WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 637.072:543.05:543.94 ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АФЛАТОКСИНІВ У КОВБАСНИХ ВИРОБАХ Д. В. Янович, З. С. Засадна, С. М. Кіслова, Н. А. Майба, М. В. Вовк Державний науково-дослідний ...»

УДК 637.072:543.05:543.94

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АФЛАТОКСИНІВ У КОВБАСНИХ ВИРОБАХ

Д. В. Янович, З. С. Засадна, С. М. Кіслова, Н. А. Майба, М. В. Вовк

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів

та кормових добавок

Застосовано метод імуноферментного аналізу у поєднанні з використанням

імуноафінних колонок для визначення вмісту афлатоксинів у ковбасних виробах у

відповідності до вимог ДСТУ. Наведено дані, одержані при оцінці придатності розробленої методики підготовки різних зразків ковбасних виробів за критеріями викладеними у Рішенні Єврокомісії (2002/657/EC) від 12 серпня 2002 щодо виконання аналітичних методів та інтерпретації їх результатів, Рекомендаціях референс-лабораторій Євросоюзу в галузі контролю залишкових кількостей (CRLs) 20/1/2010 щодо оцінки придатності скринінгових методів для визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів та чинного законодавства України.

Характерною особливістю, яка довший час відрізняла підприємства харчової промисловості країн колишнього Радянського Союзу від аналогічних підприємств країн ЄС та США, є відсутність системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (Hazard Analysis and Critical Control Point — НАССР). Це значною мірою вплинуло на особливості формування законодавства та нормативних вимог щодо показників безпеки харчових продуктів тваринного походження, викладених у технічних регламентах, СанПін, ГОСТ та ДСТУ країн СНД. Нормативи щодо показників безпеки готової продукції тваринного походження, яка пройшла глибоку промислову переробку, викладені у вищезгаданих документах, містять вимоги дослідження, зокрема таких продуктів, як сичужні сири та ковбасні вироби, за показниками: вміст антибіотиків та мікотоксинів. В законодавстві індустріально розвинутих країн вищезазначені вимоги стосуються тільки тваринницької сировини і не розповсюджуються на готову продукцію. Наявність на підприємствах системи НАССР не допускає можливості надходження небажаних залишків препаратів та забруднювачів у продукцію ще на етапі вхідного контролю сировини. Така норма законодавства виключає втрати, пов‘язані з утилізації небезпечної готової продукції.

Небезпечні забруднення виявляються вже на етапі контролю сировини, що з одного боку дозволяє уникнути втрат, пов‘язаних з її промисловою переробкою, а з другого - допомагає швидше і ефективніше провести відстеження шляхів надходження некондиційної сировини.

Відповідальність виробників підприємств харчової промисловості за порушення норм, передбачає значне матеріальне, адміністративне та кримінальне покарання, що робить систему ефективною.

Одночасно варто зазначити, що контроль готової продукції тваринного походження, яка в процесі виготовлення пройшла термічну або ензиматичну обробку, за наявності додаткових смакових, ароматичних та формоутворюючих добавок, перетворюється на надскладне завдання для аналітичних лабораторій. Зважаючи на вищесказане, окремі вимоги до контролю за небезпечними речовинами в ДСТУ існують формально, аналіз їх має проводитись вибірково. Зокрема у ДСТУ 4435, 4436, 4591, що регламентують вимоги до якості ковбасних виробів, вказано норми МДР для афлатоксину В1, передбачено проведення досліджень не рідше ніж раз на пів року, що в реальних умовах навряд чи виконується за відсутності надійних методів для таких складних і різноманітних за складом матриць. У той же час у випадку експорту продукції у інші країни СНД, виробники стикаються з необхідністю проведення випробувань за всіма показниками, зазначеними у експортному контракті.

Із досліджених, на сьогоднішній день, більше ніж 240 видів різноманітних плісеневих грибів, більшість з яких виділяє токсини, які можуть викликати захворювання людей та тварин. Гриби роду Aspergillus продукують афлатоксини, які є найбільш небезпечними серед вивчених токсинів і можуть утворюватись у забрудненій грибами сировині та продуктах протягом усього періоду їх зберігання.

