WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 104 |

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ

УСТРІЙ КРАЇН

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Навчальний посібник

Київ

УДК 353:061.1ЄС(075.8)

А31

Схвалено Вченою радою Національної академії

державного управління при Президентові України

(протокол № 223/5-7 від 28 травня 2015 р.)

Автор и - упор ядн и к и :

М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, П. В. Ворона, Я. Ф. Жовнірчик, І. О. Дегтярьова, Т. В. Іванова, Ю. В. Ковбасюк, Н. П. Кризина, М. І. Лахижа, П. М. Любченко, О. Ю. Оржель, М. К. Орлатий, А. А. Попок, Х. В. Приходько, С. А. Романюк, В. Ю. Глеба, Ю. Ф. Дехтяренко, О. С. Качний, С. М. Коник, І. М. Грищенко.

Рец ен зен т и :

В. В. Мамонова, доктор наук з державного управління, професор, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

В. М. Рижих, доктор наук з державного управління, професор, Державний концерн “Укроборонпром”;

В. В. Тертичка, доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України.

Адміністративно-територіальний устрій країн ЄвропейА31 ського Союзу : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2015. – 628 с.

У навчальному посібнику визначено теоретичні і методологічні засади адміністративно-територіального устрою країн Європейського Союзу та наведено їх загальну характеристику. Розглянуто досвід реформування адміністративнотериторіального устрою в окремих країнах Європейського Союзу.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ, фахівців органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку адміністративно-територіального устрою країн Європейського Союзу.

УДК 353:061.1ЄС(075.8) © Національна академія державного управління при Президентові України, 2015 ВСТУП Сучасний етап конституційного будівництва в Україні характеризується інтенсивним пошуком принципово нових рішень, пов’язаних з докорінною перебудовою всіх аспектів життя держави і суспільства. Тому однією з актуальних проблем, які постали після набуття незалежності Українською державою, є вдосконалення територіальної організації влади і країни.

Діяльність державних владних інституцій та органів місцевого самоврядування країн Європейського Союзу (ЄС), а також їх досвід реформування адміністративно-територіального устрою, особливості функціонуванняадміністративно-територіальних одиниць різного рівня місцевого самоврядування, механізм і практика розподілу їх повноважень потребують поглибленого вивчення.

Європейський Союз, побудований за інституційним принципом, є унікальним об’єднанням суверенних держав, які сформували спільні управлінські інституції, делегували їм законотворчі повноваження, наприклад у таких галузях, як транспортна, комерційна, аграрна та ін., а також право представляти спільні інтереси за межами ЄС, розв’язувати значну частину суспільних проблем.

Система адміністративно-територіального устрою країн Європейського Союзу враховує специфіку адміністративно-територіальних одиниць: історичні, економічні, екологічні, географічні і демографічні особливості, етнічні, релігійні, культурні, національні та інші традиції.

Аналіз сучасного стану адміністративно-територіального устрою свідчить про те, що в більшості країн Європейського Союзу відбуваються зміни в організації систем влади шляхом розширення функцій і повноважень місцевих і регіональних органів публічної влади. Це супроводжується інтеграційними процесами, які зумовлені зовнішніми та внутрішніми соціальними, економічними і політичними факторами.

Україна не тільки за географічним положенням, а й за культурносторичними особливостями належить до Європи, поділяє європейські фундаментальні цінності, які вона створює і захищає. Тому головним напрямом державної політики України є інтеграція до європейських структур.

Ідея створення навчального посібника “Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу” виникла не випадково. У 2014 р.

підписана та ратифікована Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. На сьогодні прийнята і набула чинності низка важливих для подальшого розвитку держави нормативних та законодавчих актів: Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, закони України “Про засади державної регіональної політики”, “Про співробітництво територіальних громад”, “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та ін. Водночас прийняттям цих документів процес реформування адміністративнотериторіального устрою України не обмежується. Держава й надалі буде формувати оптимальну його модель з погляду отримання необхідних результатів для сталого розвитку та процвітання.

Саме звернення до європейського досвіду є важливим чинником формування ефективної державної політики. Відповідно й подальша інтеграція України до Європейського співтовариства буде тим успішнішою, чим глибше серед іншого пізнаватимуться та враховуватимуться особливості й тенденції зміни адміністративно-територіального устрою країн ЄС, європейські підходи до управління розвитком територій.

При всьому різноманітті інформації про адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу, яку можна знайти в мережі Інтернет та наукових публікаціях, швидко розібратися в особливостях будови та елементах адміністративно-територіального устрою країн ЄС неможливо без належної систематизації відповідного матеріалу.

