WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 104 |

«АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Навчальний посібник Київ УДК 353:061.1ЄС(075.8) А31 Схвалено Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 6 ] --

Тут, передусім, була сформована і законодавчо та фінансово забезпечена низова одиниця – гміна. Тобто спочатку відбулася реформа гмін. І лише з січня 1999 р. були впроваджені нові принципи територіального поділу країни і відповідної організації влади (повіти і воєводства). Позитивний досвід гмін значною мірою розширив базу підтримки ідеї подальшої децентралізації. Така поступовість реформ може бути позитивним прикладом і для України.

Очевидно, що при конституюванні територіальних громад вітчизняний законодавець пішов правильним шляхом, зосередивши територіальне самоврядування виключно на місцевому рівні, тобто в місцях традиційного та відносно компактного проживання людей – селах, селищах, містах. Тільки в цих межах люди відчувають себе територіальною громадою, об’єднаною спільними інтересами.

Також, як було зазначено вище, важливою ланкою адміністративно-територіального устрою держави є регіони. До регіонів традиційно зараховують автономії, області, райони, міста-регіони зі спеціальним статусом (столичні округи) тощо.

У межах державної території можуть утворюватися й інші спеціальні територіальні утворення – військові, судові округи, прикордонні, екологічні, спеціальні (вільні) економічні зони, адміністративно-територіальні утворення з особливим режимом функціонування та інші територіальні утворення, порядок утворення та функціонування яких традиційно визначається окремими законами.

Слід констатувати, що адміністративно-територіальний устрій будь-якої держави, попри його специфічність, а подекуди й унікальність, є не лише одним з ключових факторів цілісності держави, який суттєво впливає на всі елементи форми держави: державний устрій, форму правління, політичний режим, а й визначає рівень її соціально-економічного розвитку. Це і свідчить про важливість своєчасного вирішення проблем, тією чи іншою мірою пов’язаних з адміністративно-територіальним устроєм.

1.3. Форма держави та види територіального устрою

Форма держави – сукупність найбільш загальних ознак держави, зумовлених інституціональними, територіальними і функціональними способами організації влади.

Нині існують такі категорії, які розкривають форму держави:

– форма державного правління (інституціональні характеристики організації влади);

– форма територіального устрою (характеристики організації влади).

Ефективна держава повинна мати два атрибути: владу і законність. У сучасній політичній теорії владу поділяють на три основні гілки: законодавчу (влада приймати закони), виконавчу (влада реалізовувати та організовувати дотримання законів) і судову (влада судити і карати за порушення закону). У демократичних країнах висунення кандидатур на урядові посади і обрання влади є правом громадян або безпосередньо (прямим загальним голосуванням), або опосередковано (через виборчі дільниці або списки членів політичних партій за пропорційного представництва).

До традиційних форм правління в країнах світу донедавна відносили монархію і олігархію, при цьому владні повноваження влади були зосереджені в руках або однієї людини, або невеликої групи людей. Одним із нововведень демократії є поділ влади на три гілки, які діють незалежно одна від одної в системі стримувань і противаг. Такий поділ запобігає надмірній концентрації влади. По вертикалі влада поділяється між усіма органами та посадовими особами, що належать до тієї чи іншої гілки влади.

У президентських республіках виконавчу владу очолює президент. У країнах із парламентарною формою державного правління, а також у частині республік зі змішаною формою глава держави не входить до системи органів виконавчої влади. Однак він має повноваження у сфері виконавчої влади. У ряді країн зі змішаною формою державного правління (Польща, Румунія, Франція тощо) існує так званий дуалізм виконавчої влади.

Парламентська і змішана форми правління Конституції держав із парламентською і змішаною формами правління передбачають дві процедури формування урядів, які складаються із певних спільних дій парламенту і глави держави при утворенні уряду. Однак зміст цих дій відрізняється.

Перша процедура бере початок у Великобританії і довгий час була майже загальноприйнятою з модифікаціями для різних країн. За цією процедурою глава держави формально, на власний розсуд призначає прем’єр-міністра та за пропозицією останнього – інших членів уряду. Парламент на такі призначення не впливає. Уряд діє доти, поки парламент не проголосує проти принципово важливого питання, запропонованого урядом, або прийме окрему резолюцію про недовіру уряду. І хоч уряд може продовжувати свою роботу, проте на практиці він іде у відставку, оскільки його дії будуть паралізовані через парламентську обструкцію.