Враховуючи високу токсичність афлатоксину В1, введено доволі жорсткі норми максимально допустимих рівнів (МДР) у кормах та продуктах харчування. Для приготування ковбас використовують різні типи м’яса (яловичина, свинина, баранина з різним вмістом жиру), спеції, сіль, часник, вода, оброблені кишки корів або свиней або синтетичні кишки. У ДСТУ 4435, 4436, 4591, що регламентують вимоги до якості ковбас напівкопчених, варених, варено-копчених, сосисок, сардельок, вказано норми МДР для афлатоксину В1 з посиланням на Медико-біологічні вимоги №5061-89. У МБВ передбачено однакові МДР як для сировини, так і для готової продукції, не враховуючи при цьому технологічних втрат вологи у готовому продукті і можливого концентрування афлатоксину, а також ймовірного додаткового забруднення такими компонентами, як спеції (перець чорний та білий, імбир, паприка, мускатний горіх тощо).

Вище перечислені особливості таких специфічних матриць, як ковбасні вироби, ставлять високі вимоги до методу аналізу щодо чутливості, точності та селективності.

Застосування методів тонкошарової та рідинної хроматографії, для визначення афлатоксинів, у таких порівняно простих матрицях, як зернові, не задовольняють вимогам аналізу готових продуктів харчування. Важливою характеристикою методики є також швидкість її виконання, яка повинна забезпечити продуктивність роботи лабораторії.

З метою забезпечення контрольних лабораторій методикою, яка відповідає усім вищезгаданим вимогам, та придатна для випробувань ковбасних виробів, нами було запропоновано метод імуноферментного аналізу, який застосовується при аналізі інших матриць для скринінгового аналізу відповідно до вимог Директиви 2002/657/ЕС і може забезпечити достовірність результатів не нижче 95% в межах хибної відповідності на очікуваному рівні.

Матеріали і методи. Реактиви та матеріали. Метанол (Lab-scan, Ірландія), імуноафінні колонки Aflatoxin column № R5001 фірми R-biopharm (Німеччина), тест-набір Ridascreen Aflatoxin B1 30/15 Art. No.: R1211 фірми R-biopharm (Німеччина) (згідно м/в ДКВМ № 1 від 21 грудня 2012 року). Розчин афлатоксину В1 концентрацією 2,02 мкг/мл LGS-standart (Німеччина). Гомогенізатор тканин Ultra Turrax, IKA Т 25, Німеччина.

Кількісну оцінку кольорової реакції у мікротитрувальних полістеролових планшетах проводили на планшетному рідері Titertek Multiskan MCC, Німеччина, довжина хвилі поглинання – 450 нм. Розрахунок вмісту афлатоксинів у зразках проводили з використанням комп'ютерної програми RIDAWIN.

Об’єкт дослідження: ковбаси варені, напівкопчені та копчені.

Результати й обговорення. Для розробки методики було відібрано зразки варених, напівкопчених та копчених ковбас, виготовлених на підприємствах області. При підготовці зразків ковбасних виробів до випробувань застосовували запропоновану виробником імуноафінних колонок схему екстрагування мікотоксинів 70% розчином метанолу.

Процедура екстрагування метанолом, яка застосовується для інших типів матриць, була модифікована у відповідності до специфічних особливостей матриці зразків. Попередньо подрібнені ножем наважки зразків ковбасних виробів гомогенізували протягом 60 сек. у 70% розчині метанолу до однорідної маси за використання гомогенізатора тканин. Екстрагування афлатоксинів продовжували за ретельного перемішування зразків на ротаційному змішувачі протягом 10 хв. Після центрифугування, аліквоту одержаного екстракту розводили бідистильованою водою у співвідношенні 1:3. Наявність високого вмісту жирів в ковбасних виробах вимагає застосування додаткової процедури знежирення одержаних екстрактів. Із кількох можливих варіантів знежирення найбільш ефективною виявилась процедура із застосуванням гексану. Після 3-хвилинного знежирення і наступного центрифугування, нижню фракцію екстракту переносили в чисту пробірку для подальшого очищення методом імуноафінної препаративної хроматографії із застосуванням імуноафінних колонок.

