WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК.655.22 Никируй В., Маїк В. Українська академія друкарства, м. Львів, Україна ОСОБЛИВОСТІ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОРМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ГРАВІЮВАННЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК.655.22

Никируй В., Маїк В.

Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ З

ВИКОРИСТАННЯМ ФОРМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ГРАВІЮВАННЯ

Традиційний метод виготовлення цифрових флексографських форм набув

великого розповсюдження в Україні. Альтернативних методів, а саме таких як

пряме лазерне гравірування, надзвичайно мало, хоча цей спосіб має ряд

суттєвих переваг. Необхідно зазначити, що технологія прямого лазерного гравірування є удосконаленою у порівнянні з світовими аналогами - технології від компаній Stork,HellGravure, EskoGraphicsтаKodak.

Необхідно зазначити такі переваги розробленої технології:

роздільна здатність виготовлення форм досягає до 10160 dpi;

зменшена фокальна пляма дає змогу створювати друкарські елементи розміром 3-5 мкм;

завдяки спеціальному режиму багаторазового гравіювання лазерним променем можна регулювати форму профілю друкарського елемента.

З метою перевірки можливості реалізації сучасних технологій цифрової флексографії була розроблена тестова друкарська форма, що містила різноманітні штрихові та растрові зони з різними лініатурами та кутами повороту растру, технологіямиHD, Comboscreen, APS, модифікованими друкарськими елементами тощо. Тестова друкарська форма була виготовлена на модифікованому СТР пристрої підприємства НВО «ПІК». Якість готової тестової форми досліджували методом оптичної мікроскопії з використанням програмного забезпечення Flexometr. Результати дослідження підтвердили можливість реалізації на друкарській формі вище зазначених технологій та елементів.

Дана тестова друкарська форма була віддрукована на друкарській машині Gallus EM280, з різними анілоксовими валами на п'яти видах матеріалів.

Отримано позитивні результати друку.

УДК 655+621.795.8 Проць О.

Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛАЗЕРНОГО

МАРКУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ПАКОВАНЬ

Лазерне маркування є найпрогресивнішим методом нанесення умовних (текстових та графічних) позначень на металеву тару та паковання. Ця технологія забезпечує високу швидкість процесу, що є важливим фактром при масовому виробництві. Завдяки тому, що лазер дозволяє наносити маркування без контакту з поверхнею ймовірність її руйнування мінімізується. При взаємодії лазерного випромінювання з речовиною відбувається ряд теплофізичних процесів. Характер цих процесів, а отже, і результат цієї взаємодії сильно залежать від коефіцієнта поглинання матеріалу та довжини хвилі випромінювання лазера, його пікової потужності і тривалості впливу на матеріал. Моделювання процесів лазерного маркування можна представити наступними схемами (рис.1.) Рис. 1. Моделювання фізичних процесів при маркуванні на жерсті Тепло, яке виділилося при маркуванні, поширюється в глибину матеріалу за рахунок теплопровідності. Далі відбувається його нагрівання. Після того, як температура поверхні досягає точки плавлення, починається проникнення границі рідкої фази в структуру матеріалу. При подальшому опроміненні матеріалу продовжується процес нагрівання до температури випаровування (кипіння). Процес випаровування речовини з оброблюваної поверхні супроводжується іонізацією поверхневих домішок і забруднень, які практично завжди присутні на поверхні в тому чи іншому вигляді. Випромінювання поглинається поверхнею жерсті, і якщо інтенсивність недостатньо висока, матеріал плавиться, випаровується, а пари іонізуються. При цьому тиск парів сприяє виходу розплаву, і на матеріалі поступово формується зображення.

Такий процес маркування забезпечує високу якість текстово-графічних зображень.

–  –  –

За останній десяток років у автоматизації технологічних процесів широкого застосування набула теорія нечіткої логіки. Регулювання на основі нечіткої логіки здатні забезпечити високу якість технологічних процесів, спираючись на попередні дослідження прийнятих оператором рішень в різних ситуаціях чи проведення ним змін з певних міркувань.

Метою роботи є розробка системи автоматичного регулювання поверхневої енергії поліпропіленових плівок з застосуванням алгоритмів нечіткої логіки.

