WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК.655.22 Никируй В., Маїк В. Українська академія друкарства, м. Львів, Україна ОСОБЛИВОСТІ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОРМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ГРАВІЮВАННЯ ...»

-- [ Страница 2 ] --

— ЦВЗ повинен містити всю інформацію, яка є необхідною для ідентифікації електронного документу та підтверджувати його авторські права.

Вищенаведені вимоги визначають ЦВЗ як ідентифікатор електронного документу і можуть бути використаними у якості базового засобу ідентифікації в системі захисту авторських прав електронних видань.

Література:

1. Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа/ И. И. Дахно. — К. : Бліцнформ, 1996. —117 с.

2. Золотарьова І. О. Автоматизація документообігу : навч. посіб. / І. О.

Золотарьова, Р. К. Бутова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 170 с.

–  –  –

Художнє конструювання багатоколонкових видань базується на точних математичних розрахунках пропорцій та простих геометричних формах, що чітко, логічно та обгрунтовано визначають координати розташування елементів верстки на сторінці є основними принципами ортодизайну. Конструктивність його проявляється в межах цілого видання, розвороту та кожного елементу зокрема. Геометричною схемою для формування композиції слугує формат видання та пропорційні елементи, що певним чином взаємодіють між собою.

Проте організованості і структурованості виданню надає використання модульної сітки - системи горизонтальних і вертикальних, а інколи ще діагональних і довільної форми напрямних, що в свою чергу допомагають зорієнтувати і узгодити окремі елементи композиції. Сітка є своєрідною розміткою для систематизації і позиціонування елементів та поєднує технічні та художні аспекти конструювання. Поєднання геометричної структури модульної сітки з використанням правил позиціонування друкованого матеріалу формує модульну систему, використання якої називається модульним проектуванням.

Принципи модульної організації багатоколонкових видань досягли великої популярності на сьогоднішній день. Функціональна зручність використання сітки забезпечується на перший погляд простою структурою, яка водночас концептуально вирішує проблеми проектування з найменшими часовими затратами.

Проаналізувавши друковані видання, можна зазначити, що, інколи, дизайнерами використовуються не в повному обсязі можливості модульних сіток та модульної системи. При використані всіх функцій та властивостей сітки запроектований дизайн видання стає функціональним та логічно завершеним.

Щоб досконало працювати з модульною сіткою необхідно вивчити всі її функції та критерії використання стосовно правильного модульного конструювання багатоколонкових видань.

Використання різноструктурних видів сіток, класифікованих за типологічними ознаками, дозволяє проектувати друковане видання максимально наближено до творчих задумів, проте залишатись в рамках обраної концепції видання.

Здійснивши аналіз завдань та функцій модульної сітки в ортодизайні, прослідковується загальна оптимізація роботи. До прикладу, переформатування шаблону здійснюється якісно та швидко, оскільки не затрачається час на пошук геометричного місця, а майбутнє розташування елементів полоси є обгрунтованим. Також сітка забезпечує збалансованість та пропорційність елементів - розміри кеглю, модулів та блоків є співрозмірними. Грамотно розробивши сітку, ми створюємо якісну основу для майбутніх проектів.

Порядок застосування модульних систем в проектуванні багатоколонкових видань має різноплановий характер, та базується на виконанні єдиних правил, але різних алгоритмів розрахунку і способів модульного позиціонування.

Звісно, кожен дизайнер має свій індивідуальний підхід до вибору типу та побудови модульної сітки, а також розміщення на ній текстової і графічної інформації.

Можна виокремити основні принципи та створити загальний алгоритм розробки журнального ортодизайну:

1. Визначення типу модульної сітки та розміру робочої ділянки;

2. Створення шрифтової сітки - поділ по висоті на мікромодулі, що відповідають розміру кегля та інтерліньяжу основного тексту;

3. Формування висоти модуля шляхом об’єднання мікромодулів шрифтової сітки;

4. Визначення ширини модуля у відповідності до кількості колонок у майбутньому виданні. Мінімальна кількість модулів по горизонталі визначається шляхом подвоєння мінімальної кількості колонок;

5. Розрахунок розміру середника, мінімальна ширина якого повинна відповідати розміру мікромодуля шрифтової сітки;

6. Об’єднання окремих модулів у блоки;

7. Створення шаблону для майбутнього видання ;

8. Наповнення шаблону текстовою і графічною інформацією.