Враховуючи можливий вплив екстрактів матриць ковбасних виробів на імобілізовані на стаціонарній фазі специфічні антитіла, нами перевірялись значення рН одержаних екстрактів. Величина рН екстрактів знаходилась у межах 5,9 – 7,1, що відповідає умовам необхідним для взаємодії епітопа аналіту та паратопа специфічних антитіл. Aflatoxin column № R5001 фірми R-biopharm (Німеччина) містять антитіла, специфічні до афлатоксинів В1, В2, G1, G2. Одержані на попередніх етапах обезжирені екстракти, вносили в імуноафінні колонки згідно з інструкцією по використанню та проводили очищення та концентрування зразка. Після додаткового промивання стаціонарної фази, вимивання іммобілізованого антитілами аналіту проводили аліквотом 0,5 мл концентрованого метанолу. Одержаний розчин аналіту в метанолі, розводили бідистильованою водою у співвідношенні 1:10.

Одержаний розчин придатний для подальшого визначення вмісту афлатоксину методом імуноферментного аналізу. Для визначення застосовували тест-набори Ridascreen Aflatoxin B1 30/15 згідно з інструкцією виробника.

Вивчення ефективності різних процедур знежирення зразків оцінювалось за показниками відсотків витягу аналіту та зменшення впливу матриці на аналітичний сигнал.

За умов знежирення гексаном в три етапи, при додаванні свіжих порцій гексану, одержано найвищий відсоток витягу аналіту із зразків з концентрацією 5 мкг/кг — 44,8%. Найбільша ефективність знежирення досягнута за промивання гексаном екстрактів, що містили 70% метанол. За одержаними даними встановлено, що ефективність процедури знежирення впливає на витяг аналіту, внесеного у зразок, та зменшує неспецифічне зв‘язування антитіл в планшеті, що виражається в збільшенні оптичної щільності, одержаної у чарунках, які містили контрольні зразки.

Оцінка придатності запропонованої методики проводилась за критерієм “доданоотримано”. За відсутності контрольних (чистих) референтних матриць, використовували зразки продукції, для яких попередньо було одержано найнижчі значення вмісту цільового аналіту. Збагачення вибраних зразків проводилось стандартними розчинами афлатоксину В1 з розрахунку на вміст цільового аналіту в зразках на рівні значення МДР та 1 МДР 2,5 та 5 мкг/кг відповідно.

При встановленні показника „технічний поріг методики” вивчався вплив відмінності складу та технології виготовлення різних видів продукції. Зразки відібраних різноманітних ковбасних виробів (варені, напівкопчені, копчені) та приготовленого модельного контрольного зразок (термічно оброблений змішаний м‘ясний фарш з додаванням сала та солі) готувались за вищевикладеною методикою з використанням триступеневого знежирення екстракту гексаном. Збагачення контрольних зразків проводили до рівня 5 мкг/кг стандартним розчином афлатоксину В1. Одержані результати вмісту афлатоксину В1 наведено в таблиці.

Таблиця Результати дослідження зразків ковбасних виробів на вміст афлатоксину В1

–  –  –

Використання імуноафінних колонок, які є специфічними також для афлатоксинів В2, G1 та G2 дозволить визначати у зазначеній продукції загальний вміст афлатоксинів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ВИСНОВКИ

1. Розроблено нову методику підготовки зразків різних типів ковбасних виробів для визначення афлатоксину В1 з використанням імуноафінних колонок для проведення скринінгових досліджень.

2. Згідно з проведеною за скороченою схемою валідацією, дана методика може застосовуватись для контролю різних типів ковбасних виробів з метою визначення як загального вмісту афлатоксинів так і афлатоксину В1 скринінг-методом.

Перспективи подальших досліджень. Буде апробовану розроблену методику підготовки зразків для проведення досліджень викритих позитивних зразків скринінгметодом методом підтвердження високоефективною рідинною хроматографією.

