WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 104 |

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 10 ] --

Нині існує не так уже й багато держав, які виникли як унітарні, а потім змінили форму устрою на федеративну та внаслідок такої модернізації являють собою позитивний приклад для рецепції. Сучасні демократичні держави майже не здійснювали добровільного переходу від унітаризму до федералізму.

Федерації, що сьогодні існують у світі, утворилися переважно або історично шляхом об’єднання політично самостійних держав чи державних утворень (як, наприклад, США), або ж мали попередній досвід такого об’єднання державних утворень (наприклад ФРН). Єдиним винятком серед розвинених держав може слугувати приклад Бельгії, яка лише під тиском складних обставин, пов’язаних передусім з тривалим міжетнічним напруженням, змушена була дуже поступово та повільно перейти від унітаризму до федеративного устрою, але це не вирішило навіть частину проблем, що постали перед бельгійським суспільством, і в цій державі періодично виникають конфлікти на цьому ґрунті.

Так само під тиском складних обставин федеративний устрій було нав’язано Боснії-Герцеговині, але проблеми в цій державі лише поглибилися.

Перетворення Бельгії із унітарної держави на федеративну у результаті кількох етапів державних реформ (за 1970–1993 рр.) стало помітною подією.

Вся історія бельгійської держави відзначалася конфліктами між двома культурно-лінгвістичними громадами – валлонами та фламандцями, які проявлялися у різних сферах та справляли суттєвий вплив на політичне життя країни.

Федералізація Бельгії стала спробою врегулювання таких конфліктів. Втім, як свідчить цей безпрецедентний досвід (який без будь-якої переконливої аргументації пропонується деякими “експертами” для України як рецепт розв’язання її внутрішніх “проблем”), і сьогодні залишається невирішеною низка проблем між культурно-лінгвістичними громадами. Негативним аспектом також є прояв сепаратистських настроїв, які виходять в основному від фламандських політичних партій. Як вказують дослідники, повного вирішення цих етнічних конфліктів у найближчому майбутньому важко досягнути. Відцентровий характер бельгійської федерації, її двополярність, а також тенденція до розширення автономії суб’єктів федерації можуть стати живильним ґрунтом для розвитку сепаратистських настроїв. Недоліки інституціональної системи можуть призвести до серйозних політичних криз і навіть паралізувати діяльність центральних органів влади.

Особливістю держав з федеративним устроєм є наявність у них так званого “федеративного режиму”, або “державного режиму федерації”, своєрідність якого виражається в специфіці правових прийомів і засобів формування, розподілу і здійснення функцій державної влади. Композиція державного суверенітету в класичному розумінні вибудовується, умовно кажучи, у вигляді співвідношення “одна держава – один суверенітет”. Як із теоретичного, так і з практичного погляду об’єднання кількох суверенних держав та утворення на цій основі нової держави вносить у це співвідношення серйозний дисбаланс. На практиці він з часом усувається, але лише частково. Чим послідовніше втілюються федералістські засади в державі, тим дисбаланс очевидніше. З цієї причини, зазначають деякі російські вчені, зокрема Ю.В.Кім (що дуже символічно та важливо в сучасних умовах), федеративна держава не є стійкою політичною формою. Ефект сегментарного державно-правового простору є постійним супутником федерацій. Він не може відповідно не позначатися на характеристиках державного режиму, який, однак, традиційно розглядається крізь призму унітаристського погляду (“одна держава – один режим”).

Механізм територіального розосередження функцій державної влади у федераціях структурно близький до децентралізації, але не збігається з ним.

Зовні організаційна структура федеративної держави має вигляд політично децентралізованої. Однак таке уявлення хибне. Між догмою і реальною практикою федералізму існують серйозні розбіжності. У будь-якій з федеративних держав декларована конституцією федеративна форма суперечить сутності владовідносин, які природно структуруються унітарно. Особливо це стосується організації системи виконавчої влади, яка несе основне управлінське навантаження в державі. Саме тому, підсумовує Ю.В.Кім, державність, яка не спирається на унітарність, не може розглядатися як стійка.

