WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 630*182 ПЛАНТАЦІЙНЕ ВИРОЩУВАННЯ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДНОЇ НА ВИРОБЛЕНИХ ТОРФОВИЩАХ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В.К. КОНОВАЛЬЧУК, кандидат ...»

УДК 630*182

ПЛАНТАЦІЙНЕ ВИРОЩУВАННЯ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДНОЇ НА

ВИРОБЛЕНИХ ТОРФОВИЩАХ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ

ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

В.К. КОНОВАЛЬЧУК, кандидат сільськогосподарських наук*

При вирощуванні органічної продукції журавлини розглядаються

нові підходи до забезпечення рослин елементами живлення та

використання сортів журавлини великоплідної. Важливими вимогами є застосування тільки дозволених речовин для поповнення ґрунтів елементами живлення та створення сприятливих умов для росту рослин. З цією метою автором проведено огляд ряду органічних добрив та вивчення перспективних сортів журавлини, придатних для вирощування на вироблених торфовищах в умовах Полісся України.

Журавлина, журавлина великоплідна, вироблені торфовища, органічна продукція, органічні добрива, вирощування Виробництво органічної продукції у світі з кожним роком збільшується, зростають вимоги до її якості. Особливим попитом на ринках Європи та Америки користуються ягоди рослин з родини брусничних – журавлини великоплідної. Актуальність виробництва «органічної продукції» журавлини великоплідної викликана високим попитом і зростаючими цінами на продукцію.

Основні вимоги до виробництва органічної продукції представлені в базових стандартах Міжнародної федерації руху за органічне сільське господарство IFOAM, системі стандартів і вимог виробництва продуктів харчування Комісії Кодекс Аліментаріус і ФАО / ВООЗ, а також Постанов Ради ЄЕС (№ 2092/91) та прийнятих Доповненнях ЄЕС [1]. У цих нормативних документах зазначені основні вимоги до виробництва органічної продукції.

У розділі «Органічні екосистеми» вказуються категорії земель, на яких може вестися виробництво, в тому числі торф'яні, які при веденні господарства повинні раціонально використовуватися.

Мета дослідження. При вирощуванні журавлини за технологіями виробництва органічної продукції потрібні нові рішення для забезпечення рослин елементами живлення, контролю бур'янів, хвороб і шкідників. Особливе значення має приділятися підбору сортів рослин. Важливими умовами відповідно до вимог є використання тільки дозволених речовин для поліпшення грунтів елементами живлення та створення сприятливих умов для росту рослин. Мета © В.К. Коновальчук, 2010 * досліджень - провести вивчення вмісту елементів живлення у субстраті та дозволених до застосування речовин при вирощуванні журавлини великоплідної на вироблених торфовищах в умовах Полісся України.

Матеріали і методи дослідження.

Вміст основних елементів живлення в торф'яних ґрунтах вироблених торфовищ визначали:

загальний азот - за Тюріним, фосфор - за Кірсановим, калій – за Пейве.

Активну кислотність ґрунтового розчину вимірювали потенціометричним методом (рН-метром типу 511). Біометричні показники рослин журавлини визначалися згідно із загальноприйнятими методиками [2].

Результати досліджень. Агрохімічна характеристика залишкового шару торфу виробленого торфовища біля с. Вербівка наведена в табл. 1.

–  –  –

Американські дослідники вважають, що при вирощуванні журавлини в ґрунті необхідно підтримувати нормальний вміст елементів живлення, який зазначений у табл. 2.

–  –  –

Для забезпечення рослин елементами живлення при вирощуванні "органічної журавлини" застосовують, в основному, добрива органічного походження, і не завжди можна досягти в такий спосіб їх оптимального вмісту. Розглянемо найбільш поширені і доступні в умовах Полісся органічні добрива, які можна застосовувати на плантаціях журавлини великоплідної. Багато з дозволених речовин органічного походження, яке можна застосовувати як добриво, є відходами виробництва. Для поповнення грунту елементами живлення – фосфором і азотом (табл. 3) при вирощуванні органічної продукції за кордоном також використовуються відходи виробництва.

Такими є добрива тваринного походження – кісткове, рибне, м'ясне борошно та деякі інші. При вирощуванні органічної продукції дозволяється застосовувати речовини для збагачення ґрунтів елементами живлення: торф, рідкий і компостований гній тварин, пташиний послід та інші.

