WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 102 | 103 ||

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 104 ] --

Основною одиницею місцевого самоврядування в Польщі є гміна, права якої досить значні. Зокрема, гміна вирішує всі завдання місцевого самоврядування, не віднесені до компетенції інших органів територіального самоврядування. Кожна з одиниць територіального самоврядування має свою частку в публічних доходах відповідно до завдань, віднесених до її компетенції. Ці доходи поділяються на власні, загальні субвенції та цільові дотації з бюджету держави. Джерела доходів окреслені в законі. Важливо, що зміни компетенцій органів територіального самоврядування ув’язуються зі змінами в розподілі доходів. Законодавчо також регламентовано можливість установлення місцевих податків.

Одиниці територіального самоврядування здійснюють свою діяльність через свої установчі та виконавчі органи. Вибори до установчих органів проводяться на основі широкого, рівного безпосереднього виборчого права шляхом таємного голосування, що регламентовано законодавством. У рамках законодавства установчі органи мають право визначати устрій виконавчих органів на відповідній території. Законодавчо передбачено також можливість проведення референдумів із місцевих питань.

Органи територіального самоврядування мають право на об’єднання та на приєднання до міжнародних громадських об’єднань та співпраці з місцевими і регіональними об’єднаннями інших країн.

Основними формами співробітництва органів територіального самоврядування є угода, асоціація, торгівля, єврорегіони. Загальнопольськими організаціями органів територіального самоврядування є Асоціація воєводств Республіки Польща, Об’єднання польських повітів, Союз польських метрополій, Об’єднання польських міст, Союз польських містечок, Об’єднання сільських гмін Республіки Польща. Активно діє також Спільна комісія Уряду та територіального самоврядування. На території Польщі діють також міжнародні організації, серед яких можна виділити Комітет регіонів, Конгрес місцевих та регіональних влад Європи, Рада гмін та регіонів Європи і Спілка регіонів Європи. Єврорегіонами називають інституції співпраці двох або більше регіональних одиниць різних держав, що діють на основі права своєї держави та угоди про співпрацю для розв’язання спільних проблем.

Територіальне самоврядування Польщі активно підтримується неурядовими організаціями. Наприклад, неурядова, неполітична, незалежна, некомерційна організація “Фонд розвитку місцевої демократії” охоплює всю територію країни, опікується діяльністю чотирьох вищих шкіл публічної адміністрації, Польського інституту місцевої демократії, видавництвом тощо.

Завдання територіального самоврядування в Польщі поділяються на власні (вирішуються під їхню відповідальність та за власні ресурси), делеговані (вирішуються згідно із статутом чи за домовленістю з органами урядової адміністрації) та довірені (вирішуються на основі угоди з іншими органами самоврядування).

До кола діяльності гміни належать усі публічні справи місцевого значення, не віднесені в законодавстві до сфери діяльності інших органів публічної адміністрації.

До власних завдань гміни належить забезпечення потреб місцевої спільноти. Основними завданнями гміни є: управління нерухомістю; охорона навколишнього середовища та водного господарства; піклування про гмінні дороги, вулиці, мости та каналізацію; організація дорожнього руху; організація місцевого транспорту; охорона здоров’я; розвиток освіти, культури, будівництво житла; торгівля; забезпечення публічного порядку та безпеки громадян;

утримання гмінних об’єктів та адміністрації; забезпечення державної політики щодо сім’ї; забезпечення зв’язків із неурядовими організаціями тощо.

Повіти в Польщі поділяються на земські (сільські) та міські; 65 найбільших міст мають статус міста з правами повіту. Повітове самоврядування виконує на своїй території адміністративні функції, які не передбачені для інших органів територіального самоврядування. Воно не є ні керівним, ні контролюючим органом для гмінного самоврядування. Завдання повіту – це понадгмінні публічні функції у сферах: освіти, охорони здоров’я, соціальної допомоги, охорони природи, підтримки інвалідів, культури, транспорту, туризму, геодезії, картографії та кадастру, управління нерухомістю, архітектури, лісництва та рибальства, публічного порядку та безпеки, співпраці з неурядовими організаціями тощо.

