WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 631.95:632.95.024:631.45 Л.І. Моклячук, кандидат хімічних наук І.М. Городиська, кандидат сільськогосподарських наук В.М.Грибіниченко, кандидат технічних наук Б.В. ...»

УДК 631.95:632.95.024:631.45

Л.І. Моклячук, кандидат хімічних наук

І.М. Городиська, кандидат сільськогосподарських наук

В.М.Грибіниченко, кандидат технічних наук

Б.В. Нікітіна

ІНСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГІЇ УААН

МОНІТОРИНГ ПЕРСИСТЕНТНИХ ХЛОРОРГАНІЧНИХ

ПЕСТИЦИДІВ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Протягом майже 40 років у світовому сільському господарстві широко

використовували персистентні хлорорганічні пестициди (ДДТ та ГХЦГ).

Вони знайшли широке застосування як інсектициди, акарициди, фунгіциди, фуміганти та у боротьбі проти переносників інфекційних захворювань. Так, застосування ДДТ відіграло вирішальну роль у боротьбі з переносниками таких хвороб, як тиф та малярія [1,2].

Підраховано, що для обробки садів, сільгоспугідь, лісів, водойм тощо з 1950 по 1972 рік у світі було використано понад 4,5 млн т ДДТ.

У середині сімдесятих років СРСР, США, ФРГ, Греція, Фінляндія, Швеція, Норвегія та ін. країни увели мораторій на застосування ДДТ.

Але це спричинило значні економічні втрати. Так, затрати у лісовій галузі виросли настільки, що такі країни як Канада, США, Норвегія, Швеція, Фінляндія вирішили ліквідувати мораторій доти, доки не буде знайдено еквівалентного замінника. Після заборони застосування © Л.І. Моклячук, І.М. Городиська, В.М.Грибіниченко, Б.В. Нікітіна, всього набору ізомерів ГХЦГ ( 70 ті роки) для обмеженого застосування було дозволено г ГХЦГ (ліндан), який характеризувався найвищою інсектицидною активністю. Застосування ліндану в Україні повністю заборонено з 1995 року [3].

Особливістю хлорорганічних пестицидів є їх надзвичайна стійкість в об’єктах довкілля: вони практично не розкладаються під дією температур, інсоляції, вологи та інших факторів зовнішнього середовища [4]. Ця група препаратів має виражену кумулятивну здатність у жирових тканинах живих організмів (“депо” пестицидів), цитогенетичну активність та ембріотоксичні властивості. Крім того, відомо, що ДДТ розкладається з утворенням метаболітів (ДДД, ДДЕ), що є також токсичними та ще стійкішими речовинами в об’єктах довкілля.

Україна, в числі 127 країн світу, підписала та ратифікувала Стокгольмську Конвенцію про стійкі органічні забруднювачі. Цим документом ООН забороняє чи обмежує використання так званої “брудної дюжини” найтоксичніших хімічних речовин. Хімікатами нон грата стали 9 видів пестицидів: ДДТ, алдрин, хлордан, дільдрин, ендрин, гептахлор, гексахлорбензол, мірекс, токсафен; а також поліхлордифеніли, диоксини й фурани. ДДТ внесено до додатку В даної конвенції, якою дозволено обмежено застосовувати препарат для боротьби з переносниками хвороб та як проміжний матеріал при виробництві дикофолу [5]. Так, за оцінками Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), для боротьби з малярією в Індії виробляють та використовують біля 10 тис. т ДДТ за рік. В Китаї за оцінками експертів, об’єм виробництв даного пестициду не менший [6].

Тому, незважаючи на заборону та обмеження використання хлорорганічних пестицидів, велика їх кількість продовжує циркулювати в об’єктах довкілля, піддаючись горизонтальній, вертикальній міграціями, трансграничному переносу повітряними масами та мігруючими видами, завдаючи шкоди здоров’ю не лише теперішньому, але й майбутнім поколінням.