–  –  –

На плантаціях журавлини рекомендується застосовувати кісткове борошно з підвищеним вмістом фосфору, що виготовляється згідно з ГОСТ 19495-74, яке є фосфорним добривом і містить близько 30% P2O5.

Значна кількість фосфору і калію міститься в попелі з дров і соломи жита, пшениці, гречки та соняшнику (табл. 4).

4. Вміст елементів живлення в золі дров, соломи та торфу, % [5] Фосфор Калій Кальцій Зола (P 2 O 5) (K 2 O) (CaO) Із дров:

березових 7,1 13,8 36,3 ялинових 2,4 3,2 25,3 соснових 2,0 6,9 31,8 вербових 2,1 4,6 43,5 Із соломи:

жита 4,7 16,2 8,5 пшениці 6,4 13,6 5,9 гречки 2,5 35,3 18,5 соняшнику 2,5 36,3 18,5 Із торфу 1,2 1,0 20,0 Найбільша кількість калію і кальцію міститься в попелі гречки та соняшнику, найменше – у золі торфу. Золу з соняшнику і гречки необхідно вивчити як калійне добриво. Позитивною стороною внесення золи в ґрунт є те, що в ній немає хлору. Однак при внесенні золи разом з калієм і фосфором в ґрунт потрапляє багато кальцію, що призводить до зміни її кислотності. Золу торфу не рекомендується вносити на посадках журавлини тому що вона містить багато кальцію.

Важливими органічними добривами при вирощуванні журавлини є внесення в ґрунт сухого і рідкого гною тварин, а також відходів при вирощуванні птахів.

Проведені нами досліди біля с. Секунь у Волинській області показали, що журавлина не росте на торфовищах після пожежі.

Посаджена журавлина живцями або вкорінені рослини не приживалися на післяпожежних ділянках і всі рослини гинули.

Особливе значення при вирощуванні журавлини набуває правильний підбір видів і сортів журавлини для вирощування.

Необхідно враховувати райони вирощування і підбирати їх, виходячи з адаптації рослин до кліматичних умов і місцевих ґрунтів, а також стійкості до шкідників і хвороб.

Проведена інтродукція журавлини великоплідної в Україні показує можливість широкого культивування рослин на вироблених торфовищах для виробництва органічної продукції. Нами створені насадження журавлини великоплідної у Волинській і Рівненській областях. В умовах Полісся України великоплідна журавлина характеризується більшою, ніж журавлина болотна, засухостійкістю, врожайністю і приростом пагонів та фітомаси.

Урожайність рослин, сортів, що вивчалися, в умовах Полісся України прийнята умовно, т·га-1: низька – до 4,0; середня – 4,1–8,0;

висока – більше 8,1. Вивчалося 11 сортів журавлини великоплідної.

Коротка характеристика сортів рослин журавлини великоплідної, що вирощувалися за вимогами органічного виробництва, наведена в таблиці 5.

У результаті проведеної роботи виявлені найбільш урожайні і перспективні сорти для вирощування – Вілкокс, Бен Лір, Бергман та інші.

Особливо важливим і найменш вивченим питанням при вирощуванні журавлини є боротьба з бур'янами.

У виробництві органічної продукції, поліпшенні її якості і просуванні на ринки Європи важливе місце займають сертифікація виробництва і стандартизація продукції. Ягоди журавлини можуть бути сертифіковані як органічні продукти, коли вони вирощені згідно з вимогами органічного виробництва. Продукція на ринку вважається органічної, якщо є сертифікат на вирощену продукцію. Тому сертифікація продукції є одним з основних складових у виробництві органічної продукції.

Для України важливою є проблема радіоактивного забруднення грунтів і виробленої продукції. Після аварії на ЧАЕС значна площа території Житомирської, Рівненської, Київської та деяких інших областей України забруднена радіоелементами, а їх вміст лімітується нормативними документами [6].

Створення плантацій журавлини великоплідної на вироблених торфовищах і вирощування органічної продукції на землях, які раніше не використовувалися в зоні Полісся України, значно поліпшить екологічні умови проживання та зайнятість людей.

–  –  –

Висновки

1. Органічне виробництво продукції – новий напрямок, який вимагає проведення спеціальних досліджень і розробки відповідних технологій.