DETERMINATION AFLATOXIN CONTENT IN SAUSAGE PRODUCTS

–  –  –

ELISA method used in conjunction with immune-affinity column for the determination of aflatoxins in sausage products in accordance with Standard Documents Ukraine. The data obtained in assessing the suitability methods for various samples of sausages on the criteria set out in the Commission Decision (2002/657 / EC) of 12 August 2002 concerning the performance of analytical methods and the interpretation of the results, Recommendations EU reference laboratories in the control of residual amounts (CRLs) 20/1/2010 to assess the suitability of screening methods for the determination of residual amounts of veterinary drugs and laws of Ukraine.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АФЛАТОКСИНОВ В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

–  –  –

Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных препаратов и кормовых добавок

АННОТАЦИЯ

Использовано метод иммуноферментного анализа совместно с иммуноафинными колонками для определения содержания афлатоксинов в колбасных изделиях в соответствии с требованиями ГОСТ. Приведено данные, полученные при оценке пригодности разработанной методики подготовки разнообразных образцов колбасных изделий за критериями, описанными в Решении Еврокомиссии (2002/657/ЕС) от 12 августа 2002 относительно проведения аналитических методов и интерпретации полученных результатов, Рекомендациях референс-лабораторий Евросоюза относительно контроля остаточных количеств (CRLs) 20/1/2010 по оценке пригодности скрининг-методов для определения остаточных количеств ветеринарных препаратов, действующего законодательства Украины.

ЛІТЕРАТУРА

1. Commission Decision (2002/657/EC) of 12 August 2002 Concerning the performance of analytical methods and the interpretation of the results.

2. Методичні вказівки з оцінки придатності методик імуноферментного аналізу для скринінгового визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднювачів у харчовій сировині тваринного походження: Методичні вказівки / І. Я. Коцюмбас, Д. В. Янович, З. С. Засадна та ін. — Л., 2011. — 23 с.

3. Commission Regulation (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 On pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin.

4. Методичні вказівки по кількісному визначенню афлатоксину В1 у злаках, кормах та продуктах харчування тест-системою Рідаскрин Афлатоксин В1 30/15 / Д. В. Янович, З. С. Засадна, О. М. Паздерська та ін. — Л., 2012. — 9 с.

5. Методичні вказівки по застосуванню імуноафінних колонок при підготовці зразків кормів та продуктів харчування для кількісного визначення вмісту афлатоксинів хроматографічними методами / Д. В. Янович, Н. В. Біронт, О. І. Федякова та ін. — Л., 2014.

— 8 с.Похожие работы:

«УДК 378.147 Олена ДЖЕДЖУЛА, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійної освіти Вінницького національного аграрного університету СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ У статті аналізуються вимоги до сучасної технічної освіти у вищих навчальних закладах; узагальнюються рівні уявлення змісту технічної освіти; розкривається сутність гуманітаризації та її вплив на підготовку фахівця технічного спрямування; визначаються...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 1 – С. 169-172 УДК 81373.7:81374.73 Концептуальна статусна дихотомія «Батько – Дитина» Чернова А. В. Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна У статті розглянуто концептуальну статусну дихотомію «батько – дитина»; створено та описано дихотомічну когнітивну матрицю: “батько – син” / “син – батько”. Наведено особливості...»

«АНТОЛОГІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ УДК 711 Г. П. Петришин Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури НАУКОВЕ ОБЛИЧЧЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У 1944–2010 роках © Петришин Г.П., 2010 Висвітлено традицію присудження вчених ступенів у Львівській політехніці радянського (1939-1991 рр.) та українського (від 1991 р.) періодів. Підведено підсумки роботи спеціалізованої вченої ради К 35.052.11. протягом 1998–2010 рр. Ключові слова:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» А.I. ГРАБЧЕНКО, В.Л. ДОБРОСКОК ТЕОРIЯ 3D МОДЕЛЮВАННЯ Навчальний посібник Харків – 2009 УДК 004.921:621 ББК 32.973:34.5 Г 75 Публікацію навчального посібника здійснено за фінансової підтримки Європейської Комісії в рамках виконання проекту за програмою ТЕМ ПУС Навчання українських інженерів комп’ютерному промисловому проектуванню (дизайну) Дане видання відображає лише думку авторів;...»