Проектування багатоколонкового видання за запропонованою методикою дозволить на практиці досягти оптимального поєднання функціональності, економічності та його естетичної привабливості, оскільки модульне конструювання раціонально організовує простір, зберігаючи при цьому єдність стилю в усіх елементах.

–  –  –

Струминна імпульсна п’єзоелектрична технологія стрімко розвивається та є однією з найбільш перспективних серед сучасних цифрових способів друку, чому сприяє виникнення все більшого асортименту витратних матеріалів, розробці нового додрукарського апаратно-програмного забезпечення та друкувальних пристроїв офісного та промислового призначення, а разом з тим — проблеми кольоровідтворення, адже точність відтворення кольору є однією з важливих вимог до якості друкованої продукції.

Кольоровідтворення друкованої продукції, виготовленої струминною технологією залежить від ряду чинників, основні з яких: техніко-технологічний стан друкувального пристрою, налаштування режимів друку та RIP, якість ICCпрофілю та електронного файлу оригінал-макету, характеристики фарбувальної речовини та задруковуваного матеріалу тощо [1].

Створення ICC-профілю, що коректно описує режим роботи вивідного пристрою, є рішенням проблеми точного відтворення кольорів на багатьох поліграфічних підприємствах струминного широкоформатного друку.

Дослідження якості кольоровідтворення проводили із застосуванням широкоформатного струминного п’єзоелектричного принтера AGFA GrandSherpa 87 Universal, задруковуваного матеріалу різних типів (матова/глянцева самоклеїльна ПВХ-плівка; папір «Citylight»; банерна тканина «Frontlit», «Blackout»), масою 1 м2 150…440 г. Вимірювання надрукованих колірних шкал здійснювали спектрофотометром X-Rite DTP20 Pulse та програмного забезпечення (ПЗ) ColorPort (X-Rite) [2].

За основні показники якості друкованого зображення із застосуванням побудованих колірних профілів були колірні характеристики відбитків за СІЕLаb та колірні відмінності Е. За отриманими експериментальними даними будували діаграми колірного охоплення профілів, таблиці колірних відхилень (Е).

Було обрано стандартний колірний референс CMYK ECI2002V, що містить 1485 кольорових патчів. Контроль точності вимірювань та усереднення значень здійснювали в ПЗ MeasureTool; колірний профіль створювали в ПЗ ProfileMaker; аналіз профілю, графічне представлення компенсаційних кривих та колірного охоплення здійснювали у ПЗ Color Think Pro; за допомогою утиліти Color Lab проводили контроль якості профілю.

У підготовку до друку принтера входило: підготовка системи подачі задруковуваного матеріалу; підготовка файлу до друку (RIP); встановлення оптимального режиму друку; чистка сопел перед друком; друк файлу [3].

Технологічний процес створення колірного ICC-профілю (рис.) складається з таких етапів: сушка копії; вимірювання колірної шкали спектрофотометром; копіювання даних в ПЗ ColorPort; збереження спектральних даних вимірювання; усереднення трьох вимірів в ПЗ MeasureTool; створення профілю в ПЗ ProfileMaker; аналіз створеного ICCпрофілю в ПЗ ColorThinkPro; друк контрольної колірної шкали (CMYK TC3.5);

сушка копії; вимірювання колірної шкали спектрофотометром; завантаження CMYK референсу; проведення в ColorLab валідації профілю шляхом порівнювання реальних та очікуваних результатів, розрахунок колірного відхилення E [4].

Алгоритм процесу створення ICC-профілю

За даними вимірювань колірних шкал встановлено, що принтер має проблеми з відтворенням жовтого кольору на всіх матеріалах. Найбільший показник E виявляється на тих ділянках, де відбувається додавання жовтого до блакитного та пурпурного. Також за суб’єктивною оцінкою копій, виготовлених на даному принтері, спостерігався надлишок пурпурної фарби.

Для кожного матеріалу було проведено три вимірювання та усереднено їх значення за допомогою ПЗ ColorPort та MeasureTool відповідно. На їх основі побудовано п’ять ICC-профілів, для кожного задруковуваного матеріалу в ПЗ ProfileMaker. Створені ICC-профілі було проаналізовано інструментом Profile Inspector, що входить до складу ColorThinkPro.