Діяльність воєводського самоврядування не обмежує самостійності гміни і повіту, відносно яких воно не є органом контролю. Завданням воєводського самоврядування є визначення стратегії розвитку воєводства, зокрема забезпечення місцевої ідентичності, сприяння економічній активності, підтримка культурного середовища тощо.

Отже, основним завданням органів територіального самоврядування є організація надання публічних послуг для жителів. Ці послуги поділяються на комунальні (електроенергія, водопостачання та каналізація, транспорт, утримання доріг та зелених насаджень тощо), соціальні (навчання, охорона здоров’я, соціальна допомога, безпека, культура, питання ринку праці тощо) та адміністративні. Органи самоврядування повинні організувати надання послуг жителям, але не зобов’язані їх самостійно надавати. Як правило, для цього укладаються контракти із суб’єктами господарювання чи неурядовими організаціями.

Серед повноважень територіального самоврядування різних рівнів виділяють такі.

Гміна: комунальне господарство та розвиток економіки; громадські послуги на місцевому рівні; землекористування; дошкільні заклади, основна школа, гімназії; осередки охорони здоров’я; заклади культури, бібліотеки; гмінні дороги.

Повіт: адміністративні послуги; громадські послуги на місцевому понадгмінному рівні; публічна безпека; спеціальні школи; повітові лікарні; повітові заклади; заклади культури та музеї; повітові дороги.

Воєводство: регіональний розвиток; громадські послуги на регіональному рівні; розвиток ринку праці; вищі школи; воєводські лікарні; театри, регіональні музеї; воєводські дороги.

Співпраця з неурядовими організаціями має важливе значення для виконання органами територіального самоврядування їх функцій. У 1989–1996 рр.

секторне співробітництво розвивалося в основному шляхом ужиття окремих спільних заходів. З другої половини 1990-х рр. започатковано системну співпрацю на основі статутів гмін та окремих програм. Основними формами такої співпраці є спільна розробка стратегії місцевого розвитку; консультації перед прийняттям рішень; системи грантів, які передбачають можливість для НУО одержання бюджетних коштів для надання послуг громадянам тощо.

Для організації регіональної та місцевої влади велике значення має забезпечення моніторингу та контролю. У Польщі місцеве самоврядування різних рівнів контролюється за однаковими принципами. По-перше, з боку держави через Прем’єр-Міністра, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (МВСА) та воєводу здійснюється контроль дотримання законодавства про територіальне самоврядування. По-друге, цими ж органами здійснюється контроль виконання органами територіального самоврядування делегованих їм органами державної влади повноважень. По-третє, регіональна палата аудиторів здійснює контроль з фінансових питань.

Слід відзначити, що питаннями діяльності адміністрацій Міністерство внутрішніх справ та адміністрації займається з 1996 р. Нагляд стосується насамперед рішень ради гміни чи повіту і воєводського сейму. Війт, бургомістр, президент, староста чи маршалек мусять протягом семи днів після прийняття рішень відповідних рад подати ці документи на розгляд воєводи, який протягом 30 днів має розглянути це рішення з точки зору відповідності законодавству. Цей орган має право призупинити дію рішення чи анулювати його. Під час контролю виконання делегованих повноважень, крім принципу законності, ураховуються критерії адекватності, надійності та економічності. Після завершення 30-денного терміну з дня прийняття рішення орган нагляду вже не може самостійно його відмінити, але може направити до Адміністративного суду, який приймає постанову.

Особливим видом контролю є право органу виконавчої влади звернутися з поданням до Прем’єр-Міністра, що має право внести до Парламенту подання про розпуск територіальної ради, яка допустила порушення Конституції чи законів. Після розпуску ради припиняє діяльність і відповідний виконавчий орган територіального самоврядування. Для забезпечення виконання їх функцій на рівні гміни чи повіту Прем’єр-міністр призначає тимчасово виконуючого обов’язки, а на рівні воєводства функції самоврядних органів тимчасово виконує воєвода.