«статики та умовах нерозривності і дає можливість визначити динамічні характеристики системи та оцінити ефективність віброізоляції конструкцій електронної апаратури.1. Каркульовський В.І., Мотика І.І. Моделювання складних механічних систем. Геометричний аналіз // Вісн. Держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2001. – № 415. – С. 7–10. 2. Каркульовський В.І., Мотика І.І. Моделювання складних механічних систем. Геометричний аналіз // Вісн. Держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2001. – № 415. – С....»

«ЩОКВАРТАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ № 3 (19) вересень 2013 р. Видання засноване Хмельницьким державним центром науки, інновацій та інформатизації Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації та Управлінням освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Рік заснування червень 2008 р. У НОМЕРІ: Новини Реклама Презентації Семінари Світ інновацій РЕДАКТОР РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Кравчук В.В. –...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 4 УДК 621.311.001.57 В. В. Кулик1 О. Б. Бурикін1 В. А. Видмиш1 ВРАХУВАННЯ ЗМІННИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЇЇ РЕЖИМАМИ Вінницький національний технічний університет Розглянуто метод оптимального керування електричними системами (ЕС) з урахуванням змінних параметрів, що дозволяє підвищити ефективність керування з метою зменшення втрат електроенергії. Показано, що застосування технологій...»

«ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ УДК 625.1 Едуард Даніленко Віталій Молчанов ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ДО ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ КОЛІЇ Останнім часом на залізницях України спостерігається введення в експлуатацію нових конструкцій верхньої колії та модифікація існуючих, що призводить до неконтрольованої зміни вертикальної жорсткості рейкових ниток. Тому для забезпечення нормальних умов взаємодії колії та рухомого складу необхідно вирішити питання про встановлення раціональних значень вертикальної...»

«ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 57 УДК 167; 35.01; 338.2:658.0(477) Н.В. САПА ( асистент кафедри менеджменту організацій) Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, Україна nataka_s@mail.ru ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ВИХОДУ ІЗ КРИЗИ В статті розглядаються проблеми державного регулювання інноваційнотехнологічним розвитком України як основи інтелектуального прориву у ХХІ столітті. В...»

«УДК 332.12 (477) Вахович І.М., д.е.н., професор Луцький національний технічний університет Ропотан І.В. Одеський національний економічний університет КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ У статті запропоновано систему критеріїв ефективності бюджетної політики як складової стимулюючого механізму фінансового забезпечення регіонального розвитку. Ключові слова: бюджетна політика, ефективність, критерії ефективності, регіон, регіональний розвиток. Vahovych І., Ropotan І. CRITERIA FOR...»

«Випуск 4(52) 2010 р. Серія «Економіка» УДК 006.063(504+658) Галушкіна Т.П., д.е.н., професор, Гордійчук Є.Г., м.н.с., Рижков О.Ф., аспірант (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса) ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛЬШ ЧИСТИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ В статті розглядаються актуальні питання екологічної сертифікації через призму впровадження більш чистого виробництва для досягнення сталого розвитку та забезпечення екологічної безпеки...»

«Психолого-педагогічні проблеми ступеневого навчання і виховання учнів професійноРозділ З технічних закладів освіти УДК М.І. Пальчук м. Сімферополь, АР Крим, Україна 331.5+377.1:338.488 ББК 65.240-2 МОНІТОРИНГ РИНКУ ПРАЦІ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ СФЕРИ ПОСЛУГ Шлях інтеграції до загальноєвропейського співтовариства, обраний Україною, стрімкий технологічний та інформаційний розвиток суспільства, зростаючі потреби економіки й ринку праці вимагають від...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29.03.2012 N 384 Форма N Н-3.03 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Романюк О. Н. “”_20_ року Математичне програмування та дискретна математика (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»