2. Для створення плантацій і вирощування журавлини великоплідної придатні землі після добування торфу – ділянки з шаром кислого торфу не менше 30 см, які мало використовуються для вирощування сільськогосподарських культур.

3. Залишковий шар торфу на вироблених торфовищах містить недостатню кількість фосфору і калію для нормального росту рослин.

4. У Поліссі України є велика площа вироблених торфовищ та інших торф'яних земель, які придатні для вирощування журавлини і не використовуються у сільському господарстві.

5. Для вирощування журавлини на плантаціях за вимогами органічного виробництва необхідно продовжити дослідження і підібрати сорти, а також добрива, засоби захисту від хвороб і шкідників.

6. При створенні нових плантацій необхідно враховувати вимоги і рекомендації міжнародних стандартів з органічного виробництва продукції.

Список літератури

1. Капштик М.В. Довідник міжнародних стандартів для органічного виробництва / М.В. Капштик, О.О. Котило. - К.: СПД Горобець Г.С., 2007. – 356 с.

2. Карпенчук Г.К., Обліки, спостереження, аналізи, обробка інформації в дослідах з плодовими та ягідними рослинами / Г.К. Карпенчук, А.В. Мельник. – Умань, 1987. – 60 с.

3. Cranberry. Chart Book. Management Guide for Massachusetts. A Joint Publication of the Cranberry Experiment Station and University of Massachusetts Extention. USA. 1996. - 38 p.

4. Артюшин А.М. Краткий справочник по удобрениям / А.М. Артюшин, Л.М.

Державин. - М.: Колос. 1984. с. 122-123.

5. Довідник по удобренню сільськогосподарських культур / [Дмитренко П.А., Коробова М.Л., Носко Б.Г. та ін.]. - К. : Урожай, 1987. – 208 с.

6. Державні Гігієнічні нормативи "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та Sr у продуктах харчування та питній воді", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 03.05.2006 № 256.

При выращивании органической продукции клюквы рассматриваются новые подходы в обеспечении растений элементами питания и использовании сортов клюквы крупноплодной. Важными требованиями есть применение разрешенных веществ для пополнения почв элементами питания и создания благоприятных условий для роста растений. С этой целью автором проведен анализ органических удобрений и изучены перспективные сорта клюквы для выращивания на выработанных торфяниках в условиях Полесья Украины.

Клюква, клюква крупноплодная, выработанные торфяники, органическая продукция, органические удобрения, выращивание New plant nutrition methods and varieties are reviewed for production of organic cranberries. Important requirements include use of only permitted fertilization methods for soil nutrition and establishment of favorable conditions for plant growth. For this purpose the author reviewed a set of organic fertilizers and plant varieties suitable for cultivation on peat lands after peat extraction in Polissya area of Ukraine.

Cranberries, American cranberries, exhausted peatlands, organic products, organic fertiliizer, growingПохожие работы:

«УДК [651.012:65.01]:001.4 СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В.О. Кудлай У статті розглядаються сучасні дослідження українських учених, присвячені термінології управлінського документознавства. Окреслено фундаментальні для теорії керування документаційними процесами поняття. Визначено зміст основних термінів, що застосовуються в галузі документаційного забезпечення системи управління якістю на українських підприємствах...»

«МСМПД (IMAS) 12.10 Друге видання Поправка 2, червень 2013 р. МСПМД (IMAS) 12.10 Друге видання 1 квітня 2010 року Поправка 2, червень 2013 р. Інформування про мінну небезпеку та небезпеку ВЗВ Директор, Служба ООН з питань протимінної діяльності (ЮНМАС) 380 Madison Avenue, M11023 New York, NY 10017 (Нью-Йорк) USA (США) Електронна пошта: mineaction@un.org Телефон: (1212) 963 1875 Факс: (1212) 963 2498 Веб-сайт: www.mineactionstandards.org МСМПД (IMAS) 12.10 МСМПД (IMAS) 12.10 Друге видання ii...»

«УДК 575.116:575.2 Метлицька О.І., кандидат сільськогосподарських наук Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького УААН ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ISSR-ТИПУВАННЯ ДЛЯ ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ПОЛТАВСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ. Проведення полілокусного ISSR-типування характерних представників генеалогічних структур у полтавській м’ясній породі, з використанням п’яти заякорених тринуклеотидних праймерів, надало можливість отримання схеми їх популяційно-генетичної диференціації,...»

