WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 18 |

«КАРТОГРАФІЯ Електронний підручник Київ – 2015 УДК 528.9 ББК 225 Ш5 ISBN 978-617-651-103-9 Шевченко Р. Ю. Картографія: Електронний підручник / Шевченко Роман Юрійович. — К.: ...»

-- [ Страница 15 ] --

Маркетологічні та інформаційно-комунікаційні дослідження товарів картографо-геодезичного виробництва представлені в роботах М. Коноплянникової, де розглянута інтенсивність використання програмного забезпечення, яке може використовуватися в галузі туристичного обслуговування, аналіз особливостей управління маркетинговою діяльністю картографічних фірм, асортимент технологічних товарів та послуг в галузі відповідного виробництва.

Дослідженнями ринку виготовлення атласів та карт туристичного спрямування, а також маркетингове вивчення та аналіз ринку геодезичного обладнання для туризму були проведені у 2008 р. в Російській Федерації агенцією «БізнесМонітор». Оприлюдений звіт містить оглядову інформацію по російському ринку виготовлення туристичних карт і атласів. Крім того, докладно розглянуті стан і діяльність кількох компаній, які є ключовими учасниками досліджуваного ринку.

Не вирішеними залишається сегментування товарів ринку картографо-геодезичного виробництва, які можуть використовуватися в сфері туристичного бізнесу та обслуговування екскурсійних маршрутів і туристичних подорожей міжнародного та вітчизняного туризму, їх класифікація у відповідності до різновидів туристичної діяльності та організації туристичних послуг, обґрунтування територіальної затребуваності відповідної продукції в туристичних регіонах України.

Треба запропонувати асортимент аналогових та електронних товарів картографо-геодезичного виробництва для потреб сфери туристичного обслуговування, обґрунтувати їх затребуваність та призначення на ринку туристичних послуг; розробити кореляційну схему товару картографічного виробництва та виду туристичної послуги;

укласти модель територіального (регіонального) розподілу кон’юнктури та попиту на товари картографо-геодезичного виробництва в туристичній галузі економіки України.

Методика, яка розроблена українськими вченими економіко-географами: Н.В. Агарковою, А.Б. Качинським, А.В. Степаненко, відносно вдосконалення теорії кореляції товарів картографо-геоедзичного виробництва і сегментами сфери туристичного обслуговування в Україні. Приймаючи на увагу системний характер організації туристичного обслуговування за різними видами туризму та їх відповідність до спеціалізованих товарів картографогеодезичного забезпечення при функціонуванні та моніторингу роботи туристичних операторів випливає органічна кореляція рівномірного розподілу між територіальною організацією спеціалізованих форм туристичних послуг (наприклад, Карпатський туристичний район – спелеологічний, альпіністський, рафтинговий туризм відповідно буде корелюватися із забезпеченням роботи туристичних компаній матеріалами фотограмметричної, стереофотограмметричної, маркшейдерської та аерогеодезичної інформації тощо). Таким чином можна зробити висновок (припущення), що елементи двох множин

– різновидів туристичних спеціалізованих напрямків та множини (комплексу) відповідних товарів картографогеоедзичного виробництва, - це взаємопов’язані компоненти однієї системи, які представляють основу кореляційної моделі товару картографічного виробництва та виду туристичної послуги за територією.

