WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Короткі теоретичні відомості Загальні положення Завдання для виконання Контрольні питання Короткі теоретичні відомості Загальні положення Файли Excel зберігаються на диску у ...»

-- [ Страница 1 ] --

Лабораторна робота №2

Робота з Excel

Мета роботи: Вивчення основних прийомів практичного використання програми обробки

електронних таблиць Microsoft Excel.

Зміст:

Короткі теоретичні відомості

Загальні положення

Завдання для виконання

Контрольні питання

Короткі теоретичні відомості

Загальні положення

Файли Excel зберігаються на диску у вигляді робочих книг або шаблонів. Файли робочих

книг мають розширення.xls, файли шаблонів -.xlt. Шаблони служать заготовками для створення нових робочих книг.

Після запуску Microsoft Excel на екрані відображається робоча книга, яка містить три чистих робочих листа (мал. 1). Стовпці робочих аркушів позначаються латинськими літерами: A, B, C,..., рядки - числами: 1, 2, 3,... Комірки, розташовані на перетині відповідних рядків і стовпців, мають координати (адреси) виду: A5, C12, F31 і т.п.

Мал. 1. Вид вікна Microsoft Excel Поточна комірка виділяється жирним контуром, а її координата або ім'я відображається над робочим листом ліворуч. Правіше координати розташований рядок формул. Саме в ньому редагується і відображається істиний вміст поточної комірки. У самій же комірці може проглядатися не весь фактичний текст, або відображатися округлене значення. Порожню комірку може перекривати текст, який не поміщається в сусідній комірці, і т.п.

Для вибору поточної комірки, можна клацнути на цій комірці мишкою, або скористатися клавішами переміщення курсору.

Закріплення області. При роботі з великими таблицями зручно фіксувати шапку таблиці або колонку назв товарів. Для цього використовується можливість закріплення областей. У меню Вікно (Окно) вибирається опція Закріпити області (Закрепить области), при цьому закріпиться область, що знаходиться вище і лівіше поточної комірки. До того ж, лінії обмеження закріпленої області можна перетягуються за допомогою миші.

Введення інформації в комірки. Вмістом комірки може бути:

текст, наприклад: Роздрібна ціна осцилографа, Амперметр, 300 у.о.та інш.;

число, наприклад: 253,3 або -78000;

дата, наприклад: 30.09.99, 1 грудня 2013;

час, наприклад: 09:30, 15:55:12, 2:35,82 (хвилини від годин і секунд відокремлюються двокрапкою);

дата і час, наприклад 30.09.99 15:25 (дата від часу відокремлюється пробілом);

формула, наприклад: = 1,4 * (M8-M9).

Формули завжди починаються зі знака =. Вищевказана формула означає, що вміст даної комірки обчислюється як помножена на 1,4 різницю чисел, що знаходяться на цьому ж аркуші в комірках М8 і М9. Згадуються в формулах координати комірок або діапазонів називаються посиланнями. Посилання на комірки, розташовані на інших робочих аркушах, включають назву листа, відокремлене знаком оклику. Наприклад, List1!A3 означає посилання на комірку А3, розташовану на аркуші з назвою List1.

При введенні формул посилання можна вводити клацанням мишки на потрібній комірці або переміщенням на неї курсора за допомогою клавіатури. Наприклад, для введення формули, наведеної в прикладі, можна набрати на клавіатурі = 1,4 * (, потім клацнути мишкою на комірці М8, потім ввести мінус, клацнути мишкою на комірці М9 і ввести закривається дужку.

Введення інформації в комірку завершується натисканням клавішею Enter або Tab:

Enter викликає перехід до сусідньої нижньої комірки, що зручно при заповненні таблиці по стовпцях;

Tab викликає перехід до сусідньої правої комірки, що зручно при заповненні таблиці по рядках.

Виділення області. Щоб виконати операцію над якою-небудь групою комірок, цю групу необхідно попередньо виділити. За допомогою клавіатури виділення здійснюється шляхом переміщення курсору при натиснутій клавіші Shift. За допомогою мишки для цього потрібно перемістити курсор в один з кутів цій галузі так, щоб він набув форму широкого білого хрестика, потім натиснути клавішу мишки і відпустити її в протилежному кутку виділеної області.

Переміщення, копіювання і заповнення. Для переміщення вмісту комірок необхідно підвести курсор до краю комірки або виділеної області так, щоб він набув форми стрілки. Потім потрібно натиснути клавішу мишки і відпустити її там, куди потрібно перемістити вміст комірок.