Величина поверхневої енергії залежить від величини поверхневої обробки, типу матеріалу, вмісту пластифікуючих і ковзаючих домішок та часу, який пройшов після обробки. Для забезпечення якісних показників друкування на полімерних матеріалах необхідно, щоб їх поверхнева енергія становила не менше 38 мН/м для спиртових флексографічних фарб, а для фарб на водяній основі і УФ-фарб – 42 мН/м. У випадку зниження поверхневої енергії нижче встановленої, її можна відновити до початкової шляхом повторної обробки при проходженні полімерної плівки через станцію коронного розряду в процесі друкування. Контроль поверхневої енергії проводиться згідно стандарту тестовими чорнилами, вимагає візуального її оцінювання і досвіду оператора друкарської машини.

Для моделювання системи автоматичного визначення відповідної дози коронного розряду і встановлення відповідної потужності генератора засобами нечіткого управління використовуються можливості системи розробки нечітких систем управління – Fuzzy Logic Toolbox середовища технологічних розрахунків MATLAB, а також система моделювання динамічних систем – Simulink. Як метод дефаззифікації використовується метод «центру ваги».

Отже, для повторної обробки плівок необхідно знати величину поверхневої енергії і встановити потужність генератор коронуючої станції згідно швидкості друкування. На сьогодні станції оснащені автоматичним збільшенням потужності генератора з врахуванням швидкості, але вони не враховують залишковий рівень поверхневої енергії, враховування якого дозволяє чітко встановити потужність генератора, заощадити електроспоживання і запобігти надмірній величині обробки, яка призводить до злипання плівки у рулоні.

Застосуємо розбивання на три терми кожної вхідної змінної з побудовою симетричної гаусівської функції.

Для лінгвістичної оцінки показника «Швидкість друкування» використовуємо сукупність нечітких термів:

Т(S)=низька, середня, висока, а для лінгвістичної оцінки змінної «Поверхнева енергія» – сукупність нечітких термів: Т(Е)=низька, задовільна, достатня і побудуємо відповідні функції належності.

На основі алгоритму нечіткого логічного висновку Мамдані було розраховано залежність вихідного параметру «Доза коронного розряду» від величин поверхневої енергії і швидкості друкування з наступною трансформацією в алгоритм Сугено. Результат обробки заданої бази нечітких правил FIS-редактором показано на рисунку.

Рис. Залежність вихідного параметру «Доза коронного розряду» від значень змінних двох функцій належності: а – за алгоритмом Мамдані; б – за алгоритмом Сугено З допомогою програми Simulink побудовано модель і перевірено відповідність системи автоматичного визначення необхідної дози коронного розряду та розрахунку відповідної потужності генератора з використанням контролера нечіткої логіки (Fuzzy Logic Controller).

–  –  –

Факсимільне відтворення та тиражування продукції є головною метою поліграфії. Є два фактори, що дозволяють досягти поставленої мети це – графічна точність та колірна відповідність. Проте на якість отриманого відбитку впливає ряд чинників, а саме: колірні та експлуатаційні характеристики фарби і паперу та їх відповідність між собою, варіанти введення та опрацювання інформації, дефекти зображення (оригіналу), технологія додрукарської підготовки та процес друкування, налаштування та технічні характеристики друкарської машини, виконання додаткових контрольних операцій з подальшим коригуванням файлів зображень тощо.

Також необхідно враховувати і спосіб друку, швидкість друкування, стан елементів системи (друкарської машини), налаштування друкарського процесу, величину розтискування і як наслідок приріст товщини штрихів зображення, роздільну здатність початкового файлу тощо. Всі ці фактори взаємопов’язані і впливають на кінцеву якість відбитка.

В якості основного завдання дослідження обрано моделювання процесів зміни графічних елементів та колірного відтворення у процесі друкування офсетним плоским друком зі зволоженням. Для розв’язання поставленого завдання було визначено та оцінено множину факторів, що здійснюють вплив на зміну друкарських елементів в процесі офсетного друкування, проведено аналіз взаємозв’язків цих факторів між собою.

Розроблено систему для подальшого моделювання процесу друкування і виникнення спотворень графічних елементів.

УДК 621.382+655.3.022:655.05 Румянцев Ю., Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л.

Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ФОРМУВАННЯ СТРУМИННИМ СПОСОБОМ

ЗОБРАЖЕННЯ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ НА ВІДТВОРЕННЯ ЇХ

ЕЛЕМЕНТІВ Для нанесення на фольгований гетинакс захисного шару, який відтворює зображення друкованої плати застосовується багато різних способів. На ранніх етапах розвитку техніки хімічного витравлювання металу по захисному рисунку використовували фотохімічний спосіб друку, що забезпечує найбільш розмірну точність елементів. До сьогодні застосовуються способи друку через трафарет, офсетний, електрографічний [1], а для складніших виробів використовують технології [2].

У цій праці подано результати дослідження з визначення можливості використання струминного способу друку для формування на фольгованому гетинаксі зображення друкованої плати. Відповідно до можливостей струминного принтера, на якому здійснювали експеримент (принтер — NEO UV-LED Evolution), на попередньо оброблену поверхню фольгованого гетинаксу наносили зображення штрихової міри Бурмистрова № 4.

Формування зображення здійснювалося чорнилами УФ-отвердіння INKY+UV фірми Fujifilm при таких режимах роботи принтера: 360х360;

540х720; 360х1440; 720х1440 і 520х720 dpi. Застосовуючи такі прилади, як бінокулярний мікроскоп ОГМЗ-ПЗ, телекамеру VISION COLOR CCD CAMERA, процесор LG і монітор SAMSUNG отримано серію зображень штрихової шкали (рис. 1).

–  –  –

Література:

1. Московкин Л. Н. Фотохимическое фрезерование / Л. Н. Московкин, В.

И. Ошарин. — М. : Машиностроение, 1978. — 94 с.

2. Моро У. Микролитография / У. Моро. — Ч. 1. — М. : Мир, 1990. — 606 с.

–  –  –

На сьогодні впровадження електронного документообігу та зростання програмно-апаратних засобів зчитування електронної інформації ставить нові вимоги та задачі до захисту інформації, яка міститься в електронних документах. Зокрема це стосується забезпечення авторських прав електронних документів, які, на відміну від паперових носіїв, не мають обмежень у накладі чи у швидкості поширення та тиражуванні. В електронних документах дотримання авторських прав часто порушується і будь-яка інформація в документі може бути скопійована, модифікована або спотворена. Отже, все більше стають актуальними проблеми захисту інформації в електронних документах і, відповідно, інформаційного продукту, який міститься в них.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Якщо інформаційний продукт подається у вигляді програмного забезпечення, то часто використовують його ліцензіювання. Попит на програми, а також високі прибутки від їх реалізації стали причиною розповсюдження незаконного копіювання чужих програм. При цьому слід зауважити, що програмне забезпечення – це найбільш типовий інтелектуальний продукт, який подається у цифровій формі. Проте захист програмного забезпечення за допомогою патентів має свої недоліки, пов’язані з довготривалим терміном процедури видачі патентів, іноді не сумісним з часом його комерційного використання, а також власник програмного забезпечення не може мати твердих гарантій на випадок дійсності свого патенту в судових розглядах.

Одна з основних вимог ліцензійної діяльності полягає у тому, що інформаційний продукт необхідно зберігати у таємниці з обмеженим доступом, що є неприйнятним відносно електронних видань. Слід зазначити, що авторське право – це право тиражування, копіювання, яке поширюється на форму відображення, наприклад, на текст, але не на зміст та суть ідеї твору.

Патентне право – це право обмеженої монополії на конкретні технологічні, або технічні рішення, ідеї, відкриття тощо. Цю проблему частково вирішує договірне право, яке на підставі ліцензійних угод надає інформаційним ресурсам статус власності, а також можливість її комерційної реалізації [1].

Вищевикладене, відображає лише юридичну проблему захисту авторських прав. Для того щоб можна було говорити про реалізацію такого захисту, необхідна відповідна інфраструктура з певними повноваженнями та методами реалізації своїх функцій.

Захист авторських прав для електронних видань, документів та інформаційних продуктів в електронному вигляді потребує нових підходів та принципово інших заходів, які могли б одержати своє відображення в юридичних документах, орієнтованих на захист інформаційних засобів і насамперед – електронних видань, що розміщуються на цифрових носіях інформації.

