WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |

«КАРТОГРАФІЯ Електронний підручник Київ – 2015 УДК 528.9 ББК 225 Ш5 ISBN 978-617-651-103-9 Шевченко Р. Ю. Картографія: Електронний підручник / Шевченко Роман Юрійович. — К.: ...»

-- [ Страница 16 ] --

Картографічна модель територіальної організації картографо-геодезичного виробництва та туристичної індустрії України Картографічна модель наочно демонструє, що географічно територія України поділена на десять туристичних регіонів України, а саме: центром ділового та родієвого туризму є м. Київ (численні виставки, бізнесфоруми, ярмарки тощо); арели урбо-промислового туризму поширені в Луганській, Донецькій, Харківський, Дніпропетровський та Запорізких областях – індустріальних регіонах держави; екологічний зелений туризм має потужні центри в Київській, Черкаській, Полтавській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях; релігійно-паломницький туризм розповсюдження отримав в м. Києві та Тернопільській областях; круїзний (морський та річковий) туризм має центри в Одеській та Херсонській областях;

рафтинг та каякінг має центри підготовки в Чернівецькій області; альпіністсько-спелеологічний туризм географічно представлений у Львівській, Івано-Франківський областях та Автономній республіці Крим; компанії космічного та авіаційного туризму мають представництва у Миколаївській області та м. Севастополь; парашутний туризм та повітроплавання поширений в Сумській, Чернігівській та Хмельницькій областях; масові центри рекреації та релаксації знаходяться у Вінницькій та Закарпатській областях.

Відповідно до територіальної спеціалізації туристичних подорожей розташовуються відповідні підприємства картографо-геодезичного виробництва: так на території ділового та подієвого туризму розміщена найбільша кількість підприємств (м. Київ) – ДНВП «Картографія», Укрінжгеодезія, Аерогеодезичне підприємство, Географіка, Укргеоінформ тощо; підприємства міст Харкова, Маріуполя, Артемівська, Донецька та Запоріжжя забезпечують товарами заходи урбо-промислового туризму; картографічна продукція для екологічного зеленого туризму виготовляється у м. Рівне, Житомир, Київ та Полтава; плани монастирів та релігійного паломництва активно реалізуються у м. Києві та Тернопільській області; гідрографічне забезпечення круїзних маршрутів готується у м. Херсон; плани рафтингових маршрутів виготовляються на підприємстві «Чернівцікартографія»; спеціальні навігаційні карти навігаторів розповсюджуються в Автономній республіці Крим (м. Сімферополь), м. Івано-Франківську та Львові;

карти спеціального користування в цілях організації космічного туризму виготовляються в навігаційногеодезичному і фотограмметричному центрі у м. Севатополь;

парашутний туризм та повітроплавання розповсюджені у м.

Кам’янець-Подільский та м. Суми, на Сіверщині знаходиться відомий на всю країну картгеоцентр цифрових повітроплавальних планів на територію України; карти санаторіїв та профілакторіїв виготовляються на Вінницькій картографічній фабриці та у науково-дослідному і виробничому карт центрі у м. Мукачевому.

В трьох містах щороку проходять міжнародні туристичні ярмарки «Мисливство та рибальство» (м. Київ), «Міжнародний туризм та реклама» (м. Комсомольськ), «Туризм» (м. Одеса), де на продаж виставлені спеціалізоване навігаційне, геодезичне та картографічне тематичне обладнання і забезпечення для сфери туризму із вищеперелічених центрів картографо-геодезичного виробництва України.

Послуги в організації туристичних та екскурсійних подорожей неможливі без широкого картографічного, навігаційного, а іноді й інженерно-геодезичного забезпечення. Це підтверджується тим, що геопросторове розміщення є визначальним фактором формування атракцій та дестинацій конкретної території. Місцерозташування унікальних природних та техногенних об’єктів обов’язково документується, в т.ч. картографічно. Формування нових дестинацій неможлива без географо-картографічного обґрунтування та координування. Таким чином підтверджується кореляція між ареалами спеціалізовано туризму та відповідні конкретно ним перелік асортименту відповідної картографо-геоедзичної продукції.