Для обґрунтування відповідної математичної кореляції можна задати відношення між цими двома множинами елементів територіальної системи спеціалізованого туризму та типу товару картографо-геодезичного виробництва ( СТта ( Т-і) як підмножина декартового множення (СТ-і) (Тде (П-і) – комплекс спеціалізованих тематичних типів туристичних маршрутів, які розподілені за територіальною (топографічною та географічною) приналежністю. ( Т-і) – це об’єднання елементів відповідної сукупності товарів картографо-геодезичного виробництва, а конкретно: Т = {(Т-1), (Т-2), …., (Т-6)}, де (Т-1) – товари картографічного виробництва (туристичні схеми, абриси, плани, карто-схеми, карти, серії карт, атласи, в т.ч. аналогові та електронні або цифрові на різних формах носіїв); (Т-2) – товари астрономогеодезичного виробництва (туристичні супутникові навігатори, туристичні GPS-трекери, комплекси астрономогеодезичного проектування, туристичні GPS-сонари); (Т-3) – топографічні і маркшейдерські прилади, що пристосовані для проектування соляних рекреалогічних та бальнеологічних шахт; (Т-4) – матеріали аерокосмічної зйомки та дистанційного зондування туристично-рекреаційних зон та територій (космознімки, зображення в різних спектрах, фототеодолітні знімки тощо); (Т-5) – геопортали та картографічні сервіси мережі Інтернет із відкритим та комерційним доступом до оперативної географічної, туристичної, рекреаційної та соціально-економічної детальної інформації про будь-яку ділянку поверхні Землі, в т.ч. в якості аерофотознімальної, ретрокартографічної та експедиційної форми; (Т-6) – вузькоспеціалізовані комп’ютерні програми, геоінформаційні системи та бази даних, геоінтелектуальні системи прийняття рішень, геомоніторингові продукти відеоспостереження за туристичними маршрутами, включаючи систему LBSнавігації GSM-системи.

Множина ( СТ-і) – комплекс типів системи сучасного туризму в Україні, яке представляє об’єднання елементів СТ = {(СТ-1), (СТ-2), …., (СТ-10)}, де (СТ-1) – ділові та подієві туристичні маршрути; (СТ-2) – урбаністичні туристичні маршрути; (СТ-3) – маршрути екологічного зеленого туризму; (СТ-4) – релігійно-паломницькі маршрути; (СТ-5) – морські та річкові круїзи, авіаційні, залізничні, автомобільні та пішохідні подорожі в Україні; (СТ-6) – маршрути екстремального туризму: рафтингу, дайвінгу, вейкбордінгу, воднолижного туризму, вінсьорфінгу, каякінгу; (СТ-7) – маршрути наземних та підземних видів екстремального туризму: маунтинбайкинг, спелестологія, спелеологія, альпінізм, Х-перегонів; (СТ-8) – маршрути екзотичних видів екстремального туризму: космічний туризм, кайтсьорфінг, джайлоо-туризм, «тури для дорослих»; (СТ-9) – маршрути повітроплавання, парашутний спорт, аеродинамічний фрістайл; (СТ-10) – маршрути рекреаційного та релаксаційного туризму України.

Допустимо, що множина типів туристичних маршрутів, а також надання в їх рамках відповідних туристичних послуг СТ = {(СТ-1), (СТ-2), …., (СТ-10)} пов’язана відношенням з різними типами товарів картографо-геодезичного виробництва, яке виражається математично: Т = {(Т-1), (ТТ-6)}, тоді, як наслідок, виникає детермінант Q, який показує топологічну здатність або відповідний тип картографо-геодезичного товару до відповідного типу туристичних послуг та специфікації подорожі (СТ-і(ij)), який забезпечує точну відповідність до карти або геообладнення в системі (Т-і(ij)), і, таким чином, для кожного типу туристичної послуги в залежності від її територіальної організації (ij), де i = 1, 2, …, 10; j = 1, 2, …, 6 відповідне твердження можна фіксувати однозначно. Коли пара симплексу ((СТ (і), T (k)) та елемент кореляційного співвідношення (СТ-1) знаходиться у відношенні до (Т-k), де (ij)=1, це буде твердженням відповідності туристичного маршруту (послуги) до товару картографо-геодезичного забезпечення. І також, коли параметр Q, дає значення (ij)=0, то це означає невідповідність типа послуги до типу товару (Рис. 1).

Відношення між множинами туристичної послуги та картографо-геодезичного товару можна представити за допомогою матриці інцидентності послуг та товарів, а саме:

= ((ik)), де (ik) =1 ((СТ-i), (Т-i)) та (ik) = 0 ((СТ-i), (Т-i)). Таким чином, отримуємо типову матрицю інцидентності типів туристичних послуг та забезпечення їх картографо-геодезичними товарами:

–  –  –

Кореляційна схема забезпечення товарами картографо-геодезичного виробництва відповідного виду туризму Відношення показує симплексну кореляцію відповідних структур, які можна визначити відповідними співвідношеннями: К(СТ-i) [(Т-i); ]. Під структурою відношення, необхідно розуміти той симплекс, як абстрактне топологічне співвідношення в системі картографічних товарів та ринком туристичних послуг, які вони забезпечують. Комплекс К(СТ-i) [(Т-i); ] можна ще представити у наступному вигляді: К(СТ-i) [(Т-i); ] {(p); p = 0, 1, …, N}.