Такі висновки, які робляться у зарубіжній (насамперед, російській) доктрині федералізму, мають колосальне методологічне та прикладне значення.

Абсолютно штучно культивована та фактично демонізована сьогодні, наприклад в Україні, ідея федералізму як найбільш завершеної форми регіоналізму та “неодмінної умови для самореалізації потенціалу регіонів, кожної територіальної одиниці, кожного громадянина” в сучасному світі розвивається значно повільніше, а останнім часом виявилася скоріш послабленою. Так, Л.Карафіелло та К.Малфлит, хоч і переконані в позитивному впливі федералізму на процеси переходу до демократії, пишуть, що “федералістська діалектика зберігає полярність, конфліктність та напруженість”. Американський політолог У.Рікер заперечує, що федералізм завжди слугує гарантією демократичних свобод. На його думку, між федералізмом та свободою немає простого причинного зв’язку.

Конфедерація – це міждержавне об’єднання на договірній основі для досягнення певних цілей (економічних, військових, політичних, соціальних тощо). Порядок вступу до конфедерації і виходу з неї визначається державами, що входять до її складу, і базується на принципі добровільності та згоді всіх її членів. Вийти з конфедерації простіше, ніж з федерації. Вихід можливий і на основі одностороннього волевиявлення, що має, однак, правову базу. Для досягнення поставлених цілей у конфедерації створюються необхідні органи управління. Фінансові кошти, необхідні для ведення загальних справ, об’єднуються добровільно.

Основні риси, характерні для конфедеративної форми державного устрою:

– конфедерація утворюється на основі відповідних договорів;

– суб’єкти конфедерації мають право вільного виходу;

– суверенітет у конфедерації належить державам, що входять до її складу.

Ніякі рішення союзної влади не мають сили без згоди суб’єктів конфедерації;

– фактично суверенітет конфедерації не визнається міжнародним правом, оскільки конфедерації позбавлені суверенної влади над всією територією і населенням. Міжнародні договори з конфедераціями мали обмежений характер і укладалися переважно для вирішення питань війни і миру;

– до відання конфедерації входить невелика кількість питань: питання війни і миру, зовнішньої політики, формування єдиної армії, загальної системи комунікацій, вирішення спорів між суб’єктами конфедерації. Розширення їх можливе, як правило, тільки за згодою всіх держав, що входять до складу конфедерації;

– у конфедераціях утворюються тільки координаційні органи, необхідні для вирішення завдань, що постають перед конфедерацією;

– парламент конфедерації формується представницькими органами її суб’єктів, що зобов’язують своїх делегатів неухильно дотримуватися виданих їм інструкцій і вказівок;

– постійно діючі державні органи конфедерації позбавлені владних повноважень. Як правило, акти конфедеративної влади не містять норм прямої дії: вони адресовані не громадянам, а органам влади суб’єктів конфедерації;

– суб’єктам конфедерації належить право відмовлення у визнанні або в застосуванні актів союзної влади;

– бюджет конфедерації формується за рахунок добровільних внесків її суб’єктів. Правом безпосереднього оподаткування, як і можливістю примусового стягнення податків, конфедерація не володіє;

– суб’єкти конфедерації мають право встановлювати митні та інші обмеження, що перешкоджають пересуванню осіб, товарів, послуг і капіталів;

– як правило, у конфедераціях відсутня єдина система грошового обігу;

– військові формування набираються суб’єктами конфедерації, причому нерідко зберігається їх подвійне підпорядкування державним органам конфедерації і її суб’єктів;

– у конфедераціях немає союзного громадянства.

Зарубіжні дослідження свідчать, що абсолютно прямого зв’язку між федералізмом та демократією, децентралізацією управління та забезпеченням широких прав і свобод особистості немає. Лише формальне проголошення федералізму не гарантує демократизації та децентралізації управління, збалансування соціально-економічних відносин, досягнення свободи особистості. Існують унітарні держави, в яких людина реально здійснює конституційні права, та федеративні держави, в яких порушуються конституційні права і свободи.