У низці країн існує необхідність одержання урядом інвеститури у парламенті. Для цього глава уряду, призначений главою держави, має представити парламенту склад уряду або подати урядову програму, чи зробити і те, і інше.

Якщо парламент схвалить запропоноване, уряд отримує інвеституру.

Друга процедура передбачає визначальну роль парламенту при формуванні уряду вже на початковій стадії. У деяких країнах, наприклад у ФРН, парламент може не підтримати запропоновану главою держави кандидатуру керівника уряду. Тоді парламент за відповідною процедурою сам формує уряд.

В інших країнах такого типу висунення й узгодження кандидатур на урядові посади залежить тільки від політичних партій та їх парламентських фракцій. Як правило, на посаду прем’єр-міністра висувається лідер партії парламентської більшості або за погодженням між партіями-членами коаліції – лідер однієї з цих партій. Тільки якщо жодна з політичних партій не має більшості у парламенті, роль глави держави буде вирішальною. Існування уряду залежать від парламентської більшості.

Президентська форма правління У країнах із президентською формою правління, наприклад США, застосовується так званий позапарламентський спосіб формування урядів. Особливістю “класичної” президентської республіки є те, що повноваження глави держави та глави кабінету суміжні й перебувають у руках президента, а посада прем’єр-міністра відсутня. Парламент не бере безпосередньої участі в процесі формування кабінету або його участь у ньому обмежена.

Структура уряду. Уряд складається з членів уряду (міністрів), його очолює глава держави (король, президент) або прем’єр-міністр (голова уряду, канцлер, голова ради або кабінету міністрів). У федеральних державах існує центральний (федеральний) уряд і уряди державних утворень, що входять до складу федерації.

Коаліційним є уряд, створений з представників кількох партій. Як правило, він функціонує на основі коаліційної угоди.

Внутрішня організація.

Незалежно від функцій уряду існують такі внутрішні організації держави:

– унітарна держава в чистому вигляді без внутрішнього адміністративного поділу, державну владу представляє лише уряд;

– централізована унітарна держава: розділена на адміністративні райони, в яких керівники призначаються урядом в односторонньому порядку;

– деволюція, яка передбачає поступову централізацію багатьох адміністративних повноважень у регіонах, які будуть обрані, і демократичне самоврядування; держава стає квазіфедерацією, в якій центральний уряд, як і раніше, зберігає привілеї і можливість реорганізації державного устрою;

– федеративна держава – держава, що складається із суверенних і автономних утворень, які формуються шляхом виділення деяких своїх функцій і повноважень центрального уряду для формування союзу, держав чи організацій, що об’єднуються у федерації й втрачають право на відокремлення;

– союзна держава – поєднання двох або більше суверенних і незалежних держав чи організацій, які пожертвували частиною своїх функцій і повноважень центрального уряду; на відміну від федеральних земель, часто члени конфедерації зберігають за собою право на відокремлення.

Функції уряду. Як найвищий орган виконавчої влади уряд здійснює діяльність, спрямовану на виконання законів і оперативне управління державними справами. Важливим завданням уряду є підтримання порядку в суспільстві і охорона прав громадян. В умовах демократії уряд повинен виражати загальні (загальнонаціональні) інтереси, а не приватні, корпоративні або регіональні.

Законодавча влада Законодавча влада – це відокремлена в умовах поділу влад гілка влади, головним призначенням якої є здійснення державної влади шляхом законотворення. Структурно вона являє собою сукупність повноважень щодо прийняття законів та інших нормативно-правових актів, а також організаційних форм реалізації цих повноважень.

У правовій державі законодавча діяльність має бути спрямована на забезпечення абсолютного пріоритету і главенства в організації всіх сфер життєдіяльності суспільства і держави, прав і свобод людини шляхом створення законів, що забезпечують їх захист, тобто на практичну реалізацію принципу правозаконності.