Якщо під час описаної вище операції утримувати клавішу Ctrl, то вміст буде не переноситися, а копіюватися.

Перенесення і копіювання інформації може здійснюватися також через буфер обміну точно так само, як це робиться в Word.

Специфічним для Excel способом копіювання є використання маркера заповнення. Цей спосіб дуже зручний, коли вмістом деякої комірки потрібно заповнити сусідні з нею комірки.

Щоб ним скористатися, потрібно перенести курсор у правий нижній кут комірки або виділеної області так, щоб він набув форму вузького чорного хрестика (це і є маркер заповнення). Потім слід натиснути ліву клавішу мишки і відпустити її в кінці заповнюваної області.

За допомогою маркера заповнення можна виконувати і більш складні операції. Так, якщо, наприклад, виділити дві комірки з числами 1 і 2, то в кожну наступну комірку буде записуватися число, рівне вмісту попередньої плюс різниця між першими двома, тобто в наступних комірках ряд чисел буде продовжений значеннями 3, 4, 5 і т. д. Аналогічно, якщо записати в перші дві комірки числа 1 і 3, то цей ряд буде продовжений значеннями 5, 7, 9...; а записи глава 1, глава 2

- записами глава 3, глава 4 і т.д.

Особливості копіювання формул. Відносні, абсолютні і змішані посилання. Копіюючи формули, слід враховувати, що посилання виду А5, С12 є відносними. Вони задають координати комірок щодо тієї комірки, яка містить ці посилання. Якщо, наприклад, формула = А5*В5 записана в комірці С5, то це означає, що число в даній комірці буде обчислюватися як добуток двох сусідніх комірок, розташованих безпосередньо зліва від неї. Тому, якщо скопіювати цю формулу в коміркі С6, то там вона прийме вигляд = А6*В6, а в комірці G1 та ж формула буде виглядати як = E1*F1.

У тих випадках, коли при копіюванні формул координата рядка або стовпця повинна залишатися незмінною, перед ними вказується символ $. Наприклад, посилання $В$7 називається абсолютним, оскільки при його копіюванні ні координата стовпця, ні координата рядка змінюватися не будуть і посилання всюди буде виглядати як $В$7.

У змішаних посиланнях зафіксована тільки одна з координат, наприклад, в посиланні $C12 стовпець С залишається фіксованим, а номер рядка може змінюватися, а в посиланні А$9 рядок 9 залишається фіксованою, але може змінюватися стовпець.

Клацанням мишки по комірці спочатку вводиться відносне посилання. Для його перетворення в абсолютне або змішане, потрібно натискати клавішу F4 до тих пір, поки символи $ не з’явиться у потрібному місці.

Форматування даних. Працюючи з Excel, завжди слід пам'ятати, що форматування інформації служить не тільки для красивого і зручного для сприйняття вигляду. Вигляд комірки, визначається не тільки вмістом, але і їх форматом. Наприклад, число у комірці може виглядати як 6, хоча його справжнє значення дорівнює 5,72. Просто в даному форматі не передбачено виведення дробових знаків, і ми бачимо результат округлення.

Формат числа, призначений комірці, визначає спосіб вигляду числа на аркуші. Щоб змінити числовий формат, виділіть комірки, які містять числа, виберіть команду Комірки (Ячейки) в меню Формат (Формат), а потім на вкладці Число (Число) виберіть потрібний формат.

Наведемо типовий приклад проблем з форматом. Припустимо, що при введенні числа 4,5 помилково була використана кома замість точки: 4.5. Таке значення сприймається Excel як дата - четверте травня. Зрозумівши це, ви вводите правильне значення 4,5, але на подив помічаєте, що тепер замість 4,5 в цієї комірці міститься 04.01.1900 12:00:00...

Пояснюється все дуже просто. Справа в тому, що коли помилково було введено 4.5, у комірці автоматично встановився формат дати. Після введення 4,5 значення числа у комірці змінилося, але формат дати залишився. Спостерігаємо значення 04.01.1900 12:00:00 - це і є 4,5, але тільки у форматі дати (4,5 доби, вважаючи від 0 годин 1 січня 1900 р.). Таким чином, все, що потрібно для виправлення помилки - це замінити в цієї комірці формат дати загальним або числовим форматом.

Дані у форматі дати і часу. В Excel всі дати, починаючи з 1 січня 1900 р., пронумеровані послідовністю натуральних чисел: 1.01.1900 = 1, 2.01.1900 = 2, 1.02.1900 = 32, 01.01.2000 = 36 526, і т.д. Тому додаток до дати числа Х означає збільшення дати на Х днів, а різниця дат дає число днів між цими датами, наприклад: 29.08.97 + 4 = 2.09.97, 2.01.98 - 30.12.97 = 3.