Симплекс (p) К можна представити як множина (p+1) різних (СТ-і)(k) = (Т-і)(n) (Т-і), або так:

[(СТ-і)(n), (Т-і) (k) (p+1)] = 1. Симплекс (p)і ототожнюємо з (Т-і) (k), і = 1, …, n, де n – кількість типів товарів картографо-геодезичного виробництва. Кожна підмножина симплексу (p) = (q+1) з вершинами (q p) це грань симплексу (p), який можна представити наступним чином:

(p) К = (p) (q). N – є рангом в типах надання туристичних послуг та організації відповідних екскурсійних та туристичних подорожей К і вираз можна буде представити таким чином: dim K(i) і буде визначати головні типи кореляції систем послуг та товарів на будь-яких туристичнорекреаційних територіях України, т.т. (p) К. Такий вираз можна трансформувати як множину вершин симплексів кореляції комплексів туристичних маршрутів та картографогеодезичне їх забезпечення, а конкретно: К[CТ-і]((Т-і), ).

Кожний симплекс товарів відповідає за одне до декількох відповідних туристичних послуг (маршрутів). Таким чином, кореляція та необхідність забезпечення розробки та реалізації туристичних послуг товарами картографогеодзичного виробництва доведена математично.

Аналіз матриці інцедентності та кореляційної схеми довів, що найбільш затребуваними товарами на ринку туристичних послуг, в частині організації та реалізації туристичних подорожей є: туристські схеми, плани, карти та атласи, супутникові навігаційні карти для програмного забезпечення туристичних навігаторів, цифрові геодезичні прилади при розплануванні і будівництві рекреаційних територій та споруд сфери обслуговування, матеріали аерокосмічної зйомки та дистанційного зондування необхідні про забезпечення прокладання маршрутів екстремального туризму, геопортали та ГІС та БД (геоінформаційні системи та бази даних) є необхідними в космічному туризмі та прокладанні круїзних подорожей. Відповідний комплекс товарів аналогового та цифрового контенту розширює геоінформаційну основу проектування інфраструктури індустрії туризму економіки України, надає точну та актуальну інформацію про зміни в геопроторі, обґрунтовує та підвищує економічну ефективність роботи туристичних підприємств, створюючи основу безпеки перебування туристів, а також дає неабиякі можливості онланового контролю ситуацій, які виникають на туристичному маршруті. Застосування відповідних технологій робить роботу підприємств інноваційною та прагматичною з точки зору застосування геоінтелектуальних систем прийняття рішень в галузі туристичного обслуговування, які тільки починають апробувуватися.

Науково не визначеною задачею навіть в середовищі геоінженерних наук до яких відноситься картографія, геодезія, маркшейдерія, фотограмметрія, астрономо-геодезія є класифікація геодезичних приладів взагалі, і зокрема асортименту відповідної продукції, яку необхідно, як доведено вище, застосовувати в галузі сфери туристичного обслуговування не обґрунтовано в жодній науковій і методичній літературі. На рис. представлена авторська схема класифікації товарів картографо-геодезичного виробництва для туристичної індустрії України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Всі сучасні товари картографо-геодезичного виробництва, які застосовуються в індустрії туристичного обслуговування подорожей в Україні поділяються на аналогові, т.т. механічні та оптичні, робота з якими проходить в польових умовах безпосереднього знімання території при проектуванні туристичного об’єкту, наприклад готельно-ресторанного комплексу або розпланування паркової та іншої рекреаційної зони. Цифрові (електронні) товари представляють собою прилади, які технологічно забезпечені електронними або радіоелектронними засобами вимірювання. Функціональність відповідних приладів кутомірна та висотомірна. Кутомірні прилади застосовуються при розплануванні парків та скверів навколо готельно-ресторанних комплексів, а висотомірні для будівництва ландшафтних парків. Кутомірні прилади, це насамперед теодоліти фірм Leika. Першим, хто застосував теодоліт в галузі туризму та рекреації (будівництво альтанок у паркових зонах м. Лондон) був англієць Джон Сіссон.