Раніше вважалося, що через низьку розчинність у воді дані пестициди погано мігрують на глибину: за даними початку 80 х років 98% ДДТ знаходиться на глибині 0 10см [7]. На теперішній час розподілення профілем ґрунту ДДТ змінилось і ДДТ і його продукти розкладу знаходять на досить великій глибині. Так, виявлена при дослідженнях ґрунтів у садах Криму вертикальна міграція хлорорганічних пестицидів профілем ґрунту, у деяких випадках явно проявляється забруднення ДДТ та його метаболітами ґрунтоутворювальної породи, що викликає ризик забруднення пестицидами ґрунтових вод [8].

На особливу увагу заслуговує питання вертикальної міграції хлорорганічних пестицидів у ґрунтах Півдня України. В даній агрокліматичній зоні ведення сільськогосподарської практики в багатьох випадках передбачає поливні технології, що значно підсилюють процеси вертикальної міграції токсикантів, в тому числі і хлорорганічних пестицидів профілем грунту. Таким чином, цікаво було провести порівняльний аналіз вертикальної міграції хлорорганічних пестицидів в умовах богарного та поливного землеробств.

Матеріали та методи. У рамках науково технічної програми “Агроекологічний моніторинг та сталий розвиток агроекосистем” у 2001 2003 роках проведено дослідження забруднення інсектицидом 4,4 ДДТ, його метаболітами 4,4 ДДЕ, 4,4 ДДД та ізомером 2,4 ДДТ сільгоспугідь стаціонарного польового досліду Херсонського Інституту землеробства південного регіону (с.Наддніпрянське Дніпровського району) в умовах богарного та поливного землеробств. Для визначення залишкових кількостей пестицидів відбір зразків проводили згідно з методикою “Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйствен ной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов”[9].

Для дослідження процесів міграції хлорорганічних пестицидів у профілі ґрунту зразки відбирали пошарово через кожні 20 см до глибини 1м (максимального кореневмісного шару більшості сільськогоспо дарських культур). Вміст залишків хлорорганічних пестицидів визначали методом газорідинної хроматографії за затвердженою Міністерством охорони здоров’я методикою на газовому хроматографі „Кристалл 2000” [10]. Ґрунт, що досліджували, – темно каштановий середньосуглинковий слабосолонцюватий. Зразки ґрунту відбирали під кукурудзою сорту “Дніпровський 310 гібрид” на варіантах із зрошенням та без зрошення з внесенням мінеральних добрив у дозах N150P90 K60 та N90 P60 K30.

Характерною особливістю кліматичних умов степової зони України, до якої входить і Херсонська область, є перевищення випаровування над кількістю опадів. Так, за рік у Херсонській області випаровується 812 955мм вологи, тоді як кількість опадів складає лише 325 382 мм.

Гідротермічний коефіцієнт коливається в межах від 1,2 до 0,7, а в окремі засушливі роки падає до 0,3 0,5. Основні запаси вологи в ґрунті утворюються за рахунок осінніх, зимових і весняних опадів. Забір води для зрошення проводиться з Інгулецької зрошувальної системи, де джерелом зрошення є р. Дніпро [11,12]. Виходячи з потреби кукурудзи у водоспоживанні, норма зрошення становила біля 2500 м3/га.

Результати досліджень. Проведено дослідження забруднення хлорорганічними пестицидами (ХОП) ґрунту стаціонарного польового досліду херсонського Інституту землеробства південного регіону в умовах богарного та поливного землеробств на глибині 0 20; 20 40; 40 60; 60 80; 80 100 см. В орному шарі ґрунту рівні вмісту ХОП – ДДТ та гексахлорциклогексану (ГХЦГ) невисокі і не можуть бути причиною забруднення сільгосппродукції. ГХЦГ – летка сполука, що характеризується високою рухомістю у ґрунті через здатність розчинятися у воді (5 10мг/л) та меншою стійкістю у довкіллі.