В результаті застосування створеного профілю було досягнуто значне зменшення пурпурного відтінку і, як наслідок, оптимальне кольоровідтворення друкованої продукції виготовленої із застосуванням п’єзоелектричної імпульсної струминної технології.

Література:

1. Уарова Р. Струминні цифрові друкарські машини / Регіна Уарова, Віолетта Маадир // Поліграфія : вироб.-практ. журн. — М., 2012. — № 3. — С.

50–54.

2. Graphic technology and photography — Viewing conditions : ISO 3664:2009. — ISO, 2009. — 34 с.

3. Домасев М. В. Колір. Управління кольором, кольорові розрахунки та вимірювання / М. В. Домасев, С. П. Гнатюк. — СПб. : Пітер, 2009. — 224 с., іл.

4. File Format for Color Profiles (ICC.1:2001-04). — [Чинний від 2001-05Рестон : International Color Consortium, 2001. — 93 с.

–  –  –

Tektura falista i wykonane z niej opakowania transportowe, podobnie jak papier, s jednymi z najpopularniejszych produktw wykonanych z surowcw pochodzenia naturalnego, stosowanymi w yciu codziennym. Opakowania z tektury falistej umoliwiaj w atwy i stosunkowo tani sposb zabezpiecza transportowane produkty.

Tektury faliste stosowane jako materia na opakowania, jak i do konstruowania innych wyrobw, musz mie odpowiednie waciwoci wytrzymaociowe. Jedn z cech tradycyjnych tektur falistych jest ortotropia ich waciwoci wytrzymaociowych. W paszczynie tektury wystpuj dwa gwne kierunki ortotropii waciwoci mechanicznych: kierunek wytwarzania, nazywany maszynowym MD i kierunek do niego prostopady nazywany poprzecznym CD. Wartoci waciwoci mechanicznych tektur w obu tych kierunkach rni si znacznie, na og ponad dwukrotnie [1]. W tekturach o liczbie warstw wikszej ni trzy, anizotropi ich waciwoci mechanicznych mona zmniejszy poprzez obracanie warstw wzgldem siebie, czego przykadem s tektury z falami skrzyowanymi.

Celem pracy byo zbadanie wpywu orientacji warstw skadowych wielowarstwowych tektur falistych na ich podstawowe waciwoci wytrzymaociowe decydujce o nonoci wykonanych z nich opakowa oraz porwnanie ich z wielkociami obliczonymi.

W ramach pracy zbadano tektury faliste szeciowarstwowe i dziesiciowarstwowe z falami uoonymi rwnolegle oraz falami skrzyowanymi, powstae odpowiednio przez sklejenie ze sob dwch tektur trjwarstwowych oraz dwch tektur piciowarstwowych. W tekturach z falami skrzyowanymi grzbiety fal poszczeglnych warstw pofalowanych s uoone wzgldem siebie prostopadle (rys.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1).

Rys. 1. Tektury faliste szeciowarstwowe i dziesiciowarstwowe z falami skrzyowanymi.

W trakcie bada zmierzono podstawowe waciwoci mechaniczne papierw na warstwy skadowe, oznaczono parametry geometryczne tektur, sztywno zginania BS tektur szeciowarstwowych i dziesiciowarstwowych oraz odporno na zgniatanie krawdziowe ECT tektur szeciowarstwowych. Badania przeprowadzono w znormalizowanych warunkach klimatycznych zgodnie z norm PN-EN 20187:2000 [2].

Bazujc na wynikach pomiarw waciwoci mechanicznych warstw skadowych tektur i traktujc je jak materiay spryste, policzono na drodze teoretycznej sztywnoci zginania i odpornoci na zgniatanie krawdziowe zbadanych tektur. Przy obliczaniu odpornoci na zgniatanie krawdziowe rozpatrywano dwa powody utraty nonoci prbek. Poza moliwoci zgniecenia warstw, ktra zazwyczaj jest uznawana za powd utraty nonoci tektur przy obcieniu ciskajcym, uwzgldniano take moliwo utraty nonoci przez wyboczenie lokalne warstw [3].

Wpyw orientacji warstw skadowych tektur falistych na sztywno zginania BS.

