WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Короткі теоретичні відомості Загальні положення Завдання для виконання Контрольні питання Короткі теоретичні відомості Загальні положення Файли Excel зберігаються на диску у ...»

-- [ Страница 2 ] --

Аналогічно, записи, що містять однакові значення в двох перших ключових полях, можна піддати сортуванню, вказавши третє ключове поле в графі В останню чергу за (В последнюю очередь по). Наприклад, якщо збігаються і прізвище, і ім'я, то сортування здійснюється по батькові.

Для виконання сортування за обраними параметрами, клацніть мишою на кнопці ОК.

Підведення підсумків можна виконувати тільки після виконання відповідної сортування даних. Якщо, наприклад, вам потрібно підвести підсумки по датах із проміжними підсумками по товарах, то і сортування повинне виконуватися в першу чергу по датах, у другу - по товарах.

Сортування необхідна тому, що рядки з підсумками додаються там, де відбувається зміна значення даних. Наприклад, підсумок по даті додається там, де відбувається зміна дати. Тому значення, за яких підводиться підсумок, повинні групуватися разом, а не бути розкиданими по таблиці.

Закінчивши сортування можна підвести проміжні підсумки. Наприклад, якщо є таблиця, яка містить інформацію про продажі деяких товарів із зазначенням дати і суми угоди, в якій була проведена сортування за датою угоди, то вибравши в меню Дані (Данные) пункт Підсумки (Итоги), на екран виводиться вікно (див. мал.

нижче), в якому слід відповісти на наступні питання:

1. Де слід додавати рядки з підсумками? Якщо, наприклад, ми виберемо тут Дата або Товар, то рядок підсумків буде з'являтися всякий раз при зміні дати або найменування товару відповідно.

2. Як слід підводити підсумок? Найчастіше підсумок - це просто сума значень у стовпці.

Але замість суми можна вибрати, наприклад, середнє арифметичне, максимальне або мінімальне значення і т.п.

3. У яких стовпцях слід підводити підсумок? Тут слід зазначити найменування стовпців, в яких слід робити обчислення суми, середнього і т.п.

4. Чи потрібно видаляти всі старі підсумки перед виведенням нових? Якщо ви відмовитеся від видалення, то нові підсумки будуть додаватися до раніше сформованим. Це дозволяє виводити декілька різних підсумків одночасно, наприклад, до раніше обчислених сум додати ще й середнє і т.п.

5. Чи потрібно після виводу кожного рядка з підсумками переходити на нову сторінку?

6. Де потрібно розміщувати рядки з підсумками? (під відповідними групами рядків даних або над ними).

Вказавши потрібні параметри, клацніть мишкою на кнопці ОК, і в вашій таблиці додадуться рядки з підсумками.

Зліва від таблиці з підсумками відображаються символи структури - кнопки з зображеннями знаків плюс і мінус. Користуючись ними можна приховати деталі даних, залишивши тільки їх підсумки, або знову відновити відображення деталей.

Якщо таблиця містить проміжні підсумки різних рівнів деталізації, то зручно користуватися також розташованими в лівому верхньому кутку кнопками із зображеннями цифр.

Кнопка з цифрою 1 забезпечує виведення тільки загального підсумку, приховуючи всі дані таблиці і всі проміжні підсумки. Кнопка 2 додає проміжні підсумки наступного рівня деталізації і т.д. Кнопка з найбільшою цифрою забезпечує виведення всіх наявних в таблиці вихідних даних з усіма проміжними підсумками.

Зведені таблиці. Зведені таблиці є ще одним засобом підведення підсумків. Щоб побудувати зведену таблицю, помістіть курсор усередині бази даних, виберіть у меню Дані (Данные) опцію Зведені таблиці (Сводные таблицы) і пройдіть три кроки формування зведеної таблиці.

Для цього треба дати відповіді на питання програми:

1. Звідки взяти вихідні дані для побудови зведеної таблиці? Тут ви оберете опцію У списку або базі даних Microsoft Excel (В списке или базе данных Microsoft Excel).

2. Який діапазон комірок містить вихідні дані для побудови зведеної таблиці? Тут ви або погоджуєтеся з діапазоном, запропонованим програмою, або уточнюєте його.