Статус працівників органів територіального самоврядування окреслено спеціальним законом від 22 травня 1990 р., який було змінено під час реформи 1998 р., а також у січні 2000 р. та травні 2005 р. Крім того, застосовуються окремі положення закону від 16 вересня 1982 р. про працівників державних адміністрацій та трудове законодавство. Польські вчені відзначають занадто ліберальний характер цього законодавства, що призводить до появи слабких, некомпетентних працівників, призначених з політичних міркувань, та за традицією формування переможцем виборів власної команди. Відсутність стабільності та політизація кадрів є однією з головних причин корупції.

Визнаючи адміністративно-територіальну реформу в Польщі загалом вдалою, на що вказує переважна більшість як науковців, так і населення Польщі, доцільно мати на увазі й критичні відгуки про неї – зокрема, йдеться про несистемність, відсутність загального бачення кінцевого результату, належного фінансування тощо. Як уже відзначалося, у польській літературі поширеними є терміни “реформаторська гарячка”, “реформування через кризу” тощо. Проте певні недоліки реформування були неминучими, оскільки воно відбувалося в умовах трансформації суспільства та гострої політичної боротьби.

Фінансове забезпечення органів територіального самоврядування. Забезпечення належного фінансування органів територіального самоврядування належить до наріжних завдань забезпечення їх якісної діяльності.

У період 90-х рр. ХХ ст. у Республіці Польща відновлено структуру територіального самоврядування, що діяла в середині ХХ ст. і ґрунтувалася переважно на німецькій моделі територіально-адміністративного устрою. У 1990 р.

було утворено самоврядування гмін, а з початку 1999 р. упроваджено самоврядування на рівні воєводств та повітів. Проведення територіально-адміністративного устрою позитивно вплинуло на ефективність територіального самоврядування в Польщі. Слід відзначити, що в Польщі, як і в багатьох інших посткомуністичних державах, жваво обговорювалося питання територіального укрупнення органів самоврядування, але воно стосувалося насамперед рівня повітів та воєводств. Ефективність управління є найвищою на рівні повітів. Проте, на думку експертів, їх кількість у Польщі доцільно скоротити з 389 до 300 одиниць.

Спосіб фінансування гмін було врегульовано в грудні 1990 р. законом про доходи гмін і засади їх субвенціювання. Однак уже в 1993 р. було прийнято новий закон, який повніше враховував потреби гмін. Зокрема, визначено мінімальний розмір субвенцій – 7,5% від доходів бюджету держави.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Конституція Республіки Польща 1997 р. підтвердила формування публічної адміністрації на засадах децентралізації (ст. 15), корпоративний характер органів територіального самоврядування (ст. 16) та регламентувала в розділі VII (ст. 163–172) діяльність територіального (регіонального та місцевого) самоврядування. Наголошено, що воно вирішує всі завдання, не визначені для інших органів публічної адміністрації. Затверджено статус гміни, як основної одиниці самоврядування. Статус повіту та воєводства в 1998 р. було прописано в окремих законах.

Визначено принципи функціонування територіального самоврядування:

відповідність праву, субсидіарність, децентралізація, корпоративний характер органів самоврядування, відкритість, адекватність та рівність фінансування завдань органів територіального самоврядування.

Конституція гарантувала органам територіального самоврядування частку в публічних доходах, поділила доходи територіального самоврядування на власні (частина податку з фізичних та юридичних осіб, кошти в рамках програм Європейського Союзу та інших програм тощо), субвенції та цільові дотації.

У листопаді 1998 р. прийнято закон про публічні фінанси, яким збільшено доходи гмін та визначено норми фінансування самоврядування на рівні воєводств і повітів. Прийнятий як тимчасовий, цей закон проте діяв до 2003 р.

Основним недоліком нової системи була велика залежність воєводств від дотацій та субвенцій з центру.

З 1 січня 2004 р. увійшов у силу закон про доходи, яким збільшено частку власних доходів органів територіального самоврядування. Так, частка гмін з податку на доходи фізичних осіб зросла з 27,6% до 39,3%, а частка з доходу юридичних осіб – з 5% до 6,7%. На рівні повіту ця частка зросла, відповідно, з 1% до 10,3% та з 0% до 1,4%, а на рівні воєводства – 1,5% до 1,6% та з 0,5% до 15,9%. Водночас зменшено цільові дотації з бюджету держави. Відтепер діяльність поліції та ветеринарної інспекції фінансувалася не з повітового, а з воєводського бюджету. Чіткіше було врегульовано і розмір субвенцій з державного бюджету.