Забруднення ГХЦГ грунту як для зрошуваних, так і незрошуваних ділянок по всій глибині відбору зразків незначне, близьке до межі вимірювання, тоді як для залишкових кількостей ДДТ спостерігається відмінність розподілу у профілі темно каштанового середньосуглин кового слабосолонцюватого ґрунту в умовах поливного та богарного землеробств при застосуванні різних доз мінеральних добрив (рис.1).

Як свідчать результати проведених досліджень, залишкові кількості ДДТ знайдено в усіх шарах ґрунту як у випадку поливного, так і богарного землеробства. Слід зазначити, що сумарне значення вмісту ДДТ у шарі ґрунту 0 100см у варіантах досліду без зрошення значно більше (в 1,2 2,7 раза), ніж у варіантах зі зрошенням, що свідчить про процеси вимивання хлорорганічних пестицидів при застосуванні поливних технологій у більш глибокі (нижче 100см) шари ґрунту. Крім того, у випадках поливного землеробства основна частина (близько 60% від сумарної кількості пестициду у шарі ґрунту 0 100см) знаходилося на глибині 80 100см, значно менша частина (до 20%) – в шарі ґрунту 60 80см, у верхніх же шарах ґрунту кількість знайденого ДДТ не перевищувала 18 мкг/кг ґрунту (близько 10%).

вміст ДДТ у грунті, мкг/кг

–  –  –

У варіантах досліду без зрошення картина міграції хлорорганічних пестицидів профілем ґрунту дещо інша: спостерігався рівномірніший розподіл ДДТ по шарах ґрунтового профілю, причому основна частина пестициду зосередилася у шарі ґрунту 60 80 см. Такий розподіл зумовлено характерними особливостями солонцевих ґрунтів, у яких нижня частина перехідного горизонту у зв’язку з високим умістом увібраного Nа дещо ущільнена і може виступати природним бар’єром при вертикальній міграції речовин різної природи, зокрема і токсикантів.

Спостерігається залежність умісту залишкових кількостей ДДТ у зразках грунту від доз внесення мінеральних добрив. Так, при внесенні підвищених доз (N150 P90 K60) кількість знайденого ДДТ у варіантах без зрошення та зі зрошенням менша ніж при внесенні мінеральних добрив у дозі N90 P60 K30 в 1,8 2,7 раза.

Висновки. Проведено дослідження процесів міграції хлорорганічних пестицидів профілем темно каштанового середньосуглинкового слабо солонцюватого грунту сільгоспугідь стаціонарного досліду херсонського Інституту землеробства південного регіону в умовах богарного та поливного землеробств. Показано, що розподіл ХОП профілем ґрунту різний: у випадку поливного землеробства, що найбільш розповсюджено у південних регіонах України, спостерігається активніше вимивання хлорорганічних пестицидів з верхніх шарів ґрунту і збільшення їх концентрації на глибині 100 см і глибше. Результати досліджень показали, що одним із завдань моніторингу стійких хлорорганічних пестицидів є дослідження їхньої міграції профілем ґрунту з метою завчасного виявлення та попередження забруднення ґрунтових вод.

1. Гигиена применения и токсикология. справочник по пестицидам / Сост.:

Л.К.Седокур; под ред. А.В.Павлова. 3 е изд., испр. и доп. – К.: Урожай, 1986.

– С. 158 159.

2. Мельников, Н.Н. О риске применения пестицидов / Н.Н. Мельников // Защита растений. – 1991. – №9. – С.13.

3. Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) в Україні та світі: інформаційний бюлетень. – 2004. – №10. – 3с.

4. Шамшурин, А.А. Физикохимические свойства пестицидов: Справочник. / А.А. Шамшурин, М.З. Кример – М.: “Химия”, 1976. – Изд. 2 е., доп. – С. 214 252.

5. Текст Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях / UNEP/POPS/CONF/ – 2001. – №2. – 43с.