До найбільш поширених технічних засобів реалізації захисту авторських прав електронних документів можна віднести шифрування. Але цей метод лише обмежує доступ до документів для несанкціонованих осіб і не дає можливості використовувати інформацію, з дотриманням авторського права, для інших суб’єктів цифрового середовища. Причому, необхідно виділити, що не всі криптографічні методи забезпечують авторство особи. Так, наприклад, шифрування із секретним ключем дозволяє здійснити криптографічний захист інформації, яка міститься в документах, але не надає інформації про авторство документа, оскільки будь-який суб’єкт може, при наявності закритого секретного ключа, модифікувати електронну інформацію в документі. Проте шифрування з відкритим ключем дозволяє використовувати два ключі — секретний та відкритий і тим самим забезпечує процедуру цифрового підпису (ЦП) для автора документу. Процедури надання цифрового підпису на сьогодні прописані на законодавчому рівні і цей метод аутентифікації особи, яка створила електронний документ, досить успішно використовується у сучасних автоматизованих системах документообігу (АСДО) [2].

Другий метод, який забезпечує авторське право на тиражування та копіювання електронних видань, за умови дотриманням авторства особи, яка їх створила, і поширюється не лише для санкціонованих осіб, але й для будь-яких суб’єктів цифрового середовища, полягає у створенні ідентифікації електронних видань. Такі ідентифікатори повинні підтверджувати авторство кожного з екземплярів електронного видання. Один з таких способів ідентифікації електронних видань, що реалізуються в цифрових середовищах є цифровий водяний знак (ЦВЗ), який містить інформацію, за допомогою якої можна ідентифікувати авторський екземпляр видання.

До основних вимог, які повинен забезпечувати ЦВЗ, можна віднести такі:

— ЦВЗ повинен не призводити до спотворення інформації електронного документа або видання, в яке його впроваджено;

— ЦВЗ повинен бути невидимим, при традиційному використанні електронних документів користувачами, чи іншими учасниками процесу захисту авторських прав;

— ЦВЗ повинен бути стійким до можливих перетворень цифрового середовища, пов’язаних із спробами його модифікації, чи спотворення, з метою досягнення можливості несанкціонованого тиражування;

— оскільки для роботи з електронним документом необхідно використовувати відповідні програмно-апаратні засоби, то ЦВЗ повинен бути стійким до можливих стандартних технологічних перетворень;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ISSN 1607–2855 Том 8 • № 2 • 2012 C. 175 – 181 УДК 523.34–3 Спостереження нестацiонарної атмосфери Мiсяця та деякi її параметри К.I. Чурюмов1, О.О. Бережний2, В.О. Пономаренко1, О.Р. Баранський1, Т.К. Чурюмова1, В.В. Клещонок1, А.М. Мозгова1, Н.С. Коваленко1, В.В. Шевченко2, Е.А. Козлова2, Ю.В. Пахомов3, Ю.I. Велiкодський4 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Московський державний унiверситет Iнститут астрономiї Росiйської академiї наук Iнститут астрономiї...»

«рейду генерал-хорунжого Ю. Тютюника в листопаді 1921 р. Доклад Головному отаманові // Літопис Червоної калини. – 1930. – Ч.7–8. – С.17–20. 15. Сушко Р. Вказана праця. – С105–106.16. Сушко Р. Вказана праця. – С.108–109. 17. Сушко Р. Хто мав причину вбити полковника Ю. Отмарштайна? – Прага, 1933. – С.5. 18. Там само. – С.12. 19. Сушко Р. Хто мав причину вбити полковника Ю. Отмарштайна? – Прага, 1933. – С.14. 20. Сушко Р. Базар. – С.114. 21. Сушко Р. Базар. – С.115. 22. Там само. 23. Там само. –...»

«/ Г.А. Пановский, Г.В. Брайер. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 242 с. 5. Школьний Є.П. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: підручник / Є.П. Школьний, І.Д. Лоєва, Л.Д. Гончарова. – К.: Міносвіти України, 1999. – 600 с. 6. Лобода Н.С. Методи статистичного аналізу у гідрологічних розрахунках і прогнозах: Навчальний посібник / Н.С. Лобода. – Одеса: Екологія, 2010. – 184 с. 7. Батырева О.В. Использование рядов наблюдений различной продолжительности в дискриминантном анализе / О.В....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри обліку і аудиту М. М. Матюхою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 4 від 14.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Матюха М. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з...»

