WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 ||

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О.М. Ткаченко, В.А. Каплун ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ JAVA Затверджено Вченою ...»

-- [ Страница 11 ] --

Прийом і передавання даних на дейтаграмному сокеті виконується за допомогою методів receive() і send(), відповідно:

public void receive(DatagramPacket p);

public void send(DatagramPacket p);

Як параметр цим методам передається посилання на пакет даних, визначений як об’єкт класу DatagramPacket.

Ще один метод в класі DatagramSocket, яким ви маєте скористатися, це метод close(), призначений для закриття сокета:

public void close();

Клас DatagramPacket Перед тим, як приймати або передавати дані з використанням методів receive() і send(), ви маєте підготувати об’єкти класу DatagramPacket. Метод receive() запише в такий об’єкт прийняті дані, а метод send() – перешле дані з об’єкта класу DatagramPacket вузла, адреса якого вказана в пакеті.

Підготовка об’єкта класу DatagramPacket для прийому пакетів виконується за допомогою такого конструктора:

public DatagramPacket(byte buf[], int length);

Цьому конструктору передається посилання на масив buf, в який треба буде записати дані, та розмір цього масиву length.

Якщо вам треба підготувати пакет для передавання, скористайтеся конструктором, який додатково дозволяє задати адресу IP addr і номер порту port вузла призначення:

public DatagramPacket(byte buf[], int length, InetAddress addr, int port);

Таким чином, інформація про те, на який вузол і на який порт необхідно доставити пакет даних, зберігається не в сокеті, а в пакеті, тобто в об’єкті класу DatagramPacket.

Крім цих конструкторів, в класі DatagramPacket визначено чотири методи, що дозволяють отримати дані та інформацію про адресу вузла, з якого прийшов пакет, або для якого призначено пакет.

Метод getData() повертає посилання на масив даних пакета:

public byte[] getData();

Розмір пакета, дані з якого зберігаються в цьому масиві, легко визначити за допомогою методу getLength():

public int getLength();

Методи getAddress() і getPort() дозволяють визначити адресу та номер порту вузла, звідки прийшов пакет, або вузла, для якого призначено пакет:

public InetAddress getAddress();

public int getPort();

Якщо ми створюємо клієнт-серверну систему, в якій сервер має заздалегідь відому адресу та номер порту, а клієнти – довільні адреси та різні номери портів, то після отримання пакета від клієнта сервер може визначити за допомогою методів getAddress() і getPort() адресу клієнта для встановлення з ним зв’язку.

–  –  –

Контрольні питання

1. Дайте порівняльну характеристику класів Socket і DatagramSocket.

2. Наведіть сигнатуру основних методів, визначених в класі DatagramSocket.

3. Перерахуйте методи класу DatagramPacket та поясніть їх призначення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Г. Буч. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: пер. с англ. – М.: Конкорд, 1992. – 512 с.

2. Д. Вебер, Технология JAVA в подлиннике: пер. с англ. – СПб.: БХВПетербург, 2001. – 1104 с.

3. Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

– 464 с.

4. Бишоп Д. Эффективная работа: Java 2. – СПБ.: Питер Л.:

Издательская группа BHV, 2002. – 592 с.

5. Глушаков С.В. Программирование на Java 2: Учебный курс. – Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 536 с.

6. Майкл Морган. Java 2. Руководство разработчика.: Пер. с англ..: Уч.

пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 720 с.

7. Джим Яворски, Пол Дж. Перроун. Система безопасности Java.

Руководство разработчика.: Пер. с англ..: Уч. пос. - М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 528 с.

8. П. Ноутон, Г. Шилдт. Java 2: пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 1036 с.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 ||
Похожие работы:

«УДК 631. 31: 631. 51. 001 РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ТА ПОДРІБНЮВАЧА ДЛЯ ҐРУНТУ, ЗАСМІЧЕНОГО РОСЛИННИМИ ЗАЛИШКАМИ М. Корчак, аспірант Подільський державний аграрно-технічний університет Ключові слова: рослинні залишки, комбінований спосіб, подрібнювач, подрібнення. Key words: vegetable tailings, combined method, grinding down, growing shallow. Conducted analysis of technologies and constructions of machines for till of soil, shivy vegetable tailings of rougstem cultures, the combined method...»

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць • Історичні науки • Філософські науки • Політичні науки Спецвипуск Київ – 2009 Збірник засновано 2004 року Вихід з друку – щомісячно Фахове видання з історичних, філософських та політичних наук затверджено постановою Президії ВАК України від 14 вересня 2006 року № 1 05/8 (доповнення до переліку № 18, Бюлетень ВАК України № 10, 2006) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу...»

«Малюта Л. Формування моделі управління потенціалом в умовах стратегічного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Л. Малюта // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 190-199. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12mlysrp.pdf. УДК 330.14:658.5 JEL Classification: D92 Людмила Малюта Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, e-mail: luda_mal@ukr.net...»

«Авто MP4/MP3 плеєр Посібник користувача Для моделі: MPD110O ЗМІСТ 1 Загальні відомості щодо продукту 2 Міри безпеки та застереження 3 Передня панель 4 Пульт дистанційного керування 5 Основні операції 6 Радіо 7 MP4/MP3 8 Пошук і вирішення несправностей 9 Технічні характеристики 10 Комплектація 1. Загальні відомості щодо продукту 1. Нормативні документи, що регулюють працездатність продукту. ГОСТ17692-89;ГОСТ22505-97;ГОСТ28279-89 2. Сертифікати. TUV GS, CE, E mark, Укрсепро. 3. Пристрій не...»

«UA Кондиціонер спліт-системи модель: ERGO AC-0704CH ERGO AC-0904CH ERGO AC-1204CH ERGO AC-0904CH(INV) ERGO AC-1204CH(INV) Керівництво користувача Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням кондиціонеру. ЗМІСТ _ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. НАЗВИ ДЕТАЛЕЙ. ДИСПЛЕЙ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ. РОБОТА В АВАРІЙНОМУ РЕЖИМІ І ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ. ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМИ РОБОТИ АВТОМАТИЧНИЙ ЗАХИСТ КОНДИЦІОНЕРА КЕРІВНИЦТВО З ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА. ЗМІСТ І ТЕХНІЧНЕ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»