6. Цыденова, О.В. Загрязнение бассейна озера Байкал: хлорорганические пестициды / О.В.Цыденова, В.Б.Батоев, L.Weissflog, R. D.Wenzel. // Химия в интересах устойчивого развития. – 2003.– №11.– С.349 352.

7. Цукерман, В.Г. Моделирование поведения изомеров ГХЦГ и симазина в различных типах почв / В.Г. Цукерман //Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных середах: Труды IV Всесоюзного совещания.– Обнинск, 1983.– С.87 98.

8. Иванова, А.С. Последствия применения стойких хлоорганических пестицидов в садах Крыма / А.С. Иванова // Агрохимия. – 2001. – №3. – С.42 50.

9. Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов. Министерство здравохранения СССР:

утверждено 21.08.1979г. – М.,1980.

10. Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах,и внешней среде: справочник. – Сост. Клисенко М.А., Калинина А.А., Новикова К.Ф. и др. – М.: Колос, 1992. – Т.1. – С.5 11.

11. Лымарь, А.О. Экологические основы систем орошаемого земледелия. / А.О. Лымарь К.: Аграрна наука, 1997. – С.18 59.

12. Ромащенко, М.І. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи поліпшення.

/ М.І.Ромащенко, С.А. Балюк – К.: Видавництво „Світ”, 2000. – 114с.

Досліджено процес міграції хлорорганічних пестицидів за профілем грунту в умовах богарного і поливного землеробств стаціонарного польового досліду херсонського Інституту землеробства південного регіону.

Показано, що заполивного землеробства спостерігається активніше вимивання хлорорганічних пестицидів з верхніх шарів грунту і збільшення їхньої концентрації на глибині 100 см.

Исследован процесс миграции хлорорганических пестицидов по профилю почвы в условиях богарного и поливного земледелий стационарного полевого опыта херсонского Института земледелия южного региона. Показано, что за поливного земледелия наблюдается более активное вымывание хлорорганических пестицидов из верхних слоев почвы и увеличение их концентрации на глубине 100 см.

The process of chlorine organic pesticide migration on soil profile in the conditions of bogharic and irrigated agriculture at the stationary field experiment at the Kherson Institute of Agriculture of South Region is investigated. It is shown that there are more active washing away chlorine organic pesticides from upper soil layers and the increase of their concentration 100 cm deep in the variant of irrigated agriculture.Похожие работы:

«Український державний лісотехнічний університет Проф. В.П. Кучерявий1, д-р с.-г. наук – УкрДЛТУ УДК 631.524+712.41. ВИТОКИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УРБОЕКОЛОГІЇ ТА ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ ЯК НОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Розкриваються шляхи ставлення і зміст нових наукових дисциплін – урбоекології та фітомеліорації. Prof. V.P. Kucheryaviy, doctor of agricultural Sciences – USUFWT Sources and prospects of development of urban ecology and phytoamelioration as new ecological disciplines The ways of original...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІII, 2013 УДК [378.011.3-051:338.48]:159.9 Ю. С. Лозовюк ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Сфера туризму, як одна з перспективних економічних галузей, потребує висококваліфікованих працівників з високим рівнем загальної культури та екологічної свідомості, здатних до самовдосконалення та творчого мислення, до розв’язання складних завдань і проблем, що потребують оновлення та інтеграції знань,...»

«УДК 338.43: 338.262.8 В.В. Лопушанська, канд. екон. наук, старш. викладач Миколаївський національний аграрний університет АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проблема формування Постановка проблеми. конкурентоспроможності рослинницької продукції в сучасних умовах набуває особливої актуальності внаслідок зростання національної відкритості нашої економіки та посилення конкуренції на міжнародному ринку. Обраний Україною...»

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2012 УДК 37.025 Юрій Павлов, кандидат психологічних наук, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України ЗДОРОВ’Я ЯК МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ У статті акцентовано увагу на тому, що здоров’я людини може розглядатися як інтегративна характеристика особистості, що охоплює як її внутрішній світ, так і всю своєрідність взаємин з оточенням і включає в себе фізичний, психічний, соціальний і духовний аспекти, а саме стан рівноваги, балансу між адаптаційними...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Єлецьких Світлана Яківна УДК 336.115:658.153 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Донецьк – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк). Науковий консультант – доктор...»