Висотомірні прилади представлені нівелірами (у перекладі означає «рівневий») та тахеометрами (у перекладі – «швидкий») фірм Uspex, Bosh, Leika. У цілях астрономічного спостережного туризму використовуються астрономогеоедзичні універсали, секстани, маркшейдерські та гравіметричні стовпи.

–  –  –

Віртуальні або інтелектуальні товари представляють собою комерційні програмні продукти: ГІС – географічні інформаційні системи та технології (MapInfo, ArcGIS, Microstation, Panorama, AutodeskMapGuide), САПР – системи автоматизованого проектування, або геоінтелектуальні системи прийняття рішень (MapCAD, GPSSurvey, GPSStandart), LBS-технології мобільного (стільникового) оповіщення про місцеперебування туриста.

Туристичні навігатори на ринку сфери обслуговування України представлені фірмами-виробниками: «Аероскан», «Навіоніка», «Навлюкс», Garmin, MapsWithMe. Туристичні трекери забезпечують керівника туристичної групи даними про географічні координати положення групи, її швидкість переміщення, висотою над рівнем моря (спелеологічні та альпіністські групи) тощо і представлені наступними виробниками продукції: TomTom, Mio, iGo. Ехолоти (вимірювання глибин) знайшли застосування в екотуризмі, а альтиметри (вимірювання висоти літака) застосовуються у авіатуризмі та повітроплаванні і виготовляються фірмами Navteq, «Автосупутник», Garmin. Картографічні сонари мають вузькоспеціалізоване використання в галузі туризму, а саме, в урбопромисловому туризмі.

Центральною науковою задачею дослідження є укладання картографічної моделі територіального (регіонального) розподілу кон’юнктури та попиту на товари картографо-геодезичного виробництва в туристичній галузі економіки України. Для цього необхідно вивчити туристично-рекреаційне районування території України.

Найбільш повно воно відображено в Національному атласі України, а територіальна організація державних картографогеодезичних підприємств викладена на сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Для укладання відповідної картографічної моделі автором були нанесені такі тематичні шари: туристичні і рекреаційні регіони України за спеціалізацією відповідно до матриці інцидентності, нанесені центри виробництва картографогеодезичних товарів і картографічно позначені ринки збуту відповідної продукції.

Відповідний процес картографічного іцидентносимплексного моделювання перетворює геодані та їх полісистеми в просторово-марткетологічні моделі з метою отримання систематизованих та нових взаємозв’язків в системі «товар-територія-послуга». В даному випадку складовими системи виступають товари картографогеодезичного виробництва та територіальна організація туризму в Україні.

Алгоритм інцидентно-симплексного картографічного моделювання побудований таким чином, щоб максимально визначити об’єктивні матеріальні явища або абстрактні та штучні конструкти (товари картографо-геоедзичного виробництва), що підлягають вивченню у територіальній складовій країни.

Існуючий в економічній картографії досвід говорить про те, що на відповідних картографічних моделях є змога відобразити різні просторові властивості і відношення, до того ж, які відносяться до специфічних кореляційних складових як товари та послуги. Така картографічна модель відтворює геопрострову сутність складових, а саме геоструктурну визначеність попиту на відповідні товари рис.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 18 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ФЕСЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 621.515.01(043.3) МЕТОД РОЗРАХУНКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТЕЧІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИК СТУПЕНІВ ВІДЦЕНТРОВИХ НАГНІТАЧІВ Спеціальність 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі теорії авіаційних двигунів...»

«Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2010, випуск 18 ч. ІІ УДК 371.3 С.П. Годорожа, викл. Кіровоградський кібернетико-технічний коледж В.А. Михайлович, гол. спец. Департамент наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Мотивація самостійної навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей У статті зроблена спроба проаналізувати самостійну навчальну роботу студента...»

«Національний університет водного господарства та природокористування ТКАЧУК МИКОЛА МИКИТОВИЧ УДК (626.86.3+631.5) НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИХ СИСТЕМ В ГУМІДНІЙ ЗОНІ 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Р і в н е – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування (НУВГП) Міністерства освіти і науки України. Кір’янов...»