Характеристику фінансів органів територіального самоврядування в Польщі на прикладі гміни Буско-Здруй Свєнтокшиського воєводства для працівників органів влади України здійснено в рамках Програми “Польська допомога 2009”. Проект бюджету гміни опрацьовують бургомістр та скарбник на основі заяв, що надходять із відділів гмінної адміністрації та бюджетних інституцій. Бюджет гміни акумулює її власні доходи, цільові дотації та субвенції.

Після обговорення в комісіях бюджет передається для обговорення до ради.

Затверджений радою бюджет може змінюватися лише нею. Якщо бюджет не ухвалено до 31 березня, то протягом місяця його визначає Регіональна рахункова палата. Надходження гміни складаються з місцевих податків (сільськогосподарський, із транспортних засобів, лісний, від спадщини та дарчих, від нерухомості, від фізичних суб’єктів, які ведуть підприємницьку діяльність) та оплат (ринковий збір, санаторна оплата, гербовий збір), частки державних податків (від прибутку фізичних осіб), доходів з майна гміни та субвенцій з бюджету держави (освітня) тощо.

Витрати гміни поділяються на поточні (оплата енергії, ремонти, утримання доріг, освіта, охорона здоров’я, соціальна опіка, охорона середовища) та капітальні (інвестиційні), які спрямовані в основному на збільшення майна гміни та забезпечення її соціально-економічного розвитку.

Вивчення досвіду діяльності органів публічної адміністрації Республіки Польща в 2005–2006 рр. та 2008 р. засвідчує значну роль зовнішнього фінансування в місцевих бюджетах та зростаюче значення вміння місцевих керівників використовувати європейські програми та гранти.

Після вступу Польщі до Європейського Союзу в 2004 р. удосконалення фінансування органів територіального самоврядування здійснювалося відповідно до вимог ЄС, що сприяло зростанню їх самостійності та стимулювало пошук коштів у рамках європейських програм. Так, здійснено новелізацію закону про публічні фінанси (2006 р.) та закону про доходи органів територіального самоврядування (2007 р.). Внесено зміни й у механізми фінансування та стимулювання регіонального розвитку.

Аналіз доходів органів територіального самоврядування Польщі свідчить, що в 1992 р. відбувся певний їх спад. У 1993–1997 рр. спостерігалося повільне зростання доходів. У 1998–2003 рр. знову спостерігалося падіння доходів, яке змінилося стабільним зростанням наступними роками в основному за рахунок зростання дотацій та субвенцій з державного бюджету та зростання частки в податках до державного бюджету. Політика “консолідації публічного бюджету”, що проводилася в Польщі, насамперед привела до значного зростання бюджету воєводств, але фінансування органів територіального самоврядування залишається значною проблемою.

Фінансова криза 2008 р. стала значним випробуванням для фінансових систем усіх охоплених нею країн. За висновками фахівців, складнощі місцевого самоврядування не слід розглядати як тимчасове явище. Вони потребують відповідного реагування, зокрема реформування міжбюджетних відносин, покращення підзвітності та ефективності (контроль видатків, аудит функціонування, усування стимулів для надання дорогих послуг, перегляд незабезпечених фінансово норм, делегування інституційного керівництва, проведення територіальної реорганізації, забезпечення кращої адресності соціальних пільг, посилення гнучкості та самостійності діяльності органів територіального самоврядування).