За роки незалежності України вийшло у світ багато наукових статей, монографій, підручників та навчальних посібників, присвячених адміністративно-територіальному устрою, державному управлінню, регіональному управлінню та місцевому самоврядуванню, але видання, в якому б системно узагальнювалася основна інформація про адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу та відповідні його реформи, досі не було підготовлено. Цю прогалину і покликаний усунути пропонований навчальний посібник.

Навчальний посібник “Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу” складається з трьох розділів.

У першому розділі “Теоретичні та методологічні засади адміністративно-територіального устрою” розглянуто територію як політико-правовий та державно-управлінський феномен, розкрито сутність поняття “адміністративно-територіальний устрій”, досліджено форми державного правління та види територіального устрою, місцеве самоврядування та його інститути в країнах Європейського Союзу, наведено методологічні підходи щодо організації професійного навчання публічних службовців у країнах Європейського Союзу.

Другий розділ “Загальна характеристика адміністративно-територіального устрою країн Європейського Союзу” містить інформацію про державну символіку, географічне положення, столиці, населення, мови, релігії, клімат, структуру економіки, адміністративний поділ та місцеве самоврядування всіх 28 країн спільноти.

У третьому розділі “Досвід реформування адміністративно-територіального устрою в країнах Європейського Союзу” розглянуто досвід реформ місцевого самоврядування в країнах ЄС, специфіку номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS), європейську практику адміністративно-територіального реформування окремих країн:

Польщі, Франції, Бельгії, Болгарії.

Основне завдання навчального посібника – надати науково-методичну та практичну допомогу викладачам, студентам, аспірантам, науковцям, фахівцям органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усім тим, хто цікавиться адміністративно-територіальним устроєм країн Європейського Союзу.

Посібник містить список використаних джерел і питання для самоконтролю. З метою кращого розуміння особливостей соціально-економічного розвитку України та країн Європейського Союзу у виданні наведено відповідні показники для порівняння.

Навчальний посібник “Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу” базується на результатах наукових досліджень і публікацій вітчизняних та зарубіжних учених, у ньому наведені певні узагальнення напрацювань у зазначеній сфері, окреслені основні теоретико-методологічні підходи до авторського трактування суті адміністративного устрою.

При підготовці цього видання використовувалась аналітична інформація та наукові дослідження Х.Дейнеги, А.Кірмача, П.Крайніка, О.Мірошник, В.Мороза, Л.Приполової, Л.Пустовойт, В.Тимощука та ін., а також положення конституцій, законів та постанов урядів країн Європейського Союзу, Європейської Комісії, Європейського Агентства статистики (EUROSTAT); статистичні матеріали Всесвітньої організації з продовольства та сільського господарства Організації Об’єднаних Націй – ФАО ООН, країн Європейського Союзу тощо.

Проте деякі показники соціально-економічного розвитку країн ЄС є застарілими через труднощі доступу до них, що створює певні незручності під час їх аналізу.

У підготовці навчального посібника взяли участь: М.Баймуратов (підрозд. 1.4), О.Батанов (підрозд. 1.1–1.3), П.Ворона (підрозд. 3.3.1; 3.3.2), Я.Жовнірчик (підрозд. 2.20; 2.26; 2.29), І.Дегтярьова (підрозд. 2.7; 2.9;

2.12), Т.Іванова (підрозд. 2.2; 2.3; 2.6), Ю.Ковбасюк (вступ; розд. 2), Н.Кризина (підрозд. 2.8; 2.17; 2.25; 2.27; 2.28), М.Лахижа (підрозд. 3.3.3; 3.3.4), П.Любченко (підрозд. 3.1), О.Оржель (підрозд. 1.5), М.Орлатий (вступ;

розд. 2), А.Попок (розд. 2), Х.Приходько (підрозд. 1.2), С.Романюк (розд. 2), В.Глеба (підрозд. 2.10; 2.19; 2.24), Ю.Дехтяренко (підрозд. 2.13–2.16; 2.18;

2.21–2.23), О.Качний (підрозд. 2.4; 2.5; 2.11), С.Коник (підрозд. 1.3;

розд. 2), І.Грищенко (підрозд. 3.2).

Авторський колектив навчального посібника висловлює вдячність рецензентам – докторам наук з державного управління, професорам В.Мамоновій, В.Рижиху, В.Тертичці за цінні поради, зауваження і рекомендації щодо вдосконалення змісту посібника. Заслуговує на подяку допомога в комп’ютерному оформленні матеріалів у процесі опрацювання цього видання аспірантів С.Горблюка, Т.Добровіцької, слухача І.Варчук, методиста кафедри І.Порубанської.

Упевнені, що пропонований навчальний посібник буде цінним навчально-інформаційним джерелом не лише для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України спеціальностей “Державне управління”, “Регіональне управління” та “Місцеве самоврядування”, а й для інших спеціальностей освітньої галузі “Державне управління”, а також усіх, хто цікавиться проблематикою адміністративно-територіального устрою та його реформування.

