніпровських водних об’єктів, є гідрометеорологічні умови та радіаційна ситуація, що складаються безпосередньо на територіях найбільш забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС, водозбірних територіях зони відчуження, а головним джерелом надходження радіонуклідів у Київське водосховище та їх подальшої міграції по каскаду Дніпровських водосховищ залишається Прип’ять.

У каскаді Дніпровських водосховищ під впливом різних природних факторів відбувається трансформація стоку забруднених радіонуклідами прип’ятських вод і поступове зменшення концентрацій радіонуклідів по довжині каскаду. Суттєве зниження вмісту радіонуклідів у воді спостерігається уже в Київському водосховищі.

Вміст радіонуклідів у воді Дніпровських водосховищ Київського регіону у 2007 р. наведений нижче у табл. 3. Cередні річні концентрації радіонуклідів у 2007 р. були найменшими або близькими до найменших за весь період після аварії на ЧАЕС.

Таблиця 3 Вміст радіонуклідів у воді Дніпровських водосховищ у 2007 р.

Об’єкт та пункт Цезій - 137 Стронцій - 90 спостереження мін. макс. середнє мін. макс. середнє Київське – м. Вишгород 6,7 15,6 9,7 32 96 68 Канівське – м. Київ 6,4 6,6 6,5 25 80 52 Канівське – м. Канів 3,7 11,4 7,51 28 70 47 Підсумовуючи наведені вище результати і враховуючи те, що у ЗВ продовжуються роботи із запобігання виносу радіонуклідів у воду Київського водосховища, можна стверджувати, що ситуація стосовно забруднення води Дніпровського каскаду знаходиться у стабільному стані [12; 13; 14; 15].

Динаміка забруднення поверхових вод з 1985 по 2007 рр.

свідчить, що у 1987 р., одразу після забруднення вод Дніпровського каскаду, рівень забруднення виріс у сотні разів по відношенню до передаварійних рівнів. На сьогодні зберігається тенденція зменшення концентрації радіонуклідів, і показники 2007 р. знаходяться на рівнях, близьких до передаварійних (рис. 2).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інтенсивний розвиток промисловості на прибережних територіях в період 50-80-х років обумовив необхідність розробки цілого ряду проектних робіт: схем районного планування, схем впливу гідровузлів, схем планування промвузлів і промрайонів.

Досвід планування прирічкових територій в Україні охоплює період останніх п’ятидесяти років. У цей період активно здійснювалось будівництво найбільших гідротехнічних об’єктів, що перетворили природні комплекси на значні за площею території, виникли масштабні природо-технічні системи.

Рис. 2. Динаміка концентрації радіонуклідів у Канівському водосховищі в районі Києва відносно 1987 р.

У зв’язку з будівництвом каскаду гідротехнічних споруд на Дніпрі виникла необхідність, поряд із загальноприйнятою районнопланувальною документацією, також і в спеціальних видах проектних робіт, таких як схеми районного планування зони впливу гідровузлів.

У даному випадку мова йде про схеми районного планування зон впливу Каховської, Кременчуцької і Дніпродзержинської гідроелектростанцій, розробка яких була здійснена на початку 50-х рр.

(рис. 3). Одним із важливіших містобудівних завдань, поставлених у цих роботах, стало визначення планувальних меж зон впливу гідровузлів за сукупністю виробничих, соціально-економічних і природних умов.

Ці проектні розробки мали важливе значення у визначенні містобудівної політики урбанізованих територій у зонах впливу штучних водосховищ, на прибережних територіях. Вони значною мірою зумовили шляхи містобудівного використання прибережних територій на той час, формування і розвитку прибережних міських агломерацій: Київської, Дніпропетровсько-Дніпродзержинської, Запорізької, Нікополь-Марганецької [16; 17; 18].

В 1970 р. у відділі районного планування КиївНДІПІмістобудування під керівництвом проф. І.О. Фоміна були розроблені пропозиції щодо організації кільцево-вузлової планувальної структури Дніпропетровського регіону, яка може стати основою планувального формування цього особливого природно-урбанізованого прибережного регіону.

Рис. 3. Схеми районного планування Придніпров’я, розроблені в період 50-80 рр.