Слід зауважити, що в Республіці Польща наслідки кризи виявилися менше, ніж у більшості держав Європи. Певна заслуга в цьому й ефективної фінансової політики центрального Уряду та органів територіального самоврядування. Так, з метою підняти споживання в Польщі було знижено ставки податку на прибуток: максимальні ставки впали з 40% до 32%, знизилися на 14,3% місцеві податки на оборот компаній. Посилилася реакція центрального Уряду на зменшення муніципальних надходжень. Урядом Республіки Польща було компенсовано місцевим органам влади зменшення надходжень і збільшення витрат шляхом цілеспрямованої антикризової політики та внаслідок формули вирівнювання. У 2009 р. сільські муніципалітети Польщі надали на 32% більше індивідуальних знижок по ставках місцевих податків на нерухомість.

Важливим напрямом роботи стало забезпечення кращого доступу до зовнішніх ресурсів. Нові держави – члени ЄС розробили різні методики ефективного використання коштів ЄС. Так, у Польщі Уряд зобов’язався підтримати попереднє фінансування проектів ЄС і прискорити фінансування місцевих інфраструктурних програм. Проведено роботу зі спрощення процедур та організації допомоги малим муніципалітетам з підготовкою пропозицій.

Посилилася увага до внутрішніх запозичень. Так, у Польщі, як і в Чехії та Угорщині, великі міста активніше стали використовувати випуск облігацій, оскільки вони мали стабільний ринок розміщення, зазвичай власними комерційними банками місцевих органів влади. Покращилася система управління проектами, спрямована на підвищення ефективності витрат місцевого самоврядування.

У Польщі ще в 90-х рр. було розширено предмет аудиту національного і місцевого врядування, змістивши акцент від перевірки законності до аналізу шляхів підвищення функціональності й ефективності. Увага звертається на регулярність аудитів та усвідомлення його цінності владою і громадськістю.

Проведене дослідження підтверджує думку польських учених, які стверджують, що проблема ефективного фінансового забезпечення органів територіального самоврядування може бути розв’язана шляхом стимулювання економічного розвитку регіонів, зростання розміру бюджетних коштів, що спрямовуються на розвиток територій, активізації кредитної політики комерційних банків та збільшення їх оподаткування, спрощення податкової системи, зростання пенсійного віку та його зрівняння для чоловіків і жінок, стимулювання інвестиційних проектів, ефективніше використання фондів Європейського Союзу тощо.

Необхідним видається зростання частки органів територіального самоврядування в доходах бюджету держави, повне фінансування затрат органів територіального самоврядування на виконання делегованих функцій, розширення можливостей залучення зовнішнього фінансування, зокрема шляхом випуску спеціальних облігацій, поглиблення співпраці територіального самоврядування та бізнесу, упровадження організаційно-інституційних змін у секторі публічних фінансів, активізація участі органів територіального самоврядування в урядових та міжнародних програмах.

Інтегрована система управління містом. Модернізація органів влади України об’єктивно передбачає вивчення та творче впровадження іноземного досвіду. Особливо слід відзначити близькість проблем реформування органів влади в Польщі та в Україні, а також доступність польського досвіду внаслідок його досить широкого висвітлення в польській науковій літературі, відображення на офіційних веб-сайтах та відкритості під час особистого спілкування.

Місто Дзержоньов Нижньосілезького воєводства Польщі є одним із визнаних лідерів використання сучасних методів управління. Це місто з населенням 35,8 тис. осіб, яке є активним учасником міжнародної співпраці та піонером упровадження сучасних методів управління. На думку бургомістра міста М.Пьоруна, успішно вирішувати завдання місцевого самоврядування дають можливість такі фактори, як чітке визначення та реалізація місії адміністрації, застосування сучасних методів управління, велика увага до людських та матеріальних ресурсів, налагодження комунікації з громадськістю, увага до навколишнього середовища, забезпечення безпеки та охорони праці й дотримання принципів етики.

Місія адміністрації м. Дзержоньов полягає в забезпеченні професійного та приязного обслуговування клієнтів, ужитті та підтримці заходів для забезпечення розвитку міста і зростання життєвого рівня громадян. Реалізація цієї місії забезпечується шляхом розвитку міської адміністрації, як публічної інституції, вирішенням усіх справ відповідно до визначених термінів і процедур, вивчення та врахування очікувань клієнтів, постійного вдосконалення, уваги до навколишнього середовища та підвищення рівня безпеки та охорони праці.