Законодавча влада посідає особливе місце в системі органів публічної влади. Вона визначає організацію та функціонування виконавчої та судової влади і в такий спосіб відіграє орієнтовну роль стосовно цих гілок державної влади. У відносинах з іншими гілками державної влади, а також у визначенні ролі законодавчої влади в суспільстві важливе значення має реальна, тобто фактична сила законодавчої влади. Зазвичай вважають, що в сучасних умовах у демократичних державах законодавча влада – це сильна влада. Вона іноді приймає закони (поправки до них) усупереч волі уряду (наприклад один із останніх законів про соціальні стандарти) або глави держави, здійснює дієвий контроль стосовно виконавчої влади. Ефективною формою контролю є робота слідчих комісій, звіти уряду та інших посадових осіб тощо.

Здійснювана парламентами законодавча влада є представницькою. Саме на основі виборів народ передає владу своїм представникам і уповноважує представницькі органи здійснювати державну владу. У цьому сенсі можна вести мову про первинність представницьких органів у механізмі державної влади. Проте існують сутнісні і політико-юридичні обмеження цієї влади. Сутнісні обмеження випливають із її делегованості, визначаються принциповою залежністю від волі виборців. Політико-юридичні обмеження пов’язані з тим, що будь-який закон, щоб не залишатися набором фраз на папері, повинен відповідати політичним і юридичним реаліям, а також фундаментальному праву – конституції.

Поточне завдання законодавчої діяльності парламенту полягає в підготовці та прийнятті законів, безпосередньо передбачених конституцією, і тих законів, які забезпечують потреби розвитку суспільства і держави в усіх сферах їх життєдіяльності. При цьому слід наголосити на тому, що законодавство є безпосереднім інструментом формування стратегії й тактики такого розвитку.

Назва “законодавча” не означає, що представницькі органи виконують лише законодавчу діяльність. Остання є для них головною, але не єдиною. Важливими для парламентів є також виконання представницької, установчої та контрольної функцій. Відповідно до теорії поділу влади законодавча влада є самостійною відносно виконавчої і судової гілок влади. Її специфіка полягає у тому, що прийняті парламентом закони мають вищу порівняно з актами інших гілок державної влади юридичну силу. Водночас кожна гілка влади має властиву їй систему стримувань і противаг для запобігання можливим зловживанням з боку іншої гілки влади.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Органи законодавчої влади, як правило, є виборними і мають різні назви:

Верховна Рада, Державна Дума, Конгрес, Сейм, Фолькетинг, Альтинг. Парламенти країн Європейського Союзу можуть бути як двопалатними, як у федеративних (Австрія, Бельгія) і унітарних державах (Велика Британія, Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Польща, Румунія, Франція, Чехія), так і однопалатними (Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Швеція).

Органом законодавчої влади є парламент (держави або окремої адміністративно-територіальної одиниці), може бути народ (у разі прийняття законів на референдумі) і монарх.

Парламент – єдиний представницький орган народу і єдиний законодавчий орган, який цілком або частково створює інші вищі органи влади, визначає основи внутрішньої і зовнішньої політики держави і бере участь у її здійсненні, контролює діяльність інших вищих органів і посадових осіб.

Функції парламенту:

– представницька – реалізується через обов’язок представляти інтереси народу, його різні верстви за допомогою депутатського корпусу (постанови парламенту як представницького органу мають політичний характер);

– законодавча – реалізується через право видавати закони (основна діяльність, що має юридичний характер);

– фінансова – реалізується через право приймати рішення з фінансових питань (щорічно затверджувати бюджет країни);

– установча – реалізується через право брати участь у формуванні вищих виконавчих, а також судових органів;

– контрольна – реалізується через право здійснювати контроль за діяльністю уряду, інших вищих органів і посадових осіб;

– політична – реалізується через право визначати основи внутрішньої та зовнішньої політики і через обов’язок брати участь у її здійсненні.

Головною особливістю організації та діяльності парламенту є його представницький характер. Парламент можна назвати владою прямого загальнонародного представництва.