Якщо цілим числам відповідають дати, то дробам - час доби. Оскільки час - це 1/24 діб, то:

0,5 = 12:00, 0,25 = 6:00, 2,75 = 2.01.1900 18:00. Таким чином, дата і час розглядаються в Excel як звичайні числа, тільки представлені в специфічному форматі. Отже, всі операції з числами застосовні і для даних типу дати і часу, наприклад: 1:14:30 + 2:50:30 = 4:05:00..

Не слід забувати, що якщо результат цього складання перевести в числовий формат, то отримаємо час, виражене в добі: 4:05:00 = 0,170138889 доби. Результат у годинах отримаємо, помноживши останнє число на 24: 0,170138889 * 24 = 4,083333333 години.

Негативні значення не можуть бути представлені у форматі дати і часу.

Умовне форматування. Для наочності деяких видів таблиць використовується форматування комірок - вміст комірки можна оформляти різними шрифтами й кольорами. Існує також можливість умовного форматування, коли формат комірки вибирається залежно від її вмісту. Для реалізації умовного форматування необхідно вибрати опцію Умовне форматування... (Условное форматирование…) з меню Формат (Формат), виділивши перед цим комірку (або діапазон комірок), які підлягають форматуванню. У вікні Умовне форматування (Условное форматирование) необхідно задати тип умови, його аргументи, а також формат даних, які відповідають заданій умові.

Фільтрація даних. При вирішенні багатьох завдань виникає потреба здійснювати фільтрацію даних, тобто відображати і обробляти не всі рядки, які є в таблиці, а тільки ті, які задовольняють певним умовам. Excel має два засоби для фільтрації даних - автофільтр і розширений фільтр.

Щоб встановити автофільтр, слід помістити курсор усередину таблиці і вибрати в меню Дані (Данные) опції Фільтр (Фильтр) і Автофільтр (Автофильтр).

В результаті біля заголовків стовпців з'являться кнопки з списками що розгортаються, з яких можна вибрати наступні опції:

(Усі) - знімає фільтр з даного стовпця і забезпечує виведення рядків з будь-якими значеннями в даному стовпці;

(Перші 10...) - дозволяє відфільтрувати задану кількість або заданий відсоток найбільших або найменших елементів даного стовпця;

(Умова...) дозволяє задати одне або дві умови фільтрації в формі рівності або нерівності. Якщо умов два, то їх можна пов'язати логічною операцією АБО або ТА.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У першому випадку будуть відфільтровані рядки, для яких виконується хоча б одна з умов, у другому потрібне виконання обох умов одночасно.

У списку містяться також усі значення даних, присутні в даному стовпці. Вибір такої опції призводить до того, що через фільтр пройдуть тільки рядки з обраним значенням.

Для зняття автофільтру потрібно виконати ті самі дії, що і при його установці.

Щоб використовувати розширений фільтр, потрібно над або під основною таблицею створити допоміжну таблицю, що має таку ж шапку, що й шапка таблиці, що підлягає фільтруванню. Для цього найзручніше просто скопіювати шапку вихідної таблиці. Також створена допоміжна таблиця повинна містити рядок (чи кілька рядків) умов. Рядок умов повинна містити умови відбору даних в основній таблиці. Нижче наведено приклад допоміжної і основний таблиць.

У комірки допоміжної таблиці можна включати різні умови - рівності та нерівності.

Наприклад, вираз 100 забезпечить фільтрацію чисел, менших ста. Якщо рядок допоміжної таблиці містить кілька заповнених комірок, то все задаються ними умови повинні виконуватися одночасно. Якщо в допоміжній таблиці заповнені кілька рядків, то через фільтр пройдуть дані, що задовольняють умовам хоча б однієї з них.

Для накладення розширеного фільтра необхідно помістити курсор всередині основної таблиці і вибрати в меню Дані (Данные) опції Фільтр (Фильтр) і Розширений фільтр (Расширенный фильтр). При цьому у полі Вихідний діапазон (Исходный диапазон) буде автоматично занесений діапазон комірок, що займає вихідна таблиця. Для занесення діапазону комірок, які задають допоміжну таблицю, в полі Діапазон умов (Диапазон условий), потрібно встановити курсор в це поле, а потім виділити мишкою всю допоміжну таблицю, включаючи шапку.