Основними методами та інструментами ефективного менеджменту є впровадження системи управління якістю, застосування програмного методу управління та системи планування робочих завдань, самовдосконалення, джерелом якого є постійна участь у конкурсах, бенчмаркінг, чітке визначення сфери відповідальності та повноважень працівників, застосування системи роботи в групах та персональна відповідальність.

У 1999 р. Уряд м. Дзержоньов першим з органів публічної адміністрації Польщі одержав сертифікат системи управління якістю відповідно до норми ISO-9002-1994. У 2002 р. Уряд звернувся до органу сертифікації з пропозицією про повторну сертифікацію, але вже відповідно до норми ISO-9001:2000, що вимагало проведення додаткової роботи для забезпечення відповідності новим європейським стандартам.

Керівництво міста в процесі впровадження системи управління якістю поставило мету – забезпечити професійне обслуговування клієнтів у приязній інституції. Для цього було визнано необхідним: визначення потреб клієнтів;

вимір рівня задоволеності; вихід за межі очікування клієнтів; вивчення досвіду інших; удосконалення процесів.

Показниками зацікавленості керівництва міста в розбудові системи управління якістю були: особиста участь бургомістра та призначення тодішнього секретаря міста уповноваженим з питань якості; установлення політики якості із затвердженням цілей; розвиток комунікацій з клієнтами; забезпечення засобів, необхідних для того, щоб адміністрація могла виконувати свої функції; забезпечення періодичного перегляду функціонування адміністрації.

Досвід м. Дзержоньов підтверджує думку, що роль керівництва є ключовою, а вибір уповноваженого не може бути випадковим чи формальним. Це має бути особа, яка переконана в необхідності справи і заінтересована в її вирішенні, добре знає функціонування адміністрації, зможе особисто визначити міру компетенції і відповідальності, самостійна у вирішенні поточних справ і має постійний доступ до керівництва.

Важливим завданням було встановлення та перегляд політики якості із затвердженням чітких, вимірюваних, реальних до досягнення цілей. Так, політика якості міського Уряду, визначена у 2001 р., декларувала такі цілі: надання відповіді на звернення до Уряду в терміни і спосіб, окреслені в приписах права та процедурах; покращення технічних та організаційних результатів обслуговування клієнтів; постійне зростання компетенції працівників; поточна інформація про діяльність адміністрації; урахування очікувань клієнтів у планах удосконалення якості; розвиток зв’язків із клієнтами на партнерських засадах.

Цілі планувалося досягти та вимірювати шляхом: поетапного впровадженням системи управління якістю; дотримання встановлених процедур та інструкцій; проведення змін, сприяючих удосконаленню роботи з клієнтами;

проведення опитування клієнтів; організації навчання працівників; розвитку веб-сторінки адміністрації та вдосконалення надання інформації за телефонами;

нагляду за виконанням ухвал органів гміни і внутрішніх актів адміністрації;

оцінювання ефективності коригуючих дій і міри реалізації планів покращення якості.

Адміністрація міста активно розвиває комунікації із внутрішніми та зовнішніми клієнтами. Інформація про діяльність адміністрації надається клієнтам через радіо, місцеву пресу, де гміна має свою авторську вкладку, місцеве телебачення та Інтернет.

Міська адміністрація випускає власний щомісячний бюлетень, інформаційні матеріали та формуляри, які полегшують клієнтам виконання формальних вимог, що виникають через важку адміністративну мову документів та не зовсім чіткі формулювання приписів. Цьому ж слугує підготовлений працівниками адміністрації словник найбільш уживаних спеціальних термінів, що застосовуються в актах публічної адміністрації. До кожного домогосподарства в місті надходить також довідник, у якому містяться дані про структуру та години праці адміністрації, послуги, розмір їх оплати та інша практична інформація.

Слід зазначити, що впровадження системи управління якістю в місті ґрунтувалося на попередній творчій роботі. Так, з 1992 р. організовано Бюро інформації, яке стало початком обслуговування клієнта. Жителі міста уже звикли до першої зустрічі із урядником звертатися до Бюро інформації, що полегшує наступні контакти.