Виконавча влада Виконавча влада – влада, що має право безпосереднього управління державою. Носієм цієї влади в масштабах усієї країни є уряд. Назва уряду встановлюється Конституцією і законодавством. Найчастіше уряд має офіційну назву – Рада або Кабінет Міністрів. В Італії, наприклад, це Рада Міністрів.

Очолює уряд його глава. Як правило, це прем’єр-міністр (наприклад у Франції), або голова Ради Міністрів (Італія), канцлер (ФРН).

У президентських республіках, де ця посада відсутня, главою уряду є безпосередньо президент. Разом із главою уряду до його складу входять заступник (віце-прем’єр), міністри, що очолюють окремі міністерства.

Уряд забезпечує виконання законів та інших актів законодавчої влади, є відповідальним перед нею, підзвітним і підконтрольним їй. Проте виконавча влада не вичерпується лише “виконанням законів”. Вона покликана відпрацьовувати шляхи та засоби реалізації законів, здійснювати поточне управління, розпорядчу діяльність. З цією метою з усіх питань своєї компетенції уряд видає нормативно-правові акти (укази, розпорядження та ін.), що мають підзаконний характер.

Отже, призначення органів виконавчої влади – управління, що охоплює:

– виконавчу діяльність – виконання рішень, прийнятих органами законодавчої влади;

– розпорядчу діяльність – здійснення управління шляхом видання підзаконних актів і виконання організаційних дій.

Виконавча влада діє безперервно на всій території держави (на відміну від законодавчої і судової), спирається на людські, матеріальні та інші ресурси, здійснюється чиновниками, армією, адміністрацією та ін. Це створює основу для можливої узурпації всієї повноти державної влади саме виконавчими органами. Тут важливі діючі механізми “стримувань і противаг” з боку як законодавчої (через розвинуте законодавство і контроль), так і судової влади (через судовий контроль і конституційний нагляд).

Найбільш значимі рішення, що породжують юридичні наслідки і відповідальність за їх виконання, уряд видає у вигляді регламентарних актів. Крім, власне регламентарної влади, уряд може мати право на видання актів делегованого законодавства. Уряд більшості країн має право законодавчої ініціативи і може справляти вирішальний вплив на законодавчий процес.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 104 |
Похожие работы:

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 12 липня 2013 р., п‘ятниця ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Віталій Кличко: «Питання висунення єдиного кандидата не зняте» Журнал Український тиждень Порівняння з попередніми інтерв’ю засвідчує, що лідер УДАРу демонструє послідовність у загостреній обережності в поведінці та неконкретності, коли йдеться про мову, олігархію, програму дій його політичної...»

«Оригінальні дослідження УДК 616.91/.93: 611.61.018 Ю.Є. Роговий, Т.Г. Копчук, М.В. Дікал Кафедра патологічної фізіології (зав. – проф. Ю.Є. Роговий) Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці ГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРОК У ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ГАРЯЧКИ Резюме. За розвитку асептичної гарячки на 60 білих нелінійних щурах-самцях масою 0,16-0,20 кг при гіпонатрієвому раціоні харчування встановлено: в першу стадію (підйому температури) вакуольну дистрофію епітелію...»

«ІІІІІІІЦІІ ІІА0501361 Академія медичних наук України Інститут онкології Асоціація радіологів України ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ЗБІРКА НАУКОВИХ РОБІТ АСОЦІАЦІЇ РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ (ВИПУСК 16) Київ — 2003 Академія медичних наук України Інститут онкології Асоціація радіологів України ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ЗБІРКА НАУКОВИХ РОБІТ АСОЦІАЦІЇ РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ (ВИПУСК 16) Київ — 2003 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Проф. Я.С. Бабій (головний редактор) Проф. В.Є. Медведєв (заступник...»

«УДК 635.941 ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ САМШИТУ ВІЧНОЗЕЛЕНОГО (BUXUS SEMPERVIRENS L.) В. Ю. Жемчужин, асистент, Р. А. Ярощук, к.с.-г.н. Сумський національний аграрний університет Визначені оптимальні умови розмноження та місцезростання самшиту вічнозеленого, досліджена залежність укорінення живців від впливу стимуляторів росту. Для кращого укорінення живців ми рекомендуємо препарат гетероауксин. Результати досліджень свідчать, що використання гетероауксину збільшує укоріненість живців...»