1.4. Місцеве самоврядування та його інститути в країнах Європейського Союзу Місцеве самоврядування як самоорганізація, регулювання та врядування територіальних спільнот, що самостійно вирішують важливі питання локального життя, є одним з найяскравіших феноменів європейської цивілізації.

Серед великої кількості загальних надбань людства, з-поміж яких варто назвати повагу до вибору народів державних форм свого існування, прагнення до миру між державами, повагу до прав людини, місцеве самоврядування займає особливе місце. Місцеве самоврядування, по-перше, є первинною та природною формою існування людських спільнот; по-друге, зробило основний внесок у формування державності, оскільки історично передувало розвиткові державно організованого суспільства, що запозичило та підняло на державний рівень багато організаційних та організаційно-правових форм взаємодії влади і суспільства; по-третє, відіграє важливу роль у становленні і функціонуванні сучасної демократичної державності, яка базується на принципах народовладдя та пріоритету прав людини над правами держави; по-четверте, сьогодні входить у перелік питань, що є предметом не тільки національного, а й міжнародно-правового регулювання. Виходячи з цього феноменологія місцевого самоврядування будується на синергізмі національного та міжнародного правопорядків.

Усі вказані особливості стосуються й інституту місцевого самоврядування, що функціонує на теренах Європейського Союзу. Розглянемо більш ґрунтовно вказані особливості місцевого самоврядування в контексті національної та міжнародної складових.

Відносно національної складової місцевого самоврядування слід зазначити, що в сучасному світі воно виступає як складний і багатоплановий соціальний феномен і правовий інститут, який закріплений у конституціях переважної більшості держав-членів міжнародної спільноти, а також держав-членів Європейського Союзу. Проте, незважаючи на конституційну легалізацію місцевого самоврядування у вказаних суверенних суб’єктах, існує амбівалентний підхід до нього з боку держави, який проявляється у наявності постійної дихотомії “централізація – децентралізація” щодо компетентних повноважень інституту місцевого самоврядування, його суб’єктів та органів.

Зауважимо, що історичний досвід становлення, функціонування та розвитку держав-членів Європейського Союзу, а також сучасні спроби деяких суб’єктів законодавчої ініціативи вказаних держав, зокрема інститутів законодавчої та виконавчої влади перейти до централізації зазначених повноважень шляхом внесення змін і доповнень до чинного національного законодавства про місцеве самоврядування, наочно продемонстрували, що вони стимулюють процеси нівелювання місцевої демократії і призводять до побудови “декоративного”, “слухняного” та “позитивно передбаченого” для держави інституту локальної демократії, а зрештою, до його згортання та ліквідації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Водночас історичний розвиток суспільства свідчить про те, що такі спроби приречені на невдачу, оскільки місцеве самоврядування, будучи спільною історичною спадщиною людства, в процесі розвитку і набуття досвіду у відносинах з центральною владою набуло настільки важливого значення для громадянського суспільства, що центральна влада поступово визнає його право функціонувати на території держави в повному обсязі. Природа цього явища криється насамперед в історичній генезі місцевого самоврядування. Адже воно з’явилося задовго до державності ще в рамках первісної общини, поява якої пов’язана з екзистенційними (життєвими) домінантами необхідності колективного існування і функціонування людей перед зовнішніми загрозами.

Згодом місцеве самоврядування формується на євроазійських теренах в грецьких містах-полісах, де з’являються перші структуровані елементи й інститути публічної влади (міський парламент, чиновники, глава міста-держави, армія, громадяни тощо), які стають прообразом державних інституцій і фактично передвісником державності.

Діяльність римських муніципій підсилює колективістські публічні засади, і вже в епоху феодалізму з’являється магдебурзьке право, виникнення якого було пов’язане з розвитком міст, що розпочалося у Західній Європі в XI ст. і тривало впродовж ХІІ–XIII ст. Саме в німецькому місті Магдебурзі у 1188 р.