Na rysunku 2 zestawiono wyniki pomiarw i oblicze sztywnoci zginania badanych tektur falistych.

Rys. 2. Zestawienie wynikw pomiarw i oblicze sztywnoci zginania.

Oznaczenia TR i TS dotycz odpowiednio tektur z falami uoonymi rwnolegle i skrzyowanymi, a oznaczenia CD i MD kierunku poprzecznego i maszynowego w tekturach z falami rwnolegymi.

Tektury z falami rwnolegymi, w wyniku ortotropii waciwoci mechanicznych papierw zastosowanych na warstwy skadowe – gwnie na warstwy paskie, odznaczaj si duo wysz sztywnoci zginania w kierunku maszynowym ni w kierunku poprzecznym. Tektury z falami skrzyowanymi, dziki bardziej rwnomiernemu rozkadowi waciwoci mechanicznych w paszczynie rwnolegej do warstw paskich tektury, maj zblion sztywnoci zginania w obu kierunkach. Ich warto mieci si pomidzy wartociami uzyskanymi dla tektur z falami rwnolegymi w kierunkach CD i MD.

Wpyw orientacji warstw skadowych tektur falistych na zgniatanie krawdziowe ECT.

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki pomiarw i oblicze odpornoci na zgniatanie krawdziowe prbek tektur szeciowarstwowych z falami rwnolegymi i skrzyowanymi. Badane prbki miay wysoko 25 mm zgodnie z norm PN-EN ISO 3037:2007-03 [4].

Rys. 3. Zestawienie wynikw pomiarw i oblicze odpornoci na zgniatanie krawdziowe.

Dla wszystkich zbadanych tektur uzyskano zblione wartoci pomiarw i oblicze teoretycznych. Prbki wykonane z tektury z fal skrzyowan miay nieco nisza warto zmierzon ECT od wartoci obliczonej na drodze teoretycznej, co przy grubych tekturach mona tumaczy nierwnomiernym rozoeniem si na krawdziach prbek uytych do bada. Wszystkie zbadane prbki ulegy zniszczeniu w wyniku wybocze lokalnych, ktre powstay w ich warstwach pokryciowych.

Podobnie jak w przypadku sztywnoci zginania, odporno na zgniatanie krawdziowe tektura z falami skrzyowanymi uzyskuje wartoci porednie pomidzy wartociami pomiarw i oblicze tektur z falami uoonymi rwnolegle.

Literatura

1. W. Szewczyk: „Papier opakowaniowy – ortotropowy materia sprysty”, Przegld Papierniczy 66, str. 205-209, kwiecie 2010.

2. PN-EN 20187:2000 „Papier, tektura i masy wkniste. Znormalizowane warunki klimatyzowania i badania oraz sposb sprawdzania warunkw i klimatyzowania prbek”.

Szewczyk W.: „Nowe metody oceny nonoci wielowarstwowych 3.

laminatw z papierw i tektur”, Zeszyt naukowy, Wydawnictwo P, d 2008

4. PN-EN ISO 3037:2007-03 „Tektura falista - Oznaczanie odpornoci na zgniatanie krawdziowe - Metoda nieparafinowej krawdzi”.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 44. С. 122–132. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2013. Issue 44. P. 122–132. УДК 631.44 (438) АНАЛІЗ “СИСТЕМАТИКИ ҐРУНТІВ ПОЛЬЩІ” Галина Іванюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна “Систематика ґрунтів Польщі” (SgP, 2011) максимально наближена до WRB і “Soil Taxonomy”. Діагностичним критерієм є морфологічні характеристики ґрунтів,...»

«Української державної академії залізничного транспорту Кафедра „Будівництво і експлуатація колії та споруд” В.І. Білий ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів ІV курсу спеціальності 7.100502 Залізничні споруди та колійне господарство Донецьк – 2007 Навчальний посібник розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри Будівництво і експлуатація колії та споруд 16 червня 2007 р., протокол № 11. Розглянуто на засіданні методичної комісії факультету Інфраструктура залізничного...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 14 вересня 2010 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Блокування трибуни можуть заборонити Юліана Шевчук, Голос України.3 Голова Верховної Ради України В.Литвин вважає за доцільне прийняти парламентську постанову про неприпустимість блокування роботи вищого законодавчого органу держави. Відповідаючи на брифінгу на запитання щодо пошуків...»