«Програма співбесіди з хімії Програма призначена для проведення вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра. Програма складена на основі зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2014 р. Головною метою проведення вступного випробування з хімії є об'єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад і виявили бажання вступити до вищого навчального закладу...»

«Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні 2 Теория государства и права: ученик для юрид. вузов и фак. / Под. общ. ред. С. С. Алексеева. – М.: Норма, 2004. – 283 с. 3 Закон Украины «О восстановлении неплатежеспособности должника или признании его банкротом»: Научно-практический комментарий: в 2-х т. / Б. М. Поляков. – К.: Логос, 2014. – 407 с. 4 Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII в редакції Закону від...»

«  18. Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. и др. Технология возведения зданий и сооружений: Учебник для вузов. М.: Высш. школа, 2001.19. Третьяков А. К., Рожненко М. Д. Арматурные и бетонные работы. М., 1982.20. Хаютин Ю.Т. Монолитный бетон. М.: МИСИ, 1991. Рукопис подано до редакції 02.03.14 УДК 528.44 Р.О. ТІМЧЕНКО, С.О. ПОПОВ, доктори техн. наук, проф., Д.А. КРІШКО, канд. техн. наук, А.В. БОГАТИНСЬКИЙ, аспірант, Криворізький національний університет О.В. ШЕВЧУК, Л.В. ПЕТРОВА, ДП «ДПІ...»

«ISSN 1813-1166 print / ISSN 2306-1472 online. Вісник Національного авіаційного університету. 2013. № 2 (55): 40–43 УДК 656.7.052(043.2) Е.О. Ковалевський1 В.М. Кондратюк2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ GNSS Національний авіаційний університет просп. Космонавта Комарова, 1, Київ, Україна, 03680 Е-mails: 1asc@nau.edu.ua; 2kon_vm@ukr.net Розглянуто варіант інформаційного забезпечення автоматизованого керування літальним апаратом з...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Босенко Микола Семенович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 20.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості Публічне акціонерне товариство Шосткинське 1.1. Повне найменування емітента автотранспортне...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 148–153 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 148–153 УДК 519.62 ДО ПИТАННЯ КОНВЕРГЕНТНОСТІ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В. Григоренко, І. Романів, Я. Шмигельський Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017, Львів, Україна shmygelsky@electronics.wups.lviv.ua Для встановлення достатніх умов конвергентності нелінійної динамічної системи пропонується...»

«Інструкція з експлуатації Машина для миття посуду ICD 661 EU ICD 661 S EU Прочитайте цей посібник цей 1. ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. 3 БЕЗПЕКИ..2. Утилізація.. 4 Дорогий Покупець, експлуатації.5 3. Інструкції з експлуатації.5 Будь-ласка, уважно прочитайте цей посібник перед Панель управління.. 5 використанням машини для миття посуду. Це Характеристики машини для миття посуду. 5 допоможе Вам правильно використовувати та обслуговувати вашу машину для миття посуду. перед використанням..6 4....»

«УДК 378.147.31: 004.032.6 Кірей К. О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «МЕНЕДЖМЕНТ» На сучасному етапі розвитку та розповсюдження інформаційнотелекомунікаційних технологій (ІТКТ) не втрачає актуальності проблема активного залучення засобів ІТКТ до процесу навчання студентів ВНЗ. Одними з найперспективніших засобів ІТКТ для впровадження у ВНЗ є мультимедійні навчальні програмні засоби. Метою статті є висвітлення на...»

«55 11. Metazoan parasites of Neogobius fishes in the Slovak section of the River Danube / Ondrakova M., Dvidov M., Pecnkov M., Blaek R., Gelnar M., Valov Z., ern J., Jurajda P. // J.Appl. Ichthyol. – 2005. – № 21. –P.345-349.12. Gyrodactylus proterorhini Ergens, 1967 (Monogenoidea, Gyrodactylidae) in gobiids from the Vistula River—the first record of the parasite in Poland / Mierzejewska K., Martyniak A., Kakareko T., Dzika E., Staczak K., Hliwa P. // Parasitol. Res. – 2011. Р. 1147–1151. УДК...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»