3. Де перебуватиме зведена таблиця? Тут можна або сформувати зведену таблицю на поточному аркуші, або перемістити цю таблицю на новий аркуш.

4. Після відповіді на всі ці питання можна приступати до безпосереднього формування зведеної таблиці, як показано на малюнку нижче:

Тут слід за допомогою мишки перетягнути кнопки з зображенням заголовків стовпців початкової бази даних (таблиці) на відповідні позиції зведеної таблиці.

Наприклад, якщо є таблиця, яка містить інформацію про площу орендованих приміщень і вартості оренди, перемістивши поле Приміщення з вікна Список полів зведених таблиць (Список полей сводных таблиц) в комірку Перетягніть сюди поле рядка (Перетащите сюда поле строки), перемістивши поле Площа в комірку Перетягніть сюди поле стовпців (Перетащите сюда поле столбцов), і перемістивши поле Вартість в комірку Перетягніть сюди елементи даних (Перетащите сюда элементы данных), отримаємо зведену таблицю наступного вигляду:

Побудова діаграм. Microsoft Excel дозволяє відображати вміст таблиць у вигляді найрізноманітніших графіків і діаграм. При цьому будь-які зміни значень у комірках миттєво викликають відповідні зміни в їх графічному відображенні. Є також можливість, переміщаючи мишкою точки на графіку, відповідним чином змінювати числові значення в комірках.

Перш ніж приступати до побудови діаграми, необхідно чітко уявити собі кінцеву мету структуру майбутньої діаграми (які осі вона повинна містити, які дані і як будуть на них відображатися і т.п.).

Для побудови діаграми необхідно виділити комірки, вміст яких ви хочете побачити на діаграмі у вигляді графіків або підписів на осях координат, а потім натиснути на панелі інструментів кнопку Майстер діаграм (Мастер диаграмм, ) і дати відповіді на наступні 4 запитання.

1. Вибрати тип діаграми. Зверніть увагу, що вже на цьому етапі можна переглянути в першому наближенні зовнішній вигляд діаграми для вибраних вами даних.

2. Уточнити діапазон комірок, значення яких будуть відображатися на діаграмі, і вказати, як розташовані ряди даних - у рядках або в стовпцях. Рядом даних називають комірки, значення яких відображаються, наприклад, у вигляді пов'язаних точок одного графіка.

3. Зміст третього запиту сильно залежить від типу діаграми. Тут можна задати, наприклад, назву діаграми, назва осей (якщо вони є), способи проведення координатної сітки, підписи до елементів діаграми, наявність і тип легенди і т.п.

4. Де слід помістити діаграму: на окремому аркуші, створеному спеціально для даної діаграми, або на одному аркуші з вихідними даними.

Після створення діаграми можна змінити її розміри, розташування на аркуші, а також змінити сам тип діаграми і формат її складових. Для цього можна використовувати панель інструментів Діаграми (Диаграммы), а також контекстне меню: клацнувши правою клавішею мишки з якого-небудь об'єкту, ви отримуєте перелік операцій, які можна виконати з цим об'єктом.

Завдання для виконання

1. Побудуйте таблицю для розрахунку вартості прибирання приміщення

1.1. Заповніть показаний на мал. 2 робочий лист такими даними:

Ч1, Ч2, Ч3, Ч4 - довільні числа;

формула Ф1 - добуток чисел Ч3 та Ч4 в тому ж рядку;

формула Ф2 - добуток Ф1 з того ж рядки на Ч1;

формула Ф3 - добуток Ф1 з того ж рядки на Ч2;

формула Ф4 - сума всіх значень Ф2 в стовпці;

формула Ф5 - сума всіх значень Ф3 в стовпці;

Таблиця повинна містити не менше 8 рядків.

1.2. У перші два рядки колонки "№ п/п" введіть цифри 1 і 2. Виділіть ці два клітинки, і за допомогою маркера заповнення отримаєте в наступних рядках числа 3, 4, 5,...

1.3. Введіть в перший рядок таблиці формулу Ф1 для розрахунку площі приміщення, а потім, за допомогою маркера заповнення, скопіюйте цю формулу у всі комірки стовпця "Площа".