(по Вадімову В.М.) Важливим етапом в планувальному регулюванні розвитку прибережних територій була розробка в інституті «ДІПРОМІСТО»

комплексних схем районного планування областей, прилеглих до Дніпровського каскаду водосховищ: Херсонської, Запорізької (1974 р.), Черкаської (1975 р.), Дніпропетровської (1976 р.) і Харківпроектом – Полтавської (1977 р.) [17].

У 1991 р. було проведено конкурс «Дніпро – ХХІ» для вирішення проблем планувальної організації прибережних територій Дніпровського каскаду водосховищ, в якому брали участь Дніпроцивільпроект, КІБІ, КиївНДІП-містобудування, БілНДІПмістобудування, ДІБІ, ЛенНДІПмістобудування і ЛенНДІТАМ, Укрмістобудпроект, Інтерпроект, ДІПРОМІСТО. Проект КІБІ, розроблений групою викладачів і студентів кафедри містобудування (М. Кушніренко, І. Устінова, С. Царенко, Д. Бадзюх) отримав другу премію (рис.4).

У всіх концептуальних проектах пропонувалось перетворення функціонального зонування, суть якого зводилась до поясного розподілу функцій уздовж осі Дніпра, де прибережна кромка річкових долин і водосховищ звільнялась від промислового використання, залишаючи її в ролі природно-ландшафтних комплексів. Особлива увага приділялась зонам радіоактивного забруднення прибережних територій, а також районам з високим рівнем техногенного тиску на навколишнє середовище. В проектах підкреслювалась необхідність організації еколого-містобудівного моніторингу у створенні спеціального кадастру з територіальних проблем Придніпров’я [19].

У 80-ті рр.

для Дніпровського каскаду водосховищ інститутом «Укргідроводгосп» були розроблені комплексні проектні роботи:

«Схемы улучшения технического состояния и благоустройства водохранилищ и их прибрежной полосы: Киевского, Каневского, Кременчугского (в 1981 г.); Днепродзержинского, Днепровского (1984 г.); Каховского (1986 г.)». Розробка цих проектів була обумовлена необхідністю вирішення конфліктних проблем, які виникли в процесі експлуатації Дніпровського каскаду. Комплексні пропозиції цих робіт стосувались відродження природних елементів навколишнього середовища прибережних територій, удосконалення самоорганізуючих процесів у водосховищах, визначення прибережної водоохоронної смуги (ПВС) (табл. 4) [10].

В цих водоохоронних зонах був визначений містобудівний режим використання прибережних територій: виробництво; сільське та рибне господарство; рекреація; розвиток населених пунктів.

Рис. 4. Концептуальний проект «Дніпро – ХХІ ст.», розроблений в КНУБА (КІБІ)

–  –  –

Такий великий обсяг проектних робіт, виконаний стосовно прибережних територій Дніпровського каскаду, свідчить про привабливість і динамічний характер їх розвитку, про необхідність комплексного підходу до їх проектування.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Список літератури 1. Костенюк Л. В. Закономірності руслоформування у річковій системі Верхнього Пруту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.геогр.наук: спец. 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» / Л. В. Костенюк. – Чернівці, 2012. – 20 с. 2. Кравчук Я. С. Геоморфологія Передкарпаття / Я. С. Кравчук. – Львів: Меркатор, 1999. – 188 с. 3. Кравчук Я. С. Геоморфологія Скибових Карпат / Я. С. Кравчук. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. – 232 с. 4. Кравчук Я. С....»

«Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – Випуск 14, 2014 р. УДК 624.042.5 Огляд міжнародних норм і правил визначення кліматичного температурного впливу на будівлі та споруди Кордун О.І. ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського», Україна Анотація. В даній роботі проведено огляд вимог міжнародних будівельних норм до визначення приросту температури елемента будівлі чи споруди від дії прямого сонячного проміння. В статті розглянуто норми...»

«ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2015. Т. 20, вип. 1 УДК 025.345.4.036:027.021:378.4(477.74-21) Т. М. Бикова, зав. відділом наукової обробки документів та організації каталогів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова вул. Преображенська, 24, м. Одеса, 65082, Україна тел.: (0482) 34 77 89 e-mail: library@onu.edu.ua ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ТЕМАТИЧНОГО ПОШУКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ НБ...»