«1. Автори Тенетка Аліна Іванівна, Білько Марина Володимирівна, Ларін Віталій Володимирович Тенетка Алина Ивановна, Билько Марина Владимировна, Ларин Виталий Владимирович Tenetka Alina Ivanovna, Bilko Marina Vladimirovna, Larin Vitaliy Vladimirovich 2. Назва документу Колір – один із основних показників якості рожевих столових вин Цвет – один из основных показателей качества розовых столовых вин Color – one of the key indicators of quality pink table wines 3. Ключові слова Рожеві столові вина,...»

«Список літератури: 1. Закон України “ Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303; 1992. № 39. Ст. 572; 1993. № 11. Ст. 83; 1994. Ст. 52; 1998. № 26. Ст. 149. 2. Словарь иност­ ранных слов. 18-е. изд. М.: Рус. яз.,1989. 3. Савушкин Р. К вопросу о возникнове­ нии и развитии операций // Военно-исторический журнал. 1979. Мв 5. С. 78-82.4. Советская военная энциклопедия. М.; Воениздат, 1978. Т. 6. 5. Сводка о борь­ бе с...»

«Роль медичних працівників первинної ланки у виявленні та реагуванні на випадки захворювання на пташиний грип типу A(H5N1) у людей Роль медичних працівників первинної ланки у виявленні та реагуванні на випадки захворювання на пташиний грип типу A(H5N1) у людей Методичні рекомендації узгоджені з Міністерством охорони здоров’я України, червень 2008 р. Розробку та друк методичних рекомендацій здійснено в рамках проекту «Реагування на загрозу пандемії та епідеміологічний нагляд за пташиним грипом»,...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ” ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Збірник наукових праць Заснований у 1999 р. Випуск 41 СУМИ ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.71(477) Засновник і видавець Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 20631-10431 ПР від 15.01.2014 Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Українська...»

«18.07.2014 – 24.07.2014, № 28 КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ Главная статья Особливості внесення об'єктів інтелектуальної власності до митного реєстру: теорія та практика Компетентное мнение Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України Захист патентних прав на митному кордоні України Особливості внесення промзразків до митного реєстру Что делать, если. Необхідно внести об'єкт ІВ до митного реєстру Питання ввезення в Україну товарів, що містять об’єкт права...»

«Верховна Рада України Комітет з питань Європейської Інтеграції Співробітництво України та Німеччини 16 листопада 2005 р. Парламентські слухання Київ—2006 Матеріали парламентських слухань Підготовлено фахівцями секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань Єв ропейської інтеграції Координатор проекту від Комітету з питань Європейської інтеграції: Плачкова С.Г.Верховна Рада України / Комітет з питань Європейської інтеграції: “Співробітництво України та Німеччини”: Парламентські слухання....»

«Система уроків з трудового навчання з виконанням творчого проекту (7 клас) Основні інформаційні джерела. Пошук інформації для проекту Тема уроку: Основні інформаційні джерела. Пошук інформації для проекту.Мета уроку: Навчальна. Засвоєння знань про основні джерела інформації та технологію її пошуку. Формування вмінь здійснювати пошук необхідної інформації з використанням різних джерел. Виховна. Виховувати допитливість, наполегливість, працелюбність. Розвиваюча. Розвивати пам’ять, логічне...»

«Георгій Юхимович Кузьмін Билиці та вигадки нашого футболу Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6444275 Билиці та вигадки нашого футболу: TOB «Будинок друку»; Харків; 2012 Аннотация Заслуженому журналісту України Георгію Кузьміну пощастило спілкуватися не з однією збірною футбольних знаменитостей, починаючи від Антона Ідзковського, Миколи Старостіна, Костянтина Щегоцького, Олександра Пономарьова, Льва Яшина, Віктора Маслова, Гавриїла Качаліна, Юрія...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Демченко Олександр Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариствоКИРИКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ...»

«ISSN 1813-1166 print / ISSN 2306-1472 online. Вісник Національного авіаційного університету. 2013. № 2 (55): 40–43 УДК 656.7.052(043.2) Е.О. Ковалевський1 В.М. Кондратюк2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ GNSS Національний авіаційний університет просп. Космонавта Комарова, 1, Київ, Україна, 03680 Е-mails: 1asc@nau.edu.ua; 2kon_vm@ukr.net Розглянуто варіант інформаційного забезпечення автоматизованого керування літальним апаратом з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»