При бажанні, можна задати також діапазон комірок, куди слід поміщати результати фільтрації, якщо ви не хочете фільтрувати список на місці. Є також можливість відображати в результатах тільки унікальні записи. Тобто, якщо таблиця містить безліч повторюваних записів, то результат буде містити тільки по одному примірнику від кожної.

Для зняття розширеного фільтру потрібно вибрати в меню Дані (Данные) опції Фільтр (Фильтр) і Відобразити все (Отобразить все).

Сортування даних.

Сортуванням називають процес впорядкування даних, при якому значення обраних вами полів (їх називають ключовими полями або ключами) розташовуються:

числа - за зростанням або спаданням, тексти - в алфавітному порядку (прямому чи зворотному), дати і час - у хронологічному порядку (прямому чи зворотному).

Для сортування даних важливо правильно виділити область, яку належить сортувати.

Якщо перед вибором меню Дані (Данные) опції Сортування (Сортировка) помістити курсор усередину таблиці, то Excel автоматично виділить усі її рядки та стовпці. Якщо ж виділити тільки частину таблиці, то й сортування відбудеться тільки у виділеній області.

Наприклад, якщо перед сортуванням виділити тільки стовпець з прізвищами працівників, але не включите в нього стовпець із сумами належних їм виплат, то прізвища будуть переупорядковані, а суми виплат залишаться нерухомими в колишніх комірках. Так можна зіпсувати дані, на введення яких було витрачено чимало часу. Виправити помилку можна, якщо відразу після неправильної сортування натиснути кнопку відміни.

Після вибору меню Дані (Данные) опцію Сортування (Сортировка).

В результаті не екрані з'явиться вікно, показане нижче:

Якщо ви бажаєте сортувати стовпці (а не рядки, як це робиться за замовчуванням), то повідомте про це програмі, клацнувши у вікні на кнопці Параметри... (Параметры…). Там же можна задати режим, що забезпечує сортування назв місяців і днів тижня не в алфавітному, а в хронологічному порядку.

Зазвичай Excel вважає перший рядок шапкою таблиці, яка сортуванні не підлягає. Якщо ж шапка у таблиці відсутній, і її перший рядок підлягає сортуванню нарівні з іншими, то у вікні сортування слід вибрати: Ідентифікувати поля за (Идентифицировать поля по) позначенням стовпців аркуша (обозначениям столбцов листа).

У графі Сортувати по (Сортировать по), виберіть заголовок стовпця, по якому буде виконуватися сортування, або його буквене позначення (якщо таблиця не має шапки), а також напрямок сортування: за збільшенням або зменшенням.

Записи, що містять однакові значення ключового поля, у свою чергу, можуть бути розсортовані по другому ключовому полю, якщо ви заповните графу Потім по (Затем по).

Наприклад, при сортуванні персоналу записи з однаковими прізвищами сортуються по іменах.



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 2006 Підготовлено професором кафедри управління бізнесом В. П. Сладкевичем Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом (протокол № 2 від 06.02.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Сладкевич В. П. Програма навчальної практики студентів спеціальності “Менеджмент організацій”...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (44) 2011 УДК 373.553 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ РЕГІОНУ М. Набок В статті обґрунтовуються методологічні аспекти оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону. методологія, оцінювання, Ключові слова: ефективність, управління, загальна середня освіта, регіон. Розробка методологічних аспектів оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою...»

«ДО УВАГИ АВТОРІВ! Кафедра маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля видає збірник наукових праць «Маркетинг: теорія і практика». Запрошуємо науковців і спеціалістів-практиків до участі в ньому. Збірник заплановано випускати один раз на рік. Робочі мови: українська, російська, англійська. Збірник наукових праць зареєстровано Міністерством юстиції України – свідоцтво про державну реєстрацію серія ВК № 15361-3933 Р від 05.06.09. Збірник наукових праць включено...»

«Я ПОЇДУ НА ВАТРУ, ЛИШ КОЛИ, ЩЕ НЕ ЗНАЮ. ВІЗЬМУ З СОБОЮ ШАТРО Й З ВАМИ ТАМ ЗАСПІВАЮ. ХОЧУ, ЩОБ НАС ПОЧУЛИ ГОРИ ВСІ І ДОЛИНИ. ХОЧУ, ЩОБ З НАМИ БУЛИ НАШІ ЛЕМКИ РУСИНИ. ЛЕМКІВЩИНО КОХАНА, ЛЕМКІВЩИНО ЄДИНА, ВІДДАЄ ТОБІ ШАНУ ВСЯ ВІЛЬНА УКРАЇНА ЗМІСТ Головний редактор: Софія Федина Наші справи Редакційний Назар Радь Заява Світової Федерації Українських Лемківських колектив: Богдан Сиванич Об’єднань у відповідь на інформацію, що з’явилася у ЗМІ Олесь Куйбіда, у зв’язку з проведенням Світових конгресів...»