«УДК 642.09.001.5:640.43 № держреєстрації (0107U010134) Шифр № 19-08-10 Б Індекс Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) 61051, м. Харків – 51, вул. Клочківська 333, тел. (057) 336-89-79 (057) 336-88-44, телефакс (057) 337-85-35, (057) 336-94-88 E-mail: hduht@kharkov.com ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наук. роботи, д-р.техн.наук., проф. В.М. Михайлов «»2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА АСОРТИМЕНТУ І ТЕХНОЛОГІЇ...»

«Які регуляторні рішення потрібні для збільшення кількості наукових публікацій міжнародного рівня Тетяна Андрєєва, головний редактор журналу Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe Цей текст є розширеною версією доповіді на 3-й міжнародній конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху» 10 березня 2015 року, Київ. Для досягнення будь-якої мети ми зазвичай думаємо про причинно-наслідкові зв’язки і намагаємось активізувати ті причинні фактори, які можуть підвищити імовірність...»

«Випуск 173. Том 185 УДК 621.039.58+615.7 Гудков І. М. РОЛЬ РАДІОЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ У ФОРМУВАННІ ДОЗОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЛЮДИНУ: ВІД ЧОРНОБИЛЯ ДО ФУКУСІМИ Порівнюється ефективність різних радіозахисних заходів (контрзаходів) при веденні сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях у зонах аварії на Чорнобильській АЕС і АЕС «Фукусіма-1». Показано, що їх вплив на зниження надходження і накопичення радіонуклідів у продукції рослинництва і...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 347.922.1 : 347.938 М. І. Смокович суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ Однією з проблем, із якою зіткнулося адміністративне судочинство, є застосування процесуального законодавства щодо строку звернення до суду та процесуальних строків в адміністративному судочинстві. Це питання...»

«Для нас це важливо звіт про сталий розвиток європа 2010 Зміст Розбудова стабільного бізнесу 5 Передмова 6 Найвидатніші події минулого року 7 Про цей звіт 8 Amway у Європі 12 Робоче місце 17 Наші працівники 18 Наші дистриб’ютори 20 На захисті довкілля 23 Зменшуючи наш вплив на довкілля 24 «Розумні» будівлі 26 Аналіз продукції, упаковки та життєвого циклу 28 Суспільство 31 Кампанія допомоги дітям «Один за одним» 32 Добробут 36 Допомога жертвам стихійного лиха 37 Успішний бізнес є запорукою...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ С.В. Іванов «_»_ 2012 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальностей 8.05060101 “Теплоенергетика” та 8.05060105 «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 33.14 – 29.05. 2012 СХВАЛЕНО на засіданні кафедри теплоенергетики та холодильної техніки...»

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва “Фаховий блокнот” Методичні рекомендації, поради Ужгород ББК 78 Ф 29 Дане видання вміщує методичні рекомендації і поради по довідково-бібліографічному обслуговуванні користувачів в бібліотеках для дітей та приклади бібліографічного опису документів. Укладачі: І. М. Палаташ, А. В. Вайда Комп’ютерна верстка: І. М. Палаташ Відповідальна за випуск: В. Д. Чіка © Укладачі: І. М. Палаташ, А. В. Вайда, 2011 © Закарпатська обласна бібліотека для дітей...»

«Кажани України та суміжних країн Bats of Ukraine and adjacent countries Праці Теріологічної школи Proceedings of the Theriological School Випуск 3, 2002 Volume 3, 2002 © І. Загороднюк (с. 95–106) © Igor Zagorodniuk (с. 95–106) РОЗДІЛ VI. ДОДАТКИ Представлено список першоджерел, на які в тексті керівництва зроблено відповідні цифрові посилання. При підготовці бібліографії увагу приділено виданням, доступним в Україні, зокрема наявним в Українському центрі охорони кажанів (УЦОК). Окремим списком...»

«ЛЕКЦІЯ 14. МОДЕЛЮВАННЯ НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ ЗАСОБАМИ MATLAB Анотація FIS-структура. FIS-редактор. Редактор функцій приналежності. Редактор бази знань. Візуалізація нечіткого логічного виведення. ANFIS-редактор. Функції Fuzzy Logic Toolbox.14.1 FIS-структура. FIS-редактор Операції з нечіткою логікою у пакеті MATLAB дозволяє виконувати модуль Fuzzy Logic Toolbox. Він дозволяє створювати системи нечіткого логічного виведення і нечіткої класифікації в рамках середовища MatLab, з можливістю їхнього...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»