Місцерозташування та кон’юнктура відповідного ринку картографо-геодезичної продукції для сфери індустрії туризму має територіальну прив’язку, яка визначена приймами картографічного моделювання в програмному середовищі MapInfo.

Перспективою подальших розробок в даній галузі наукових досліджень є створення геоінтелектуальної системи прийняття рішень управління маркетинговою кон’юнктурою продажу товарів картографо-геодезичного виробництва при трансформації територіальної організації сфери туристичного обслуговування в Україні.

–  –  –

За допомогою географічної карти туристичний оператор:

— здійснює загальне знайомство з місцевістю, країною тощо;

— здійснює орієнтування за картами;

— використовує карту як основу для інженерного проектування, прогнозу погоди тощо;

— застосовує у школі та у ВНЗ з навчальною і дослідницькою метою;

— використовує у військовій справі як основне джерело інформації про місцевість при управлінні військами;

— використовує як джерело наукових досліджень;

— використовує для забезпечення потреб туристичноекскурсійної справи (або інших галузевих потреб).

LBS-карта — це побудоване в картографічній проекції зменшене зображення земної поверхні (або поверхні іншого небесного тіла чи позаземного простору) на площині у певному масштабі за допомогою умовних знаків.

LBS-масштаб — це ступінь зменшення об'єктів при зображенні їх на площині. Розрізняють числовий, іменований Карта-схема і лінійний масштаби.

київського При проектуванні земної поверхні на площину метрополітену потрібно виконати дві умови:

— кожній точці земної поверхні повинна відповідати тільки одна точка на карті;

— картографічне зображення не повинно мати розривів.

Щоб виконати ці вимоги, потрібно провести рівномірне розтягнення в місцях розривів, а в місцях перехресть — стиснення.

Картографічні проекції — це математичні способи перенесення меридіанів і паралелей градусної сітки з поверхні глобуса на площину (карту) з точною передачею географічного положення будь-якої точки земної поверхні.

Місцевість на карті навіть найбільшого масштабу в усіх деталях зобразити не можливо. Тож чим дрібніший масштаб карти, тим менше об'єктів на них показують. Виділення на карті головного й вилучення другорядного досягається шляхом картографічного узагальнення — генералізації.

Картографічною генералізацією називають відбір головного, істотного та його цілеспрямоване узагальнення з метою зображення на карті тієї чи іншої частини дійсності в її основних, типових рисах і характерних особливостях, відповідно до призначення, тематики і масштабу карти (за К.

А. Саліщевим).

Особливу групу карт складають карти туристичні, що призначені для потреб туристів і відпочиваючих.

Карти туристичні — це карти, призначені для забезпечення потреб туристично-екскурсійної справи, один із видів карт тематичних.

Основні елементи туристичної карти зображено на рис.

Крім названих, на туристичні карти часто наносять й інші об'єкти.

Туристичні карти відзначаються мальовничим оформленням, супроводжуються детальними показниками і довідковими відомостями. Вони можуть охоплювати значні райони, цікаві з точки зору туризму і відпочинку (наприклад, курортне узбережжя Іспанії), національні парки, міста, окремі пішохідні, лижні, автомобільні маршрути.

До цієї ж групи відносять карти для спортивного орієнтування, спеціально пристосовані для організації змагань з цього виду спорту.

Класифікація туристичних карт У наш час існує величезна кількість найрізноманітніших карт.

За особливостями, характерними для окремих видів карт, та для полегшення обробки і пошуку картографічної інформації географічні карти групують за:

Основні елементи наповнення туристичної карти — масштабом (мірилом);

— охопленням території;

— змістом;

— призначенням.

За змістом географічні карти поділяють на:

— загальногеографічні;

— тематичні.

Тематичні карти поділяють на:

— карти природних явищ (геологічні, геоморфологічні, кліматичні, метеорологічні, ґрунтів, рослинності тощо);

— карти суспільних явищ (економічні, історичні, обслуговування, туристичні та ін.);

— проміжні теми (агрокліматичні тощо).