Матеріал навчального посібника може бути використаний і в практиці державного управління для визначення напрямів подальшої трансформації адміністративно-територіального устрою держави та вдосконалення державної політики щодо забезпечення розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Ознайомлення з особливостями адміністративнотериторіального устрою країн Європейського Союзу дасть можливість фахівцям-практикам органів публічного управління отримати знання щодо організації влади в державі, які сприятимуть кращому розумінню процесів адміністративно-територіальних реформ, закладуть основи для подальшого розвитку їх професійних і громадянських компетенцій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

–  –  –

Поняття території є однією із центральних категорій у політико-правовій та державно-управлінській науці. Із феноменом території синергетично пов’язані практично всі фундаментальні явища політико-правового та державноуправлінського життя сучасного суспільства і держави. Розглядаючи територію як одну з основних критеріальних ознак будь-якої держави, необхідно мати на увазі, що територія є також життєвим простором людей. Тому для кожної держави питання територіального устрою мають важливе, подекуди стратегічне, значення. Держава поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, в яких утворюються та функціонують органи публічної влади, налагоджується управління цими територіями. З огляду на це життєвий простір країни впорядковується у державний, геополітичний, господарсько-економічний, соціальнокультурний, правовий, інформаційний та інші простори.

Саме тому територія держави завжди була і залишається одним із ключових ресурсів її розвитку, а територіальний потенціал – одним з основних показників для оцінки сучасних держав, раціональне використання якого є важливим чинником ефективного та безпечного розвитку будь-якої країни. Такого роду раціоналізації сприяє вироблення цілісної, об’єктивної, що відповідає сучасним потребам політико-правового та державно-управлінського розвитку, наукової концепції територіального устрою сучасної держави, заснованої на пріоритеті розвитку й охорони державної території на благо та в інтересах суспільства.

Розробка і реалізація такої концепції спрямовані на формування моделі територіального устрою, адекватної завданням та функціям держави, її всебічного сталого розвитку і модернізації державно-управлінських інститутів.

Адже територіальний устрій є одним із найважливіших інститутів державного ладу будь-якої держави. Цей інститут характеризує юридичні якості та властивості такого основного складового елемента держави, як її територія.

Територіальний устрій є організацією території держави.

У цьому аспекті особливо актуальним та значущим як із точки зору теорії й методології, так і конституційної та державно-управлінської практики, є питання щодо вивчення позитивного зарубіжного досвіду, передусім країн Європейського Союзу, у галузі адміністративно-територіального права та процесу.

Адже на планеті існують понад 200 держав, сукупний досвід яких акумулює прояви як загальних закономірностей, принципів та основ розвитку конституціоналізму й муніципалізму (а ефективний адміністративно-територіальний устрій є однією з інституційних та функціональних ознак останнього), так і їх особливостей. Держави нерідко відрізняються не тільки за рівнем економічного розвитку, соціальною структурою населення, політико-правовою системою, характером духовно-культурного життя, а й своєю адміністративно-територіальною організацією. Крім групових відмінностей, кожній країні притаманні елементи унікальної своєрідності, пов’язані з конкретно-історичними умовами життя народів, у тому числі і в територіальному вимірі. Усі ці відмінності, природно, віддзеркалюються в національних особливостях адміністративнотериторіального устрою та процесу.

Значне ускладнення механізму територіальної організації влади та управління в сучасній Європі, як і в цілому у світі, багаторівневість організаційних та функціональних моделей публічної влади, які пов’язані з втіленням принципів субсидіарності та децентралізації, внаслідок чого посилюються тенденції її наближення до населення, актуалізує аналіз як внутрішньосистемних зв’язків територіальних одиниць у рамках системи територіального устрою держави, так і особливостей їх міжнародної правосуб’єктності в умовах європейської міждержавної інтеграції.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 104 |
Похожие работы:

«HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Посібник користувача © Copyright 2004 Hewlett-Packard 3 Дотримуйтеся всіх інструкцій Development Company, L.P. та зауважень, шо вказані на виробі. Подана у цьому посібнику У багатьох країнах/регіонах 4 Перед очисткою від'єднуйте інформація може бути змінена без створення копій нижченаведених пристрій від електричної додаткових повідомлень. матеріалів є незаконним. У розетки. Використання, відтворення чи сумнівних...»