Проводяться анкетні опитування серед жителів міста та працівників адміністрації. Їх метою є пошук відповіді на питання щодо якості наданих послуг і видів діяльності, що потребують покращення. У внутрішній комунікації істотне значення має електронний зв’язок, щотижневі зустрічі працівників з керівництвом, щотижневі внутрішні навчання, щоквартальні співбесіди керівника і працівника.

Суттєвим фактором успішної роботи є забезпечення засобів, необхідних для того, щоб адміністрація могла виконувати свої функції. Звертається значна увага на підбір кадрів, які мають бути старанними, комунікабельними, здатними вирішувати стресову ситуацію, чітко і спокійно висловити думку. Звичайно ж, що насамперед ідеться про працівників, які мають відповідну освіту, навички та досвід.

Позитивно впливають на діяльність працівників та адміністрації загалом внутрішні й зовнішні навчання працівників щодо роботи з клієнтами. В адміністрації міста для кожної посади підготовлено індивідуальні карти завдань та справ, до яких додано лист вимог до конкретної посади. У разі вакансії не є проблемою зазначити у вимогах конкурсу, які вміння, досвід, кваліфікацію та очікувані риси характеру повинен мати кандидат на вільну посаду. Кандидат перед тим, як приступити до роботи, знає коло обов’язків, до яких приступає, а також – хто виконуватиме ці обов’язки в разі його відсутності. Формального резерву кадрів не існує, але є інформація про осіб, які хотіли б працювати в органах влади.

Наступними важливим факторами успішної діяльності є відповідна завданням інфраструктура, технічні та інші засоби. Керівництво вважає своїм обов’язком забезпечити працівникам середовище праці, передбачене правилами.

Характерно, що в м. Дзержоньов значну увагу приділяють оцінюванню діяльності працівників. Відповідна система оцінки в адміністрації міста дієPages:     | 1 |   ...   | 102 | 103 ||
Похожие работы:

«Випуск 3 4, 2012 УДК 635.655:631.52 В. М. Стариченко, кандидат сільськогосподарських наук ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ F2 ПОПУЛЯЦІЇ СОЇ Подальше збільшення виробництва сої неможливе без створення і впровадження у виробництво нових сортів, з оптимальним поєднанням скоростиглості та продуктивності, придатних до вирощування в різних зонах України. Для створення нового вихідного скоростиглого матеріалу необхідно вивчити генетичну природу існуючих...»

«Міністерство охорони здоров`я України Міністерство оборони України Національна академія медичних наук України Український центр наукової медичної інформації і патентно – ліцензійної роботи ВОГНЕПАЛЬНІ ПОРАНЕННЯ КІНЦІВОК МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КИЇВ – 2015 Міністерство охорони здоров`я України Національна академія медичних наук України Український центр наукової медичної інформації і патентно – ліцензійної роботи «Узгоджено» «Узгоджено» В.о. начальника лікувально – організаційного Директор...»

«В. О. АФАНАСЬЄВА, З. Ф. КЛЮЧКО, К. К. ГОЛОБОРОДЬКО, О. В. ЖАКОВ Совки (Lepidoptera: Noctuidae) фауни колишньої порожистої частини Дніпра ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– УДК 595.786(477) © 2011 р. В. О. АФАНАСЬЄВА, З. Ф. КЛЮЧКО, К. К. ГОЛОБОРОДЬКО, О. В. ЖАКОВ СОВКИ (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) ФАУНИ КОЛИШНЬОЇ ПОРОЖИСТОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРА...»

«Секція 5 НАУКОВІ ОСНОВИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УДК 37.035.91:371.59 Н.І. Єсінова, канд. техн. наук, проф. В.В. Клеймьонова, студ. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ УЧАСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ Розглянуто питання про планування процесу виявлення професійнозначущих лідерських якостей у студентів, а також умови їх формування у студентів за допомогою участі в діяльності органів самоврядування. Актуальність даної теми полягає в тому, що сучасне суспільство...»