Загальногеографічні карти за масштабом поділяють на:

— великомасштабні (топографічні): 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,1:100 000, 1:200 000;

— середньомасштабні (оглядово-топографічні): від 1:200 000 до 1:1000000;

— дрібномасштабні (оглядові): масштаб менше 1:1 000 000.

Топографічні карти відзначаються найбільшою точністю зображення. Вони призначені для детального вивчення невеликої за площею місцевості. Цей клас карт є найуживанішим у туристично-краєзнавчих дослідженнях, туристичних походах, мандрівках та екскурсіях.

Оглядово-топографічні карти характеризуються дещо меншою точністю і докладністю у передачі характеру місцевості, ніж топографічні. Використовують їх для практичного розгляду господарських завдань, для організації туристичної справи (туроперейтингу, проектування багатоденних туристичних маршрутів).

Оглядові карти охоплюють значні частини поверхні Землі, держави, материки, півкулі та земну кулю в цілому.

Зображення на них суттєво зменшене й узагальнене.

За охопленням території виділяють:

— карти світу, півкуль, карти світового океану і суходолу;

— карти материків, частин світу;

— карти регіонів;

— карти окремих країн;

— карти окремих районів, частин країн тощо.

Поряд із видами карт, тобто їх групуванням за тематикою, потрібно розрізняти і типи карт: за широтою теми, прийомами відображення картографічних явищ, ступенями узагальнення, об'єктивності, а також їх практичної направленості.

Існують різноманітні класифікації туристичних карт.

Класифікація туристичних карт

Географічною основою для створення туристичних карт виступають загальногеографічні карти, архітектурні плани міст і космічні знімки. Туристичні карти супроводжуються пояснювальним текстом, переліком об'єктів обслуговування та туристичного призначення, списками вулиць та площ, маршрутами міського транспорту, кольоровими ілюстраціями та малюнками.

Популярні туристичні карти здебільшого видають у складеному вигляді або портативними брошурами. Такий спосіб видання максимально враховує практичність і зручність у користуванні, адже складені чи брошуровані туристичні карти займають мало місця у дорожньому ранці екскурсанта і не вимагають особливих зусиль для перегляду їх тематичного змісту.

Створення науково-довідкових туристичних карт пов'язане з дослідженням, організацією і плануванням туризму як галузі господарства України. З цією метою розробляються оціночні карти (у них подається оцінка природних, соціально-культурних, економічних умов та інженерних передумов для розвитку туризму), туристичного районування тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Різноаспектні туристичні карти є основою для створення туристичних атласів.

Географічні атласи — це система географічних карт, об'єднаних певною ідеєю, змістом, способами зображення географічних явищ та об'єктів.

Туристичні карти часто включають до атласів науководовідкових та атласів шкільних краєзнавчих.

В Україні створено чимало туристичних атласів з різноманітним за змістом туристично-картографічним наповненням.

Найцікавіші серед атласів:

— Крим. Атлас туриста, 1985 р.;

— Українські Карпати. Атлас туриста, 1987 р.;

— Київ. Атлас туриста, 1988 р.;

— Азово-Черноморское побережье СССР. Атлас туриста, 1989 г.;

— Львівська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина, 2002 р.;

— навчально-краєзнавчий атлас Львівської області, 1999 р., — навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області, 2000 р. та інші.

Зміст, картографічні способи зображення та тематичне наповнення туристичних карт постійно змінюються та урізноманітнюються. Крім того, у кожній країні світу існують свої традиції щодо форми, вигляду та змісту туристичних карт.

–  –  –

Архітектор Віктор Грюн першим розробив план першого в світі торгового центру закритого типу, він не міг припустити, що 20 років потому потворні, усічені копії його дітища заполонять світ, знищуючи по шляху все, що було дорого його серцю.