було видане перше писане муніципальне законодавство, присвячене, насамперед, розв’язанню спорів між міщанами. Надання місту магдебурзького права означало скасування дії звичаєвих норм, виведення міста з-під юрисдикції місцевої адміністрації (намісників, воєвод тощо) і запровадження міського самоврядування з виборною адміністрацією та виборним судом. Упродовж XII–XIV ст. норми магдебурзького права були прийняті у 80 містах Центральної і Східної Європи, включаючи українські. Саме магдебурзьке право стало класичним прообразом парадигми сучасної локальної демократії.

До цього можна віднести український досвід самоврядування по тому самому магдебурзькому праву, самоорганізації Запорозької Січі, а також самоврядування земських та інших установ у період перебування України в складі Російської імперії та інших європейських держав, що закріпив місцеве самоврядування на рівні суспільної самосвідомості і ментальності народу України.

Таким чином, можна констатувати, що місцеве самоврядування в класичному розумінні зароджувалося на території Європи.

Слід зазначити, що в сучасному розумінні інститут місцевого самоврядування став функціонувати та був легалізованим на конституційному рівні в державах-членах Європейського Союзу тільки після здобуття ними державної незалежності й прийняття конституцій. Саме відтоді місцеве самоврядування є важливою складовою конституційної доктрини, чинного конституційного законодавства і юридичної практики держави. Проте важливу роль у становленні цього інституту на теренах сучасного Європейського Союзу відіграло вчення “муніципального соціалізму”.

Виникнувши як один з напрямів реформістського соціалізму у 80-90-х рр.

XIX cт., “муніципальний соціалізм” розглядає передачу у власність або в розпорядження органів місцевого самоврядування (муніципалітетів) міського транспорту, електростанцій, газопостачання, шкіл, лікарень і т. ін. як шлях до поступового, мирного “вростання” капіталізму в соціалізм. Це вчення, що, по суті, було антагоністичним вченню “класової боротьби”, з яким виступали соціал-революціонери на чолі з В.Ульяновим (Леніним), набуло популярності в

Західній Європі. Із захистом його ідей виступили реформісти різних країн:

посибілісти у Франції, фабіанці і керівники Незалежної робітничої партії у Великій Британії, бернштейніанці у Німеччині, “економісти” в Росії. В рамках “муніципального соціалізму” меншовики висували програму муніципалізації землі.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 104 |
Похожие работы:

«УДК 657.471.122:616-036.86 Я.В. Нікітіна Львівський національний університет імені Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОДЕННОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗА ЛИСТКОМ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ © Нікітіна Я.В., 2014 Розглянуто процес розрахунку середньоденної заробітної плати для нарахування матеріального забезпечення за тимчасової втрати працездатності та відображення в системі бухгалтерського обліку розрахунків з відшкодування працівникам втраченого заробітку. Досліджено методику розрахунку...»

«Свiтлiй пам’ятi сина Володимира присвячую Бери очi й мої, Щоб виднiше було, Бери слово й моє, Щоб яснiше було. Бери кроки й мої, Коли йдеш уперед. Бери мрiю й мою. Коли мрiєш про злет. Поезiї Ужгород Видавництво Карпати Основу поетичної книги українського письменника з Чернiвцiв склав однойменний цикл вiршiв. Це до щему вiдверта сповiдь поета-батька, що втратив єдиного сина. Авторський монолог пройнятий болем невтiшного серця, але разом з тим вiн сповнений фiлософської зрiлостi й вражаючої...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 77. 2013 УДК 528.48 І.Л. Перович, Р.Є. Олеськів Національний університет “Львівська політехніка” ВЕРТИКАЛЬНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРУБ СВЕРДЛОВИН ВИДОБУТКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ © Перович І.Л., Олеськів Р.Є., 2013 Приведена рабочая формула определения более достоверных данных для вертикальных перемещений труб скважин с учетом собственного веса. Obtain working formula for determining trustworthiness information about vertical drift of the pipe bore-hole...»

