WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО Робочий зошит для 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів До підручника О. Лобової Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах ...»

В.М. Островський

М.В. Сидір

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Робочий зошит

для 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів

До підручника О. Лобової

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу

Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України

Тернопіль

Навчальна книга – богдан

УДК 78.075.2

ББК 81.31 я71

О-77

Рецензенти:

З.М. Стельмащук — кандидат педагогічних наук, доцент, директор інституту мистецтвознавства м. Тернополя С.О. Кліщ — вчитель музичного мистецтва гімназії ім. Ів. Франка м. Тернополя Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист №14.1/12-Г-1872 від 25.12.2014) Островський В.М.

О-77 Музичне мистецтво : робочий зошит для 3 кл. загальноосвітніх навч. закл. : до підр. О. Лобової / В.М. Островський, М.В. Сидір. — Тернопіль : Навчальна книга – богдан, 2015. — 72 c.

ISBN 978-966-10-3979-6 Мета зошита — допомогти дітям засвоїти програмовий матеріал, навчити сприймати, розуміти і любити музику, а також стимулювати творчу діяльність учнів на уроках музики.

Робочий зошит розроблено до підручника «Музичне мистецтво. 3 клас» (автор О. Лобова).

УДК 78.075.2 ББК 81.31 я71 Навчальне видання ОСтрОвСьКий володимир Михайлович СиДір Мар’ян васильович музичне мистецтво Робочий зошит для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів До підручника О. Лобової Головний редактор Богдан Будний Музичний редактор Володимир Островський редактор Донара Пендзей Художник Олеся Томків Обкладинка Володимира Басалиги Набір тексту та нот Мар’ян Сидір Комп’ютерна верстка Галини Кузів технічний редактор Оксана Чучук

–  –  –

Цей посібник допоможе тобі навчитися слухати та сприймати музику, розучувати та виконувати пісні.

Сприйняття музики у поєднанні з художніми образами дасть тобі змогу зазирнути у чарівний світ звуків, відчути їхню вічну красу.

Наприкінці видання розміщено ноти пісень для розучування.

Вчіться слухати музику

Щоб навчитися слухати музику, потрібно:

— уважно, не відволікаючись, слухати твір від початку до кінця;

— старатись визначити характер твору, засоби музичної виразності;

— якщо це вокальна чи хорова музика, прослідкуйте, як пов’язується текст, мелодія та акомпанемент;

— в інструментальних творах визначте інструменти, на яких її виконують.

В ГОСТЯХ У ПІСНІ

–  –  –

Слухання музики.

а) «Пісня про школу», слова і музика Н. Май;

б) «Перший дзвоник», слова Г. Масенка, музика М. Дремлюги.

Супроводжуйте звучання пісні пластичними рухами, оплесками.

–  –  –

Хто із дітей слухає музику правильно?

Проспівайте відомі вам пісні про школу.

Розгляньте поспівку. Скільки у ній ритмічних фраз і речень?

Придумайте та запишіть ритмічними знаками друге речення. Наспівайте мелодію до поспівки.

, Запам’ятайте! Мелодія складається із музичних фраз та речень, які формують куплет пісні.

–  –  –

1. Знову промінь сонця в листі мерехтить.

Під моїм віконцем вересень стоїть. Двічі

2. З книгами в портфелі, з айстрами в руці, а з-під стріх веселі скачуть горобці. Двічі

3. Осінь — та навколо стільки різних барв!

— Поспішай до школи! — вересень сказав. Двічі Щоб пісня звучала виразно й співуче, її потрібно виконувати легким округлим звуком. Дихання беріть активно перед початком кожної фрази.

Розучи пісню, стежачи за нотним записом. Виконай її виразно.

–  –  –

Слухання музики.

Російський композитор Дмитро Кабалевський. «Три кити».

З скількох частин складається твір?

із двох із чотирьох із трьох Як вони називаються?

–  –  –

Прослухані твори — це пісні, танці чи марші? Який характер їх виконання?

сумний грайливий веселий В якому темпі вони виконуються?

У чому полягає різниця між піснею та маршем?

Пісня — твір для співу, в якому поєднуються музика та слово.

Виконайте фрагмент відомої вам поспівки.

Які тривалості у ній переважають?

–  –  –

1. Слова і нотки граються, не слухаючи нас.

У пісеньку складаються — вона звучить для вас.

Приспів:

буква за буквою пишуться слова, нотка за ноткою — пісенька нова.

Дзинь-дзень, дзинь-дзень, пишуться слова, дзинь-дзень, дзинь-дзень, пісенька нова.

–  –  –

Хто складає музику пісень (1), а хто слова (2)?

письменник художник композитор поет Розучіть пісню та виразно виконайте її з оплесками або під супровід шумових інструментів.

Поміркуйте, що найважливіше у пісні.

мелодія словаПохожие работы:

«УДК 378.147.31 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ М. Б. ДЕМ’ЯНЮК Прискорення науково-технічного прогресу, спричиненого стрімким розвитком інформаційних технологій, докорінно видозмінює образ сучасного суспільства. Характер цих змін зачіпає різні сфери діяльності людини та полягає у розширенні інформаційного простору її буття. Безперечно, ІТ (інформаційні технології) середовище обумовлює трансформацію суспільства з його...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет Львівська політехніка КЛЮВАК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 004.896; 004.932 МЕТОДИ УСУНЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ СПОТВОРЕНЬ ЗОБРАЖЕНЬ 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2013 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті Львівська політехніка Міністерство освіти і науки України Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Пелешко...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “Розрахунок і конструювання папероробних та картоноробних машин” для студентів спеціальності: 7.05050303 „Обладнання лісового комплексу” Затверджено кафедрою машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Протокол № 11 від “19” квітня 2011 р. Зав. кафедри Я.М. Корнієнко Виконавець: асистент О.П....»

«УДК 338.43 ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В.В. НАГОРНИЙ, аспірант Досліджено сучасний стан матеріально-технічного забезпечення та інвестування сільського господарства тощо. Розглянуто формування та ефективність використання виробничого потенціалу в сільськогосподарських підприємствах. Виробничий потенціал, ресурсний потенціал, економічний механізм, сільськогосподарські підприємства, технологічне забезпечення, інвестиції. За умов ринкових...»

«УДК 811.133.1'42'37 ПРОЦЕС ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ АВТОМОБІЛІВ Снєжик Олена Петрівна, канд. філол. наук Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут У статті на матеріалі аналізу рекламного дискурсу автомобілів (друкованих та електронних текстів) досліджуються принципи риторики, ментально-когнітивні утворення (концепти, цінності, стереотипи), візуальна інформація та визначається їхня роль у процесі екологізації. Ключові слова: рекламний дискурс,...»

«Збірник програм курсів За вибором і факультативів З фіЗики та астрономії 6–12 класи Харків Видавнича група «Основа» уДк 37.016 ббк 74.262.22 З12 Серія «Профільне навчання» Заснована 2007 року Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19.06.2009 р. № 1/11–4349) Загальна редакція О. В. Хоменко, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України З12 Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6–12 класи. — Х.: Вид....»

«LDLUGUKR Canon ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА Посібники до апарата Посібники до цього апарата поділені наступним чином. Будь ласка, звертайтеся до них за більш детальною інформацією. В залежності від конфігурації системи та придбаного виробу деякі Посібники можуть не знадобитися. Посібники з цією позначкою наявні у Посібники з цією позначкою наявні у форматі PDF на CD-ROM надрукованому вигляді. компакт-диску, що постачається разом із виробом. • Настройка апарата Карта настройки • Інсталяція програмного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»