1.4. Введіть у другий рядок таблиці в потрібних місцях формулу Ф2 (Ф3) для розрахунку вартості прибирання приміщення, звернувши увагу на необхідність використання абсолютних посилань на клітинки, які містять числа Ч1 і Ч2. За допомогою маркера заповнення, скопіюйте цю формулу в усі комірки стовпця "Вартість прибирання".

1.5. За допомогою кнопки Автододавання ( ) визначити загальну площу приміщень що підлягають прибиранню і вартість прибирання.

1.6. Збережіть отриманий файл на диску H:.

Розрахунок вартості прибирання приміщення Вартість прибирання офісу Ч1 грн. за м.кв.

Вартість прибирання складу Ч2 грн. за м.кв.

–  –  –

4.3. Скопіюйте вміст цієї таблиці ще на два робочих аркуша.

4.4. На першому аркуші виконайте сортування номерів груп.

4.5. На другому робочому аркуші виконайте необхідну сортування і підведення підсумків незадовільних оцінок в групі.

4.6. Побудуйте зведену таблицю, в якій в рядках вказані номери груп, в стовпцях - назви предметів, а на перетині рядка і стовпця - кількість незадовільних оцінок в групі.

4.7. Збережіть створений файл на диску Н:.

4.8. Побудуйте два різних варіанти (з легендою і без) лінійчатих діаграм для таблиці, де показані загальна кількість незадовільних оцінок в групі.

4.9. Побудуйте два різних варіанти (з легендою і без) об'ємних кругових діаграм для таблиці, де показані частки незадовільних оцінок по якомусь предмету серед усіх груп.

Контрольні питання

1. Чим відрізняються абсолютні, змішані та відносні посилання і як вони впливають на формули і їх копіюванні в програмі обробки таблиць Excel?

2. Які формати даних використовуються в програмі обробки таблиць Excel?

3. Чим відрізняються умовне і безумовне форматування даних в програмі обробки таблиць Excel?

4. Які способи фільтрації даних є в програмі обробки таблиць Excel?

5. Для яких цілей зручно використовувати зведені таблиці?

6. Які способи графічного відображення інформації є в програмі обробки таблиць Excel?Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 336.14-027.555:004.775](477)(072) ББК 65.9(4Укр)26я7 Ф94 Таран В.В.,Тарнай В.А., Мазярчук В.М., Розлуцька А.Б. Функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (Є-Data). Навчальнометодичний посібник./За редакцією В.Тарана К.: Центр політичних студій та аналітики, 2016, 40с. ISBN 978-617-7031-42-9 Автори посібника ставили за мету допомогти користувачам порталу сформувати чітке та всебічне розуміння можливостей використання єдиного порталу публічних коштів «Є-data». В...»

«Запорізька обласна державна адміністрація ДОРОЖНЯ КАРТА Для демобілізованих військовослужбовців які проходили військову службу в районах проведення АТО для вирішення питань соціального забезпечення, захисту та інших соціальних гарантій БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО «ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР» ЗАПОРІЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗАПОРІЖЖЯ 2015 ДОРОЖНЯ КАРТА щодо вирішення питання призначення усіх видів державних соціальних допомог та отримання соціальних послуг демобілізованих військовослужбовців які проходили...»

«Сумський державний університет На правах рукопису Пазуха Ірина Михайлівна УДК 621.315.8 ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТАХ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ, ДЕФОРМАЦІЇ І ТИСКУ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник Проценко Іван Юхимович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор Суми 2009 ЗМІСТ стор. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ. 4 РОЗДІЛ 1 Використання...»

«ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2005 ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА З ПРАВ ЛЮДИНИ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВ «ПРАВА ЛЮДИНИ» ББК 67.9(4УКР) П68 При оформленні обкладинки використано скульптуру Олександра Савранського «Свобода на марші» Художник-оформлювач Борис Захаров Загальне редагування Євген Захаров, Ірина Рапп, Володимир Яворський Цей проект здійснено за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду сприяння демократії Посольства США в...»

«УДК 336.713:009.12 О.І. Подоляка, канд. екон. наук, докторант ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕТОДИК ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ У роботі досліджуються питання проведення експрес-діагностики систем управління банківськими установами. Аналізуються вимоги до методик експрес-діагностики та можливості їх найбільш ефективного використання. Пропонуються принципи побудови методик експрес-діагностики....»