«Навчально-аналітичний огляд № 11 3 -11 квітня 2012 року. Зміст 1. Редакційна стаття..2 2. Макроекономічний огляд Економічний стан Іспанії..3 Класична формула розрахунку ВВП.6 3. Фундаментальний аналіз Бразилія один із світових лідерів у виробництві кукурудзи.10 Звіт International Grains Council..13 Щотижневий звіт «Crop Progress»..17 4. Біржова справа Ціноутворення опціону..19 5. Технічний аналіз Комп’ютерні індикатори можуть стати у нагоді Комп’ютерний індикатор Moving Average Convergence...»

«Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А ТРИСТОРОННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМ ІЧНА Р А Д А П РИ П РЕЗИ ДЕН ТО ВІ У К РА ЇН И СЕКРЕТАРІАТ ПРАКТИКА ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ (ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД) НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ СЕКРЕТАРІАТ ПРАКТИКА ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ (ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД) м. КИЇВ НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Практика ведення соціального діалогу (вітчизняний та між народний досвід)...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» спеціальність 5.05010201 „Обслуговування комп‘ютерних систем і мереж Викладач: Гак П.В. Полтава 2014 ЗМІСТ Лекція 1. Поняття обчислювальної системи, роль людини і комп‘ютера в ній.. 3 Лекція 2. Взаємозв‘язок людини, комп‘ютерної техніки та інформаційних технологій Лекція 3. Історія розвитку комп‘ютерної техніки, інформаційних систем та технологій у...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 53. Філософські науки УДК 1(091); 165 А. О. Довгань, кандидат філософських наук, доцент (Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя) Р. ДЕКАРТ І Л. ВИГОТСЬКИЙ (ПРОДОВЖЕННЯ КАРТЕЗІАНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ЧИ ЇЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ) У статті розкривається ступінь впливу філософської системи Р. Декарта на формування поглядів Л. Виготського щодо розвитку свідомості людини в історичному процесі як прояву єдності індивідуального пізнання і...»

«2 УДК 641.539:664 № держреєстрації Інв. № Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 349-45-65; факс 336-94-88. ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ЗАТ «Богодухівський Ректор ХДУХТ м'ясокомбінат» М.М.Кириченко д.т.н., проф. О.І. Черевко “30” листопада 2011 р. “30” листопада 2011 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ № 14-11 Д «Удосконалення способу знезараження м’ясної...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. ІІІ, 2012 результатов тестирования. Описаны основные требования к конструированию валидных тестов. Ключевые слова: тест, технология, валидность, тестовое задание, сложность. Luzan P. G. Organizational and Technological Principles of Training аnd the Test Control The article describes the technology of the future performance of test control of agrarian skilled workers as the sequence of steps to create tools, inspection, evaluation of test results....»

«Л.В. Тарасович1 УДК 338.4:631.1 к.е.н. М.І. Яремова к.е.н. Житомирський національний агроекологічний університет ОБСЛУГОВУЮЧА КООПЕРАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ На основі результатів соціометричного опитування обґрунтовано доцільність вступу сільськогосподарських підприємств Житомирської області до багатофункціональних обслуговуючих кооперативів з метою зміцнення їх економічної безпеки. Постановка проблеми Наразі сільськогосподарські...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗВІТ РЕКТОРА ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2015 р. доктора економічних наук, професора Іванишина В.В. м. Кам’янець-Подільський 2016 р. Зміст ВСТУП РОЗДІЛ І. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 1.1. Структура університету Якісний склад науково-педагогічних працівників 1.2. РОЗДІЛ ІІ. НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА 2.1. Навчальна робота 2.2. Формування контингенту студентів 2.3. Підсумки прийому на навчання студентів у 2015 р. 2.4....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»