«УДК 351.824 Колісніченко М.П., заступник Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАУКОВО – ОБҐРУНТОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ВИНОГРАДАРСТВА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ Анотація. У статті досліджено особливості розвитку державного регулювання галузі виноградарства в Україні в контексті історичного формування, сучасний стан, проблеми та перспективи подальшого розвитку науково-обгрунтованих підходів до державного управління цією сферою в умовах сучасних...»

«Випуск 1 (14), 2013 территорий / [В. В. Владимиров, Г. Н. Давидянц, О. С. Расторгуев, В. Л. Шафран]. – М. : Архитектура, 2004. – 237 c. 4. Титова Н. П. Сады на крышах / Н. П. Титова. – М. : Олма-Пресс Гранд, 2002. – 112 с. 5. Каталог растений: деревья, кустарники, многолетники, рекомендованные Союзом польских питомников. – Варшава, 2005. – 162 с. Дата надходження до редакції – 19.04.2013 р. УДК 339.138 Башинська І. О.1 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ...»

«УДК 621. 43 НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ МОБІЛЬНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК доктор технічних наук Лісовал А.А., Рагозін І.П. Висвітлено одне із технічних напрямків вирішення проблеми енергоефективності та енергозбереження для енергетики шляхом створення нової конкурентоздатної продукції на базі ДВЗ, визначені пріоритети розвитку мобільних енергоустановок і відправна точка для створення цієї продукції. Deals with one of the technical problem areas of energy efficiency and energy savings for energy by...»

«УДК 005.582+005.2 А.С. Полянська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ ГАЗОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ © Полянська А.С., 2011 Визначено основні напрями реформування газового ринку в Україні та розглянуто механізми їх практичного втілення. Виділено основні загрози та перешкоди, що заважають цьому процесу. Особливу увагу приділено макроекономічним чинникам розвитку газового ринку України в сучасних умовах. Ключові слова: газовий...»

«ВІСНИК ЖДТУ. 2014. № 2 (69) ISSN 1728-4260 УДК 629.113 В.В. Біліченко, д.т.н., проф. Вінницький національний технічний університет ПЕРЕДУМОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ В роботі визначено стратегії розвитку, що найбільш притаманні виробничим системам автомобільного транспорту України на сучасному етапі, проведено кластеризацію підприємств автомобільного транспорту на регіональному рівні, встановлено характер використання стратегій...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО Доронін Володимир Васильович УДК 629.052.9 МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННО-КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ Спеціальність 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Київській...»

«Технічні науки 3. Цмоць І. Г. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі / Цмоць І. Г. – Львів: УАД, 2005. – 227 с.4. Параллельная обработка информации: в 5т. / АН УССР. Физ-мех. ин-т. Проблемноориентированные и специализированные средства обработки информации / А. И. Аксенов, В. В. Аристов, Е. Ю. Барзилович и др.; под ред. Б. Н. Малиновского и Грицика В. В. К.: Наукова думка, 1990. – 504 с.5. Грушицкий Р. И. Проектирование систем на...»

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2011, випуск 24, ч.ІІ УДК.678.057.74 В.Я. Чабанний, проф., канд. техн. наук, І.М. Осипов, доц., канд. техн. наук Кіровоградський національний технічний університет Тенденції розвитку виробничо-технічної бази автомобільного транспорту В даній роботі розглянуто проблеми розвитку і підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємств автомобільного транспорту України....»

«цесу, відіграють базову роль у вивченні загальної хімії. Вони сприяють більш глибокому розумінню теоретичних розділів курсу, а лабораторні роботи знайомлять студентів з технікою проведення хімічних експериментів і дозволяють набути необхідні практичні навики в роботі. One of the basic components of teaching process is the laboratory training which is united theory and practice. Methodological aspects of organization and carrying out of general chemistry laboratory training have been considered....»

«Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації УЗГОДЖЕННО: ЗАТВЕРДЖУЮ: Педрада КЗО „Обласний екологоДиректор департаменту натуралістичний центр освіти і науки дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної Голова педради державної адміністрації Ю.Ф.ПЕДАН О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ Річний звіт комунального закладу освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровськ ЗМІСТ стор. Вступ 2 І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»