«Інститут електронної фізики Національної академії наук України ІЕФ-2009 Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів Ужгород, 25–28 травня 2009 ПРОГРАМА І ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Містецька Линія” Ужгород 2009 IEP-2009 International Conference of young scientists and post-graduates Uzhhorod, 25–28 May 2009 PROGRAMME AND ABSTRACTS “ArtLine” Uzhhorod 2009 ББК В 3Г (4Укр – 4Зак) М 58 УДК 539.1 Збірник містить програму й тези доповідей конференції. Доповіді присвячені дослідженню явищ, що відбуваються...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Я.Б. Ковалів (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 29.04.2012 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство ГРАНДІНВЕСТ 1.2. Організаційно-правова...»

«УДК 82.0:821.161.2.09 Юлія Вишницька Текстова поліваріативність міфологічного сценарію початку як реалізація космогонічних та антропогонічних міфів (на матеріалі поезії Сергія Жадана) У статті описано індивідуально-авторські варіації міфосценарію початку в творчості Сергія Жадана. Досліджено особливості текстових реалізацій космогонічних та антропогонічних міфів, зроблено спробу реконструкції семіотичної моделі символічного типу на матеріалі поетичних текстів автора. Ключові слова:...»

«ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (64) УДК 657 А.В. Лисюк, аспір. Житомирський державний технологічний університет ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У РЕКЛАМНОМУ АГЕНСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (Представлено д.е.н., проф. Чижевська Л.В.) Розглянуто особливості діяльності рекламних агентств та визначено їх вплив на організацію і методику бухгалтерського обліку процесів створення, виробництва та розміщення рекламних продуктів. Ключові слова: реклама, організація...»

«НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ДГМА № 1 (7Е), 2011 311 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ Сердюк О. М., Заревчацька Т. В. Управление основным капиталом угледобывающих предприятий является важным аспектом эффективного менеджмента добывающей отрасли. Рассмотрены основные тенденции развития угледобывающих предприятий в современных условиях хозяйствования, проанализированы особенности управления основным капиталом на предприятиях области....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов «_» _ 20 р. АУДИТ ПРАКТИЧНИЙ АУДИТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до лабораторних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у НМУ _ обліку і аудиту Протокол № 14 від 03.04.2012 р. Київ НУХТ 2012 Аудит. Практичний аудит. Метод. рекомендації до лабор....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 2 червня 2009 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Владимир Литвин оформил перенос Сергей Головнев, КоммерсантЪ (Украина) Вчера на заседании согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов Верховной Рады было решено еще на две недели отложить рассмотрение антикризисной программы правительства. Интересно, что это не вызвало протестов со...»

«УДК 378 Т.І. Савочкіна МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТАМАТЕМАТИЧНИХ ТВЕРДжЕНЬ В НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ ОСНОВНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Проаналізовано твердження і поняття, пов’язані з аксіомою вибору і проблемою доведення; розкрито їх методологічне і методичне значення в навчальних курсах математики. Ключові слова: метаматематика, аксіома вибору, проблема доведення. Проанализированы утверждения и понятия, связанные с аксиомой выбора и проблемой доказательства; раскрыто их методологическое и методическое...»

«зоологія ISSN 2219-7516 Proceedings of the National Museum of Natural History. 2014, vol. 12 УДК 595.78 (477.83) Еколого­фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України Ю. М. Геряк1, О. В. Жаков2, І. Ю. Костюк3, В. М. Сергієнко4 Львівське відділення Українського ентомологічного товариства (Україна) Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (Україна) Зоологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) ВАТ «КП...»

«ПОСІБНИК З РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ВказіВки щодо праВильного розділення ВідходіВ UCRAINO ZONA ESTERNA Проект роздільного збору відходів в Порденоне був ініційований як інноВаЦіЙниЙ підхід до оБроБки МіСьких ВідходіВ, метою якого є зменшення викидів парникових газів і більш ефективний захист навколишнього середовища, поліпшення роздільного збору, збільшення переробки матеріалів і скорочення витрат на обробку відходів. У цій брошурі ви знайдете всю інформацію, для кращого використання запропонованої...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»