«кова. – М.: Издательская группа ИНФРА•М-НОРМА, 1997. – С. 235–294.11. Daniel Diermeier & Peter Van Roozendaal. The Duration of Cabinet Formation Processes in Western MultiParty Democracies // British Journal of Political Science. – 1998. – Vol.28. – № 4. – Р. 613–614.12. Конституция Швеции // Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: Издательская группа ИНФРА•М-НОРМА, 1997. – С. 687–802.13. Stom K. Minority government and majority rule. – Cambridge, New...»

«Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» ISSN 2079-5688 Voulvoulis // Applied Earth Science (Trans. Inst. Min. Metall. B). – 2005. Vip. 114 B65.16. EEA (the European Environment Agency) Report: Water resources across Europe — confronting water scarcity and drought // Denmark. – 2009. – Vip.2 S. 55. Стаття надійшла до редакції 30.03.2015 р. УДК 662.641 М. І. Сергієнко, інж., М. В. Бондаренко, магістр (НТУУ «КПІ») ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ВІДХОДІВ АКТИВНОГО МУЛУ M. Serhiienko, M. Bondarenko...»

«ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМСПРАВИ diseasesis relevantagain. An important condition is the possibility of localized drug administration, duration of the action and constant concentration of the active substance. Medicated chewing gums (MCG),which provide oral drug delivery, are such dosage form. According to statistics, about 80% of adolescents and young people in our country regularly use chewing gum. Aim. To justify the gum as the optimumdosage form for use indentistry as well as to...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кондрахова Дар’я Миколаївна УДК 538.975:[538.955+537.622] ВЗАЄМНИЙ ЗВ'ЯЗОК ВЛАСТИВОСТЕЙ І СТРУКТУРИ ПЛІВКОВИХ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Наукові керівники:...»

«РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. СУЧАСНА МЕДІЄВІСТИКА УДК 78.03(477)+783 ОЛЬГА ПУТЯТИЦЬКА1 ДРАМАТУРГІЧНИЙ ПОТЕНЦ ІАЛ САКРАЛЬНОГО ТЕКСТУ «ТЕБЕ ОДЕЮЩАГОСЯ » У МУЗИЧНИХ ПР ОЕКЦІЯХ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Розглянуто драматургічний потенціал сакрального тексту стихири та його відображення у музичних проекціях як давньої анонімної творчості, так і сучасної професійної. Розкрито місце піснеспіву у контексті добового богослужбового кола Страсної П’ятниці. Виявлено специфіку побутування стихири у давніх...»

«Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні 2 Теория государства и права: ученик для юрид. вузов и фак. / Под. общ. ред. С. С. Алексеева. – М.: Норма, 2004. – 283 с. 3 Закон Украины «О восстановлении неплатежеспособности должника или признании его банкротом»: Научно-практический комментарий: в 2-х т. / Б. М. Поляков. – К.: Логос, 2014. – 407 с. 4 Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII в редакції Закону від...»

«УДК 35.077.6+351.862.4+614.8 В.П. Квашук, Ю.П. Рак, д-р техн. наук, професор (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД На основі використання методів та моделей проектно-орієнтованого управління розроблена інформаційна модель організаційної структури управління системою цивільного захисту України на основі критерію централізація-децентралізація. Розроблена мегатеорія...»

«ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2005 ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА З ПРАВ ЛЮДИНИ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВ «ПРАВА ЛЮДИНИ» ББК 67.9(4УКР) П68 При оформленні обкладинки використано скульптуру Олександра Савранського «Свобода на марші» Художник-оформлювач Борис Захаров Загальне редагування Євген Захаров, Ірина Рапп, Володимир Яворський Цей проект здійснено за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду сприяння демократії Посольства США в...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «Харьковский политехнический институт» А.И. Грабченко, В.Л. Доброскок, В.А. Федорович 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРОЦЕССОВ ШЛИФОВАНИЯ Учебное пособие Утверждено редакционно-издательским советом университета, протокол № 2 от 02.06.04 г. Харьков НТУ «ХПИ» 2006 ББК 34.59 Г75 УДК 621.92 Рецензенты: Ю.Н. Внуков, докт. техн. наук, проректор, Запорожский технический университет В.А. Залога, докт....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»