Система навігації - це набір засобів, за допомогою яких магазин допомагає покупцеві швидко і правильно зорієнтуватися в торговому залі. До 60% покупців не можуть знайти ту товарну групу або товар, за якими прийшли в магазин. Це демотивує покупців повертатися в цей магазин знову і знову. Сервіс (зручність) - це те, за що покупець готовий платити крім товару. І вже точно комфорт - цей той показник, який є вкрай важливим при виборі покупцем місця для постійного відвідування. Тому, нагадувати покупцеві зайвий раз, де знаходяться потрібні для нього товари - просто необхідно.

Таким чином, основними цілями системи навігації в торговому залі магазину є:

допомогти покупцю швидко зорієнтуватися в торговому залі;

створити зручну атмосферу для вибору покупки товару;

підтримувати позитивний емоційний рівень покупця.

Система навігації в магазинах роздрібної мережі має кілька рівнів.

1 рівень: План (планограмма) торгового залу.

Поетапна розробка загального плану розміщення.

1. Товарних категорій (приклад: двері міжкімнатні)

2. Товарних груп (двері ламіновані)

3. Підгруп (з склінням) 2 рівень: емоційне зонування простору. Виділення кожної товарної категорії і найбільш великих товарних груп за допомогою специфічних інструментів, таких як:

освітлення;

колірного оформлення;

спеціальних постерів;

торгівельного обладнання;

схеми розміщення товару;

інших візуальних елементів.

3 рівень: система внутрішніх покажчиків. Розробка і розміщення простий і максимально зрозумілою для покупців системи спеціальних покажчиків. Систему покажчиків будується за «сходовому» принципом:

1. покажчики на торгові зали магазину.

2. покажчики на товарні категорії.

3. Покажчики на товарні групи.

4. Покажчики на товарні підгрупи.

5. Покажчики на окремі товари.

4 рівень: створення «рамки» товарної групи.

Розробка візуальних і емоційних елементів для виділення кожній товарній категорії і товарної групи. Дані елементи розміщуються по ходу руху покупців в зонах першого і останнього контакту з даною товарною категорією або товарною групою.

5 рівень: використання масової та спеціальної викладки.

Створення додаткових місць масової та спеціальної викладки для загального виділення та оформлення зон розміщення товарних категорій і товарних груп, розстановки візуальних і емоційних акцентів всередині зон розміщення товарних категорій і товарних груп.

Система навігації, що використовується в магазинах роздрібної мережі, включає в себе наступні засоби зовнішньої реклами Інформаційні засоби:

План магазину. Який являє собою пластик ПВХ, полікарбонат, або композит з торованим повнокольоровим зображенням (з місцями розміщення товарних груп у залі). Розташовується в зоні входу в магазин, всередині торгового приміщення з правого боку по ходу руху покупців.

Перелік основних товарних груп з розбивкою по залах розміщення. Розташовується в зоні входу в магазин.

Назва кожної товарної групи оформляється окремим блоком. Колір блоку відповідає кольорам, використовуваним для виділення зон розміщення товарних груп на плані магазину.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Підручник За загальною редакцією доктора технічних наук, професора В. Г. Іванова Затверджено Міністерством освіти і науки України Харків «Право» УДК 004 ББК 32.97 І-20 Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів...»

«УДК 697.34 П. М. Мороз, здобувач, М. В. Степанов, канд. техн. наук, доцент Київський Національний університет будівництва і архітектури ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ Наукові та практичні пошуки нових ефективних систем тепло забезпечення громадських та житлових будинків привели до необхідності більш широкого організованого переходу на індивідуальне опалення та гаряче водопостачання за умови збереження та реновації централізованого...»

«УДК 629.8 Свистун І.І., Тульчинська С.О. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет Україні «КПІ» АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF THE SEA TRANSPORT IN UKRAINE У статті проаналізовано сучасний стан водного транспорту в Україні. Визначено основні проблеми розвитку морських портів: дефіцитність обслуговуючої техніки, невідповідність допоміжних транспортних сполучень, застарілість суден. Запропоновано шляхи покращення стану морського...»