«УДК: 613.73:616-003.96:796.015]-057.65-056.2(477.87) О.А. Дуло ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, факультет фізичного виховання і спорту, кафедра фізичної реабілітації, Ужгород ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖИТЕЛІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ АЕРОБНОЇ ТА АНАЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ В оглядовій статті показана доцільність вивчення рівня фізичного здоров’я за показниками аеробної та анаеробної продуктивності організму з урахуванням соматотипу. Ключові...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КАФЕДРА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ» Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Галузь знань 1801: Специфічні категорії Спеціальність – 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» Статус курсу: вибірковий І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета та завдання вивчення навчального курсу....»

«УДК 631.95:504.54 (477.74) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРОЛАНДШАФТІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Л.А. Кульчицька Одеський державний аграрний університет Проаналізована структура земельного фонду Одеської області за кількісними та якісними параметрами, встановлені географічні закономірності екологічної стійкості агроландшафтів на основі індексу екологічної невідповідності сучасного використання орних земель та значення перевищення припустимої розораності. Ключові слова: агроландшафти,...»

«Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Пасічник Геннадій Петрович УДК 616.432-006.55-089.5-089.163/.168.1-039.72 ОПТИМІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІЇ ТА ПЕРИОПЕРАЦІЙНОЇ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА АДЕНОМУ ГІПОФІЗА 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2015   Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 2012 р. Випуск 9 Київ – 2014 УДК 911.3: 796.5 (100) (477) ББК 65.04 РЕЦЕНЗЕНТИ: Шищенко П.Г., чл.-кор. АПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки; Масляк П.О., д. геогр. н., проф. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп....»

«N Посібник користувача Персональний комп’ютер Серія VGN-FW n2N Зміст Перед використанням Додаткові відомості про комп’ютер VAIO. 5 Підключення зовнішніх динаміків або навушників Аспекти ергономічності Підключення зовнішнього дисплея Початок роботи Вибір режимів відображення Розміщення елементів керування та портів. 10 Використання функції підключення кількох Інформація про світлові індикатори моніторів Підключення джерела живлення Підключення зовнішнього мікрофона Використання акумуляторної...»

«УДК 352.07; 342.8 Стогова О.В. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ The electoral systems for local elections: the determination of optimum electoral system. У статті аналізується проблема визначення оптимальної для України системи місцевих виборів. Порівнюються системи виборів, що застосовуються на місцевих виборах в європейських країнах. Досліджується...»

«НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ДГМА № 2 (8Е), 2011 238 ПРОЕКТУВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Парфьонова І. М. Рассмотрена необходимость применения сетевого планирования работы оборудования в сталеплавильном цехе машиностроительного предприятия. Руководствуясь основными функциями диспетчера подразделения и особенностью металлургического производства, при помощи диаграмм, которые описывают основных пользователей...»

«135 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУН COLLEMBOLA НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ УДК 595.7+591.5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУН COLLEMBOLA НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ І. Я. Капрусь Державний природознавчий музей НАН України, вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна е-mail: i-kaprus@mail.ru Проведено дослідження фауни колембол у різному просторовому масштабі від локального до регіонального. Запропоновано умовно поділяти досліджені регіони на групи з урахуванням різної площі: мікрорегіони, мезорегіони, макрорегіони і...»

«КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з предмета Технології комп'ютерної обробки інформації /191-година, з них 111 годин лабораторні роботи/ №п/п Назва теми 1. Обробка текстової інформації 1.1 Створення, перегляд і збереження документів 1 Розпізнавання образів. Робота у текстових редакторах. Вікно текстового редактора. Створення, завантаження та збереження файлів-документів. 3 Л.р. №1 Ознайомлення з вікном текстового редактора. 4 Настройка інтерфейсу програми Л.р. №2 Настройка інтерфейсу програми 1.2...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»