«УКРАЇНА ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ РІШЕННЯ Київ 24 січня 2012 року № 109/0/15-12 Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Волвенка О.І. з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області за порушення присяги Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В.М. – головуючого, Бондика В.А., Висоцького В.І., Ізовітової Л.П., Гаврилюка М.І., Завальнюка В.В., Кобилянського М.Г., Кравченка К.Т., Отрош І.О., Пилипчука П.П., Портнова А.В., Сафулька С.Ф., Татькова В.І., Удовиченка О.С.,...»

«Ростислав Чопик УДК 82-4.09(100=162.1):2-137(477.85/.87) ДВА ПОЛЯКИ I. ПОЛІСЬКА ВЕРСІЯ КОНРАДА Ось уже скоро століття літературознавців вабить загадка Джозефа Конрада (Коженьовського) – поляка, що став класиком англійської літератури. Причому не просто класиком, а класиком «у  квадраті», «учителем учителів», бо вплинув на становлення цілого ряду британських та американських майстрів пера (Е. Хемінгуей, Г. Грім, В. Голдінг, С. Фіцджеральд, Д. Лондон). І не просто поляком: Конрадів батько Аполло...»

«Г. Ю. Кравцов УДК 94(477):355.019.2:050(73) ПРОБЛЕМА ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОДИЦІ США У статті досліджується ставлення провідних періодичних видань США до проблеми ядерного роззброєння України. Виявляються загальні закономірності, притаманні публікаціям у ЗМІ США, присвяченим згаданій проблематиці. Також порівнюється інформація, викладена в американській періодиці: як із офіційною позицією України та США, так і зі ставленням до проблеми провідних американських науковців. Ключові...»

«Розроблення і модернізація спеціальної техніки та озброєння УДК 656.13 Р. О. Кайдалов, В. М. Баштовий, О. О. Ларін, О. О. Водка ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЛАВНОСТІ ХОДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З НЕЛІНІЙНИМ ПІДРЕСОРЮВАННЯМ ПРИ РУСІ ПО БЕЗДОРІЖЖЮ Стаття присвячена вивченню ефективності застосування нелінійного дворівневого підресорювання спеціальних транспортних засобів, яке спрямоване на підвищення плавності їх ходу. Наведені результати дорожніх випробувань спеціалізованого...»

«ISBN 978-966-551-330-8. Англістика та американістика. Випуск 10. 2013 УДК 801.83 Л. В. Сазанович Запорізький державний медичний університет МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТУ Розглядаються існуючі структурально-типологічні практики, використання яких надає науковцям можливість абстрагуватися від конкретики фольклорного матеріалу та вийти на рівень широких узагальнень. Ключові слова: формальний аналіз, структуралізм, функція, наративний сегмент. Анализируются существующие...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ У КЛІНІЧНІЙ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України (21-22 травня 2009 року, м. Львів) Тернопіль ТДМУ “Укрмедкнига” УДК 616.9(063) I-74 ББК 55.14 Редакційна колегія: чл.-кор. АМН України, засл. діяч науки і техніки України, проф., доктор мед. наук М.А. Андрейчин...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. ГОРЬКОГО На правах рукопису АКСЬОНОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА УДК: 618.19–002–036.11–073.75 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Науковий керівник: доктор медичних наук, професор М.Б. Первак Донецьк – 2015 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.. 4 ВСТУП.. 5 РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 17 вересня 2010 р., п‘ятниця ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Президент ПАРЄ зустрінеться з владою та опозицією Голос України.3 Президент Парламентської асамблеї Ради Європи М.Чавушоглу відвідає Україну 20—22 вересня, повідомляє прес-служба ПАРЄ. Заплановано також його зустріч з Головою Верховної Ради В.Литвином. Добробут людей залежить від політичної...»

«Гузь Є.В. Проблеми віндикації в цивілістиці і правозастосовчій практиці Ключові слова: екологічне законодавство, екологічна оцінка, критерії оцінки, оцінка впливів на стан навколишнього середовища, охорона навколишнього середовища. Резюме Шершун С. Н. Правовые критерии оценки воздействий на состояние окружающей среды. В статье исследуются вопросы правового обеспечения формирования критериев и показателей оценки воздействий на состояние окружающей среды, рассматривается их значение и роль в...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»