«Генри Лайон Олди Шмагія Авторский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171909 Содержание PROLOGUS 4 CAPUT I 12 SPATIUM I 34 CAPUT II 35 SPATIUM II 64 CAPUT III 79 SPATIUM III 107 CAPUT IV 116 Конец ознакомительного фрагмента. 127 Генрі Лайон Олді Шмагія Є і в пророка гарне слово, Та краще слово у німого, І барви кращі у сліпця. Коли відшуканий кут зору, Є спалах серця. Ти в цю пору Себе осягнеш до кінця. Арсеній Тарковський Чашка, з якої не можна пити. Меч, яким не можна рубати....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Манько Наталія Миколаївна УДК 539.62:621.891(043.3) СИНЕРГЕТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПЕРЕРИВЧАСТОГО РЕЖИМУ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ 01.04.07 – фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Ляшенко...»

«УДК: 656.13.07(075.8) Ризики в логістичних процесах Гапчак Т.Г. Вінницький національний аграрний університет В статті аналізується зміст та причини виникнення невизначеності в логістичних системах, систематизовано класифікаційні ознаки ризиків логістичних процесів. Запропоновано основні заходи компенсації, зниження та запобігання логістичним ризикам. Ключові слова: логістична система (ЛС), невизначеність, ризик, форс-мажорні обставини, ризик-менеджмент, Інкотермс. Вступ. При логістичному...»

«УДК 336.144 Чімишенко С.М. канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Збройних Сил Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ У статті досліджуються кризові тенденції системи матеріального стимулювання службової діяльності військовослужбовців. Особлива увага приділяється зменшенню питомої ваги основних видів грошового забезпечення і, як наслідок, зниженню їх стимулюючої ролі у...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 12 липня 2013 р., п‘ятниця ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Віталій Кличко: «Питання висунення єдиного кандидата не зняте» Журнал Український тиждень Порівняння з попередніми інтерв’ю засвідчує, що лідер УДАРу демонструє послідовність у загостреній обережності в поведінці та неконкретності, коли йдеться про мову, олігархію, програму дій його політичної...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ Дудник Олексій Володимирович УДК 523.2:520.6.05:520.662 ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПОЯСІВ І ФОНОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ В НАВКОЛОЗЕМНОМУ ПРОСТОРІ ЯК ІНДИКАТОР ПРОЯВІВ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ 01.03.02 – астрофiзика, радiоастрономiя 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження АВТОРЕФЕРАТ дисертацiї на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському...»

«ISSN 2226-3047 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2013, ВИП. 6 УДК 342.821(477) С. М. Марцеляк ЗАСАДА РІВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА ПРИ ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ Однією із базових засад виборів народних депутатів України на рівні із засадами загальних, прямих і вільних виборів виступає засада рівного виборчого права, що є проявом загального конституційного принципу рівності людини і громадянина. Дана засада у найбільшій мірі відповідає сучасній демократичній...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет 2. Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України» за 2011 рік. Під редакцією Ю.М. Остапчука.3. Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України» за 2011 рік. Під редакцією Ю.М.Остапчука.4. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання продовольчої безпеки від 05.12.2007 № 1379. Аннотация. В статье рассмотрена проблема обеспечения отечественной...»

«УДК: 657.37:657.15 Кузик Н.П., доцент, Боярова О.А., доцент, Подольська І.М. Національний університет біоресурсів і природокористування України ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) Стаття присвячена питанням складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) в контексті законодавчих змін. Висвітлено окремі проблемні питання, що пов’язані із змістовним наповненням показників звітності про фінансові результати. Ключові слова:...»

«РУХОМИЙ СКЛАД УДК 629.424.1 Фалендиш А.П., д. т. н.(УкрДАЗТ) Володарець М.В., аспірант (УкрДАЗТ) РОЗРОБКА МОДЕЛІ ДЛЯ ВИБОРУ ПОТУЖНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗУ ІЗ ГІБРИДНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ Постановка проблеми.В експлуатації потужність силової установки тепловозу змінюється в широких межах. З багатьох спостережень виходить, що коефіцієнт завантаження силової установки локомотиву залежить від полігону експлуатації і в основному не перевищує величини 0,5. [1] Тобто середня експлуатаційна...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “жИТЛОВЕ ПРАВО” (длябакалаврів) Київ 2008 Підготовлено професором кафедри цивільно-правових дисциплін О. М. Міхатуліною Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін (протокол № 10 від 16.05.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Міхатуліна О.М. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«ЗАДОВОЛЕНI! Xто може сказати про себе так, безпосередньо сьогодні? Звершене і тривале задоволення чекає на всіх тих, хто любить справедливість і мир, і покладає надію на Помазанного Царя, Месію і установлення Його Теократичного Правління. Як зараз це “бажання всіх народів” приходить, Суддя Рутерфорд доводить при помочі Святого Письма і фізичних фактів в цій брошурі. Ця брошура залишить у вас глибоке почуття ЗАДОВОЛЕННЯ. Видавцi «Satisfied» Ukrainian Автор: Й. Ф. Рутерфорд Перве видання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»