«Forestry Information Bulletin Інформаційний лісівничий вісник by the website http://sfmu.org.ua за матеріалами сайту http://sfmu.org.ua Issue 4, Aprile 201 4 Номер 4, квітень 201 4 У номері: Держлісагентство України приймає пропозицію співпраці з представниками регіональної програми «ФЛЕГ-2» Установчі збори Громадської ради при Львівському ОУЛМГ Аудити FSC (травень 201 4) Національний екологічний центр України опублікував довідник «Природно-заповідний фонд Київської області» під вільною...»

«Роз’яснення щодо заповнення та подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру держслужбовцями та особами, які претендують на зайняття цих посад Відповідно до вимог статті 12 ”Фінансовий контроль” Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” (далі Закон), суб'єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі декларація) за минулий...»

«УДК 821.161.2:82.0(092) Наталія Гоголь Анотація. У статті представлено життєвий і творчий шлях української дитячої письменниці Наталі Забіли, здійснено аналіз казок для дітей і доведено їх новаторство. Ключові слова: життєвий і творчий шлях Наталі Забіли, казки для дітей. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в українському суспільстві значно активізувалися автори художніх творів для дітей. Цьому сприяло, зокрема, видання окремих дитячих журналів у Львові («Дзвінок», 1890 – 1914) та Києві...»

«Розділ 3. Зоологія УДК: 648:616.993192.1:636.92 ДЕЗІНВАЗІЙНА ДІЯ НАНОЧАСТОК МЕТАЛІВ НА ООЦИСТИ ЕЙМЕРІЙ КРОЛІВ Волошина Н.О., к. вет. н., доцент, докторант Київський національний університет імені Тараса Шевченка Наведені результати дослідження дезінвазійної дії наночасток металів на ооцисти еймерій кролів. Встановлено, що найвищий дезінвазійний ефект проти екзогенних стадій еймерій властивий наночасткам магнію, цинку та шумерського срібла при концентрації 50 мг/ дм3 та експозиції 120 хв....»

«Переводы, ГДЗ, видео о грамматике, упражнения — все на www.freestudio21.com – просто и бесплатно =================================================================== РОЗДІЛ ШОСТИЙ ПІЗНАВАЙ СВІТ НАВКОЛО №1 с.120-121 Деніел Дефо – «Робінзон Крузо» Джонатан Свіфт – «Мандри Гулівера» Рад’ярд Кіплінг «Книга джунглів» Джеймс Меттью Беррі «Пітер Пен» Роберт Луїс Стівенсон – «Острів скарбів» Алан Александр Мілн – «Вінні Пух» Б) Читати – читав. 1. Ти читаєш книги? – Так. Я люблю читати. Що ти читав...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 21 (280), 2013 Осадчий В. В. Современное состояние использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной подготовке будущих учителей В статье проводится анализ экспериментальных данных по определению современного состояния использования информационнокоммуникационных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих учителей. Сравниваются и анализируются различные условия использования современных информационных технологий в учебном...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Пінчук Михайло Олександрович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 29.04.2012 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство ГРАНДБУД 1.2....»

«УДК 336.72.41 О.В. Дащенко, виконавчий директор з питань готівково-грошового обігу, Національний банк України ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГОТІВКИ Досліджено сучасний стан організації готівкового грошового обігу, обґрунтовано основні засади та розроблено рекомендації щодо створення та функціонування цілісної інформаційної системи руху та обліку готівки в системі Національного банку України. Ключові слова: готівка, грошовий обіг, облік, контроль, касові...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ясiнський А.М. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 14.05.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню зрiдженим газом Київпропангаз...»

«ІІ НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ВЖИВАННЯМ НАРКОТИКІВ 21–23 березня, 2007 р. Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6 Київ, Україна Програма конференції ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ Актуальність: В лютому 2006 року відбулась Перша Національна конференція зі зменшення шкоди від вживання наркотиків. За минулий рік у сфері зменшення шкоди (ЗШ) сталися зрушення, які створюють нові умови для подальшої роботи щодо впровадження програм ЗШ: Розроблено Дорожню карту щодо розширення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»