«Системи збереження і масового розповсюдження даних УДК 004.45.2 І. В. Петров, Б. О. Березін, А. М. Стеценко, Н. В. Солоніна, В. О. Лєснов Інститут проблем реєстрації інформації НАН України вул. М. Шпака, 2, 03113 Київ, Україна Аналіз характеристик носіїв при побудові систем архівного зберігання інформації Розглянуто особливості твердотільних, магнітооптичних, оптичних і магнітних носіїв, що використовуються при побудові систем архівного зберігання інформації у різних сферах діяльності. Надано...»

«УДК 639.2.081.1.004.17(477) ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ІХТІОФАУНИ ГІРСЬКИХ РІЧОК ЗАКАРПАТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ЗНАРЯДЬ ЛОВУ О.В.ДІДЕНКО – с.н.с., к.б.н., І.Й.ВЕЛИКОПОЛЬСЬКИЙ – аспірант, Інститут рибного господарства УААН, м. Київ Постановка проблеми. Закарпатський регіон є унікальним природним комплексом і важливим центром біорізноманіття, де мешкає багато рідкісних та зникаючих видів риб, з яких біля 15 видів занесені до Червоної книги України [1]. Але внаслідок відсутності детальних досліджень...»

«Державний архів Донецької області Методичні рекомендації Порядок передавання документів для подальшого зберігання при реорганізації або ліквідації установ СХВАЛЕНО Протокол НМР держархіву Донецької області від 29.03.2006 № 3 Донецьк 2006 ЗМІСТ 1. Загальна частина. 3 2. Порядок організації упорядкування та передавання документів для подальшого зберігання у випадку реорганізації або ліквідації установ. 3-4 3. Проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів. 4 3.1....»

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УДК 625. 031 Г. С. Пугачов ДИНАМІЧНЕ ВПИСУВАННЯ ВІЗКА В КРИВУ З УРАХУВАННЯМ СИЛ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СУСІДНІМИ ЕКІПАЖАМИ У статті на основі відношень між геометричними параметрами екіпажів і силами тяги локомотива сформульована система рівнянь, що описують процес динамічного вписування візка в криву з урахуванням взаємодії між екіпажами. Запропонована методика рішення системи рівнянь дозволила автору провести чисельні розрахунки для конкретних умов поставленої задачі. Результати...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА КАДЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 539.172 ПЕРЕРІЗИ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ (n, x) НА ІЗОТОПАХ ДИСПРОЗІЮ, ЕРБІЮ ТА ІТЕРБІЮ ПРИ ЕНЕРГІЯХ НЕЙТРОНІВ В ОКОЛІ 14 МеВ 01.04.16 фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор...»

«proNEURO (140) / 2010 №4 Ліко-індуковані порушення нервово-м’язової передачі В.В. ОРЖЕШКОВСЬКИЙ, д. мед. н., професор Резюме /Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Лекарственно-индуцированные нарушения нервно-мышечной передачи Київ/ В.В. Оржешковский В статье приводится информация о негативном влиянии лекарственных средств на нервномышечную передачу и на состояние больных с миастенией гравис и миастеническими синдромами. Указаны механизмы действия и методы...»

«Збірник наукових праць СНУЯЕтаП МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИ ВИВЕДЕННІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ВИКОРИСТАННЯ АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ А.А. Саркісов, С.В. Антіпов, В.Л. Висоцький, Р.І. Калінін, М.Н. Кобрінський, П.О. Шведов Викладається методологія стратегічного планування робіт при виведенні з експлуатації об'єктів використання атомної енергії на прикладі розробки Стратегічного майстер-плану утилізації й екологічної реабілітації виведених з експлуатації об'єктів атомного флоту Росії....»

«УДК 658.8:659.11:631.11 Ю.В. Гуля, аспірант* Житомирський національний агроекологічний університет ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДИНГУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Постановка проблеми. Сучасна маркетингова політика розрізняє два поняття: торгова марка і бренд. Торгова марка (ТМ) це назва, ім'я, під яким рекламують, просувають, продають продукцію, послуги, організації, ідеї з одного боку; а з другого – поняття, що об'єднує споживчі властивості товару,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»