«Українська академія банківської справи Національного банку України К.В. Ніколаєва, В.В. Койбічук ДИСКРЕТНИЙ АНАЛІЗ Частина 1 Посібник Для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми УАБС НБУ УДК 510(076.5) Н63 Рекомендовано до видання методичною радою Української академії банківської справи Національного банку України, протокол № 4 від 27.12.2005. Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри вищої математики та інформатики, протокол № 3 від 24.10.2005. Автори:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» В.А. Баранов Н.В. Хоменко ОЦІНКА ГАЗОНОСНОСТІ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ Навчальний посібник Дніпропетровськ НГУ УДК 553.94(075.8) ББК 35.513Я7 Б 24 Рекомендовано редакційною радою НГУ як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 7(8).090301 Гірництво (протокол № 14/18.2-207 від 11.02.2014). Рецензенти: М.І. Євдощук, д-р геол.-мін. наук, професор (Інститут геологічних наук НАН України,...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ISSN 0135-1710 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник Основан в 1965 г. Выпуск 152 Харьков УДК 62-50 В сборнике представлены результаты исследований, касающихся компьютерной инженерии, управления, технической диагностики, автоматизации проектирования, оптимизированного использования компьютерных сетей и создания...»

«2012. – № 1 95 7. Малков В.Д. Организация и осуществление контроля в ОВД. – М., 1986.8. Матюхіна Н.П. Сучасні проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ України / Під ред. О.М Бандурки. – Х., 2002.9. Опришко И.В. Должностные инструкции органов внутренних дел как акты государственного управления: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. – К., 1992.10. Попов Г.Х. Методы управления социалистическим производством. – М., 1983. 11. Приймак М.М. Удосконалення державного управління в галузі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ Швецова Ганна Андріївна УДК 371.132:004.92 (043.3) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки...»

«Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2013. Випуск №40 129 УДК.621.923.77 П.Д. Кривий, Н.П. Кашуба Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ НЕШИРОКИХ СТРІЧОК ВІБРАЦІЙНИМ ОБКОЧУВАННЯМ В даній статті поданий огляд існуючого технологічного спорядження і технологій для формування регулярних мікрорельєфів на плоских поверхнях. Запропоновано нову технологію і пристрій для...»

«3 Міністерство освіти і науки України Міністерство соціальної політики України Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 7214.F.43.99-2015 (позначення стандарту) Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Код: 7214 Кваліфікація: монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів Видання офіційне Київ – 2015 Міністерство освіти і науки України Міністерство соціальної політики України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства...»

«М.М. Попович, Т.В. Прилипко, Т.Е. Потапова ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ ЧАСТИНА 1 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет М.М. Попович, Т.В. Прилипко, Т.Е. Потапова ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ ЧАСТИНА 1 Затверджено Вченою радою Вінницького державного технічного університету як навчальний посібник для студентів спеціальності Промислове та цивільне будівництво. Протокол № 11 від 25 червня 2003 р. Вінниця ВНТУ 2004...»

«лин, їх дозрівання та плодоносіння і як наслідок – зменшується їх врожайність. Запропоновано упровадження в тепличному господарстві робототехнічної системи фітомоніторингу, що забезпечить контроль параметрів мікроклімату та фітомоніторинг рослин за всією площею промислової теплиці, та дозволить використовувати цю інформацію існуючій системі. Список літератури 1. Гіль Л.Г. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту. Ч.1. / Гіль Л.Г., Пашковський А.І., Суліма Л.Т. — Вінниця:...»

«Технічні науки одній із компонент під знаком максимуму у (15). Доведеться розв’язувати цю (скажімо, “нерегулярну”) гру з самого початку. Це є перспективою подальшого дослідження оптимальної стратегії проектувальника у конструкції з чотирма опорами, на які діють [ ai ; bi ] -невизначені стискаючі зусилля. Література 1. Киселев В. А. Строительная механика: Спец. курс. Динамика и устойчивость сооружений: [учебник для вузов] / Киселев В. А. – [3-е изд., испр. и доп.]. – М.: Стройиздат, 1980. – 616....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»